Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

administrar

Share:

 • 1  v.tr. administratu; gobernatu, kudeatu

  administra el negocio con gran rendimiento: etekin handia ateraz administratzen du negozioa

  yo me encargo de administrar los bienes de la marquesa: markesaren ondasunak gobernatzeko ardura dut

 • 2  v.tr. eman

  administrar el bautismo: bataioa eman

 • 3  v.tr. (Med.) eman

  administrar un medicamento: botika bat eman

 • 4  v.prnl./v.tr. neurriz erabili, dosifikatu

  administró sus fuerzas para poder llegar a la meta: indarrak neurriz erabili zituen, helmugara iritsi ahal izatearren

*Examples are automatically obtained from dabilena

administratu (eu)

administrar (es)

Lekunak, sentsibilitate handiaz, proiektua jarraitu zuen ezer nabarmenik aldatu gabe, orain administratzen dituen klabeak izan ezik, askoz plastikoagoak direnak, irten handiko kapuluak.>
www.ermua.es

Este, con gran sensibilidad, continuó el proyecto sin alteración apreciable salvo en las claves que ahora administra, que son mucho más plásticas, capullos de mucho resalte.
www.ermua.es


1.  Patronatuak berezko nortasun juridikoa du eta iharduteko ahalmen osoa, beraz, izaera adierazle eta mugagabez erosi, gorde, eduki, administratu, eskura izan, besterendu, trukatu eta karga ditzake era guztietako ondasunak, egintza eta kontratu mota oro egin, kreditu-eragiketak kontzertatu, bidezkoak diren prozedurarekiko obligazioak beren gain hartu, eragin, aurkajarri, jarraitu edo atzera jo eta eskubide, ihardun eta salbuespen mota guztiak Epaitegi eta Justizi Auzitegien nahiz Herri Administrazioaren edo Estatu, Probintzia, Udalerri eta gainerako salbuespen-mota guztiak libreki egikaritu.>
beasainMerged2col

1.  El Patronato tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y por lo tanto con carácter enunciativo y no limitativo puede adquirir, conservar, poseer, administrar, disponer, enajenar, permutar, gravar bienes de toda clase, celebrar todo género de actos y contratos, concertar operaciones crediticias, obligarse, promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fueran oportunos y ejercitar libremente toda clase de derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicia y organismos y dependencias de la Administración Pública y cualquiera otras del Estado, Provincia, Municipio y demás Entidades o Corporaciones.
beasainMerged2col


Zaharrena, dirudienez, XII. mendearen erdialdera laburbildu zen. Hala, "Albarrazingo Mendilerroko Mankomunitatea" Unibertsitate edo Aranako Batzar Orokor bat da, Nafarroako beste gainerakoen antzekoa, auzoko guztien ondasun komunalak -izenez, mendi unibertsalak- administratzen dituena.>
www.euskomedia.org

La más antigua se habría recopilado hacia mitades del siglo XII. La "Mancomunidad de la Sierra de Albarracín" es una Universidad o Junta General de Valle, similar a las del resto de Navarra, que administra los bienes comunales de todos los vecinos por eso son llamados montes universales.
www.euskomedia.org


Beraz, herritarrak egokiro eta legearekin bat administratuak izateko duten eskubidea babestera deitutako erakundea da.>
www.euskomedia.org

Luego, es una institución llamada a proteger el derecho de los ciudadanos a ser adecuadamente administrados y conforme a Ley.
www.euskomedia.org


Edozein kasutan, euskal legelariak Arartekoaren erakundea sortu eta arautzen duen 3/1985 Legean (Euskadiko Aldizkari Ofiziala, 63 zenbakia, 1985ko martxoak 22) (aurrerantzean, AESAL) esaten duen bezala, ombudsman suediarraren munduan zeharreko hedapenean, bere jatorriarekin lotzen duten 3 ezaugarri, gutxienez, atzematen dira: (1) "organo honen funtzioa Administrazioaren kontrolera zuzentzen da herritarrek ondo administratuak izateko duten eskubidearen defentsan eta legezkotasun printzipioaren bermean", (2) "bere titularra Parlamentuak izendatzen du, nahiz eta organoa autonomiaz jardun", eta (3) "herritarren eskubide eta askatasunen defentsan jarduten den Administrazioaren kontrol organoa (izanik), Ombudsman-era sarbide zuzena bermatu behar du, bitartekoak beharrezkoak izan gabe".>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, como apunta el legislador vasco en la Ley 3/1985, por la que se crea y regula la institución del Ararteko (Boletín Oficial del País Vasco número 63, de 22 de marzo de 1985) (en lo sucesivo, LCRIA), en la expansión del ombudsman sueco por todo el mundo, se divisan al menos 3 rasgos que le vinculan con su origen: (1) "se trata de un órgano cuya función se orienta al control de la Administración en defensa del derecho de los ciudadanos a ser bien administrados y en garantía del principio de legalidad", (2) "su titular es designado por el Parlamento, aunque el órgano actúa con autonomía" y (3) siendo "un órgano de control de la Administración que actúa en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, ha de garantizar el acceso directo al Ombudsman sin necesidad de intermediarios".
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eman (eu)

administrar (es)

Halaber, xedapen konstituzional ugarik, modu berezian adierazten dute Zuzenbideak estatuko botere bakoitza lotzen duela: Gorte Nagusiek "Konstituzioak emaniko" eskumenak dituzte (66. artikulua); Gobernuak "Konstituzioarekin eta legeekin ados" gauzatzen ditu bere funtzioak (97. artikulua) eta Administrazio Publikoak "legeari eta Zuzenbideari osotara men eginik" jarduten du (103. artikulua); eta justizia Botere Judizialeko epaile eta magistratuen bidez bideratzen da, eta epaile eta magistratu horiek "legearen agintera baino ez daude menderatuak" (117. artikulua).>
www.euskomedia.org

Así mismo, un nutrido grupo de disposiciones constitucionales reiteran, de forma singularizada, la vinculación al Derecho de cada uno de los poderes del Estado: las Cortes Generales tienen las competencias "que les atribuya la Constitución" (art. 66); el Gobierno ejerce sus funciones "de acuerdo con la Constitución y las leyes" (art. 97) y la Administración pública actúa "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" (art. 103); y la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, "sometidos únicamente al imperio de la ley" (art. 117).
www.euskomedia.org


Bi enantiomeroak banatzea oso zaila denez, orain dela gutxi arte, substantzia hoiek nahaste errazemiko bezala saldu eta eman egiten ziren, nahiz eta eraginkorra enantiomero bat soilik izan.>
www.basqueresearch.com

Dada la dificultad que supone separar dos enantiómeros, hasta hace poco, dichas sustancias eran vendidas y administradas como mezclas racémicas, incluso si la actividad terapéutica residía en uno sólo de los enantiómeros.
www.basqueresearch.com


Laburbilduz, lan honen emaitzetatik min neuropatikoa opioide botikekin modu eraginkor batean tratatu daitekeela ondoriozta daiteke, ematen den dosia handituz edo/eta μ eta δ opioide hartzaileen sinergia-elkarrekintza ustiatuz.>
www.basqueresearch.com

En resumen, los resultados de este trabajo sugieren que el dolor neuropático puede tratarse de manera eficaz con fármacos opioides, incrementando la dosis a administrar y/o explotando la interacción sinérgica entre los receptores opioides de los subtipos µ y δ.
www.basqueresearch.com


Beharrezko kasuetan izan ezik, inork ez dau Bateoa emongo berea ez dan parrokian, eliza horretako parrokoaren bidezko baimen barik.>
www.bizkeliza.org

Salvo en caso de necesidad, nadie administrará el Bautismo en una parroquia ajena sin la debida licencia del párroco de esa iglesia.
www.bizkeliza.org


Luis de Lezamak barre algarak eragin eta titular batzuk emon ebazan: "Legeek hezi beharrean desitxuratu egiten dabe sistemak aldatzeko gai ez badira", "Kaosa da nagusi enpresetan. Kaosa bideratzen dauana, ondo ibiliko da", “Egunerokoan jausten danak ez dau irabaziko" “Informazinoa ez eze, orain heziketea behar dogu"… izan ziran esandako esaldi batzuk.>
www.bizkeliza.org

Luis de Lezama provocó varias carcajadas entre los asistentes al acto y dejó también varios titulares: “Las leyes no forman, deforman, si no son últiles para la transformación de los sistemas”, “El caos es el dueño de las empresas y gobernar el caos es administrar bien”, “Todo lo aprendido por rutina, se desmorona”, “Además de la información, ahora, necesitamos la formación”… fueron algunas de las reflexiones que manifestó.
www.bizkeliza.org

More examples