Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

itxitura

Share:

itxitura *Examples are automatically obtained from dabilena

...itxitura ...diren ezagutzen ez duzun hiriko kaleak. Atzean itxitura bat: txitategi edo eskorta bat dirudi. Ez da askoz gehiago ...


...REN IKASTETXEAREN ERABERRITZEA ERAIKUNTZA III DB-HE Itxituren azalera totalaren %25a baino gehiago aldatuko balitz...


...-kortan bildots txikiak sartzeko izan ohi den itxitura


... gehienez ere 0,70m. neurtuko du, eta itxituraren gehienezko garaiera, berriz, 1,85 m-koa izango...


...aztaturiko hegalkinen segurtasuna eta egonkortasuna... · Itxitura burutzeko jarduketa epeak. · Jabeen erkidegoaren ...


Ahaztu dira gero itxiturak eta geretak. Baita pinuaren lepoa itotzen duen soka ere... ...


.... Itxitura iragazgaitzak eta txarrantxa-itxiturak itxitura bigunekin ordezkatzea. Espezieak putzu eta kanpora ...


...a berez gogortzen den erretxinazko taula trinkozko itxituraz ixten dira...


...a mineralen zakuak ere uzteko, Udalak aurrez itxitura bat egiten du bilketa puntuan, hau ...


... distantziak errespetatu gabe lursailak hesitzea, itxiturak edo zutabeak jartzea, landaketak egitea. -...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxitura (eu)

cerca (es)

Eraikuntzak partzela osoa betetzen ez duen kasuetan, partzelen mugak ereduzko hesi batez gauzatuko dira. Hesi horiek elementu metalikoekin eraikiko dira, gehienez ere 0,50 metroko altuera izango duen fabrika-obrako itxitura baten gainean.>
bergara12

Los límites de las parcelas, en los casos en los que la edificación no ocupe la totalidad de las mismas, se materializarán con cercas tipo construidas con elementos metálicos sobre cierre de fábrica de 0,50 metros de altura máxima.
bergara12


Finkak ixteko behin betiko itxitura edo hesiak jartzea.>
bergara12

La instalación de vallas y cercas definitivas de delimitación de fincas.
bergara12


c)Partzelaren itxitura: Partzelaren mugarriketa gauzatzeko mugen gainean jartzen den hesia da.>
bergara12

c) Cierre de parcela: Es la cerca situada sobre los linderos que materializa la delimitación de la parcela.
bergara12


Finkak ixteko behin betiko itxitura edo hesiak jartzea.>
vergara15

La instalación de vallas y cercas definitivas de delimitación de fincas.
vergara15


c)Partzelaren itxitura: Partzelaren mugarriketa gauzatzeko mugen gainean jartzen den hesia da.>
vergara15

c) Cierre de parcela: Es la cerca situada sobre los linderos que materializa la delimitación de la parcela.
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxitura (eu)

valla (es)

Finkak ixteko behin betiko itxitura edo hesiak jartzea.>
bergara12

La instalación de vallas y cercas definitivas de delimitación de fincas.
bergara12


Zehaztapen-planoak behar besteko eskalan, edo beste edozein motatako argibideak, zein itxitura- edo hesi-mota den zehatz-mehatz jakin ahal izateko.>
bergara12

Planos de detalle a escala suficiente u otro tipo de información que permita conocer con exactitud el tipo de cierre o valla.
bergara12


Finkak ixteko behin betiko itxitura edo hesiak jartzea.>
vergara15

La instalación de vallas y cercas definitivas de delimitación de fincas.
vergara15


Zehaztapen-planoak behar besteko eskalan, edo beste edozein motatako argibideak, zein itxitura- edo hesi-mota den zehatz-mehatz jakin ahal izateko.>
vergara15

Planos de detalle a escala suficiente u otro tipo de información que permita conocer con exactitud el tipo de cierre o valla.
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxitura (eu)

cierre (es)

Errotuluak, iragarkiak, plakak, toldoak, markesinak eta metalezko itxiturak (hiri-lurretan eta lurzoru urbanizagarrian) jartzea arautzen duen Udal Ordenantza | Bergarako Udala>
bergara12

Ordenanza municipal reguladora de la instalación de rótulos, anuncios, placas, toldos, marquesinas y cierres metálicos (en suelo urbano y urbanizable) | Bergarako Udala
bergara12


Eraikuntza-ezaugarriak: Eraikuntza behin-behinekoa izango da. Erabili beharreko materialak ondorengo puntuetan zehaztutakoak izan beharko dira: 136. artikuluko l) puntuan, eraikin berriaren estalkiko eta fatxadako materialei dagokienez; eta artikulu beraren q) puntuan, egin litezkeen partzela-itxiturei dagokienez.>
bergara12

Características constructivas: La construcción será provisional y los materiales a utilizar serán los señalados en el Punto l) del Artículo 136 en lo referente a los materiales de fachada y cubierta de la nueva edificación, y Punto q) del mismo Artículo en lo referente a los posibles cierres de parcela.
bergara12


Horrelakoetan, jabetza bakoitza bereizteko, hormatxoak eraiki ahal izango dira, gehienez ere 0,50 metroko altuerakoak; eta hormatxoen gainean, burdin-hesiak jarri ahal izango dira, itxituraren altuera osoa 2,00 metro izan arte.>
bergara12

En este caso, podrán materializarse las distintas propiedades con muretes de 0,50 metros de altura máxima, colocando sobre los mismos verjas hasta una altura total del cierre de 2,00 metros.
bergara12


Hainbat etxebizitzatarako batera erabiltzen diren eskailera-tarteak gutxienez 1,00 metro zabal izan beharko dira, itxitura-paramentuen eta baranda edo karelaren artean neurtuta; hala ere, beti bete beharko da Eraikuntzako Kode Teknikoa (Suteen aurreko Segurtasuna, eta Erabiltzeko Segurtasuna) (CTE (Si) (SU)).>
bergara12

El ancho mínimo de los tramos de escalera de uso común a varias viviendas medido entre los paramentos de cierre y barandado o antepecho será de 1,00 metro, aunque se deberán cumplir en todo momento, lo dispuesto en el CTE, Código Técnico de la Edificación (SI) y (SU).
bergara12


96. artikulua.- Partzelen itxitura:>
bergara12

Artículo 96.- Cierre de las parcelas:
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxitura (eu)

cerramiento (es)

Programa edo deialdi hau ohiko etxebizitzaren beiraztatutako itxiturak berritzeko laguntzak emateko eratu da, eraginkortasun handiko prestazio termikoak dituzten leihoak jarri ahal izateko (ikus Baldintza Orokorrak). Beiraztatutako itxituratzat hauexek hartuko dira: berotutako leku edo gune batean dauden eta kanpo aldetik aldentzeko erabiltzen diren leihoak edo ate-leihoak, etxeko alorrean energiaren kontsumoa gutxitzeko xedez.>
www.euskadi.net

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la renovación de los cerramientos acristalados de la vivienda habitual, por otros con unas prestaciones térmicas de alta eficiencia (ver Condiciones Generales); entendiendo como cerramiento acristalado, aquellas ventanas o puertas ventana que separen los recintos o estancias calefactados del ambiente exterior, y así reducir el consumo de energía en el sector doméstico.
www.euskadi.net


Eraikinaren itxitura-horma zeharkatuko balu, horman irekitako pasabide baten bidez egingo da eta juntura estakoak izango ditu atmosfera bateko presioan, elikadura-hodiaren dilataziorako aukera eman dezan. Bestalde, erabilera amankomuneko ingurutatik igaroko da eta, posible izango balitz, agerian egongo da bere ibilbide osoan. Nolanahi ere, horretarako eraiketa trabarik izango balitz plastikozko hodi estanko baten barnean sartuko da eta guztia ormigoiez estaliko da erresistentzia mekanikoa emateko.>
beasainMerged2col

Si atraviesa el muro de cerramiento del edificio, lo hará mediante un pasamuros, provisto de juntas estancas a 1 atmósfera de modo que permita la libre dilatación del tubo de alimentación, el cual discurrirá por zonas de uso común y, a ser posible, quedará visible en todo su recorrido, y de existir inconvenientes constructivos para ello, será envainado en un tubo estanco de material plástico, recubierto de hormigón para darle resistencia mecánica; la vaina será de un diámetro al menos dos veces superior al tubo de alimentación y dispondrá de registros en sus extremos y cambios de dirección que permita la inspección y control de posibles fugas.
beasainMerged2col


Fatxadak: Harria erabili beharko da, edo adreiluz zein blokez egindako itxitura, luzitze- eta margotze-lanez bukatua.>
bergara12

Fachadas: Se utilizará la piedra o el cerramiento a base de ladrillo o bloque terminado con revoco y pintura.
bergara12


Gorputz irten itxiak: Alde guztietan itxitura finkoak dituztenak, eta ez desmuntagarriak.>
bergara12

Cuerpos salientes cerrados: Los que disponen en todos sus lados de cerramientos fijos, no desmontables.
bergara12


Itxiturak fatxada osorako jarduketa bakar batean egin beharko dira eskaeran zehaztutako epeen barruan.>
vergara15

La ejecución de los cerramientos deberá realizarse en una actuación única en la totalidad de la fachada y dentro de los plazos que se señalen en la solicitud.
vergara15

More examples