Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

es > eu

refuerzo

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

errefortzu (eu)

refuerzo (es)

Araubide juridikoari buruzko jardunaldia: 2 laguntzaileko errefortzua. :: Eudel>
www.eudel3

Jornada régimen jurídico: refuerzo 2 azafatas :: Eudel
www.eudel3


kontratatzailearen profila» Araubide juridikoari buruzko jardunaldia: 2 laguntzaileko errefortzua.>
www.eudel3

Perfil del Contratante» Jornada régimen jurídico: refuerzo 2 azafatas
www.eudel3


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k ez du inolako obligaziorik izango, sare eta instalazioetan egin beharreko aldaketa, luzapen eta errefortzuak hirigintza jardueren ondorio izanik ere, aipatutako sare eta instalazio horien tajuketa edo kokapena traba, oztopo edo menpekotzarik sortzen duenean.>
beasainMerged2col

Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. quedará exento de obligación, cuando las modificaciones, prolongaciones y refuerzos de redes e instalaciones a realizar sean consecuencia de actuaciones urbanísticas, para las que los trazados o emplazamientos de dichas redes e instalaciones supongan obstáculos, impedimentos o servidumbres.
beasainMerged2col


Beasainen hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzu kontratazioa>
beasainMerged2col

Convocatoria pública para contratar el servicio de refuerzo lingüístico para niños que lo necesiten
beasainMerged2col


Beasainen hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzua kontratatzeko deialdia>
beasainMerged2col

convocatoria pública para contratar el servicio de refuerzo lingüístico para niños que lo necesiten
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

indargarri (eu)

refuerzo (es)

Argiztapen indargarria azalpenezkoa eta didaktikoa izango da: lanpara halogeno islatzailedunak instalatuko dira, arkeologia-aurkikuntzak nabarmentzeko xedeaz.>
www.catedralvitoria.com

La iluminación de refuerzo, será de naturaleza expositiva y didáctica, mediante la instalación de lámparas halógenas con reflector, con el fin de destacar los hallazgos arqueológicos.
www.catedralvitoria.com


Ibilbide horrekin Gasteizko Santa Maria Katedralaren eraikuntzaren faseen berri izan dezakegu, zer arazo dituen duela zenbait mende, zer lan egin diren arkeologia eta arkitektura ikertzeko eta zer proiektu egingo diren etorkizunean.Ibilbideari esker, bisitariak osorik ikus dezake eraikina: zimenduak nahiz maila desberdinak, zenbait metroko altuerara prebentzio-apeo eta indargarrien sistema baten gainean kokatuta dauden plataformen bidez. Bisitaren bidez, zimenduak indartzeko egiten diren hargintza-lanen bilakaera eta dagoeneko kokatzen hasi diren katedraleko zoru berriaren eraikuntza ikus daitezke.>
www.catedralvitoria.com

Con este recorrido se conocen las fases constructivas de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, los problemas que la aquejan desde hace siglos, los trabajos de investigación arqueológica y arquitectónica y los proyectos de futuro.El itinerario permite al visitante apreciar el edificio en su totalidad desde la zona de cimentación hasta diferentes niveles mediante plataformas situadas sobre el sistema de apeos y refuerzos preventivos a varios metros de altura.Con la visita se puede también seguir la evolución de los trabajos de cantería que se realizan en el refuerzo de cimentaciones y la construcción del nuevo suelo de la catedral que ya ha comenzado a colocarse.
www.catedralvitoria.com


Lehenbizi harlangaitz-hormez edo eraztun indargarriz estali behar dira eta, gero, kare hidraulikoak sartu behar zaizkie indartzeko.>
www.catedralvitoria.com

Tras proceder a su encamisado con unos muros de mampostería o anillos de refuerzo, se inyectan cales hidráulicas para su consolidación.
www.catedralvitoria.com


Horrela, bigarren seihilekorako ondorengo jarduerak daude aurreikusita: habeak eskoratzea eta pilareetan kare hidraulikoak injektatzea; gurutzaduran beste plataforma bat eraiki eta zundaketak egitea; gurutzaduraren ipar-mendebaldeko izkinan metalezko kartaboi indargarria ezartzea; erdiko nabean egindako arkeologi indusketei buruzko laburbilketa arkeologikoa gauzatu eta Santa Maria Plazan beste kanpaina bati ekitea; kripta eraikitzea, presbiterioan ehortzitako gotzainen gorpuak bertara eramateko...>
www.catedralvitoria.com

Así para el segundo semestre están previstas las siguientes actuaciones: apeo de las columnas e inyección de cales hidráulicas en los pilares; construcción de una nueva plataforma en el crucero para su posterior excavación; montaje de un cartabón metálico de refuerzo en la esquina noreste del crucero; recapitulación arqueológica de las excavaciones arqueológicas efectuadas en las naves central y comienzo de una nueva campaña en la Plaza de Santa María; construcción de una cripta en la que descansarán los restos de los obispos enterrados en el presbiterio,...
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sendogarri (eu)

refuerzo (es)

Helburu horiek lortzeko, ondorengoak gauzatuko dira proiektuaren baitan: eusteko armazoiak ezartzea hegoaldeko trantseptuko mendebaldeko hormako eskora-egitura eta sendogarrietan eta trantseptuko ipar eta hegoaldeko muturretako SW eta NE ertzetan; katedralaren pilare eta pilastretako harroin guztiak trabes-eskoratzea, lurpeko arkeologi indusketak segurtasunez gauzatu ahal izateko, eta egitura horren osagarri, hegoaldeko gurutzadurako gangen zinbriei eusten dien aldamio-egitura osoa ordezkatzeko egitura kokatzea, aldamioek ez dutelako bertan indusketarik egiten uzten; azkenik, proiektuko trabes-eskorez baliatuta, zenbait itxitura, baranda, pasabide eta eskailera eraikitzea, zaharberritze-lanak eta katedraleko bisita gidatuak bateratzeko.Azken finean, hauxe da proiektuaren helburua: batetik, eraikinaren egituraren segurtasuna areagotzea, lurpean arkeologi indusketak egiteko (eta ondoren, agerian geratutako zimenduak sendotzea) eta bestetik, lanak gauzatzen diren bitartean eraikineko bisitak ahalbidetzea.>
www.catedralvitoria.com

Con estos objetivos el proyecto que se presenta incluye una serie de castilletes para los apeos y refuerzos del muro oeste del transepto sur y las esquinas SW y NE de los extremos norte y sur del transepto; una estructura de acodalamiento general de todas las basas de los pilares y pilastras de la catedral que permita acometer con seguridad la excavación arqueológica del subsuelo y, complementaria a ésta, una estructura que permita sustituir toda la estructura de andamio que soporta el cimbrado de las bóvedas del crucero sur y que impide la excavación de esta zona; y por ultimo, apoyándose en las estructuras de acodalamiento proyectadas, construir una serie de cerramientos, barandillas, pasarelas y escaleras que permitan la simultaneidad de las obras de restauración y las visitas guiadas a la catedral. En definitiva, el objetivo de este proyecto es aumentar la seguridad de la estructura del edificio para permitir la excavación arqueológica del subsuelo y la posterior consolidación de la cimentación descubierta y posibilitar que simultáneamente pueda continuar la visita turística al edificio durante el desarrollo de estos trabajos.
www.catedralvitoria.com


Katedralaren egituran egin beharreko lan eta sendogarrien bigarren kanpaina honek (lehenengoan premia larriko lanei ekin zien Arabako Foru Aldundiak 1997. eta 1998 urteetan) hainbat helburu ditu: lehena, Plan Gidatzailean burututako azterketen emaitzekin bat, trantseptuko trabes-eskora eta tiragarrien gune batzuk osatzea; bigarrena, eraikinaren lurpe osoan arkeologi indusketak ahalbidetzea, zaharberritzeko aurreproiektuaren aurreko azterketetan aurreikusi zen bezala; eta hirugarrena, katedralaren espazioan jendearentzako guneak eta sarrera mugatukoak bereiztea eta zaharberritze-lanak bukatu arte eraikina barrutik ikusten jarraitzeko aukera emango duten ibilbideak sortzea.>
www.catedralvitoria.com

Esta segunda campaña de obras y refuerzos de la estructura de la catedral (la primera -con la designación de obras de emergencia- se acometió por la Diputación Foral de Álava entre los años 1997 y 1998) se plantea: primero, para dar respuesta a los resultados de algunos de los estudios acometidos en el Plan Director que exigen complementar puntualmente la estructura de acodalamiento y atirantamiento existente en el transepto; segundo, para permitir la excavación arqueológica de todo el subsuelo del edificio tal y como se prevé en los estudios previos del anteproyecto de restauración; y tercero, para separar el espacio de la catedral en zonas de acceso público y en zonas de acceso restringido estableciendo recorridos precisos que permitan simultanear la visita en el interior del edificio con la ejecución de las obras de restauración.
www.catedralvitoria.com


[1] Nabeetan eta trantseptuan behin-behineko eskora-egiturak eta sendogarriak ezartzeko proiektua>
www.catedralvitoria.com

[1] Proyecto de apeos y refuerzos provisionales de las naves y el transepto
www.catedralvitoria.com


Nabeetan eta trantseptuan behin-behineko eskora-egiturak eta sendogarriak ezartzeko proiektua>
www.catedralvitoria.com

Proyecto de apeos y refuerzos provisionales de las naves y el transepto
www.catedralvitoria.com


6 sendogarri dituen pala zuloduna. Alderdi batetik motibo ezberdinez margotua.>
pelotadenda1

Paleta goma perforada, con 6 refuerzos de la marca Arambillet.Ideal para el juego de paleta goma maciza.Una de las caras de la paleta decorada.
pelotadenda1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

indargarri (eu)

refuerzo (es)

Argiztapen indargarria azalpenezkoa eta didaktikoa izango da: lanpara halogeno islatzailedunak instalatuko dira, arkeologia-aurkikuntzak nabarmentzeko xedeaz.>
www.catedralvitoria.com

La iluminación de refuerzo, será de naturaleza expositiva y didáctica, mediante la instalación de lámparas halógenas con reflector, con el fin de destacar los hallazgos arqueológicos.
www.catedralvitoria.com


Ibilbide horrekin Gasteizko Santa Maria Katedralaren eraikuntzaren faseen berri izan dezakegu, zer arazo dituen duela zenbait mende, zer lan egin diren arkeologia eta arkitektura ikertzeko eta zer proiektu egingo diren etorkizunean.Ibilbideari esker, bisitariak osorik ikus dezake eraikina: zimenduak nahiz maila desberdinak, zenbait metroko altuerara prebentzio-apeo eta indargarrien sistema baten gainean kokatuta dauden plataformen bidez. Bisitaren bidez, zimenduak indartzeko egiten diren hargintza-lanen bilakaera eta dagoeneko kokatzen hasi diren katedraleko zoru berriaren eraikuntza ikus daitezke.>
www.catedralvitoria.com

Con este recorrido se conocen las fases constructivas de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, los problemas que la aquejan desde hace siglos, los trabajos de investigación arqueológica y arquitectónica y los proyectos de futuro.El itinerario permite al visitante apreciar el edificio en su totalidad desde la zona de cimentación hasta diferentes niveles mediante plataformas situadas sobre el sistema de apeos y refuerzos preventivos a varios metros de altura.Con la visita se puede también seguir la evolución de los trabajos de cantería que se realizan en el refuerzo de cimentaciones y la construcción del nuevo suelo de la catedral que ya ha comenzado a colocarse.
www.catedralvitoria.com


Lehenbizi harlangaitz-hormez edo eraztun indargarriz estali behar dira eta, gero, kare hidraulikoak sartu behar zaizkie indartzeko.>
www.catedralvitoria.com

Tras proceder a su encamisado con unos muros de mampostería o anillos de refuerzo, se inyectan cales hidráulicas para su consolidación.
www.catedralvitoria.com


Horrela, bigarren seihilekorako ondorengo jarduerak daude aurreikusita: habeak eskoratzea eta pilareetan kare hidraulikoak injektatzea; gurutzaduran beste plataforma bat eraiki eta zundaketak egitea; gurutzaduraren ipar-mendebaldeko izkinan metalezko kartaboi indargarria ezartzea; erdiko nabean egindako arkeologi indusketei buruzko laburbilketa arkeologikoa gauzatu eta Santa Maria Plazan beste kanpaina bati ekitea; kripta eraikitzea, presbiterioan ehortzitako gotzainen gorpuak bertara eramateko...>
www.catedralvitoria.com

Así para el segundo semestre están previstas las siguientes actuaciones: apeo de las columnas e inyección de cales hidráulicas en los pilares; construcción de una nueva plataforma en el crucero para su posterior excavación; montaje de un cartabón metálico de refuerzo en la esquina noreste del crucero; recapitulación arqueológica de las excavaciones arqueológicas efectuadas en las naves central y comienzo de una nueva campaña en la Plaza de Santa María; construcción de una cripta en la que descansarán los restos de los obispos enterrados en el presbiterio,...
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

indargarri (eu)

refuerzo (es)

Argiztapen indargarria azalpenezkoa eta didaktikoa izango da: lanpara halogeno islatzailedunak instalatuko dira, arkeologia-aurkikuntzak nabarmentzeko xedeaz.>
www.catedralvitoria.com

La iluminación de refuerzo, será de naturaleza expositiva y didáctica, mediante la instalación de lámparas halógenas con reflector, con el fin de destacar los hallazgos arqueológicos.
www.catedralvitoria.com


Ibilbide horrekin Gasteizko Santa Maria Katedralaren eraikuntzaren faseen berri izan dezakegu, zer arazo dituen duela zenbait mende, zer lan egin diren arkeologia eta arkitektura ikertzeko eta zer proiektu egingo diren etorkizunean.Ibilbideari esker, bisitariak osorik ikus dezake eraikina: zimenduak nahiz maila desberdinak, zenbait metroko altuerara prebentzio-apeo eta indargarrien sistema baten gainean kokatuta dauden plataformen bidez. Bisitaren bidez, zimenduak indartzeko egiten diren hargintza-lanen bilakaera eta dagoeneko kokatzen hasi diren katedraleko zoru berriaren eraikuntza ikus daitezke.>
www.catedralvitoria.com

Con este recorrido se conocen las fases constructivas de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, los problemas que la aquejan desde hace siglos, los trabajos de investigación arqueológica y arquitectónica y los proyectos de futuro.El itinerario permite al visitante apreciar el edificio en su totalidad desde la zona de cimentación hasta diferentes niveles mediante plataformas situadas sobre el sistema de apeos y refuerzos preventivos a varios metros de altura.Con la visita se puede también seguir la evolución de los trabajos de cantería que se realizan en el refuerzo de cimentaciones y la construcción del nuevo suelo de la catedral que ya ha comenzado a colocarse.
www.catedralvitoria.com


Lehenbizi harlangaitz-hormez edo eraztun indargarriz estali behar dira eta, gero, kare hidraulikoak sartu behar zaizkie indartzeko.>
www.catedralvitoria.com

Tras proceder a su encamisado con unos muros de mampostería o anillos de refuerzo, se inyectan cales hidráulicas para su consolidación.
www.catedralvitoria.com


Horrela, bigarren seihilekorako ondorengo jarduerak daude aurreikusita: habeak eskoratzea eta pilareetan kare hidraulikoak injektatzea; gurutzaduran beste plataforma bat eraiki eta zundaketak egitea; gurutzaduraren ipar-mendebaldeko izkinan metalezko kartaboi indargarria ezartzea; erdiko nabean egindako arkeologi indusketei buruzko laburbilketa arkeologikoa gauzatu eta Santa Maria Plazan beste kanpaina bati ekitea; kripta eraikitzea, presbiterioan ehortzitako gotzainen gorpuak bertara eramateko...>
www.catedralvitoria.com

Así para el segundo semestre están previstas las siguientes actuaciones: apeo de las columnas e inyección de cales hidráulicas en los pilares; construcción de una nueva plataforma en el crucero para su posterior excavación; montaje de un cartabón metálico de refuerzo en la esquina noreste del crucero; recapitulación arqueológica de las excavaciones arqueológicas efectuadas en las naves central y comienzo de una nueva campaña en la Plaza de Santa María; construcción de una cripta en la que descansarán los restos de los obispos enterrados en el presbiterio,...
www.catedralvitoria.com

More examples