Elhuyar Hiztegia

eu > es

1 legez

Share:

 •  adb. legalmente, legítimamente

  legez behartu behar da, ez legez kanpo: hay que obligarlo legalmente, no ilegalmente

 • legez eta bidez

legez *Examples are automatically obtained from dabilena

...legez ... zatiak legez, erri bateko lagun guztiak legez , danok gagoz Eleizaren zeregiñetan ekitera deitu ...


...rturiko kalte eta galerek, aipatutako administrazioari legez dagozkion egintzak erabiltzeko bidea emango diote eta...


... jakin arren. «Poliziak esan zigun legez kanpo ari ginela eta diruaren bila etorriko zirela, baina e...


... mailako batzuk bezala gazteen mugimendu bat ere legez kanpo egotea, eta ahalegindu behar dugu ...


...k errepikatzen dira: 700 hildako, 150 desagertu, legez kanpoko 900 etorkin... Azken urte honetan 1.800 hildako... ...


...: "Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak egindako legez besteko proposamena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ...


...a erakunde publikoek soilik bete behar duten legezko betebeharra baino ez da, erakundeek eurek ere betetzen ez d...


...an j a rri ziren, guduan hasi behar balute legez . Lazedemondarrak, ubidea desbideratu ondoren, Herakles sant...


...ge aldaketen bitartez, legezkoak diren alderdiak legez kanpo uzteko asmoa du Espainiako Gobernuak. Gainera, jarrer...


...a, elkarte horiek araudi zorrotz samarra dute: legez kanpokoa da elkarte bateko kide izan eta aldi berean etxean...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legez (eu)

legalmente (es)

Legez hala dagokionean, erantzukizunak eskatzea administrazioari eta bere zerbitzura lanean dauden langileei.>
www.ermua.es

Exigir responsabilidades a la administración y personal a su servicio cuando así proceda legalmente.
www.ermua.es


Zabaldu eta ixteko ordutegiei buruz,Ordenantza honek arautzen duen jarduera jakin baten ustezkoarau-hausteak daudela egiaztatu ostean, eta gertaera horri dagozkionaringarri eta astungarri guztiak aztertu eta kontuan hartu ostean, udalagintzaritzak, legez ezarritako bideak erabiliz, santzio hauekaplikatuko ditu, arauak behin eta berriro hautsiz gero etalarritasunean oinarrituz, Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuan,abenduaren 16koa, ezarritako irizpideen eta zenbatekoen arabera.>
www.eskoriatza.net

Comprobada la existencia de presuntasinfracciones, en cuanto a horarios de apertura y cierre se refiere, deuna determinada actividad de las reguladas por esta Ordenanza yanalizando y considerando cuantos atenuantes y agravantes concurran enel hecho, la autoridad municipal por medio de los caucesprocedimentales legalmente establecidos, aplicara sucesivamente, lassiguientes sanciones en base a las reiteraciones en las faltas y sugravedad conforme a los criterios y cuantías establecidos en el Decreto296/1997, de 16 de Diciembre del Gobierno Vasco. 1.
www.eskoriatza.net


Artikulu honetan eskatutako jakinarazpena ez bada egin, legez nahitaezkoa den artikulu horretako edukiren bat ez bada adierazi, edo eskualdaketarengatik ordaindutako diru kopurua txi­kiagoa bada edo baldin­tzak kostubide ­gutxiagokoak badira dagokion administrazioari jakinarazitakoak baino, Adminis­trazio horrek ­atzera eskura­tzeko eskubidea gauzatu ahal izango du bi hilabeteko epean, besteren­tze­aren ezagu­tza osoa izan eta hurrengo egunetik hasita.>
www.eskoriatza.net

Cuando no se hubiera efectuado la comunicación requerida en este artículo o se hubiera omitido en ella alguno de los contenidos legalmente preceptivos, así como cuando el precio satisfecho por la transmisión resultare inferior o las condiciones menos onerosas que lo comunicado a la Administración correspondiente, ésta podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de dos meses siguientes al día en que haya tenido conocimiento completo de la enajenación.
www.eskoriatza.net


3. artikuluan adierazitako elkarteek eskatu ahal izango dituzte dekretu honetan arautzen diren laguntzak, betiere baldintza Hajek betetzen badituzte: a) Legez eratuta egotea eta kasuan kasuko erregistroan inskribatuta egotea.>
www.euskadi.net

Podrán solicitar las ayudas reguladas en el presente Decreto aquellas entidades asociativas señaladas en el artículo 3 que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.
www.euskadi.net


1.- Laguntzari dagokionez, onuradunak Gizarte Segurantzari egindako ekarpena hartuko da erreferentziatzat; hain zuzen ere, seme-alaba adingabeak zainduko dituen langilearen kontratazioa dela-eta onuradunak Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziari egindako kotizazioaren ekarpena, legez dagokiona.>
www.euskadi.net

1.– La ayuda tendrá como referencia la aportación que legalmente corresponda a la persona beneficiaria a la cotización al Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social por la contratación de cuidadores o cuidadoras de los hijos o de las hijas menores.
www.euskadi.net

More examples

2 legez

Share:

 •  postp. (B) como; en calidad de

  zuk legez egin nahi dut: lo quiero hacer como tú

  ahal dugun legez, ez nahi dugun legez: como podemos, no como queremos

  beti legez: como siempre

  idazle legez ez da oso ezaguna: en calidad de escritor no es muy conocido

legez *Examples are automatically obtained from dabilena

...legez ... zatiak legez, erri bateko lagun guztiak legez , danok gagoz Eleizaren zeregiñetan ekitera deitu ...


...rturiko kalte eta galerek, aipatutako administrazioari legez dagozkion egintzak erabiltzeko bidea emango diote eta...


... jakin arren. «Poliziak esan zigun legez kanpo ari ginela eta diruaren bila etorriko zirela, baina e...


... mailako batzuk bezala gazteen mugimendu bat ere legez kanpo egotea, eta ahalegindu behar dugu ...


...k errepikatzen dira: 700 hildako, 150 desagertu, legez kanpoko 900 etorkin... Azken urte honetan 1.800 hildako... ...


...: "Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak egindako legez besteko proposamena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ...


...a erakunde publikoek soilik bete behar duten legezko betebeharra baino ez da, erakundeek eurek ere betetzen ez d...


...an j a rri ziren, guduan hasi behar balute legez . Lazedemondarrak, ubidea desbideratu ondoren, Herakles sant...


...ge aldaketen bitartez, legezkoak diren alderdiak legez kanpo uzteko asmoa du Espainiako Gobernuak. Gainera, jarrer...


...a, elkarte horiek araudi zorrotz samarra dute: legez kanpokoa da elkarte bateko kide izan eta aldi berean etxean...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legez (eu)

como (es)

Zentzu horretan, F.C.S.M.K.F.-k, egoki baderitzo, eta Erabiltzaileen erantzukizun osoarekin, beharrezko iragazkiak ezar ditzake. Bere web orrien bidez, sarean arrazistatzat, xenofobotzat, diskriminatzailetzat, pornografikotzat, iraingarritzat jo, edo nolabaiteko indarkeria bultzatu, edo legez kontrako edukiak edo eduki kaltegarriak zabal ditzakeen edukiak heda daitezen saiheste aldera.>
www.catedralvitoria.com

F.C.S.M.K.F. en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los Usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que a través de sus páginas Web puedan verterse en la red contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, de cualquier modo, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos
www.catedralvitoria.com


Gizartean sentiberatasuna lantzen jarraitzeko xedez eta aurreko urteetan egindako legez, ‘puntu morearen’ kanpaina berrasi da.>
www.ermua.es

Con el propósito de sensibilizar a la sociedad y como en años anteriores, se ha puesto en marcha la campaña del “punto lila”.
www.ermua.es


Kanpaina guztietan gertatzen den legez, banaketa honek bere gorabeherak izan ditu.>
www.ermua.es

Como toda campaña este despliegue también ha tenido algunos vaivenes.
www.ermua.es


Berak, Hugo (Mario Casas), 'el duro H' ezagutzen dena, borrokak eta legez kontrako moto-lasterketak asko gustatzen zaizkion mutil oldartsu eta arduragabea da.>
www.ermua.es

Él, Hugo (Mario Casas), conocido como el duro "H", es un chico impulsivo e irresponsable, aficionado a las peleas y a las carreras ilegales de motos.
www.ermua.es


Herri-lan taldeko lorazainek, udazkenero egiten duten legez, herriko lorategi eta kaleetan landaturiko zuhaitz eta zuhaizka inausteari ekin diote, aste honetan bertan.>
www.ermua.es

Coincidiendo con la reciente llegada de la estación otoñal, el personal de jardinería ha iniciado, como todos los años por esta época, las labores de poda de las distintas especies arbóreas y arbustivas plantadas en las calles y jardines de nuestro municipio.
www.ermua.es

More examples