Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

egiazko

Share:

egiazko *Examples are automatically obtained from dabilena

...egiazko ...zia eta ondorioak dituena, non erlijio oro eta egiazko morala beronen menpe dauden, ez daukat dudarik ene irakurle...


... eskatzen ditu. Zeharkakotasuna antolakuntza osoaren egiazko engaiamendua ziurtatzen duen kontzeptua da, atalaren ...


...d) Produktuaren egiazko jatorriaren inguruan kontsumitzaileak nahasten dituen beste...


...en baita. Badaukagu aukera, badaukagu gaitasuna, egiazko bilaka dezagun.


...gabekoa (edo gitxikoa). Are gehiago, egiazkoa izango ote istorioa...


...arria dela, ez gehiegizko berritasun-gosea, egiazko misoneismoa baizik. Ikusiko dugu, hain zuzen, nola Frantzia...


...steko abiagunetzat soilik. Iraun egiten du oraindik egiazko egoeraren alderantzikatze kaltegarriak, zeinaren arabera ab...


..., edo obeki, zein ete da bien egiazko zentzuna...


...i dagozkion giza uste zahar orotan, iruditzen zait egiazko itxura eta aitzaki gehiago duela Jainkoa ahalmen adiezinezk...


...ar, edate, jate eta diti hartzearena; zenbait egiazko , zenbait zalantza eta dudagarriak; zenbait oraindik parabis...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

verdadero (es)

Ibarretxe 'Estatuaren egiazko berrikuntza bultzatzeko irizpideak' forumean partaide — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

El Lehendakari en el foro ‘Criterios para impulsar una verdadera reforma del Estado’ — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Lyon hiriko mugez haraindian egiazko instituzioa den « La Mère Brazier » jatetxeak, Michelin gidaliburuan ia berrogeita hamar urtez hiru izar izan dituenak, ateak berriz zabaldu zituen 2008an.>
alki16

Verdadera institución más allá de las fronteras de Lyon, el restaurante la Mère Brazier, tres estrellas Michelin durante casi 50 años, reabrió sus puertas en 2008.
alki16


Eta ez da derrigorrezko misioetara joan beharrik, egiazko misiolari konprometituak aurkitzeko.>
www.euskonews.com

Y no es necesario ir a misiones para encontrar verdaderos misioneros comprometidos.
www.euskonews.com


Prestakuntza aldian, egiazko hiru maisu izateko zorte handia izan nuen, aztarna sakona utzi zidatenak: Elias Azpiazu jn., lehen eskolako maisua, Miguel Altuna jn., Bergarako lanbide hezkuntza ikastetxeko irakaslea eta idazkaria eta Jose Maria Arizmendiarrieta jn., Arrasateko Eskola Politeknikoaren eta kooperatiba mugimenduaren sortzaile, ideologo eta sustatzailea.>
www.euskonews.com

En mi etapa formativa tuve la gran suerte de contar con tres verdaderos maestros que me dejaron profunda huella: D. Elías Azpiazu, maestro de la escuela primaria, D. Miguel Altuna, profesor y secretario del centro de formación profesional de Bergara y D. José Maria Arizmendiarrieta, fundador, ideólogo y promotor de la Eskola Politeknikoa de Mondragón y del movimiento cooperativo.
www.euskonews.com


Durangoko urteetatik bere baitan bizirik zirauen zaletasunean ehundu zuen Gaizkak bere teorizaziorik funtsezkoena, egiazko autoritate bat bihurtuta folklore gaietan.>
www.euskonews.com

Gaizka basó sus teorías fundamentales en la afición surgida durante su estancia en Durango, que aún se mantenía viva, hasta convertirse en verdadera autoridad en el ámbito del folclore.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

cierto (es)

1936-1939ko Guda Zibilak behatokirik hoberena eskainiko dio, komunikabideena, informazio-muinaren eta komenientzia politikoen araberako gezurrezko edo egiazko albiste-iturria, gezurraren azalez estalitako mezuak.>
www.euskomedia.org

La Guerra Civil de 1936-1939 le facilita el mejor de los observatorios, el de los medios de comunicación, epicentro informativo y nudo emisor de noticias ciertas o falsas a conveniencia política, mensajes envueltos en el celofán de la mentira.
www.euskomedia.org


Sarri esan dudan moduan, Jose Marik ez zuen egiazko datutzat inoiz eman aldez aurretik frogatu gabea. Horrexek eman zion garrantzia bere lanari, leienda eta tabernako ipuinak egiatzat hain samur hartzen diren garaietan.>
www.euskonews.com

Puedo asegurar que Jose Mari jamás dio un dato por cierto sin antes probar su veracidad, actitud ésta que no hacía sino ensalzar su labor, máxime en estos tiempos en los que la gente, con tanta ligereza, concede credibilidad a cuantas leyendas y cuentos de bar escucha.
www.euskonews.com


Halere, eta berdintasunaren aldeko baloreak gero eta hedatuagoak badaude ere, gaurko gizartean, paradoxikoki, egiazko berdintasuna ez da gertu ikusten. Hortaz, generoan oinarritutako banaketa ahulduz badoa ere, bikoteen barnean dagoen desoreka nabarmena da egun.>
www.euskonews.com

Cierto que las distinciones basadas en el género se van atenuando, pero el desequilibrio de las parejas es hoy en día claramente manifiesta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

real (es)

Zure bihotz-taupaden informazioa egiazko denboran eta zure eskuturrean edukiz, zehazki jakingo duzu zein intentsitatetan ari zaren korrika eta, horrela, korrikalarien artean ohikoenetakoa den akatsa saihestu ahal izango duzu, hots, azkarregi korrika egitea, gomendatzen diren taupada-kopurua gaindituz.>
usabalbuletina19

Disponer de la información de tu pulso cardíaco a tiempo real y en tu muñeca te dirá con precisión a qué intensidad estás corriendo y así podrás evitar uno de los errores más comunes que cometen los corredores, correr demasiado rápido con más pulsaciones de las recomendadas.
usabalbuletina19


Astean egiten duzun distantziaren % 12 korritu behar duzu, atalase anaerobioaren erritmoaren arabera; hau da, testaren bidez frogatutako egiazko gehienezko taupaden % 85ean, gutxi gorabehera.>
usabalbuletina19

Corre un 12% de tu distancia semanal a ritmo de umbral anaeróbico, aproximadamente al 85% de tus pulsaciones máximas reales, comprobadas por medio de un test.
usabalbuletina19


Azpiegitura hidrauliko nagusien proiektuak egun egiten ari badira ere eta, ondorioz, inbertsio horien egiazko kostuak ezagutzen ez ditugun arren, legegintzaldi honetan Bizkaiko Foru Aldundiak obra hidraulikoei dagokienez zuzenean edo zeharka gauzatu behar dituen beharrek 240 miloi euroko kostua dute.>
web.bizkaia.net

Toda vez que los proyectos de las principales infraestructuras hidráulicas se están realizando actualmente y que por tanto no se conocen los costes reales de dichas inversiones, las necesidades estimadas que se prevén acometer en esta legislatura directa o indirectamente por la Diputación Foral de Bizkaia en obras hidráulicas ascienden a unos 240 millones de euros.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Balantze horrek indarra ematen digu egiazko gizarte elebidunaren aldeko eguneroko lanean aurrera egiteko.>
www.euskara.euskadi.net

Ese balance nos da mucha fuerza para poder seguir adelante en favor de una sociedad bilingüe, en favor de una sociedad bilingüe que sea de verdad real.
www.euskara.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

efectivo (es)

2. Udal erroldan jaso gabeko egiazko ohiko bizilekua egiaztatzeko, udalerrian eskumena duten lurralde Administrazioetako edozeinetan egindako zerga aitorpenak erabili ahalko dira. zerga aitorpen horietan, ohiko bizilekutzat deklaratuta agertu beharko da zerga honi lotutako bizilekua.>
www.lezo7

2.- La residencia habitual efectiva no inscrita en el padrón municipal podrá acreditarse mediante declaraciones tributarias efectuadas ante cualquiera de las Administraciones territoriales competentes en el término municipal. En estas declaraciones tributarias deberá constar declarada como vivienda habitual la sujeta a este impuesto.
www.lezo7


1.- Bizileku erabilerako ondasun higiezin bat egiazko ohiko bizilekutzat joko da, baldin zerga sortzen den egunean udal honen biztanleen erroldan jasota badago ondasun higiezina pertsona batek edo gehiagok okupatuta dagoela.>
www.lezo7

1.-Se presumirá la residencia habitual efectiva en un inmueble de uso residencial, cuando a la fecha de devengo del impuesto conste en el padrón de habitantes de este Ayuntamiento inscripción que acredite la ocupación del inmueble por una o más personas.
www.lezo7


Zerrenda horretan sartuta dauden subjektu pasibo guztiei hau jakinaraziko zaie: kasuan kasu onartzen den errekarguari lotuta dauden bizileku erabilerako ondasun higiezinen titulartzat sartu dituztela, behin-behinekoz. Horrela, subjektu pasiboek egoki deritzotena alegatu ahalko dute, behin betiko erabakitzearren ea ondasun higiezina zein egoeratan dagoen egiazko bizilekutzat erabiltzeari edota errekargua ez aplikatzeko baldintzak betetzeari dagokionez.>
www.lezo7

Se procederá a notificar a cada uno de los sujetos pasivos incluidos en la relación anterior su alta provisional como titulares de bienes de uso residencial sometidos al recargo que en su caso se apruebe, para que aleguen en lo que estimen oportuno en orden a determinar definitivamente la situación del bien inmueble en cuanto a su uso residencial efectivo o la concurrencia de supuestos de no aplicación del recargo.
www.lezo7


Egiazko ohiko etxebizitzatzat hartuko da, egiaztatzen bada ondasun higiezinean ematen dela 183 egun baino gehiago urtean.>
www.lezo7

Se entenderá que existe residencia habitual efectiva, cuando quede acreditada una ocupación del bien inmueble por un período superior a 183 días al año.
www.lezo7


12.–Orobat, inork ez du diru-laguntzarik jasoko, baldin eta administrazio ebazpen edo epai judizial irmoen bidez soldata-bereizkeriagatik, jazarpen moralagatik edo sexu arrazoiek ekarritako edozein tratu ezberdintasunagatik zehatuak edo kondenatuak izan badira, edo urratzen badituzte Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna sustatzeko azaroaren 28ko 33/2002 Foru Legean edo Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako printzipio eta betebeharrak.>
www.valledeegues27

12.–Tampoco podrán recibir subvenciones quienes hubieran sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por discriminación salarial, acoso moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de sexo o vulnerasen los principios y obligaciones establecidos en la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
www.valledeegues27

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

real (es)

Zure bihotz-taupaden informazioa egiazko denboran eta zure eskuturrean edukiz, zehazki jakingo duzu zein intentsitatetan ari zaren korrika eta, horrela, korrikalarien artean ohikoenetakoa den akatsa saihestu ahal izango duzu, hots, azkarregi korrika egitea, gomendatzen diren taupada-kopurua gaindituz.>
usabalbuletina19

Disponer de la información de tu pulso cardíaco a tiempo real y en tu muñeca te dirá con precisión a qué intensidad estás corriendo y así podrás evitar uno de los errores más comunes que cometen los corredores, correr demasiado rápido con más pulsaciones de las recomendadas.
usabalbuletina19


Astean egiten duzun distantziaren % 12 korritu behar duzu, atalase anaerobioaren erritmoaren arabera; hau da, testaren bidez frogatutako egiazko gehienezko taupaden % 85ean, gutxi gorabehera.>
usabalbuletina19

Corre un 12% de tu distancia semanal a ritmo de umbral anaeróbico, aproximadamente al 85% de tus pulsaciones máximas reales, comprobadas por medio de un test.
usabalbuletina19


Azpiegitura hidrauliko nagusien proiektuak egun egiten ari badira ere eta, ondorioz, inbertsio horien egiazko kostuak ezagutzen ez ditugun arren, legegintzaldi honetan Bizkaiko Foru Aldundiak obra hidraulikoei dagokienez zuzenean edo zeharka gauzatu behar dituen beharrek 240 miloi euroko kostua dute.>
web.bizkaia.net

Toda vez que los proyectos de las principales infraestructuras hidráulicas se están realizando actualmente y que por tanto no se conocen los costes reales de dichas inversiones, las necesidades estimadas que se prevén acometer en esta legislatura directa o indirectamente por la Diputación Foral de Bizkaia en obras hidráulicas ascienden a unos 240 millones de euros.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Balantze horrek indarra ematen digu egiazko gizarte elebidunaren aldeko eguneroko lanean aurrera egiteko.>
www.euskara.euskadi.net

Ese balance nos da mucha fuerza para poder seguir adelante en favor de una sociedad bilingüe, en favor de una sociedad bilingüe que sea de verdad real.
www.euskara.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

real (es)

Zure bihotz-taupaden informazioa egiazko denboran eta zure eskuturrean edukiz, zehazki jakingo duzu zein intentsitatetan ari zaren korrika eta, horrela, korrikalarien artean ohikoenetakoa den akatsa saihestu ahal izango duzu, hots, azkarregi korrika egitea, gomendatzen diren taupada-kopurua gaindituz.>
usabalbuletina19

Disponer de la información de tu pulso cardíaco a tiempo real y en tu muñeca te dirá con precisión a qué intensidad estás corriendo y así podrás evitar uno de los errores más comunes que cometen los corredores, correr demasiado rápido con más pulsaciones de las recomendadas.
usabalbuletina19


Astean egiten duzun distantziaren % 12 korritu behar duzu, atalase anaerobioaren erritmoaren arabera; hau da, testaren bidez frogatutako egiazko gehienezko taupaden % 85ean, gutxi gorabehera.>
usabalbuletina19

Corre un 12% de tu distancia semanal a ritmo de umbral anaeróbico, aproximadamente al 85% de tus pulsaciones máximas reales, comprobadas por medio de un test.
usabalbuletina19


Azpiegitura hidrauliko nagusien proiektuak egun egiten ari badira ere eta, ondorioz, inbertsio horien egiazko kostuak ezagutzen ez ditugun arren, legegintzaldi honetan Bizkaiko Foru Aldundiak obra hidraulikoei dagokienez zuzenean edo zeharka gauzatu behar dituen beharrek 240 miloi euroko kostua dute.>
web.bizkaia.net

Toda vez que los proyectos de las principales infraestructuras hidráulicas se están realizando actualmente y que por tanto no se conocen los costes reales de dichas inversiones, las necesidades estimadas que se prevén acometer en esta legislatura directa o indirectamente por la Diputación Foral de Bizkaia en obras hidráulicas ascienden a unos 240 millones de euros.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Balantze horrek indarra ematen digu egiazko gizarte elebidunaren aldeko eguneroko lanean aurrera egiteko.>
www.euskara.euskadi.net

Ese balance nos da mucha fuerza para poder seguir adelante en favor de una sociedad bilingüe, en favor de una sociedad bilingüe que sea de verdad real.
www.euskara.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

real (es)

Zure bihotz-taupaden informazioa egiazko denboran eta zure eskuturrean edukiz, zehazki jakingo duzu zein intentsitatetan ari zaren korrika eta, horrela, korrikalarien artean ohikoenetakoa den akatsa saihestu ahal izango duzu, hots, azkarregi korrika egitea, gomendatzen diren taupada-kopurua gaindituz.>
usabalbuletina19

Disponer de la información de tu pulso cardíaco a tiempo real y en tu muñeca te dirá con precisión a qué intensidad estás corriendo y así podrás evitar uno de los errores más comunes que cometen los corredores, correr demasiado rápido con más pulsaciones de las recomendadas.
usabalbuletina19


Astean egiten duzun distantziaren % 12 korritu behar duzu, atalase anaerobioaren erritmoaren arabera; hau da, testaren bidez frogatutako egiazko gehienezko taupaden % 85ean, gutxi gorabehera.>
usabalbuletina19

Corre un 12% de tu distancia semanal a ritmo de umbral anaeróbico, aproximadamente al 85% de tus pulsaciones máximas reales, comprobadas por medio de un test.
usabalbuletina19


Azpiegitura hidrauliko nagusien proiektuak egun egiten ari badira ere eta, ondorioz, inbertsio horien egiazko kostuak ezagutzen ez ditugun arren, legegintzaldi honetan Bizkaiko Foru Aldundiak obra hidraulikoei dagokienez zuzenean edo zeharka gauzatu behar dituen beharrek 240 miloi euroko kostua dute.>
web.bizkaia.net

Toda vez que los proyectos de las principales infraestructuras hidráulicas se están realizando actualmente y que por tanto no se conocen los costes reales de dichas inversiones, las necesidades estimadas que se prevén acometer en esta legislatura directa o indirectamente por la Diputación Foral de Bizkaia en obras hidráulicas ascienden a unos 240 millones de euros.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Balantze horrek indarra ematen digu egiazko gizarte elebidunaren aldeko eguneroko lanean aurrera egiteko.>
www.euskara.euskadi.net

Ese balance nos da mucha fuerza para poder seguir adelante en favor de una sociedad bilingüe, en favor de una sociedad bilingüe que sea de verdad real.
www.euskara.euskadi.net

More examples