Elhuyar Hiztegia

eu > es eu > en

familiako

Share:

  • 1  izlag. familiar, de la familia, de familia

    ehortzia izan da familiako hobian: ha sido enterrado en el panteón familiar

    familiako medikua etorri da etxera: ha venido a casa la médica de familia

  • 2  iz. [ahaidea, senidea] familiar, pariente, allegado, -a

    haren seme-alabei, iloba eta familiako guztiei, gure doluminak: nuestras condolencias a sus hijos, nietos y demás familiares

familiako *Examples are automatically obtained from dabilena

...familiako ... honetako harremanak positiboagoak izateaz gainera familiako kideen a r t e k o...


Jardueraren iraupena digitu batekin ' Familiako pertsonak zaintzea' hemen: 'Jateko eta ...


...phycis") ur gaziko arraina da, Phycidae familiakoa Ekialdeko Ozeano Atlantikoan eta Mediterraneo osoan, ...


...haritzezko besaulki beltzean eseri zen, aita familiako otorduetan esertzen zeneko mahaiburuan, eta irribarre ...


Placosoma Placosoma Gymnophthalmidae familiako narrasti genero bat da. Brasilen bizi ...


...rkitu dute Mexikon. Espeziea Triceratops dinosauroaren familiakoa zela uste dute zientzialariek. Triceratopsa da bururik hand...


..., Menelao Kretara joan behar izan zuen familiako batzuen funeralera joateko, Helenaren senarra bisitariei ...


...urekin eta beraz hori izan daiteke Cabernet familiako hainbat aldaeren jatorria. Errioxako ardoaren lehen ...


... edo makaela ("Scomber japonicus") Scombridae familiako ur gaziko arraina da, iparraldeko Ozeano ...


... bera ere Elgoibarrera etortzen zen haiekin. Familiako ama Ibarreneko okinaren arreba zen (Zabaleta)...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

familiako (eu)

familiar (es)

FAMILIARI ARRETA EMATEARI BURUZKO ESPEDIENTEAK: Familiari eta Familiakoei Arreta emateko Zerbitzuaren erabiltzaileen informazioa>
www.ermua.es

EXPEDIENTES DE ATENCIÓN FAMILIAR: información de las personas usuarias del Servicio de Atención Familiar y sus familiares
www.ermua.es


Han lurrean aurkitu zuten andrazkoa eta hur altxatzen familiako kideekin batera.>
www.ermua.es

Personada la patrulla en un edificio de la calle La Villa, constató el hecho y procedió a levantar a la accidentada con ayuda de sus familiares.
www.ermua.es


Bizitzen Fundazioak bildutako datuen arabera, haren argazkian ondorengo datuak agertzen dira: laguntza behar duenaren alaba da, 52 urte ingurukoa, ezkondutakoa, etxean lan egiten duena soldatarik gabe (etxekoandrea) eta adinezko pertsonarekin une oro bizi dena, hark familiako kide ezberdinen etxetik pasa gabe.>
www.ermua.es

Según los datos que maneja la Fundación Bizitzen es: hija de la persona dependiente, en torno a los 52 años, casada, que trabaja de forma no remunerada (ama de casa) y convive con la persona mayor sin rotación en domicilios de otros familiares.
www.ermua.es


Ateburuaren gainean kuxin itxurako paramentua ageri da, eta horien gainean, harrian landuta, medailoi gisara, beharbada Lobianotarren familiako kideak irudikatzen dituzten buruak.>
www.ermua.es

Sobre el dintel está el paramento almohadillado, y sobre las almohadillas, cabezas labradas que a modo de medallones representan acaso a familiares de los Lobiano.
www.ermua.es


Euskal AEko familiak, familiakoekin, lagunekin eta auzokoekin duten harreman-graduaren arabera, lurraldeka (%).>
www.euskadi.net

Familias de la C.A. de Euskadi, por el grado de relaciones que mantienen con familiares, amigos y vecinos, según el territorio histórico (%).
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

familiako (eu)

pariente (es)

Beraz, laugarren mailako muga horrek erlazio oso estua gorde behar du abolengoko printzipioarekin: printzipio horrek jarritako ahaide-eremua ikusiz gero, kausatzailearen lehengusua da familiako higiezinak jasotzeko legitimazioa duen urrutieneko ahaidea, hau da, alboko belaun-lerroan laugarren mailan dagoena alegia.>
www.euskomedia.org

Por tanto, el límite del cuarto grado ha de guardar estrecha relación con el principio de abolengo: el pariente más lejano legitimado para recibir los inmuebles familiares era, si se atiende al contorno parental que aquél dibujaba, el primo del causante, el cual precisamente ocupa el cuarto grado en la línea colateral.
www.euskomedia.org


Laburbilduz, aurrekari historikoen arabera, baieztatu liteke testamenturik gabeko oinordetzan jatorriz familiakoak diren ondasunak itzultzeko arau soil bat ez ezik, Pirinioetako sistema juridiko gehientsuenak argitzen zituen benetako printzipio juridikoa zela oinetxekotasuna iraganean. Horren ondorioz, ondasun horien gaineko jabetza-estatutu berezia sorrarazten zen; hau da, familiako ondasunak eskuz aldatzeko egintzetan, oro har, parte hartzeko bokazioa dute ahaideek eta horretarako zenbait eskubide, ahalmen eta botere juridiko emango zaizkie, testamenturik gabeko oinordetzaren eremutik harantzago beste eremuetan ere balia ditzaketelarik eskubide, ahalmen eta botere horiek.>
www.euskomedia.org

En resumen, parece lícito aseverar, a la luz de los antecedentes históricos, que la troncalidad constituyó, en el pasado, no una simple regla de devolución intestada de los bienes de origen familiar, sino un verdadero principio jurídico que informaba la mayor parte de los sistemas jurídicos pirenaicos y que comportaba el nacimiento de un peculiar estatuto propietario en relación a dichos bienes; es decir, la existencia de una vocación generalizada a los parientes en lo referente al tránsito de los inmuebles familiares implicaba la atribución a éstos de una serie de derechos, facultades y poderes jurídicos que iban mucho más allá del limitado marco de la sucesión abintestato.
www.euskomedia.org


Hain justu, BRAGA DA CRUZek ohartzen duenez, printzipio hori, zuzenbide historikoan, irizpide erabakitzailea zen, batetik, uztartutako ondasunak eta, bestetik, ondasun horiek eskuratzeko legitimazioa zuten ahaideak zehazteko; hau da, ondasunen jatorria arakatzeko eragiketari azken muturra jartzen dio, bai kausatzailearen eta bai oinordekoaren lerroan: zentzu horretan, familiako higiezinak herentziaz (edo atzera eskuratzez) jasotzeko legitimazioa duten albo-ahaide bakarrak zehazteko, aldi berean, beren abolengoko ondasunak badiren ikusiko da; hau da, gehienez ere egungo titularrarekin komunean duten aurre-ahaide baten bilobak bakarrik izan daitezke oinetxetarrak, beti ere ondasuna aurreko horrek eduki izan balu egungo titularrak jaso aurretik.>
www.euskomedia.org

En efecto, según advierte BRAGA DA CRUZ, este principio actuaba, en el Derecho histórico, como criterio determinante, no sólo de los bienes vinculados, sino también del círculo de parientes que se hallaban legitimados para adquirirlos; es decir, constituía un límite a la investigación del origen de los bienes tanto en la línea del causante como en la del sucesor: en este sentido, colaterales legitimados para heredar (o retraer) los inmuebles familiares lo eran únicamente aquéllos para quienes los bienes fuesen igualmente de su abolengo; o sea, ostentaban la condición de tronqueros únicamente aquellos parientes que fuesen, como máximo, nietos de un ascendiente común al titular actual que hubiese poseído el bien antes de ser recibido por éste.
www.euskomedia.org


Bi aldagai horietatik lehenengoa bazterrean utziz, bigarrenari dakionez honako hauek dira lehentasun hura gauzatzeko mekanismo juridikoak: ondasuna inter vivos eta kostuzko tituluz besterentzen bada, saldu nahi den onibarra lehenik ahaideei eskaintzea nahitaezkoa zen, horiek hura eskuratzeko interesik izan zezaketelako (83 eta 91. kapituluak), bestela salmenta suntsiaraztea eska baitzezaketen (ondasuna beraientzat irabaziz) inolako publikotasunik gabe eginez gero (83. kapitulua); inter vivos eta doako tituluz besterentzeko aukerari buruz, berriz, Foruak zehaztutako ahaide-multzotik kanpoko norbaiten alde familiako higiezinak dohaintzan ematea debekatzen da (113. kapitulua); eta, azkenik, beste horrenbeste ezartzen da mortis causa oinordetzan: de cuius delakoak beren ondorengoei eta, horiek egon ezean, onibarraren lerro berdinekoak diren ahaideei utzi behar dizkie oinetxeko ("abolengoko") onibarrak (104 eta 125. kapituluak).>
www.euskomedia.org

Prescindiendo de la primera de estas dos variables, deben indicarse, en cuanto a la segunda, como mecanismos jurídicos que materializaban aquella preferencia, los siguientes: tratándose de enajenaciones inter vivos y a título oneroso, era preceptivo el previo ofrecimiento a los parientes de los raíces que fueran a venderse, por si estuviesen interesados en su adquisición (capítulos 83 y 91), de suerte que aquéllos podían resolver la venta (ganando el bien para sí) en los casos en que se hubiese prescindido de toda publicidad (capítulo 83); en lo atinente a las enajenaciones inter vivos y a título gratuito, prohibía el Fuero (capítulo 113) realizar donaciones de inmuebles familiares en beneficio de cualquier persona extraña al círculo de parientes por él determinado; y, en fin, otro tanto venía a establecer para la sucesión mortis causa: el de cuius estaba obligado a dejar los raíces troncales (los raíces de "abolengo") a sus descendientes y, a falta de ellos, a los parientes pertenecientes a "la linea donde depende" la heredad (capítulos 104 y 125).
www.euskomedia.org


Nafarroako Bilduma Txit Berriak, 1600. urtean, familiako higiezinen jaraunsletzat hartu zituen ahaideak "dentro de el quarto grado" eta, gaur egun, indarrean den Foru Berriak ere, 453. legean, abolorioko edo ondareko ondasunen gaineko atzera eskuratze gentilizioa egikaritzeko legitimazio aktiboa ematen die alboko ahaideei "dentro del cuarto grado".>
www.euskomedia.org

En 1600, la Novísima Recopilación navarra pasó a considerar herederos de los inmuebles familiares a los parientes "dentro de el quarto grado" y, hoy, la ley 453 del vigente Fuero Nuevo adjudica igualmente la legitimación activa para el ejercicio del retracto gentilicio sobre los bienes de abolorio o de patrimonio a los colaterales "dentro del cuarto grado" .
www.euskomedia.org

More examples