Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

es > eu

aplicar

Share:

 • 1  v.tr. jarri, ezarri; erantsi, atxiki, eratxiki

  le han aplicado una venda en la herida: zaurian lotura ezarri diote

 • 2  v.tr. [extender] eman, zabaldu, hedatu

  tienes que aplicar la pomada sobre la piel: ukendua azalean eman behar duzu

 • 3  v.tr. [poner en práctica] erabili; aplikatu; ezarri; egokitu

  aplica bien los criterios que vayas a seguir: behar bezala erabili jarraitu beharreko irizpideak

  aplicar la teoría: teoria aplikatu

  aplicar la ley: legea ezarri

 • 4  v.tr. [nombre, denominación] eman

 • 5  v.tr. (Med.) [tratamiento, medicación] eman, jarri, ezarri; erabili

  me han aplicado un tratamiento contra la artrosis: artrosiaren kontrakoa tratamendua eman didate

 • 6  v.prnl. [esmerarse] ahalegindu, saiatu, arduratu

  se aplica poco en el estudio: ikasten gutxi ahalegintzen da

*Examples are automatically obtained from dabilena

aplikatu (eu)

aplicar (es)

Praktikak erakutsi dit euskal alderdiak oso ondo ulertzen duela eta defendatzen duela aldebikotasuna, baina ez da gauza bera gertatzen Estatuko administrazioarekin, bigarren horrek ez duelako alde biko araubide batek eduki beharko lukeen leialtasunarekin jokatzen eta beti, xehetasun askotan, bere eskumenen beste esparru askotan aplikatzen duen arrabola aplikatu nahi izaten duelako.>
www.conciertoeconomico1

La práctica me ha demostrado que la bilateralidad la entendemos y la defendemos perfectamente desde la parte vasca, pero no se comparte de la misma manera desde la administración del Estado, que no actúa con la lealtad que debería en un régimen bilateral y siempre pretende, en muchos pequeños detalles, aplicar el mismo rodillo centralizador que aplica en muchos otros ámbitos competenciales.
www.conciertoeconomico1


Itundu gabeko tributuen kopurua zehazteko, Estatuak sarrera horiengatik Espainia osoan lorturiko kopuruari (3.942,6 milioi euroei) %6,24 aplikatuko zaio.>
www.conciertoeconomico1

La cuantía de los tributos no concertados se estima aplicando el 6,24% al total de lo obtenido en toda España por el Estado (3.942,6 millones de euros) por los conceptos señalados.
www.conciertoeconomico1


Argia proiektatzeko sistema bat da, portikoanhistorian barrena aplikatu diren polikromiak ikusteko modukoa.>
www.catedralvitoria.com

Se trata de un sistema de proyección deluz que permitirá reconstruir las policromías aplicadas a lo largo dela historia en el pórtico.
www.catedralvitoria.com


Zuzendari kudeatzaile berriak karguahartzen du zaharberritzeko lanak une erabakigarrian daudenean.Aurreproiektuarekin, non Monumentuan zein ingurunean aplikatu behardiren konponbide funtzional eta formalak definitzen diren, gauzatzekoproiektuak idatzi dira eta horietako bi proiektu nagusi hasi dituzte,dorrea eta portikoa zaharberritzea eta erdiko nabeena; une honetanbeste urratsa bati egin behar zaio aurre, eta urrats horretan besteeremu batzuk agertuko dira. Gainera etapa garrantzitsua da ebaluatzekonoraino iritsi diren eta zer larri diren gurutzaduran antzemandakoegitura-arazoak (arkeologia-indusketen ondorioz suertatukoak).>
www.catedralvitoria.com

La toma de posesión del nuevo director-gerente se produce en un momentoen el que las obras de restauración han llegado a su punto decisivo.Con el anteproyecto en el que se definen las soluciones funcionales yformales que se deben aplicar en el monumento y su entorno redactados,e iniciados dos de los principales proyectos de ejecución, larestauración de la torre y el pórtico y la de las naves centrales, seafronta ahora una fase en la que se irán incorporando nuevos espacios.Se abre además una etapa clave para evaluar el alcance y la gravedad delos problemas estructurales detectados en el brazo sur del transepto araíz de las excavaciones arqueológicas realizadas.
www.catedralvitoria.com


Tratamendu honen fase konplexuenak hauek izan dira: bere historian zehar aplikatutako bernizak kendu, 1785ean eginiko ukituak kendu (euskarriko hutsuneari buruzko idatzitako paper bat ezkutatzen zutenak) eta polikromia finkatu.>
www.catedralvitoria.com

Las fases más complejas de este tratamiento han sido la eliminación de los barnices aplicados a lo largo de su historia, la eliminación de retoques realizados en 1785 que ocultaban un papel escrito sobre lagunas del soporte y la fijación de la policromía.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erantsi (eu)

aplicar (es)

Bere helburuen artean ondorengoak daude: automobilgintza sektorean aplikagarri izan daitekeen oinarrizko ikerketak erraztea, automobilgintzan dabiltzan profesional maila guztietan trebakuntza bultzatzea, sektorean erantsitako balio altua duten enpresa proiektu berriak sortu daitezela sustatzea eta proiektu berritzaileak erakartzea.>
www.ermua.es

Entre sus objetivos, destacan el favorecer la investigación básica y aplicada relacionada con el sector de automoción; impulsar la formación en automoción en todos los niveles profesionales; promover la creación endógena de nuevos proyectos empresariales de alto valor añadido en el sector; o atraer proyectos innovadores.
www.ermua.es


Hilabetea amaitzean, deskontuak automatikoki aplikatzen dira teleordainketak igortzen dituzten erakunde finantzarioen bitartez eta egindako bidaia-kopuruaren arabera, erantsitako taulan zehazten den moduan.>
web.bizkaia.net

Estos descuentos se aplican automáticamente, a través de las entidades financieras emisoras de los telepeajes, una vez finalizado el mes, y según el número de viajes realizados, tal y como se detalla en la tabla adjunta.
web.bizkaia.net


159/2011 FORU DEKRETUA, Salgaiak errepidetik garraiatzeko bakarrik erabiltzen diren ibilgailu astunetarako, jarraian adierazi diren deskontuak ezarri dira. Deskontu horiek ondoriozko tarifaren gainean aplikatuko dira, Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa) kenduta, OBE gailua identifikazio eta ordainketa baliabide gisa erabiltzen bada izan ere, horrela doikuntza hilero ordain daiteke OBE gailuari lotutako kontuan:>
web.bizkaia.net

El Decreto Foral 159/2011 establece los siguientes descuentos para los vehículos pesados tipo II, destinados o utilizados exclusivamente para el transporte de mercancías por carretera, aplicados sobre la tarifa resultante, excluido Impuesto del Valor Añadido (IVA) y siempre que se utilice OBE como medio de identificación y pago, de forma que el ajuste pueda ser abonado con carácter mensual en la cuenta vinculada al dispositivo OBE:
web.bizkaia.net


1.- Katastroko balioak Ordenantza honetan xedaturikoarekin bat finkatzen ez diren bitartean, aurreko zerga-ezarraldian indarrean zeuden katastroko balio eguneratuak ezarriz galdatuko da zerga, balio horiei dagozkien zerga tipo edo neurriak erantsita.>
www.donostia.org

1.- Hasta tanto no se proceda a la fijación de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza, el Impuesto se exigirá aplicando los valores catastrales vigentes en el periodo impositivo anterior una vez actualizados, con la aplicación de los tipos de gravamen que correspondan a esos valores.
www.donostia.org


Ordainketak geroratutakoan erantsiko den interesa:>
www.donostia.org

Intereses a aplicar en los aplazamientos:
www.donostia.org

More examples