Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

ejercicio

Share:

 • 1  s.m. ariketa

  en el gimnasio hemos hecho ejercicios físicos: gimnasioan ariketa fisikoak egin ditugu

  los ejercicios de matemáticas son muy fáciles: matematika-ariketak oso errazak dira

 • 2  s.m. [utilización] erabilera, usatze, gauzatze

  el ejercicio de los derechos no se le puede prohibir a nadie: eskubideak erabiltzea ezin zaio inori debekatu

 • 3  s.m. [práctica] aritze, ari izate, jardute

  el ejercicio de la abogacía le proporcionó disgustos: abokatutzan aritzeak nahigabe ugari sortu zion

 • 4  s.m. (Econ.) ekitaldi

  han publicado el informe del ejercicio anual: urteko ekitaldiaren txostena argitaratu dute

 • en ejercicio

*Examples are automatically obtained from dabilena

ariketa (eu)

ejercicio (es)

Aurten ere, Santa Maria Katedrala Fundazioak irudimen-ariketa bat proposatu zuen. ´Bazen behin Katedrala´ izenburupean, kontakizun laburren lehiaketa deitu zuen.>
www.catedralvitoria.com

Un año más, la Fundación Catedral Santa María propuso un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Beste urtebetez, Santa Maria Katedrala Fundazioak irudimen-ariketa bat proposatzen du. ´Bazen behin Katedrala´ izenburupean, kontakizun laburren lehiaketa hirugarrengo aldiz deitu du.>
www.catedralvitoria.com

Un año más, la Fundación Catedral Santa María propone un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Santa Maria KatedralaFundazioak irudimen-ariketa bat proposatzen du.>
www.catedralvitoria.com

La Fundación Catedral Santa Maríapropone un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Hala eta guzti, askotan orokorregia da gomendio hori, eta horregatik, asmo onek gutxitan dakarte ondorioz ariketa fisikoko programarik egokiena egitea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sin embargo, en muchas ocasiones ese mandato es demasiado genérico e impide que esas buenas intenciones se terminen traduciendo en la realización de un programa de ejercicio físico óptimo.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Aukeraketa-prozesuak koordinatzea, zeregin hauetarako: eskabideak jasotzea, zerrendak egitea, prozesuak planifikatzea, jarduteko irizpide bateratuak ezartzea, proben lekuak erabakitzea, eta agiriak eta ariketak fotokopiatzea eta zaintzea.>
www.ermua.es

Coordinación de los procesos selectivos en los temas de recogida de solicitudes, elaboración de listados, planificación de los procesos, establecimiento de criterios comunes de actuación, lugares de las pruebas, fotocopiado, custodia de documentación y desarrollo de los ejercicios.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aritze (eu)

ejercicio (es)

Inprimakia "Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
bergara12

Impreso "Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada" (F0011)
bergara12


Helburua da jarduera sailkatu batean aritzeko aurretiazko komunikazioa egitea, betiere obrak egin ondoren eta jarduera ireki baino lehen, eta behar diren ziurtagiriak aurkeztuta.>
bergara12

El objeto es realizar la comunicación previa para el ejercicio de una actividad clasificada, tras ejecución de obras y previamente a la apertura de la actividad, con presentación de los certificados precisos.
bergara12


Inprimakia " Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
vergara15

Impreso “Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada” (F0011)
vergara15


Bere ihardueran aritzeko Udalak emandako baimena baduela.>
vergara15

Que disponen de licencia municipal para el ejercicio de la actividad que realizan.
vergara15


Inprimakia "Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
vergara15

Impreso "Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada" (F0011)
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ekitaldi (eu)

ejercicio (es)

Salbuespenez, 2007rako Kupoa handitu zen ekitaldiaren zati bati dagokion kopuruan, hots, ekitaldi horretan Ertzaintzaren azken promozioaren partaideak formakuntzan izan ziren aldia aintzat hartuta.>
www.conciertoeconomico1

Excepcionalmente para el año 2007 el Cupo se aumentó en el importe correspondiente a la parte del ejercicio en que los efectivos de la última promoción de la Policía Autónoma permanecieron en período de formación.
www.conciertoeconomico1


Behin-behineko kupo likidoa zehaztu ondoren, konpentsazioak kendu behar dira ekitaldi horri dagokion kopuruan, eta modu horretara, ekitaldi horretan ordaintzeko kupo likidoa lortuko litzateke.>
www.conciertoeconomico1

Una vez determinado el cupo líquido provisional se procede a realizar las compensaciones en la cuantía que corresponda al ejercicio en cuestión, para obtener el cupo líquido a pagar en el mismo.
www.conciertoeconomico1


Zuzenketa horietatik etor daitezkeen aldeko edo kontrako diferentziak hurrengo ekitaldiko behin-behineko kupoari gehituko zaizkio, hots, zuzenketak egin diren ekitaldiaren hurrengoan sartuko dira.>
www.conciertoeconomico1

Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieren practicado aquéllas.
www.conciertoeconomico1


Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 7 milioi € baino txikiagoa izan duten erakundeak>
www.conciertoeconomico1

Entidades cuyo volumen de operaciones del ejercicio anterior fue inferior a 7 millones
www.conciertoeconomico1


Behin ekitaldia amaitu eta gero Estatuko Aurrekontuen likidazioa egiten denean, erabilitako magnitudeetan izan diren desbideraketak zuzenduko dira.>
www.conciertoeconomico1

Una vez terminado el ejercicio y realizada la liquidación de los Presupuestos del Estado, se procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes utilizadas.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jardute (eu)

ejercicio (es)

Angularen arrantza praktikatu ahal izateko beharrezkoa da lizentzia pertsonal eta besterenezina edukitzea, eta honek arro edo gune mugatu batean bakarrik baimentzen du arrantzan jardutea.>
www.euskadi.net

Para poder practicar la pesca de la angula es necesario estar en posesión de una licencia personal e intransferible que permitirá el ejercicio de pesca en una única cuenca o zona delimitada.
www.euskadi.net


Titulu honek Industria Ingeniari Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen du, zeina otsailaren 9ko (20/02/2009) CIN/351/2009 Aginduak arautzen duen.>
www.mondragon2

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, regulada por la Orden CIN/351/2009 de 9 de febrero (20/02/2009).
www.mondragon2


Titulu honek Telekomunikazioetako Ingeniari Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen du, zeina otsailaren 9ko (20/02/2009) CIN/352/2009 Aginduak arautzen duen.>
www.mondragon2

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, regulada por la Orden CIN/352/2009 de 9 de febrero (20/02/2009).
www.mondragon2


Titulu honek ez du erregulatutako lanbideetan jarduteko gaitasunik ematen.>
www.mondragon2

Este título no habilita para el ejercicio de profesión regulada.
www.mondragon2


Titulu honetan Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan eta hizkuntzen irakaskuntzan irakasle moduan aritzeko gaitzen du lanbidean jarduteko prestakuntza jasotzen da>
www.mondragon2

Título que habilita para el ejercicio de la profesión de Habilita para el ejercicio como profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato y enseñanza de idiomas
www.mondragon2

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ariketa (eu)

ejercicio (es)

Aurten ere, Santa Maria Katedrala Fundazioak irudimen-ariketa bat proposatu zuen. ´Bazen behin Katedrala´ izenburupean, kontakizun laburren lehiaketa deitu zuen.>
www.catedralvitoria.com

Un año más, la Fundación Catedral Santa María propuso un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Beste urtebetez, Santa Maria Katedrala Fundazioak irudimen-ariketa bat proposatzen du. ´Bazen behin Katedrala´ izenburupean, kontakizun laburren lehiaketa hirugarrengo aldiz deitu du.>
www.catedralvitoria.com

Un año más, la Fundación Catedral Santa María propone un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Santa Maria KatedralaFundazioak irudimen-ariketa bat proposatzen du.>
www.catedralvitoria.com

La Fundación Catedral Santa Maríapropone un ejercicio de imaginación.
www.catedralvitoria.com


Hala eta guzti, askotan orokorregia da gomendio hori, eta horregatik, asmo onek gutxitan dakarte ondorioz ariketa fisikoko programarik egokiena egitea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sin embargo, en muchas ocasiones ese mandato es demasiado genérico e impide que esas buenas intenciones se terminen traduciendo en la realización de un programa de ejercicio físico óptimo.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Aukeraketa-prozesuak koordinatzea, zeregin hauetarako: eskabideak jasotzea, zerrendak egitea, prozesuak planifikatzea, jarduteko irizpide bateratuak ezartzea, proben lekuak erabakitzea, eta agiriak eta ariketak fotokopiatzea eta zaintzea.>
www.ermua.es

Coordinación de los procesos selectivos en los temas de recogida de solicitudes, elaboración de listados, planificación de los procesos, establecimiento de criterios comunes de actuación, lugares de las pruebas, fotocopiado, custodia de documentación y desarrollo de los ejercicios.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aritze (eu)

ejercicio (es)

Inprimakia "Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
bergara12

Impreso "Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada" (F0011)
bergara12


Helburua da jarduera sailkatu batean aritzeko aurretiazko komunikazioa egitea, betiere obrak egin ondoren eta jarduera ireki baino lehen, eta behar diren ziurtagiriak aurkeztuta.>
bergara12

El objeto es realizar la comunicación previa para el ejercicio de una actividad clasificada, tras ejecución de obras y previamente a la apertura de la actividad, con presentación de los certificados precisos.
bergara12


Inprimakia " Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
vergara15

Impreso “Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada” (F0011)
vergara15


Bere ihardueran aritzeko Udalak emandako baimena baduela.>
vergara15

Que disponen de licencia municipal para el ejercicio de la actividad que realizan.
vergara15


Inprimakia "Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa" (F0011)>
vergara15

Impreso "Comunicación previa para el ejercicio de actividad clasificada" (F0011)
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jardute (eu)

ejercicio (es)

Angularen arrantza praktikatu ahal izateko beharrezkoa da lizentzia pertsonal eta besterenezina edukitzea, eta honek arro edo gune mugatu batean bakarrik baimentzen du arrantzan jardutea.>
www.euskadi.net

Para poder practicar la pesca de la angula es necesario estar en posesión de una licencia personal e intransferible que permitirá el ejercicio de pesca en una única cuenca o zona delimitada.
www.euskadi.net


Titulu honek Industria Ingeniari Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen du, zeina otsailaren 9ko (20/02/2009) CIN/351/2009 Aginduak arautzen duen.>
www.mondragon2

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, regulada por la Orden CIN/351/2009 de 9 de febrero (20/02/2009).
www.mondragon2


Titulu honek Telekomunikazioetako Ingeniari Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen du, zeina otsailaren 9ko (20/02/2009) CIN/352/2009 Aginduak arautzen duen.>
www.mondragon2

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, regulada por la Orden CIN/352/2009 de 9 de febrero (20/02/2009).
www.mondragon2


Titulu honek ez du erregulatutako lanbideetan jarduteko gaitasunik ematen.>
www.mondragon2

Este título no habilita para el ejercicio de profesión regulada.
www.mondragon2


Titulu honetan Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan eta hizkuntzen irakaskuntzan irakasle moduan aritzeko gaitzen du lanbidean jarduteko prestakuntza jasotzen da>
www.mondragon2

Título que habilita para el ejercicio de la profesión de Habilita para el ejercicio como profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato y enseñanza de idiomas
www.mondragon2

More examples