Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

1 aplikatu, aplika, aplikatzen

Share:

 • 1  du ad. aplicar, llevar a la práctica

  teoria aplikatu: aplicar la teoría

 • 2  du ad. aplicar, referir

  esandakoa guztiz egia da kristautasunari aplikatuz gero: lo dicho es totalmente cierto si se aplica al cristianismo

 • 3  da ad. aplicarse, esmerarse, afanarse

  aplika zaitezte lan horretan: aplicaos en esa labor

aplikatu, aplika, aplikatzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...aplikatu ...a nola adiskidetzean, bitartekotzan edo arbitrajean) aplikatuko da araudi hau...


...kagaien kaltegabetasuna kudeatzeko sistemak egoki aplikatzeak izan behar duela ...


...abesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Legean eta aplika daitezkeen gainerako legeetan ezarritakoa beteko dutela, ...


...erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus...


...rrizko problemak ebazteko lege matematikoak ulertu eta aplikatu . Ingeniaritzako problemak ebazteko kalkuluak egin; horien...


...k iaz onartutako zerga erreforma 2017an osorik aplikatuko denez; hari esker, 99 milioi euro gehiago biltzea espero du...


... bertsioaren instalazioa amaitzeko, ââ,¬Å" Aplikatuà ¢â,¬ botoia sakatu behar da ...


...Foru Dekretuaren babesean egindako lursailen adjudikazioei aplika dakizkien errentaren edo aldi baterako lagapenaren gehienek...


... jakintza hori gizarteko beste esparru batzuetan aplikatzen dihardugu azken urteotan", azaldu du Aldekoak...


...energetikoa handitzeko neurriak aplikatu aurretik eta aplikatu ondoren kontsumoa neurtuz edo zenbatuz zehaztuaâ"...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aplikatu (eu)

aplicar (es)

Praktikak erakutsi dit euskal alderdiak oso ondo ulertzen duela eta defendatzen duela aldebikotasuna, baina ez da gauza bera gertatzen Estatuko administrazioarekin, bigarren horrek ez duelako alde biko araubide batek eduki beharko lukeen leialtasunarekin jokatzen eta beti, xehetasun askotan, bere eskumenen beste esparru askotan aplikatzen duen arrabola aplikatu nahi izaten duelako.>
www.conciertoeconomico1

La práctica me ha demostrado que la bilateralidad la entendemos y la defendemos perfectamente desde la parte vasca, pero no se comparte de la misma manera desde la administración del Estado, que no actúa con la lealtad que debería en un régimen bilateral y siempre pretende, en muchos pequeños detalles, aplicar el mismo rodillo centralizador que aplica en muchos otros ámbitos competenciales.
www.conciertoeconomico1


Itundu gabeko tributuen kopurua zehazteko, Estatuak sarrera horiengatik Espainia osoan lorturiko kopuruari (3.942,6 milioi euroei) %6,24 aplikatuko zaio.>
www.conciertoeconomico1

La cuantía de los tributos no concertados se estima aplicando el 6,24% al total de lo obtenido en toda España por el Estado (3.942,6 millones de euros) por los conceptos señalados.
www.conciertoeconomico1


Argia proiektatzeko sistema bat da, portikoanhistorian barrena aplikatu diren polikromiak ikusteko modukoa.>
www.catedralvitoria.com

Se trata de un sistema de proyección deluz que permitirá reconstruir las policromías aplicadas a lo largo dela historia en el pórtico.
www.catedralvitoria.com


Zuzendari kudeatzaile berriak karguahartzen du zaharberritzeko lanak une erabakigarrian daudenean.Aurreproiektuarekin, non Monumentuan zein ingurunean aplikatu behardiren konponbide funtzional eta formalak definitzen diren, gauzatzekoproiektuak idatzi dira eta horietako bi proiektu nagusi hasi dituzte,dorrea eta portikoa zaharberritzea eta erdiko nabeena; une honetanbeste urratsa bati egin behar zaio aurre, eta urrats horretan besteeremu batzuk agertuko dira. Gainera etapa garrantzitsua da ebaluatzekonoraino iritsi diren eta zer larri diren gurutzaduran antzemandakoegitura-arazoak (arkeologia-indusketen ondorioz suertatukoak).>
www.catedralvitoria.com

La toma de posesión del nuevo director-gerente se produce en un momentoen el que las obras de restauración han llegado a su punto decisivo.Con el anteproyecto en el que se definen las soluciones funcionales yformales que se deben aplicar en el monumento y su entorno redactados,e iniciados dos de los principales proyectos de ejecución, larestauración de la torre y el pórtico y la de las naves centrales, seafronta ahora una fase en la que se irán incorporando nuevos espacios.Se abre además una etapa clave para evaluar el alcance y la gravedad delos problemas estructurales detectados en el brazo sur del transepto araíz de las excavaciones arqueológicas realizadas.
www.catedralvitoria.com


Tratamendu honen fase konplexuenak hauek izan dira: bere historian zehar aplikatutako bernizak kendu, 1785ean eginiko ukituak kendu (euskarriko hutsuneari buruzko idatzitako paper bat ezkutatzen zutenak) eta polikromia finkatu.>
www.catedralvitoria.com

Las fases más complejas de este tratamiento han sido la eliminación de los barnices aplicados a lo largo de su historia, la eliminación de retoques realizados en 1785 que ocultaban un papel escrito sobre lagunas del soporte y la fijación de la policromía.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aplikatu (eu)

referir (es)

Hurrengo urteetarako, oinarrizko Kupora joan behar da eta eskuduntza honetan administrazio zentralak, estatu-mailan, gastatu zuenari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta emaitza oinarrizko urteko Kupo likidotik deskontatu; gero, Kupo likido "berri" horri, eguneratze-indizea aplikatuko zaio dagokion urteko edo t-ko Kupoa zenbatesteko.>
www.euskomedia.org

Para los restantes años, habrá de estarse al Cupo base y se aplicará el índice de imputación a los importes abonados, a nivel estatal, por parte de la administración central en dicha competencia y el resultado se descontará del Cupo líquido del año base; posteriormente al referido "nuevo" Cupo líquido se le aplicará el índice de actualización al objeto de cuantificar el Cupo de t o del año que corresponda.
www.euskomedia.org


Meatzaritza eta Energia ingeniaritzako Graduaren xedea da ikasketen jarduera-arloari dagozkion ezagutza sendoak graduatuek bereganatzea, eta gero praktikan aplikatzen jakitea proiektuak egiteko eta irtenbide eta hautabide berritzaileak diseinatzeko etaezartzeko haien jarduera profesionalean.Horrela, jarduera profesionalak titulatuek lan egingo duten sektoreen araberakoak izango dira:Meatze-ustiakuntza: geologia-meatzaritzako ikerkuntza, lehengaien erauzketa, eragiketa, makineria eta mantentzea, mineralurgia eta lurpeko urak.Eraikuntza eta Lurpeko lanak: titulatuei dagozkien jarduera-arloetako eraikuntzaren alderdi guztiak, bereziki meatzaritzan eta lurpeko lanetan.Energia: baliabide energetiko guztiak ustiatzea eta eraldatzea, energia elektrikoa zein termikoa sortzea eta banatzea, eta energia-ikuskaritza.Lehergaiak: lehergaiak eta armak fabrikatzea, zulaketak eta leherketak.Kudeaketa, Segurtasuna eta Ingurumena, honako hauetan: ingeniaritza eta aholkularitza, bere konturako lanak, lan-arriskuen prebentzioa, eta segurtasuna eta ingurumena.Halaber, beste Graduko edo Masterreko ikasketa espezializatuagoak egiteko ondo prestatuta egongo dira, teknologia berriak ikertzean eta garatzean sakondu nahi izanez gero.>
www.ehu.es

La titulación de Grado en Ingeniería de Minas y Energía pretende que sus egresados y egresadas hayan adquirido unos sólidos conocimientos propios de su área de actuación y sepan aplicarlos en la práctica para elaborar proyectos y diseñar e implementar soluciones o alternativas innovadoras en el desempeño de su labor profesional.En este sentido los perfiles profesionales se definen a través de los distintos sectores donde los titulados y tituladas desarrollan su labor:Explotaciones Mineras, relacionado con investigación geológico-minera, extracción de materias primas, operación, maquinaria y mantenimiento, mineralurgia y aguas subterráneas.Construcción y Obras Subterráneas, referido a todos los aspectos de la construcción dentro de su ámbito de actuación, especialmente en minería y obra subterránea.Energía, correspondiente al aprovechamiento y transformación de todo tipo de recursos energéticos, generación y distribución de energía eléctrica y térmica y auditorías energéticas.Explosivos, referente a la fabricación de explosivos y armas, perforación y voladuras.Gestión, Seguridad y Medio Ambiente, correspondiente a los campos de actuación: ingeniería y consultoría, asesoría y libre profesión, prevención de riesgos laborales y seguridad y medio ambiente.Asimismo, estarán capacitados/as para emprender otros estudios más especializados de Grado o Master con un alto nivel de preparación, para profundizar en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
www.ehu.es


Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko Graduak eskaintzen duen prestakuntzari esker, honakoak lortuko dira:- Kultura ondareak aztertu, identifikatu, analizatu eta baloratuaz, bere aldaketak diagnostikatzea.- Kultura ondareen zaintza eta zaharberritze tratamenduak erabaki eta exekutatzea.Horretarako, prozedura teknikoen ezagutzak, eskuratutako abileziak eta trebetasunak erabiliko dira.- Zaintza eta zaharberritze proiektuak idatzi eta zuzentzea eta aholkularitza teknikoa ematea.- Beharrezko metodologia aplikatuz, zaintza eta zaharberritze prozesua planifikatu, dokumentatu eta jarraitzea.Kultura ondarearekin harremana duten beste profesionalekin diziplinarteko eztabaida mantentzea.- Ikerketa egitea zaintza-zaharberritzeko lan-metodologian, kultura ondarearen ezagutzan, bere eraketan eta aldaketen arrazoietan.- Halaber, ikasleak etorkizunean graduondokoak zein masterrak autonomia osoz burutzeko premiazkoak izango zaizkion ikasketa-gaitasunak eskuratuko ditu graduan zehar.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La formación que proporciona el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales permitirá:- Diagnosticar las alteraciones de los bienes culturales mediante su examen, identificación, análisis y valoración.- Decidir y ejecutar tratamientos de conservación y restauración de bienes culturales, a través del uso del conocimiento de los procedimientos técnicos y las habilidades y destrezas adquiridas.- Redactar y dirigir proyectos de conservación y restauración y asesorar técnicamente.- Planificar, documentar y hacer el seguimiento del proceso de conservación y restauración, aplicando la metodología de trabajo pertinente.- Establecer un diálogo interdisciplinar con otros profesionales relacionados con del patrimonio cultural.- Investigar tanto en lo que refiere a la metodología de trabajo de conservaciónrestauración como en el conocimiento del bien cultural, su constitución y causas de deterioro.- Durante el grado, desarrollarán así mismo las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de postgrado o master con un alto nivel de autonomía.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Artikulu honetan aipagai diren katastro balioak finkatzeko egintzak arrazoitu egin beharko dira haiei buruzko jakinarazpen indibidualetan datu hauek adieraziz: balio horiek finkatzeko erabilitako ponentzia, zona edo azpizona katastrala, lurzoruaren balio eragingarria, eraikuntzaren kostua, aplikatutako koefiziente zuzentzaileen identifikazioa, ondasun higiezinek katastroaren ondorioetarako duten azalera eta, azkenik, lokalaren antzinatasuna eta helburua.>
www.lazkao.net

Los actos de fijación de los valores catastrales a que se refiere este artículo serán motivados mediante la expresión, en cada una de las notificaciones individuales de dichos valores, de la Ponencia de la que traigan causa, de la zona o subzona catastral, del valor de repercusión del suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores aplicados, la superficie de los inmuebles a efectos catastrales, la antigüedad y destino del local.
www.lazkao.net


2.- Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskaera bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz.>
www.lazkao.net

2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
www.lazkao.net

More examples

2 aplikatu

Share:

 •  izond. aplicado, -a

  zientzia aplikatuak: ciencias aplicadas

aplikatu *Examples are automatically obtained from dabilena

...aplikatu ...a nola adiskidetzean, bitartekotzan edo arbitrajean) aplikatuko da araudi hau...


...kagaien kaltegabetasuna kudeatzeko sistemak egoki aplikatzeak izan behar duela ...


...abesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Legean eta aplika daitezkeen gainerako legeetan ezarritakoa beteko dutela, ...


...erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus...


...rrizko problemak ebazteko lege matematikoak ulertu eta aplikatu . Ingeniaritzako problemak ebazteko kalkuluak egin; horien...


...k iaz onartutako zerga erreforma 2017an osorik aplikatuko denez; hari esker, 99 milioi euro gehiago biltzea espero du...


... bertsioaren instalazioa amaitzeko, ââ,¬Å" Aplikatuà ¢â,¬ botoia sakatu behar da ...


...Foru Dekretuaren babesean egindako lursailen adjudikazioei aplika dakizkien errentaren edo aldi baterako lagapenaren gehienek...


... jakintza hori gizarteko beste esparru batzuetan aplikatzen dihardugu azken urteotan", azaldu du Aldekoak...


...energetikoa handitzeko neurriak aplikatu aurretik eta aplikatu ondoren kontsumoa neurtuz edo zenbatuz zehaztuaâ"...

More examples