Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

vecindad

Share:

 • 1  s.f. auzotasun, auzotartasun

  tiene derechos de vecindad: auzotasun-eskubideak ditu

  vecindad civil: auzotartasun zibila

 • 2  s.f. auzo; auzokoak, auzoteria; herritarrak, herrikoak

  la vecindad está muy abandonada: auzoa oso utzia dago

 • 3  s.f. inguru

  ha estado en todas las tiendas de la plaza y su vecindad: plazako eta inguruko denda guztietan egon da

*Examples are automatically obtained from dabilena

auzo (eu)

vecindad (es)

Behe Nafarroan, lurralde hori Nafarroako erresumaren zati zela feudalitatea ezarri izandakoan, eta Soulen ere, Bearneko auzoan, gizonezkotasunaren printzipioa lautadetako baserriko ondasunetan, frankoen etxeetan zein nobleziaren ondarera arte iritsi zen eta gizonezkoetatik semerik nagusiena izaten zen baserriaren erantzukizuna bereganatzen zuena.>
www.euskomedia.org

En la Baja-navarra, dónde la feudalidad se había implantado cuando esta provincia formaba parte del reino de Navarra, y en Soule, en la vecindad de Béarn, el principio de masculinidad se había difundido tanto en bienes rurales en llanuras; en las casas francas como en patrimonios nobles, era el hijo mayor de los varones quien asumía la responsabilidad del caserío.
www.euskomedia.org


Erriberako herrietan, aldiz, auzotarrak familiari lotuago zeuden eta nahikoa zen bizitzeko eraikin bat, senar-emazteak, eta abar, oztopo handirik gabe auzokotzat onartua izateko; mundu irekiagoa zen, eta artean biztanle gehiago behar zituena.>
www.euskomedia.org

Al contrario, en las villas de la Ribera la vecindad estaba más ligada a la familia y bastaba con cierto establecimiento, por residencia, matrimonio, etc., para ser admitido como vecino sin mayores dificultades, en un mundo más abierto, todavía necesitado de pobladores.
www.euskomedia.org


Saskidun eta poltsaduna besteekin batera ibili ohi ziren. Hala, gainerakoak lurra makilarekin joz kantuan aritzen ziren bitartean, aipatu bi pertsonaiak auzoan barna ibili ohi ziren arratsaldez askari ederra prestatzeko baliagarri izango zitzaizkien jakien bila.>
www.euskomedia.org

El cestero y el bolsero acompañaban al resto y, mientras éstos cantaban y golpeaban con los palos en el suelo, éstos se dedicaban a recorrer la vecindad en busca de los alimentos que, por la tarde, les servirían para elaborar una suculenta merienda.
www.euskomedia.org


Honako hauek sartzen ditu hor: familia, auzoa, sexu eta adin taldea, estigmatizatuak, boluntario edo elkar laguntzarako elkarteak, erakunde profesionalak, estamentu soziala, estratifikazio etnikoa eta kultur edo botere politikoaren testuingurua.>
www.euskomedia.org

Donde incluye a la familia, la vecindad, el grupo sexual y de edad, los estigmatizados, las asociaciones voluntarias o de ayuda mutua, las organizaciones profesionales, el estamento social, la estratificación étnica y el contexto cultural o del poder político.
www.euskomedia.org


Horren bitartez, Urretxuk eta Zumarragak elkar besarkatu zuten azkenean: auzoen arteko borroka zitalek mende askoan atzeratutako besarkada, egia esan.>
www.euskonews.com

Mediante ésta, Urretxu y Zumarraga consumaban el definitivo abrazo varios siglos postergado por mezquinas querellas de vecindad, aunque fuera a costa de un elemento histórico de gran valor sentimental.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzotartasun (eu)

vecindad (es)

Bizkaiko auzotartasun zibila (foruduna edo ez) baldin badu kausatzaileak, 3/1992 Legeko, uztailaren 1eko, Euskal Herriko Foru-Zuzenbide Zibilari buruzkoaren (aurrerantzean, EHFLaren) 13 eta 32. artikuluen arabera, "eskuordeko bidez egin dezake testamentua", hau da, "eskuordeko bati edo batzuei eman diezaieke oinordekoa izendatu eta ondasunak banatzeko ardura, eta ondasunon oinordetza-eskualdaketa dela eta, berari dagozkion beste ahalbide guztiak".>
www.euskomedia.org

Los artículos 13 y 32 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco (en adelante, LDCF), permiten al causante que ostente la vecindad civil vizcaína (aforada o no) "testar por comisario", es decir, encomendar a una o varias personas la misión de designar quiénes han de ser sus sucesores, la distribución de los bienes entre ellos "y cuantas facultades le correspondan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos".
www.euskomedia.org


Lotura-puntu berriak, auzotartasun zibil komuna duten Nafarroan egoitza duten guztiei zerga-zuzenbide nafarra ezartzea aldarrikatzera dator.>
www.euskomedia.org

Correlativamente, el nuevo punto de conexión reclama aplicar el derecho fiscal navarro a residentes en Navarra de vecindad civil común.
www.euskomedia.org


Hain zuzen, betebehar hori bat dator honakoa aitortzen duten Konstitutuzioko beste xedapen batzuekin: espainiar orok hizkuntza komunik baduela eta, ondorioz, hizkuntza hori jakintzat jotzen dela egoitz edo auzotartasun faktoreak alde batera utziaz.>
www.euskomedia.org

El art. 3.1 de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; deber que resulta concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad.
www.euskomedia.org


Arartekoa euskal izaera politikoa dutenen artean, hau da, Euskal Erkidego Autonomoa osatzen duen edozein udalerriko auzotartasun administratiboa (EEAE-ren 7.1 artikulua) duten eta eskubide zibil eta politikoen egikaritza osoa duten pertsonen artean aukeratzen da.>
www.euskomedia.org

El Ararteko se elige entre personas que tengan la condición política de vasco, es decir, que posean vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma Vasca (artículo 7.1 EAPV) y estén en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos.
www.euskomedia.org


Bizkaian, Foru-zuzenbidepean eta Kode Zibilpean dauden lurraldeen arteko gertutasun geografikoa dela eta, maíz ezkontza "mistoak" sortzen dira (ezkontide batek auzotartasun foruduna dauka eta besteak forugabea). Kasu hauetan, aplikagarria izango den legedia erabaki beharra dago.>
www.euskomedia.org

En el caso de Vizcaya, la proximidad de territorios sujetos al Derecho foral y al Derecho común genera con frecuencia matrimonios "mixtos" (vecindad aforada y no aforada de los cónyuges), respecto de los que se plantea la cuestión de fijar la legislación aplicable al estatuto económico del matrimonio.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzotasun (eu)

vecindad (es)

PFEZren bitartez egin ahal izateko subjektu pasiboari nafar foru auzotasun zibilaz gain lurraldean izatez bizilekua edukitzearen baldintza bikoitza eskatzen zen.>
www.euskomedia.org

Para hacerlo por el IRPF se exigía al sujeto pasivo el doble requisito de la vecindad civil foral navarra junto con la residencia efectiva en el territorio.
www.euskomedia.org


Laburbilduz, gaztelania jakin beharra ezartzen duen Konstituzioko klausulak hizkuntzen ofizialtasunaren eragin juridikoari ez dio ezer berezirik eransten, ez bada "behar"aren berezitasuntzat "gaztelania"ri dagokion zerbait dela ulertzen, hain zuzen ere, Estatu guztian zehar hedatzen eta irakasten den hizkuntza delako, pertsonen bizileku eta auzotasun zibila kontuan izan gabe, bai Konstituzioa onartu aurretik baita ondoren ere. Alegia, gutako inork ez daki gaztelania Konstituzioak jakiteko beharra ezartzen duelako, baizik eta derrigorrezko hezkuntzan ikasi dugulako.>
www.euskomedia.org

En resumen, la cláusula constitucional que impone el deber de conocimiento del castellano, nada específico incorpora a los efectos jurídicos de la oficialidad de las lenguas, salvo que por especificidad del "deber" se entienda lo que es propio del "castellano", como es el hecho de que se trata de la lengua que se extiende y enseña a lo largo y ancho de todo el Estado, con independencia de la residencia y la vecindad civil de las personas, tanto con anterioridad como con posterioridad a la aprobación de la Constitución.
www.euskomedia.org


Gazte-elkarte horiek auzotasun oneko edo lehiazko harremanak ezartzen zituzten inguruko herrietako beste gazte talde batzuekin.>
www.euskomedia.org

Estas asociaciones de jóvenes, establecían relaciones de buena vecindad o rivalidad con otras mocerías de localidades cercanas.
www.euskomedia.org


1979ko urtarrilaren 1etik besteak bezala ezabatua izan zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Nagusiari berari ere eragiten zioten, bere ordainarazpenerako Nafarroari herri-auzotasuna eta benetako bizilekuaren baldintza bikoitza eskatuz.>
www.euskomedia.org

Afectaban al propio Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, igualmente derogado desde 1 de enero de 1979, para cuya exacción por Navarra se exigía el doble requisito de la vecindad civil y la residencia efectiva.
www.euskomedia.org


Ebroko sakonuneko lurretan, aldiz, familiak 'nuklearrak' ziren, gurasoek eta seme-alaba gazteek osatzen zituzten, familiako lau pertsona batez beste, eta ezkontzak garaizago eta modu orokorragoan izaten ziren, ondasunak banatzeagatik, bizitzen jartzeko eta auzotasuna lortzeko erraztasunengatik, eta soldatapeko lan ugari zegoelako.>
www.euskomedia.org

En las tierras de la depresión del Ebro, al contrario, las familias eran "nucleares", compuestas por padres e hijos menores, con una media de cuatro personas por familia, y el matrimonio era más temprano y universal, gracias al reparto de herencias, las facilidades para instalarse y obtener la vecindad, y el abundante trabajo asalariado.
www.euskomedia.org

More examples