Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

corresponder

Share:

 • 1  v.intr. ordaindu, itzuli

  quiero corresponder al favor que me habéis hecho, aunque no sé cómo: egin didazuen mesedea itzuli nahi dizuet, ez dakit nola, ordea

  ¿por qué corresponder al bien con el mal?: zertarako ona gaitzarekin ordaindu?

 • 2  v.intr. -i egon

  esta semana nos corresponde a nosotros limpiar la escalera: aste honetan guri dagokigu eskailera garbitzea

 • 3  v.intr./v.prnl. bat etorri

  sus afirmaciones no se corresponden con la realidad de los hechos: haren adierazpenak ez datoz gertatu zenarekin bat

 • 4  v.prnl. elkarri idatzi

  hace tiempo que no se corresponden: aspaldian ez diote elkarri idazten

 • 5  v.tr. maite izan, maitatu

  estaba enamorado de Laura y ella le correspondía: Laurarekin maiteminduta zegoen eta neskak ere maite zuen

*Examples are automatically obtained from dabilena

egon (eu)

corresponder (es)

Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak zehaztu ditu kalkulu horretarako irizpideak. Alde batetik, EAEk bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoa kalkulatzeko metodoa ezarri du: Estatuko aurrekontuen gastu guztietatik kentzen ditu Euskadik bere gain hartu dituen eskumenei dagokien aurrekontuetako diru-izendapen osoa, Estatu mailari begira. Beste alde batetik, EAEk bere gain hartu ez dituen zamen izaerako hurrengo hiru kontzeptuak jaso dira, besteak beste:>
www.conciertoeconomico1

La propia Ley de Cupo determina, por un lado, el método para la cuantificación del importe total de las cargas no asumidas, mediante la deducción del total de gastos del presupuesto del Estado de la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la CAPV y, por otro, identifica tres conceptos que tendrán, entre otros, el carácter de cargas no asumidas:
www.conciertoeconomico1


Behin-behineko kupo likidoa zehaztu ondoren, konpentsazioak kendu behar dira ekitaldi horri dagokion kopuruan, eta modu horretara, ekitaldi horretan ordaintzeko kupo likidoa lortuko litzateke.>
www.conciertoeconomico1

Una vez determinado el cupo líquido provisional se procede a realizar las compensaciones en la cuantía que corresponda al ejercicio en cuestión, para obtener el cupo líquido a pagar en el mismo.
www.conciertoeconomico1


Horretarako, lanaren etekinen gaineko atxikipenen kasuan, Estatuko Administrazioari dagozkio ordainketa aktibo zein pasiboen gaineko konturako atxikipenak, ordainketok Estatuko funtzionario eta langileei egin bazaizkie, Euskadin burututako lanak eta Euskadiko ohiko egoiliarrek jasotako etekinak badira ere.>
www.conciertoeconomico1

Para ello, en el caso de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, se determina que corresponderán a la Administración del Estado las retenciones a cuenta correspondientes a retribuciones activas o pasivas, satisfechas a sus funcionarios y empleados, con independencia de que se correspondan con trabajos realizados en el País Vasco y de que los perceptores tengan su residencia habitual en él.
www.conciertoeconomico1


Defizita itundu gabeko sarreren artean sartu behar dugu eta, horregatik, Euskadiri egotzi behar zaio defizitengatiko sarreretan EAEri dagokion ehunekoa, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamak Estatuak bezala finantzatu ditzan.>
www.conciertoeconomico1

El déficit es una parte más de los ingresos no concertados y, como tal, ha de imputarse a la CAPV el porcentaje de ingreso por déficit que le corresponda, a fin de que la CAPV financie las cargas no asumidas de igual manera que el Estado.
www.conciertoeconomico1

More examples