Elhuyar Hiztegia

es > eu

distancia

Share:

 • 1  s.f. distantzia, tarte, bitarte; denbora(-tarte)

  de mi casa al pueblo hay una distancia de unos tres kilómetros: nire etxetik herrira hiru kilometro inguruko distantzia dago

  ¿qué distancia hay entre el armario y la cama?: zer tarte dago armairu eta ohearen artean?

  entre los dos sucesos hay una distancia de 150 años: bi gertaeren artean 150 urteko tartea dago

  los hechos hay que juzgarlos a cierta distancia: gertaerak denbora pixka batera juzgatu behar dira

 • 2  s.f. alde, diferentzia

  hay una gran distancia entre las creencias de antes y las de ahora: lehengo sinesmen eta oraingoen artean alde handia dago


 • a distancia
 • guardar las distancias

*Examples are automatically obtained from dabilena

distantzia (eu)

distancia (es)

Topikoa dirudien arren “denak dira irabazle”, behin distantzi hau korritu eta gero baieztapen honek benetako esanahia artzen du.>
www.capraalpina10

Aunque suene a tópico “todo el mundo es vencedor”, una vez recorrida esta distancia esta afirmación realmente cobra significado.
www.capraalpina10


Gaur egun trafikoak gizartean sortarazten dituen arazoak areagotu egiten dira, automobila denerako erabiltzen dugulako, hiribarruko joan-etorriak egiteko baita ere, nahiz eta gure udalerrian distantziak oso motzak izan eta auzoak erdigunetik hurbil egon.>
www.ermua.es

Hoy las dificultades de tráfico se agudizan como consecuencia de una intensa utilización del automóvil para cualquier tipo de desplazamiento por el interior del casco urbano, a pesar de las cortas distancias existentes desde el centro a los barrios.
www.ermua.es


Arrazoi nagusien artean ondorengoak ditugu: larregiko abiadura, maniobra faltsuak egitea, gidaria berandu konturatu eta behar besteko distantziarik gorde ez izana, edo gertaera bati aurre egin eta konponbidea emateko ustez okerreko erabakia hartzea.>
www.ermua.es

Entre las causas una velocidad excesiva, la realización de falsas maniobras, el retraso en la percepción de quien circula sin guardar la distancia correcta o la realización de acciones evasivas erróneas.
www.ermua.es


Sukaldeetan edo janariak prestatzen diren lekuetan, sukalde, labe,plantxa eta antzekoek sortutako ke eta gasak ezabatzeko, horiek hartueta aterako dituen hodi esklusibo bat erabiliko da. Hodi horierreezineko materialez egindakoa izango da eta estalkiaren hegalkinetikbi (2) m-tik gora eta, egonez gero, alboko eraikinetako aireztatzeleiho eta zuloetatik bost (5) metrotik gorako distantzian egongo da.>
www.eskoriatza.net

En zonas de cocina, o de preparación de alimentos cocinados, laeliminación de los humos y gases procedentes de cocinas, hornos,planchas y similares, se realizaran mediante un sistema de captación delos mismos y posterior evacuación por medio de un conducto exclusivo,de material incombustible, a una altura superior a 2 m., del alero decubierta, y a una distancia superior a 5 m., de ventanas y huecos deventilación de viviendas colindantes, si las hubiera.
www.eskoriatza.net


Distantzia: 8,6 km>
www.eskoriatza.net

Distancia: 8,6 km
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tarte (eu)

distancia (es)

Ez dute bete behar tarteen muga hori,Udalbatzarrak halaxe onartu eta gero, Ordenantza hauek arautzen ezduten beste jarduera nagusi baten jarduera osagarriak, kasu hauetan:>
www.eskoriatza.net

Quedan exentas del cumplimiento de lalimitación por distancias, previa aprobación expresa por parte de laCorporación Municipal, las actividades complementarias de otraprincipal no regulada por estas Ordenanzas, en los siguientes casos:
www.eskoriatza.net


Udalak arauturiko tarte edo distantziak ahal den guztian betekodira, eta arau horiek bete ezin direnean Udalaren baimena lortu beharkoda txabola jaso ahal izateko.>
www.eskoriatza.net

Las distancias que regule el ayuntamiento se cumplirán siempre quesean posibles, y su incumplimiento justificado deberá contar conautorización municipal.
www.eskoriatza.net


Ordenantza hauetan araututako jarduera berribat irekitzeko, gutxieneko tarte batzuk egongo dira jarduera berriareneta lehendik dauden jardueren artean. Eranskinean aipatzen direntaldeei buruz, hauek izango dira tarte horiek:>
www.eskoriatza.net

Para la apertura de una nueva actividad de lasreguladas en estas Ordenanzas deberá existir entre esta y lasactividades ya existentes, unas distancias mínimas, que referidas a losgrupos que se citan en el anexo, serán las siguientes:
www.eskoriatza.net


3. ARTIKULUA.- JARDUEREN ARTEKO TARTEAK>
www.eskoriatza.net

Artículo 3.- Distancia entre actividades
www.eskoriatza.net


Adierazitako tarteak neurtzeko, plantakoproiekzioan zirkunferentzia bat marraztuko da; haren erradioa taldebakoitzarentzat ezarritako gutxieneko tartea izango da, eta zentroa,berriz, jarri nahi den establezimenduko guneetako edozein eta tarteaneurtzen zaion establezimendutik hurbilen dagoen guneetako edozein.>
www.eskoriatza.net

La medición de las distancias señaladas, serealizara mediante el trazado de una circunferencia en la proyección enplanta, cuyo radio será la distancia mínima establecida para cada grupoy el centro, cualquiera de los puntos del establecimiento que pretendainstalarse y que se halla más cercano al establecimiento respecto alque se mide la distancia.
www.eskoriatza.net

More examples