Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

ordaindu, ordain(du), ordaintzen

Share:

 • 1  du ad. pagar, recompensar; devolver

  zergatik ona gaitzarekin ordaintzen duzue?: ¿por qué pagáis lo bueno con lo malo?

  berari egin ziotena ordaintzea baizik ez zuela egin: que solo había devuelto lo que a él le habían hecho

 • 2  du ad. pagar, abonar, sufragar, costear

  mila euro ordaindu zituen panpinagatik: pagó mil euros por la muñeca

  zeinek ordaintzen du bidaia?: ¿quién costea el viaje?

 • 3  du ad. pagar, retribuir, remunerar, gratificar

  zenbat ordaindu diozue abokatuari?: ¿cuánto le habéis pagado a la abogada?

 • 4  du ad. pagársela a uno; vengarse

  ordaindu beharko diot txerrikeria hori: le tendré que pagar esa cerdada

 • 5  du ad. sufrir/pagar las consecuencias

  herriak ordaintzen ditu agintarien erruak: el pueblo paga las consecuencias de los errores de las autoridades

 • 6  du ad. [kalteak] reparar, pagar

  istripuaren kalteak aseguruak ordainduko ditu: el seguro reparará los daños del accidente

ordaindu, ordain(du), ordaintzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...ordaindu ...ogatu eta animaliaren mantenimendu eta egonaldi gastuak ordainduz gero. Epe hori amaitu eta gero,...


...agertua du bozen atarian. «Ez ditugu gutxi ordaindutako langileen beharrak ase; eta 60 eta 64 urte artean izaki, pe...


Tindategiak ezin digu ordaindu egiaztagirian esaten duena baino gehiago...


...dia maila erdietsi zuena. Abadiaren eraikuntza ordaindu ahal izateko, garagardo fabrika bat sortu ...


...tsitateak ofizioz aitortuko eta ordainduko du ordainsaria, hamalau ordainketan. 2.­Antzinatasuna...


...lan onak izan zuen isla, zazpi milioi euro ordainduta Southamptonek fitxatu baitzuen. Ordea, Ingalaterrako Ligan ...


...arrak dira futbolariak? Zer du futbolak hainbertze ordaintzen dieten jokalariei autografoa eskatzeko? «Ez dut...


...egiten ez diren horiek. Milioi bat euro ordaintzen dute etxebizitza batengatik, batez beste. Baina...


...â€Zer egin dezaket mailegua ordaindu ezin badut?â. Gipuzkoako Stop Desahucios...


...zen, Nafarroa, Gaztela eta Aragoiko Erresumetan ordaintzen zutena. Iragate eta sarrera lortzeko, gizakiek, salgaiek ed...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

pagar (es)

Ekonomi Itunaren mendeko tributuak, Lurralde Historikoen tributu-sistema osatzen dutenak. Kupoa Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuari ordaindu beharreko kopurua, Euskadik modu eragingarrian bere gain hartu ez dituen eskumenak finantzatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Rasgo característico del régimen de Concierto que expresa el que el País Vasco debe asumir las consecuencias que pudieran derivarse del ejercicio de las competencias reconocidas en el Concierto Económico, debiendo pagar el mismo cupo con independencia de las decisiones que adopte.
www.conciertoeconomico1


Arestian azaldutako alderdi askok finantzaketa-eredu horrekiko lorpen-maila handia dute, eta nabarmentzekoak dira, adibidez, gardentasuna eta herritarren kontrola eta zergadunen identifikazioa ordaindu eta jasotzen dutenarekiko, bai eta eraginkortasunarekin, autonomiarekin, erantzukizunarekin eta zorpetze-mailarekin duten harreman berezia ere.>
www.conciertoeconomico1

Muchos de los aspectos antes detallados tienen un alto grado de consecución con este modelo financiero, destacando la transparencia y control ciudadano, la identificación de los contribuyentes entre lo que pagan y lo que reciben, así como su especial relación con la eficiencia, la autonomía, la responsabilidad y el nivel de endeudamiento.
www.conciertoeconomico1


Zuzeneko zergen gaineko egokitzapenak mamituko dira Estatuari ordaindu beharreko Kupotik kenketa bat eginez. Ez da horrela gertatuko, ordea, zeharkako zergen egozpena behar bezala zehazteko ezarri diren egokitzapenen kasuan, azken horiek fluxu lokabea eratu dutelako kupotik kanpo eta kupoaren osagarri.>
www.conciertoeconomico1

Los ajustes a la imposición directa se instrumentan a través de una reducción en el Cupo a pagar al Estado, a diferencia de los ajustes destinados a perfeccionar la asignación de la imposición indirecta, que constituyen un flujo independiente y complementario al del cupo.
www.conciertoeconomico1


EAEk ordaindu beharreko gastuak>
www.conciertoeconomico1

Gastos a pagar por la CAPV
www.conciertoeconomico1


Estatuko gastu osotik EAEk ordaindu behar duten zatia lortzeko, egozpen- indizea aplikatuko da.>
www.conciertoeconomico1

Para obtener la parte del coste que pagará la CAPV se aplica el índice de imputación.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

devolver (es)

Atal honetan informazioa ematen da Euskal AEko Merkataritza Efektu Ordaindu Gabe Bueltatuen gainean, herrialde historikoen arabera; baita ere zenbatekoa (milioi eurotan) erakunde motaren arabera (bankuak, aurrezki-kutxak, kooperatibak).>
www.euskadi.net

En este apartado se difunde información sobre el número de Efectos de Comercio Devueltos Impagados en la C.A. de Euskadi por territorio histórico, así como su importe (en millones de euros) atendiendo al tipo de entidad (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas).
www.euskadi.net


Informazio iturria INE da, bere Merkataritza Efektu Ordaindu Gabe Bueltatuen Estatistika.>
www.euskadi.net

La fuente de información es el INE en su Estadística de Efectos de Comercio Devueltos Impagados.
www.euskadi.net


Matrikulan ordaindutakoa ez da inondik eta inora itzuliko, baldin eta matrikula bertan behera uzteko eskaera ez bada egiten gutxienez ikastaroa hasi baino zazpi egun lehenago.>
www.donostia.org

El importe de la matrícula no será devuelto en ningún caso, salvo que la anulación de la matrícula sea solicitada, como mínimo, siete días antes del inicio del cursillo.
www.donostia.org


2. Erabiltzaileak instalazioak nahiz zerbitzuak erabiltzeari uko egiten badio berari egotz ezin dakizkiokeen arrazoi ziodunengatik, eta emandako erreserbak beste probetxamendu batzuk eragotzi ez baditu, ordaindutako zenbatekotik ez-erabilitakoa itzuli ahal izango du Patronatuak.>
www.donostia.org

2.- Si el interesado desiste de utilizar las instalaciones o servicios por causas fundadas, no imputables a él, y siempre que la reserva concedida no hubiera impedido otros aprovechamientos, podrá el Patronato devolver el importe satisfecho y no utilizado.
www.donostia.org


2. Ordaindu beharreko kopuruak ordaindu eta gero, erabiltzaileak instalazioak nahiz zerbitzuak erabiltzeari uko egiten badio, Patronatuak beste pertsona batzuek erabiltzen dituzten plazei dagokien zenbatekoa itzuliko dio. Nolanahi ere, kudeaketa gastu batzuk kobratuko dizkio.>
www.donostia.org

2.- Si la parte usuaria desiste de utilizar las instalaciones o servicios una vez abonados los plazos correspondientes, el Patronato procedera a devolver el importe de sus plazas utilizadas por otras personas, existiendo unos gastos de gestión.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

abonar (es)

Eskatutako denborarako ezarritako prezio publikoa ordaindu.>
www.ermua.es

Abonar el precio público que esté establecido para ello.
www.ermua.es


Sarrerak 6 euro balioko du takilan eta betaurrekoak barne egongo dira. Aldiz, bonoa erosi dutenek, 2 euroko gehigarria ordaindu beharko dute.>
www.ermua.es

El precio será de 6 euros para las personas usuarias que compren la entrada en taquilla, mientras que quienes compraron el bono mensual deberán abonar 2 euros más al tratarse de una película en 3D.
www.ermua.es


Bizitoki horien esleipendunek 3000 -minimoa- eta 35.000 -gehienezkoa- euroko diru-sarrerak izan beharko dituzte. Diru-sarreren arabera, alokairuagatik 150eurotik 300 eurora arteko kuota ordainduko dute, kasuan kasu.>
www.ermua.es

Los adjudicatarios, que deberán percibir una renta mínima anual de 3.000 euros y máxima de 35.000 para optar a estos pisos, deberán abonar un alquiler de entre 150 y 300 euros mensuales, en función de sus ingresos.
www.ermua.es


Bizilagunek hilero errenta ordaindu beharko dute eta hori zenbat den kalkulatzeko beren diru-sarrerei erreparatuta zehaztuko da.>
www.ermua.es

Esas personas abonarán un alquiler mensual por su uso, en función de su nivel de renta.
www.ermua.es


Kontzeptu honengatik ordaindu beharreko tasen zenbatekoa 23 zenbakidun udal ordenantzak araupetuta daude. Ordenantza horrek Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Euskarazkoak eskaintzeagatik ordaindu beharreko kopuruak zehazten ditu.>
www.ermua.es

El importe de las tasas a abonar por este concepto se encuentra regulado por la ordenanza municipal nº 23, que estipula las cantidades a abonar por la prestación de Servicios Socioculturales y de Euskera.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

sufragar (es)

Taldea trenez joan da eta bidai hori Mari Asun Ardantzak zuzentzen duen udal Ingurumen zinegotzigoak ordaindu du.>
www.ermua.es

La concejalía de Medio Ambiente que dirige Mari Asun Ardanza ha sufragado este desplazamiento colectivo.
www.ermua.es


Txapelketa kirol zinegotzigoak antolatu eta ordaindu du. Herri-kirol jaialdi hau San Martin kulturalaren barne txertatzen da.>
www.ermua.es

El festival está organizado y sufragado por la concejalía de Deportes y se enmarca en las actividades del programa cultural de San Martín.
www.ermua.es


Lehiaketa hori urtero deitzen eta ordaintzen du udal gazteria zinegotzigoak.>
www.ermua.es

Este certamen anual está convocado y sufragado por la concejalía de juventud.
www.ermua.es


Hau da, bidea eta horren mantenua erabiltzen duenak zuzenean ordaindu ordez, administrazioak ordainduko du, bizkaitar guztion zergen bidez biltzen duenetik.>
www.ermua.es

Esto es que el coste del uso -y mantenimiento- no lo pagará el ususario/a final que circule por la vía, sino lo sufragará la propia administración, a través de los impuestos de todos/as los bizkainos/as.
www.ermua.es


Taldea trenez joan da eta bidai hori Ingurumen zinegotzigoak ordaindu du.>
www.ermua.es

La concejalía de Medio Ambiente ha sufragado este desplazamiento colectivo.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

costear (es)

Etxebizitzan bizi direnek, beren mantenu-gastuak beren kontura ordaindu beharko dituzte eta kasu bakoitzean Gizarte Ongizate Sailak ezarritako kopurua ordaindu beharko dute.>
beasainMerged2col

Los/Las residentes deberán costear los gastos de su manutención y abonar la cantidad fijada por el Departamento de Bienestar Social, en cada caso.
beasainMerged2col


h) Diru-sarrera propioak dituzten egoiliarrek, beren janari-gastuak ordaindu egin beharko dituzte.>
beasainMerged2col

h) Las personas residentes que cuenten con ingresos propios deberán costear los gastos de su manutención.
beasainMerged2col


Euskal herrikideek Europarako bidaia ordaindu zioten 1876an "La Paz" delakoak sortutako harpidetzan baten bidez.>
www.euskomedia.org

Sus paisanos vascos le habían costeado el viaje a Europa mediante una suscripción pública ideada por "La Paz" en 1876.
www.euskomedia.org


Orduan esan zen bezalaxe, Juana de Albret erreginaren Kontseiluak agindu, ordaindu eta finantzatutako lana izan zen.>
www.euskomedia.org

Fue, como se dijo, una obra de encargo, remunerada, y costeada por el Consejo de la Reina Juana de Albret.
www.euskomedia.org


Argitalpenak interes turistikoko oinarrizko informazioa biltzen du eta ONCEren laguntzaz braille alfabetora itzuli dute. ONCEk berak ordaindu du guztiz hura egitea.>
www.donostia.org

La publicación recoge la información básica de interés turístico y ha sido traducida al alfabeto braille con la ayudad de ONCE que ha costeado íntegramente su elaboración.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

retribuir (es)

Neurri hori ordaindu gabeko jarduera bat egitean datza, betiere aurrez finkatutako saio kopuru batean, kolektibitatearen mesederako, edo estutasun-egoeran dauden pertsonen mesederako, adingabeari ulertarazteko modu bidegabean jokatu zuela eta orain eskatzen zaizkion lanak egindako kaltearen ordain justua direla.>
www.euskonews.com

Consiste en realizar una actividad no retribuida, durante un número de sesiones previamente fijado en beneficio de la colectividad, o de personas que se encuentren en una situación de precariedad, a fin de lograr que la persona menor comprenda que actuó de modo incorrecto y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.
www.euskonews.com


Emakumea eta langilea (Emakume langile —izan— da antonomasiaz, baina ez da ordaindua izan, ulertzeko).>
www.euskonews.com

Mujer y trabajadora (sobre todo trabajadora, aunque no haya sido retribuida).
www.euskonews.com


Idazkaritzako administraria den M.I.E.k, 2016ko irailaren 13an aurkeztutako eskabidean, 2016ko urriaren 3an hasi eta hiru hilabete iraungo lukeen norberaren arazoetarako ordaindu gabeko baimena eskatu du.>
www.lezo7

M.I.E. administrativa de Secretaría, ha solicitado en instancia presentada el 13 de septiembre de 2016, un permiso no retribuido por asuntos propios de tres meses a partir del día 3 de octubre de 2016.
www.lezo7


Gizarte Langilea den I.A.A.k, 2016ko urriaren 19an aurkeztutako eskabidean, 2016ko azaroaren 16tik 30era bitarteko norberaren arazoetarako ordaindu gabeko baimena eskatu du.>
www.lezo7

I.A.A., trabajadora social, ha solicitado en instancia presentada el 19 de octubre de 2016 un permiso no retribuido por asuntos propios desde el día 16 hasta el 30 de noviembre de octubre de 2016.
www.lezo7


BAT: Ontzat hartzea M.I.E.k norberaren arazoetarako eskatutako hiru hilabeteko ordaindu gabeko baimena.>
www.lezo7

PRIMERO: Conceder a M.I.E. el permiso no retribuido por asuntos propios solicitado.
www.lezo7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ordaindu (eu)

remunerar (es)

2006. Tratu berdintasunerako behatokia: Aldi baterakotasun-tasa ordaindutako lanean.>
www.euskadi.net

Observatorio de Igualdad de Trato: Tasa de temporalidad en el trabajo remunerado
www.euskadi.net


Aldi baterakotasun-tasa ordaindutako lanean.>
www.euskadi.net

Tasa de temporalidad en el trabajo remunerado
www.euskadi.net


Pertsonak ordaindutako enpleguarekin %, ezberdintasuna.>
web.bizkaia.net

Personas con empleo remunerado %, diferencia.
web.bizkaia.net


Une horretatik aurrera, landa-turismoko establezimendu bat ustiatzea erabakitzen zuen baserritarrak bere baserria artatu, zaharberritu eta hobetzeko formula berriarekin egiten zuen topo. Horrez gainera, beste abantaila batzuk ere bazituen: diru-sarrera osagarriak, nekazaritza, abeltzaintza eta artisautzako zenbait produktu zuzenean merkaturatzeko aukera, eta emakumeentzako lan ordaindua, etxetik bertatik egin dezaketen lana.>
web.bizkaia.net

A partir de este momento, el/la baserritarra que se decidía a explotar un establecimiento agroturístico encontraba una nueva fórmula para la conservación, recuperación y la mejora de su caserío, unos ingresos complementarios, la comercialización "in situ" de ciertos productos agrícolas, ganaderos, artesanos y la posibilidad de un trabajo remunerado para las mujeres, trabajo que, además, pueden llevar desde sus propias casas.
web.bizkaia.net


Indizea 7 aldagaien batura haztatuaren bidez eskuratzen da: pertsonak ordaindutako enpleguarekin (%); Pertsonak goi mailako hezkuntzarekin (%); Enpleguaren arloko banaketa (%); 24 eta 34 urte bitarteko gazteak; Pertsonak enplegu-bilaketan (%) Ezberdintasuna eta Maila; Pertsonak udal-zinegotzigoetan.>
web.bizkaia.net

El índice se construye como suma ponderada de 7 variables: Personas con empleo remunerado (%); Personas con educación superior (%); Distribución sectorial del empleo (%); Jóvenes de 24 a 34 años; Personas en búsqueda de empleo (%) Diferencia y Nivel; Personas en concejalías municipales.
web.bizkaia.net

More examples