Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

demanda

Share:

 • 1  s.f. eskaera, eskakizun, erregu, eskari, eske

  ayer me contestaron de dirección diciéndome que les es imposible atender las demandas de todos los empleados: atzo zuzendaritzaren erantzuna jaso nuen, ezinezkoa zaiela langile guztien eskakizunak bideratzea

 • 2  s.f. (Econ.) eskari; tira

  ha aumentado la demanda de niños en adopción: haurrak adopzioan hartzeko eskariak gora egin du

  ley de la oferta y la demanda: eskaintza-eskarien legea

  este producto no tiene mucha demanda: produktu honek ez du tirarik

 • 3  s.f. (Der.) demanda; eske

  presentar una demanda en el juzgado: epaitegian demanda bat aurkeztu

  demanda judicial: auzi-eskea

 • en demanda de
 • ir en demanda de

*Examples are automatically obtained from dabilena

demanda (eu)

demanda (es)

JOSÉ LUIS BILBAOK ALMUNIARI ESKATU DIO OPOR FISKALEN ONDORIOZKO DEMANDA KEN DEZALA>
web.bizkaia.net

JOSÉ LUIS BILBAO RECLAMA A ALMUNIA QUE RETIRE LA DEMANDA POR LAS VACACIONES FISCALES
web.bizkaia.net


BIZKAIAK ZEHAZTASUNEN BERRI DUENEAN EGINGO DU ZERGA-PIZGARRIAK DIRELA-ETA ESPAINIAKO ERRESUMAREN KONTRAKO DEMANDAREN BALORAZIOA>
web.bizkaia.net

BIZKAIA VALORARA CUANDO CONOZCA LOS DETALLES DE LA DEMANDA AL REINO DE ESPAÑA POR LOS INCENTIVOS FISCALES DE LOS AÑOS 90
web.bizkaia.net


Izan ere, demandan bertan onartzen da Bizkaiak, alderdi bitan izan ezik, egoki berreskuratu zituela pizgarriok 2007. urtean.>
web.bizkaia.net

Esa demanda, en el caso de Bizkaia, acepta que la recuperación de los incentivos en 2007 fue correcta en todos sus extremos menos en dos.
web.bizkaia.net


Badakigu kutsadura akustikoa geroz eta demanda sozial handiagoko alderdi garrantzitsua dela eta, horregatik, Herri Lan Saila, Ingurumen Iraunkortasunerako Atalaren bidez, arazo hori arintzen jardun da, ez duela 20 urtetik trazatu berriko proiektuetan garatzen dituen ingurumen eraginaren azterlanekin bakarrik, baita Bizkaiko Errepideetan Zaratari aurka egiteko Plana izeneko proiektuarekin ere. Proiektu hori 2001ean abiarazi zen, eta xedetzat du kutsadura akustikoko egoera berriak ugaritzea saihestera zuzendutako jarduerak gauzatzea. Aldi berean, jarduera kontrolatuak gauzatu dira, irabazi-kostua optimizatu eta egun dauden eraginak minimizatzeko.>
web.bizkaia.net

Entendiendo la contaminación acústica como un aspecto importante de cada vez mayor demanda social, el Departamento de Obras Públicas a través de su Sección de Sostenibilidad Ambiental, ha venido trabajando en su mitigación, no sólo con los estudios de impacto ambiental que desarrolla desde hace más de 20 años en los proyectos de nuevo trazado, sino con un ambicioso proyecto denominado Plan de Lucha contra el Ruido en las Carreteras de Bizkaia, puesto en marcha en el año 2001, y con el que se persigue la consecución de actuaciones dirigidas a evitar la proliferación de nuevas situaciones de contaminación acústica, al tiempo que se facilitan actuaciones controladas optimizando su beneficio-coste para minimizar los impactos existentes actualmente.
web.bizkaia.net


Edozelan ere, aurten, apirilaren 19an, demanda bat aurkeztu zuen Europako Batzordeak Europako Batasuneko Justizia Auzitegian, argudiatuz ez dela diru guztia itzuli, eta, beraz, zigorrak ezartzea eskatzeko.>
web.bizkaia.net

Sin embargo, el 19 de abril de este año, la CE presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE en la que dice que la devolución no se ha ejecutado del todo y pide sanciones por ello.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskakizun (eu)

demanda (es)

Juan María Aburtok azaldu du sailaren lehentasuna dela Foru Aldundiaren giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzea, Bizkaiko gizartearen eskakizun eta premiei eraginkortasunez erantzuteko, herritarrekin harremanak izaten eta herritarrek parte hartzen laguntzen duten tresnak erabilita. Adierazi duenaren arabera, espero da eraginkortasun, arintasun eta gardentasun maila handiagoak lortzea, hau da, sailaren barruko prozedurek zerbitzu hobeak emateko balio behar dute.>
web.bizkaia.net

Juan María Aburto ha explicado que la prioridad del departamento es optimizar los recursos personales y materiales de la Diputación Foral para dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad de Bizkaia mediante instrumentos que faciliten la relación y la participación ciudadana; esperamos lograr, ha dicho, mayores niveles de eficacia, agilidad y transparencia, de manera que los procedimientos internos redunden en una mejor prestación de los servicios.
web.bizkaia.net


Haren esanetan, nabarmenena da kudeaketa administratiboa, gardentasuna eta herritarrekin harremanetan jartzeko eta herritarrek parte hartzeko mekanismoak hobetzea, Bizkaiko gizartearen eskakizun eta premiei eraginkortasunez erantzuteko.>
web.bizkaia.net

Lo más destacado, ha dicho, es mejorar la gestión administrativa, la transparencia, los mecanismos de relación de la ciudadanía y su participación para atender las demandas y necesidades de la sociedad de Bizkaia de forma eficaz.
web.bizkaia.net


Estresari aurre egiteko programak izan duen eskakizunari erantzutea.>
www.ehu.es

Atender la demanda específica en el Programa sobre manejo del estrés.
www.ehu.es


Gainera, bestelako eskabideak ere ditu: donostiarrik nagusienen eskakizunak betetzea, tokiko demokrazia partaidetzakoan sakontzea, ekipamendu eta azpiegituretan sakontzea, kalitatezko eskaintzaren bitartez turismoa erakartzeko baliabide berriak sortzea, bakearen kultura sustatzea, auzoak berpiztea gizarte kohesioa hobetzeko, hiri ekologikoagoaren alde borroka egitea, Plan Berdeaz parke beriak sortzea, Urumea ibaia "kale nagusia" bihurtuta hiria bere inguruan haztea...>
www.donostia.org

También requiere atender las demandas de los donostiarras más mayores, profundizar en la democracia local participativa, la modernización de los equipamientos e infraestructuras, nuevos atractivos para captar turismo desde una oferta de calidad, fomentar la cultura de paz, revitalizar los barrios para mejorar la cohesión social, luchar por la ciudad ecológica y aplicar el Plan Verde con nuevos parques, crecer en torno al río Urumea como "la nueva calle Mayor"
www.donostia.org


Gizartea ezagutzen dugu: Ez soilik gizartearen berariazko eskakizunak, baita talde ahulenak ere.>
www.donostia.org

Conocemos el entorno social: no sólo la demanda explícita, también las necesidades de colectivos frágiles.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskari (eu)

demanda (es)

Jai-egunetan erehori eskaintzeko aukera aztertzen ari gara, betiere eskariaren arabera.>
www.catedralvitoria.com

Se estudia, además, la posibilidad de ampliar esta medida aotros días festivos en función de la demanda.
www.catedralvitoria.com


Gasteizen, 2009ko urriaren 23an.- Santa Maria Katedraleko bisitek ordutegi berria izango dute bihartik aurrera; eskari handiena duten tarteak indartu eta bisitariei zerbitzu hobea eskaintzea da aldaketen helburua.>
www.catedralvitoria.com

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2009.- Las visitas a la Catedral de Santa María tendrán desde mañana sábado un nuevo horario con el que se pretende reforzar los tramos con mayor demanda y ofrecer un mejor servicio a los visitantes.
www.catedralvitoria.com


Eskariak berehorretan jarraitzekotan, 25.000 bisitarirekin itxiko du lehenhiruhilekoa Santa Maria Katedralak.>
www.catedralvitoria.com

Si la demanda se mantiene, la Catedralde Santa María cerrará su primer trimestre concerca de 25.000 visitantes.
www.catedralvitoria.com


Apirilaren 9, 10, 11 eta 12an, larunbatetan (irailera arte) eta jai-egun jakin batzuetan irekita izango duzue goizeko 10etatik arratsaldeko 8ak arte etenik gabe.Horrela bada, ditugun eskariei erantzun nahi diegu.>
www.catedralvitoria.com

Los días 9, 10, 11 y 12 de abril, los sábados hasta septiembre y algunos festivos puntuales estará abierta de 10 de la mañana a 8 de la tarde de forma ininterrumpida.Se pretende, de este modo, poder satisfacer toda la demanda existente.
www.catedralvitoria.com


Eskariari aurre egiteko, ibilbide gidatuak indartuko dira astelehenean.>
www.catedralvitoria.com

Para poder satisfacer toda la demanda existente, el lunes se reforzarán los recorridos guiados.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eske (eu)

demanda (es)

Ahalordea, hala ere, FZZLren argitan honakootan iraungita geldituko da: a) Gauzatzeko jarri zaion epea bukatzean; b) Eskuordekoari heriotza, ezintasuna edo ezgaitasuna bat-batean izanagatik; c) Eskuordeko-ezkontidea izanik, behin testamentu-ahalordea egindakoan ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-eskea izatean (Erroldan bikoteen izen-ematearen ezeztapen-eskabidea parekotzat jo behar da); d) Eskuordeko-ezkontidea berriz ezkontzean, (edo Erroldan izatezko bikote gisa erroldatu dadinean), beste batekin ezkondu-bizimodua daramanean edo ezkontzatik kanpo seme-alabarik izatean, testamentugileak berariazkotasunez beste aurkakorik adierazi ezean; e) Uko eginagatik; f) Jaraunsteko ezgaitzen duten zioren bat eskuordekoak oinordetzaileari edo bere ondorengoei eginagatik; g) Ahalordemaileak ezeztatzearren.>
www.euskomedia.org

El poder quedará, no obstante, extinguido, a la luz de la LDCF: a) Al expirar el plazo establecido para su ejercicio; b) Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida al comisario; c) En el caso de cónyuge-comisario, por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, después de otorgado el poder testatorio (se ha de entender equiparada la solicitud de cancelación de la inscripción de la pareja en el Registro); d) Cuando el cónyuge-comisario contraiga ulteriores nupcias (o se inscriba como pareja de hecho en el Registro), lleve vida marital de hecho o tenga un hijo no matrimonial, salvo que el testador hubiere dispuesto expresamente lo contrario; e) Por renuncia; f) Por incurrir el comisario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas que dan lugar a la indignidad para suceder; g) Por revocación.
www.euskomedia.org


Horietako bat “gatazka kolektiboko” auzi eske bati dagokio. Helburua eta asmoa du enpresak aitortzea langileei SCPSAren Lan Hitzarmeneko 3. artikuluan ezarrita dagoen ordainsarien berrikuspena eta, ondorioz, 2013 osoan jaso gabe utzitako diru kopuru guztiak ordaintzea, Langileen Estatutuaren 29. artikuluan ezarrita dagoen berandutze interesarekin.>
www.mcp14

Una de ellas corresponde a una demanda en "conflicto colectivo" cuyo objeto y pretensión es que la empresa reconozca a sus trabajadores el derecho a la revisión salarial establecida en el artículo 3 del Convenio Colectivo de SCPSA y, en su consecuencia, proceda a abonarles las cantidades dejadas de percibir durante todo el año 2013 con el interés de mora establecido en el artículo 29 del Estatuto de los trabajadores.
www.mcp14


Asmoa zuten enpresak aitortzea erreklamatutako zorra eta berehala ordaintzea, berandutzeagatiko interesa gehituta. 2014an epaiketa egin da gatazka kolektiboko auzi eskearengatik eta epaia eman du, aintzat ez hartzekoa, Iruñeko 3. Epaitegi Sozialak, 2014ko abenduaren 18ko datarekin.>
www.mcp14

En 2014 se ha celebrado el acto del juicio para la demanda de conflicto colectivo y se ha dictado sentencia desestimatoria de la misma por el Juzgado Social nº 3 de Pamplona, de fecha 18 de diciembre de 2014, deviniendo la misma firme por no haberse interpuesto recurso contra ella.
www.mcp14


Beharra zuzenean Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen edo beste baliabide komunitarioen (hezkuntzan eta gizartean esku hartzeko udal-taldea, ikastetxeak, osasun-zentroak) aurrean planteatuz. Azkenekoek eskea Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei desbideratuko diete.>
www.sestao.net

Planteando la necesidad directamente ante los Servicios Sociales de Base o ante otros recursos comunitarios (Equipo municipal de intervención socio educativa, Centros escolares, Centros de salud) que derivan la demanda a los Servicios Sociales de Base.
www.sestao.net


Pertsonak gizarte-zerbitzu horietara errazago iristeko, Sestaoko Udalak bizilagunen eskura bi Oinarrizko Gizarte Unitate jartzen ditu eta eskeak honako helbideetan erantzuten dituzte:>
www.sestao.net

Al objeto de facilitar el acceso de las personas a estos servicios sociales el Ayuntamiento de Sestao pone a disposición de sus vecinos dos Unidades Sociales de Base, que atienden sus demandas en las siguientes direcciones:
www.sestao.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

demanda (eu)

demanda (es)

JOSÉ LUIS BILBAOK ALMUNIARI ESKATU DIO OPOR FISKALEN ONDORIOZKO DEMANDA KEN DEZALA>
web.bizkaia.net

JOSÉ LUIS BILBAO RECLAMA A ALMUNIA QUE RETIRE LA DEMANDA POR LAS VACACIONES FISCALES
web.bizkaia.net


BIZKAIAK ZEHAZTASUNEN BERRI DUENEAN EGINGO DU ZERGA-PIZGARRIAK DIRELA-ETA ESPAINIAKO ERRESUMAREN KONTRAKO DEMANDAREN BALORAZIOA>
web.bizkaia.net

BIZKAIA VALORARA CUANDO CONOZCA LOS DETALLES DE LA DEMANDA AL REINO DE ESPAÑA POR LOS INCENTIVOS FISCALES DE LOS AÑOS 90
web.bizkaia.net


Izan ere, demandan bertan onartzen da Bizkaiak, alderdi bitan izan ezik, egoki berreskuratu zituela pizgarriok 2007. urtean.>
web.bizkaia.net

Esa demanda, en el caso de Bizkaia, acepta que la recuperación de los incentivos en 2007 fue correcta en todos sus extremos menos en dos.
web.bizkaia.net


Badakigu kutsadura akustikoa geroz eta demanda sozial handiagoko alderdi garrantzitsua dela eta, horregatik, Herri Lan Saila, Ingurumen Iraunkortasunerako Atalaren bidez, arazo hori arintzen jardun da, ez duela 20 urtetik trazatu berriko proiektuetan garatzen dituen ingurumen eraginaren azterlanekin bakarrik, baita Bizkaiko Errepideetan Zaratari aurka egiteko Plana izeneko proiektuarekin ere. Proiektu hori 2001ean abiarazi zen, eta xedetzat du kutsadura akustikoko egoera berriak ugaritzea saihestera zuzendutako jarduerak gauzatzea. Aldi berean, jarduera kontrolatuak gauzatu dira, irabazi-kostua optimizatu eta egun dauden eraginak minimizatzeko.>
web.bizkaia.net

Entendiendo la contaminación acústica como un aspecto importante de cada vez mayor demanda social, el Departamento de Obras Públicas a través de su Sección de Sostenibilidad Ambiental, ha venido trabajando en su mitigación, no sólo con los estudios de impacto ambiental que desarrolla desde hace más de 20 años en los proyectos de nuevo trazado, sino con un ambicioso proyecto denominado Plan de Lucha contra el Ruido en las Carreteras de Bizkaia, puesto en marcha en el año 2001, y con el que se persigue la consecución de actuaciones dirigidas a evitar la proliferación de nuevas situaciones de contaminación acústica, al tiempo que se facilitan actuaciones controladas optimizando su beneficio-coste para minimizar los impactos existentes actualmente.
web.bizkaia.net


Edozelan ere, aurten, apirilaren 19an, demanda bat aurkeztu zuen Europako Batzordeak Europako Batasuneko Justizia Auzitegian, argudiatuz ez dela diru guztia itzuli, eta, beraz, zigorrak ezartzea eskatzeko.>
web.bizkaia.net

Sin embargo, el 19 de abril de este año, la CE presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE en la que dice que la devolución no se ha ejecutado del todo y pide sanciones por ello.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

demanda (eu)

demanda (es)

JOSÉ LUIS BILBAOK ALMUNIARI ESKATU DIO OPOR FISKALEN ONDORIOZKO DEMANDA KEN DEZALA>
web.bizkaia.net

JOSÉ LUIS BILBAO RECLAMA A ALMUNIA QUE RETIRE LA DEMANDA POR LAS VACACIONES FISCALES
web.bizkaia.net


BIZKAIAK ZEHAZTASUNEN BERRI DUENEAN EGINGO DU ZERGA-PIZGARRIAK DIRELA-ETA ESPAINIAKO ERRESUMAREN KONTRAKO DEMANDAREN BALORAZIOA>
web.bizkaia.net

BIZKAIA VALORARA CUANDO CONOZCA LOS DETALLES DE LA DEMANDA AL REINO DE ESPAÑA POR LOS INCENTIVOS FISCALES DE LOS AÑOS 90
web.bizkaia.net


Izan ere, demandan bertan onartzen da Bizkaiak, alderdi bitan izan ezik, egoki berreskuratu zituela pizgarriok 2007. urtean.>
web.bizkaia.net

Esa demanda, en el caso de Bizkaia, acepta que la recuperación de los incentivos en 2007 fue correcta en todos sus extremos menos en dos.
web.bizkaia.net


Badakigu kutsadura akustikoa geroz eta demanda sozial handiagoko alderdi garrantzitsua dela eta, horregatik, Herri Lan Saila, Ingurumen Iraunkortasunerako Atalaren bidez, arazo hori arintzen jardun da, ez duela 20 urtetik trazatu berriko proiektuetan garatzen dituen ingurumen eraginaren azterlanekin bakarrik, baita Bizkaiko Errepideetan Zaratari aurka egiteko Plana izeneko proiektuarekin ere. Proiektu hori 2001ean abiarazi zen, eta xedetzat du kutsadura akustikoko egoera berriak ugaritzea saihestera zuzendutako jarduerak gauzatzea. Aldi berean, jarduera kontrolatuak gauzatu dira, irabazi-kostua optimizatu eta egun dauden eraginak minimizatzeko.>
web.bizkaia.net

Entendiendo la contaminación acústica como un aspecto importante de cada vez mayor demanda social, el Departamento de Obras Públicas a través de su Sección de Sostenibilidad Ambiental, ha venido trabajando en su mitigación, no sólo con los estudios de impacto ambiental que desarrolla desde hace más de 20 años en los proyectos de nuevo trazado, sino con un ambicioso proyecto denominado Plan de Lucha contra el Ruido en las Carreteras de Bizkaia, puesto en marcha en el año 2001, y con el que se persigue la consecución de actuaciones dirigidas a evitar la proliferación de nuevas situaciones de contaminación acústica, al tiempo que se facilitan actuaciones controladas optimizando su beneficio-coste para minimizar los impactos existentes actualmente.
web.bizkaia.net


Edozelan ere, aurten, apirilaren 19an, demanda bat aurkeztu zuen Europako Batzordeak Europako Batasuneko Justizia Auzitegian, argudiatuz ez dela diru guztia itzuli, eta, beraz, zigorrak ezartzea eskatzeko.>
web.bizkaia.net

Sin embargo, el 19 de abril de este año, la CE presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE en la que dice que la devolución no se ha ejecutado del todo y pide sanciones por ello.
web.bizkaia.net

More examples