Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

interponer

Share:

  • 1  v.prnl./v.tr. tartean/artean/erdian sartu, sartu, tartean/artean/erdian jarri, jarri

    no te interpongas en mi camino: ez zaitez nire bidearen erdian jarri

    me interpuse entre dos niños que se estaban pegando: elkar joka ari ziren bi mutikoren artean sartu nintzen

  • 2  v.tr. (Der.) jarri, aurkeztu

    interponer un recurso: errekurtsoa jarri

*Examples are automatically obtained from dabilena

aurkeztu (eu)

interponer (es)

Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean.>
www.euskadi.net

El recurso se interpondrá ante el mismo órgano que haya dictado el acto recurrido.
www.euskadi.net


Erabakia, 2014ko abenduaren 31ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz zen eta alegazioak aurkezteko 30 laneguneko epean, ez da inolakorik aurkeztu. Beraz, erabakia behin betikoa bihurtu da eta berriro ere testu osoa argitaratzen da, adieraziz Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi–gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

El acuerdo se publicó en el Boletin Oficial de Gipuzkoa del 31 de diciembre de 2014, y en el plazo de 30 días hábiles otorgado para presentar alegaciones, no se presentó ninguna, por lo que el acuerdo deviene definitivo y se vuelve a publicar su texto íntegro, con la indicación de contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


2017-1-5ean 4. Zkdun GAOn Udaltzaingoko Agente plaza hautatzeko deialdia eta bere Oinarriak argitaratu eta gero, birjarpen helegite bat aurkeztu zen ezarritako gehienezko adinaren inguruan.>
beasainMerged2col

Una vez publicada la convocatoria para la selección de una Plaza de Agente de la Policía Local y sus correspondientes Bases en el BOG nº. 4 del día 5-1-2017, se interpuso un recurso de reposición al límite máximo de edad establecido.
beasainMerged2col


Honako hauek ez dute berraztertzeko errekurtsoarekin batera bermerik aurkeztu beharrik izango, errekurtsoa behar zen garaian eta moduan aurkeztu badute, eta kobratzeko prozedura geldiaraziko da, errekurtsoa ebazten den arte:>
www.donostia.org

Se exime de la obligación de acompañar garantía junto con el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma, y se suspenderá el procedimiento de cobro hasta la fecha de la resolución del recurso: 1.
www.donostia.org


Zigor baten aurka jarritakoa, hura sorrarazi duen zerga-zorraren aurka erreklamazioren bat aurkeztu bada.4.>
www.donostia.org

La interpuesta contra una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de la que derive.4.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jarri (eu)

interponer (es)

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, edozein pertsonak uste badu datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea behar bezala gauzatu ez duela, kasuan kasuko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuen Babeserako Euskal Agentzian, bere eskubideak babesteko prozesua abian jarri dadin.>
www.ermua.es

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquier persona que estime que no se le ha facilitado o atendido correctamente el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede interponer la oportuna reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos para que inicie un procedimiento de tutela de sus derechos.
www.ermua.es


Parte hartu duen aukeraketa-prozesuei buruz argitaratu diren edo jakinarazi zaizkion egintzekin edo ebazpenekin ados egongo ez balitz administrazio-prozedurako legeetan aurreikusten diren erreklamazioak eta errekurtsoak jarriz.>
www.ermua.es

Interponiendo las reclamaciones o recursos previstos en las normas del procedimiento en caso de desacuerdo con las resoluciones o actos administrativos derivados del proceso.
www.ermua.es


e. Ordainketaren ondorengo egunean hasiko da administrazioaren aurkako errekurtsoa jartzeko epea.>
www.errenteria2

e. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
www.errenteria2


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col

More examples