Elhuyar Hiztegia

eu > es eu > fr eu > en

eskumen

Share:

 • 1  iz. puñado; manojo

  eskumen bat lasto: un manojo de paja

 • 2  iz. (leku-denborazko kasu-atzizkiez) alcance (de la mano)

  ilargia ez da inoiz zure eskumenean jarriko: la luna jamás se pondrá a tu alcance

  haurren eskumenetik kentzeko: para retirarlo del alcance de los niños

  erantzuna eskumenean dugu: la respuesta la tenemos a nuestro alcance

 • 3  iz. poder, autoridad; competencia

 • 4  iz. (Zuz.) [aginpidea eta lurraldea] jurisdicción

  eskumen penal eta zibila: jurisdicción penal y civil

eskumen *Examples are automatically obtained from dabilena

...eskumen ...rtsonalak babesteko eskubidearen zati gisa bildutako eskumenetako batzuek herritarrek, eskubide horiek erabili nahi ...


Mañu, eta Bakioko errekarainoko lurrak Bermeoren eskumenean jartzen dira...


... jauna, jakin ezazu irakaskuntza eta ikerkuntzaren eskumenaren defentsan gure laguntza osoa izango duzula. ...


Bere eskumenak , enplegatutako langileak dituzten ekonomia-jardueren arlo ...


...rak Ablitasko meskita Tuterako Andre Maria elizaren eskumenean jarri zuen, baina dena den, Ablitasen...


... Estatuak, lehenago ere herri-erakundeen hainbat eskumen bereganatzen aritu bazen ere, 1789ko Iraultzaz ...


... du deialdi hau bertan behera uzteko eta eskumenez dagokion edozein erabaki hartzeko...


...rne hartutako administrazioen akatsen, gehiegikerien edo eskumenik ezaren salaketa ororen inguruan iritzia agertzea baldin...


...zuten Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak ez duela eskumenik errauste planta egiteko. Forma eta prozedura akatsak ere ar...


...gozpenik eta kalterik ez sortzeko.Gainera, eskumen horietan oinarrituz, 64.2 artikuluak xedatzen duenaren ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

poder (es)

Legeria zibila eta Kode Zibila ezin badira parekatu ere, ulertu behar da eskumen haren edukian sartzen direla Kode Zibilak araututako gaiak kontuan izan gabe horiek EKko 148 eta 149. artikuluetan aipatzen diren edo ez.>
www.euskomedia.org

Aunque no se puede identificar legislación civil con Código Civil, sí pueden entenderse comprendidas dentro de su alcance aquellas materias reguladas por el Código Civil no incluidas ni en el artículo 148 ni en el 149 CE.
www.euskomedia.org


Botere Judizialaren egituran eta antolaketan, Nafarroan Justizia Auzitegi Nagusia eratzen da. Horrek Foru Komunitatearen lurralde eremuko antolamendu judizialaren buru eginen du eta, bere aitzinean, hurrenez hurren, auzibideko instantzia guztiak agortuko dira Auzitegi Gorenari dagokion eskumena deusetan ukatu gabe (59. art.).>
www.euskomedia.org

Dentro de la organización y planta del Poder Judicial, se establece en Navarra un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la organización judicial en su ámbito territorial y agotarán las sucesivas instancias procesales, salvo la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 59).
www.euskomedia.org


LORAFNA delakoaren bigarren artikuluan ezartzen denez "Botere publikoek Nafarroako Foru Komunitatearen jatorrizko eskubide historikoak errespetatu eta babestuko dituzte, 1839ko urriaren 25eko Legeari, 1841eko abuztuaren 16ko Lege Itunduari eta xedapen osagarriei, Lege Organiko honi eta Konstituzioari jarraikiz, haren lehen xedapen gehigarriko lehenbiziko lerroaldean aurreikusitakoaren arabera", eta 39. artikuluan adierazten denez Nafarroari dagozkio "Gaur egun erabiltzen dituen ahalmen eta eskumen guztiak, 1841eko abuztuaren 16ko Lege Itunduan eta xedapen osagarrietan ezarritakoaren babespean".>
www.euskomedia.org

El artículo segundo de la LORAFNA establece que "los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley de veinticinco de octubre de mil ochocientos treinta y nueve, a la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de su disposición adicional primera", y su artículo 39 señala que corresponden a Navarra "todas aquellas facultades y competencias que actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno y disposiciones complementarias".
www.euskomedia.org


Errepublika" horiek, beren autonomia baliatzeko, hau da, gizartea gobernatzen duen orden naturalari eusteko zeregina duten korporazio gisa beren funtzioa betetzeko, jurisdikzioa bere lurraldean baliatzeko eskumena zeukaten, kontuan hartu gabe eskumen hori ote zen jatorriz eskuratua, Antzinako Erregimenaren amaiera arte defendatzen zenez, edo delegazio bidez eskuratua, hau da, emana eta errebokatua izan daitekeena; botere publikoari buruzko ideia monistak zabaldu heinean, azken kontzepzio hori gailenduko da.>
www.euskomedia.org

Esas "repúblicas", para poder ejercitar su autonomía, es decir, desempeñar su función como corporaciones encargadas de mantener el orden natural que rige la sociedad, estaban en posesión de competencia territorial para el ejercicio de la jurisdicción, con independencia de que se considerara originaria, concepción que no desaparecerá hasta fines del Antiguo Régimen, o delegada, luego otorgada y potencialmente revocable, concepción que se va imponiendo a medida que avanzan las ideas monistas acerca del poder político.
www.euskomedia.org


Erresuma edo probintzia bakoitza ez zen itxuratu unitate politiko homogeneo modura, baizik eta elkarri erantsitako herri, bailara, herrixka eta modu guztietako korporazio modura; eta bakoitzak bere eraketa bereziari eusten zion, eskumen, lege partikular eta bildutako botere ugarirekin.>
www.euskomedia.org

Cada reino o provincia se fue configurando no como una unidad política homogénea, sino como un agregado de villas, valles, aldeas y corporaciones de todo tipo, cada una de las cuales mantenía su particular constitución, con una gran pluralidad de jurisdicciones, leyes particulares y poderes concurrentes.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

competencia (es)

EAEri egotzi beharreko gastua, bere gain hartu ez dituen eskumenengatik (BGHezE)>
www.conciertoeconomico1

Gasto atribuible a la CAPV en competencias no asumidas (CNA)
www.conciertoeconomico1


Gaur egunera arte fiskalitatea, eskumen ekonomiko moduan, Estatu kideen gotorleku handia izan da.>
www.conciertoeconomico1

La fiscalidad hasta ahora ha sido el gran reducto de los estados miembros como competencia económica.
www.conciertoeconomico1


Monografiaren gaia ez da, zentzu hertsian, Ituna, baizik eta Aldundiek zeuzkaten eskumen administratiboen sistematizatze-lana.>
www.conciertoeconomico1

Su contenido no trata en sentido estricto del Concierto, sino que efectúa una sistematización de las competencias que las Diputaciones mantenían en el terreno administrativo.
www.conciertoeconomico1


Eskumen horiek banatzeko ereduak irizpide klasikoetan du oinarri: ohiko egoiliartasuna eta egoitza fiskala. Irizpide horiek erabili ohi dira, hain zuzen, Estatuen artean tributu-ahala banatzeko, eta Ekonomia Garapen eta Lankidetzarako Erakundeak (EGLE-OCDE) zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenen ereduetan irizpide horiek jaso ohi ditu.>
www.conciertoeconomico1

El modelo para el reparto de dichas competencias tiene como referencia los criterios clásicos de residencia habitual y domicilio fiscal, utilizados para la distribución de la potestad tributaria entre distintos estados, que se encuentran con carácter general en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE.
www.conciertoeconomico1


Horiek dira Aurrekontuetako 1.etik 3.era bitarteko kapituluetan Estatuak lorturiko sarrerak, itundu gabeko zerga, tasa eta prezio publikoengatik baldin eta Euskadik bere gain hartu ez baditu horien gaineko eskumenak.>
www.conciertoeconomico1

Son los ingresos de los capítulos 1 a 3 que obtiene el Estado en impuestos no concertados y por tasas y precios públicos cuya competencia no haya asumido la CAPV.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

jurisdicción (es)

Botere Judizialaren egituran eta antolaketan, Nafarroan Justizia Auzitegi Nagusia eratzen da. Horrek Foru Komunitatearen lurralde eremuko antolamendu judizialaren buru eginen du eta, bere aitzinean, hurrenez hurren, auzibideko instantzia guztiak agortuko dira Auzitegi Gorenari dagokion eskumena deusetan ukatu gabe (59. art.).>
www.euskomedia.org

Dentro de la organización y planta del Poder Judicial, se establece en Navarra un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la organización judicial en su ámbito territorial y agotarán las sucesivas instancias procesales, salvo la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 59).
www.euskomedia.org


Errepublika" horiek, beren autonomia baliatzeko, hau da, gizartea gobernatzen duen orden naturalari eusteko zeregina duten korporazio gisa beren funtzioa betetzeko, jurisdikzioa bere lurraldean baliatzeko eskumena zeukaten, kontuan hartu gabe eskumen hori ote zen jatorriz eskuratua, Antzinako Erregimenaren amaiera arte defendatzen zenez, edo delegazio bidez eskuratua, hau da, emana eta errebokatua izan daitekeena; botere publikoari buruzko ideia monistak zabaldu heinean, azken kontzepzio hori gailenduko da.>
www.euskomedia.org

Esas "repúblicas", para poder ejercitar su autonomía, es decir, desempeñar su función como corporaciones encargadas de mantener el orden natural que rige la sociedad, estaban en posesión de competencia territorial para el ejercicio de la jurisdicción, con independencia de que se considerara originaria, concepción que no desaparecerá hasta fines del Antiguo Régimen, o delegada, luego otorgada y potencialmente revocable, concepción que se va imponiendo a medida que avanzan las ideas monistas acerca del poder político.
www.euskomedia.org


Erresuma edo probintzia bakoitza ez zen itxuratu unitate politiko homogeneo modura, baizik eta elkarri erantsitako herri, bailara, herrixka eta modu guztietako korporazio modura; eta bakoitzak bere eraketa bereziari eusten zion, eskumen, lege partikular eta bildutako botere ugarirekin.>
www.euskomedia.org

Cada reino o provincia se fue configurando no como una unidad política homogénea, sino como un agregado de villas, valles, aldeas y corporaciones de todo tipo, cada una de las cuales mantenía su particular constitución, con una gran pluralidad de jurisdicciones, leyes particulares y poderes concurrentes.
www.euskomedia.org


Erdi Arotik aurrera, hiribilduak, jaurerriak eta Eliza gainjarri zitzaien, beren eskumen eta erakundeekin, "lur lauko" komunitate primitiboei.>
www.euskomedia.org

Desde la Edad Media, a las primitivas comunidades de la "tierra llana" se habían ido superponiendo las villas, los señoríos y la Iglesia, con sus jurisdicciones e instituciones.
www.euskomedia.org


Gatz-zaindari horien ardura izaten zen ibil zitezkeen kontrabandistak atzemateko bideak zaintzea, haien zama-abereak hartu eta 600 marabediko isuna kobratzea eta Añanako gatzagaren eskumenean zeuden hiri, hiribildu eta herrietan egin beharreko gatz-miaketa eta -azterketak burutzea.>
www.euskonews.com

Eran ellos quienes debían encargarse de vigilar los caminos para interceptar a posibles contrabandistas, tomar sus animales de carga y cobrarles la multa de 600 mrs. y quienes debían realizar calas, catas y escudriños en las ciudades, villas y lugares insertos en la jurisdicción de la salina de Añana.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

alcance (es)

Legeria zibila eta Kode Zibila ezin badira parekatu ere, ulertu behar da eskumen haren edukian sartzen direla Kode Zibilak araututako gaiak kontuan izan gabe horiek EKko 148 eta 149. artikuluetan aipatzen diren edo ez.>
www.euskomedia.org

Aunque no se puede identificar legislación civil con Código Civil, sí pueden entenderse comprendidas dentro de su alcance aquellas materias reguladas por el Código Civil no incluidas ni en el artículo 148 ni en el 149 CE.
www.euskomedia.org


Xedetzat jo zen ere, "Nafarroak presente egon beharra Europako Batasuneko instantzietan, beti ere Foru Komunitatearen eskumenak ukitzen badira eta eskumenaren izaerara eta irismenera egokituz parte hartzearen neurria".>
www.euskomedia.org

Se terminó proponiendo que "Navarra ha de estar presente en aquellas instancias de la Unión Europea que afecten a las competencias de la Comunidad Foral, con un nivel de participación ponderado a la naturaleza y alcance de dichas competencias".
www.euskomedia.org


Partaidetza-kuoten jaulkipena onartzea, indarrean dagoenaraudian ezarritakoaren arabera, eta horien ordainketa onartzea.Dena den, Batzar Orokorrak Kutxaren Administrazio Kontseiluandelegatu ahalko du eskumen hori, delegazio-erabakiak finkatzendituen hedadura, iraunaldi eta ondorioekin.>
www.kutxa.net

Aprobar la emisión de cuotas participativas, según lo establecidoen la normativa vigente, así como aprobar su retribución.No obstante, la Asamblea General podrá delegar esta competenciaen el Consejo de Administración de la Caja con el alcance, duracióny efectos que el acuerdo de delegación determine.
www.kutxa.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

poder (es)

Legeria zibila eta Kode Zibila ezin badira parekatu ere, ulertu behar da eskumen haren edukian sartzen direla Kode Zibilak araututako gaiak kontuan izan gabe horiek EKko 148 eta 149. artikuluetan aipatzen diren edo ez.>
www.euskomedia.org

Aunque no se puede identificar legislación civil con Código Civil, sí pueden entenderse comprendidas dentro de su alcance aquellas materias reguladas por el Código Civil no incluidas ni en el artículo 148 ni en el 149 CE.
www.euskomedia.org


Botere Judizialaren egituran eta antolaketan, Nafarroan Justizia Auzitegi Nagusia eratzen da. Horrek Foru Komunitatearen lurralde eremuko antolamendu judizialaren buru eginen du eta, bere aitzinean, hurrenez hurren, auzibideko instantzia guztiak agortuko dira Auzitegi Gorenari dagokion eskumena deusetan ukatu gabe (59. art.).>
www.euskomedia.org

Dentro de la organización y planta del Poder Judicial, se establece en Navarra un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la organización judicial en su ámbito territorial y agotarán las sucesivas instancias procesales, salvo la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 59).
www.euskomedia.org


LORAFNA delakoaren bigarren artikuluan ezartzen denez "Botere publikoek Nafarroako Foru Komunitatearen jatorrizko eskubide historikoak errespetatu eta babestuko dituzte, 1839ko urriaren 25eko Legeari, 1841eko abuztuaren 16ko Lege Itunduari eta xedapen osagarriei, Lege Organiko honi eta Konstituzioari jarraikiz, haren lehen xedapen gehigarriko lehenbiziko lerroaldean aurreikusitakoaren arabera", eta 39. artikuluan adierazten denez Nafarroari dagozkio "Gaur egun erabiltzen dituen ahalmen eta eskumen guztiak, 1841eko abuztuaren 16ko Lege Itunduan eta xedapen osagarrietan ezarritakoaren babespean".>
www.euskomedia.org

El artículo segundo de la LORAFNA establece que "los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley de veinticinco de octubre de mil ochocientos treinta y nueve, a la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de su disposición adicional primera", y su artículo 39 señala que corresponden a Navarra "todas aquellas facultades y competencias que actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno y disposiciones complementarias".
www.euskomedia.org


Errepublika" horiek, beren autonomia baliatzeko, hau da, gizartea gobernatzen duen orden naturalari eusteko zeregina duten korporazio gisa beren funtzioa betetzeko, jurisdikzioa bere lurraldean baliatzeko eskumena zeukaten, kontuan hartu gabe eskumen hori ote zen jatorriz eskuratua, Antzinako Erregimenaren amaiera arte defendatzen zenez, edo delegazio bidez eskuratua, hau da, emana eta errebokatua izan daitekeena; botere publikoari buruzko ideia monistak zabaldu heinean, azken kontzepzio hori gailenduko da.>
www.euskomedia.org

Esas "repúblicas", para poder ejercitar su autonomía, es decir, desempeñar su función como corporaciones encargadas de mantener el orden natural que rige la sociedad, estaban en posesión de competencia territorial para el ejercicio de la jurisdicción, con independencia de que se considerara originaria, concepción que no desaparecerá hasta fines del Antiguo Régimen, o delegada, luego otorgada y potencialmente revocable, concepción que se va imponiendo a medida que avanzan las ideas monistas acerca del poder político.
www.euskomedia.org


Erresuma edo probintzia bakoitza ez zen itxuratu unitate politiko homogeneo modura, baizik eta elkarri erantsitako herri, bailara, herrixka eta modu guztietako korporazio modura; eta bakoitzak bere eraketa bereziari eusten zion, eskumen, lege partikular eta bildutako botere ugarirekin.>
www.euskomedia.org

Cada reino o provincia se fue configurando no como una unidad política homogénea, sino como un agregado de villas, valles, aldeas y corporaciones de todo tipo, cada una de las cuales mantenía su particular constitución, con una gran pluralidad de jurisdicciones, leyes particulares y poderes concurrentes.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

competencia (es)

EAEri egotzi beharreko gastua, bere gain hartu ez dituen eskumenengatik (BGHezE)>
www.conciertoeconomico1

Gasto atribuible a la CAPV en competencias no asumidas (CNA)
www.conciertoeconomico1


Gaur egunera arte fiskalitatea, eskumen ekonomiko moduan, Estatu kideen gotorleku handia izan da.>
www.conciertoeconomico1

La fiscalidad hasta ahora ha sido el gran reducto de los estados miembros como competencia económica.
www.conciertoeconomico1


Monografiaren gaia ez da, zentzu hertsian, Ituna, baizik eta Aldundiek zeuzkaten eskumen administratiboen sistematizatze-lana.>
www.conciertoeconomico1

Su contenido no trata en sentido estricto del Concierto, sino que efectúa una sistematización de las competencias que las Diputaciones mantenían en el terreno administrativo.
www.conciertoeconomico1


Eskumen horiek banatzeko ereduak irizpide klasikoetan du oinarri: ohiko egoiliartasuna eta egoitza fiskala. Irizpide horiek erabili ohi dira, hain zuzen, Estatuen artean tributu-ahala banatzeko, eta Ekonomia Garapen eta Lankidetzarako Erakundeak (EGLE-OCDE) zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenen ereduetan irizpide horiek jaso ohi ditu.>
www.conciertoeconomico1

El modelo para el reparto de dichas competencias tiene como referencia los criterios clásicos de residencia habitual y domicilio fiscal, utilizados para la distribución de la potestad tributaria entre distintos estados, que se encuentran con carácter general en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE.
www.conciertoeconomico1


Horiek dira Aurrekontuetako 1.etik 3.era bitarteko kapituluetan Estatuak lorturiko sarrerak, itundu gabeko zerga, tasa eta prezio publikoengatik baldin eta Euskadik bere gain hartu ez baditu horien gaineko eskumenak.>
www.conciertoeconomico1

Son los ingresos de los capítulos 1 a 3 que obtiene el Estado en impuestos no concertados y por tasas y precios públicos cuya competencia no haya asumido la CAPV.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

jurisdicción (es)

Botere Judizialaren egituran eta antolaketan, Nafarroan Justizia Auzitegi Nagusia eratzen da. Horrek Foru Komunitatearen lurralde eremuko antolamendu judizialaren buru eginen du eta, bere aitzinean, hurrenez hurren, auzibideko instantzia guztiak agortuko dira Auzitegi Gorenari dagokion eskumena deusetan ukatu gabe (59. art.).>
www.euskomedia.org

Dentro de la organización y planta del Poder Judicial, se establece en Navarra un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la organización judicial en su ámbito territorial y agotarán las sucesivas instancias procesales, salvo la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 59).
www.euskomedia.org


Errepublika" horiek, beren autonomia baliatzeko, hau da, gizartea gobernatzen duen orden naturalari eusteko zeregina duten korporazio gisa beren funtzioa betetzeko, jurisdikzioa bere lurraldean baliatzeko eskumena zeukaten, kontuan hartu gabe eskumen hori ote zen jatorriz eskuratua, Antzinako Erregimenaren amaiera arte defendatzen zenez, edo delegazio bidez eskuratua, hau da, emana eta errebokatua izan daitekeena; botere publikoari buruzko ideia monistak zabaldu heinean, azken kontzepzio hori gailenduko da.>
www.euskomedia.org

Esas "repúblicas", para poder ejercitar su autonomía, es decir, desempeñar su función como corporaciones encargadas de mantener el orden natural que rige la sociedad, estaban en posesión de competencia territorial para el ejercicio de la jurisdicción, con independencia de que se considerara originaria, concepción que no desaparecerá hasta fines del Antiguo Régimen, o delegada, luego otorgada y potencialmente revocable, concepción que se va imponiendo a medida que avanzan las ideas monistas acerca del poder político.
www.euskomedia.org


Erresuma edo probintzia bakoitza ez zen itxuratu unitate politiko homogeneo modura, baizik eta elkarri erantsitako herri, bailara, herrixka eta modu guztietako korporazio modura; eta bakoitzak bere eraketa bereziari eusten zion, eskumen, lege partikular eta bildutako botere ugarirekin.>
www.euskomedia.org

Cada reino o provincia se fue configurando no como una unidad política homogénea, sino como un agregado de villas, valles, aldeas y corporaciones de todo tipo, cada una de las cuales mantenía su particular constitución, con una gran pluralidad de jurisdicciones, leyes particulares y poderes concurrentes.
www.euskomedia.org


Erdi Arotik aurrera, hiribilduak, jaurerriak eta Eliza gainjarri zitzaien, beren eskumen eta erakundeekin, "lur lauko" komunitate primitiboei.>
www.euskomedia.org

Desde la Edad Media, a las primitivas comunidades de la "tierra llana" se habían ido superponiendo las villas, los señoríos y la Iglesia, con sus jurisdicciones e instituciones.
www.euskomedia.org


Gatz-zaindari horien ardura izaten zen ibil zitezkeen kontrabandistak atzemateko bideak zaintzea, haien zama-abereak hartu eta 600 marabediko isuna kobratzea eta Añanako gatzagaren eskumenean zeuden hiri, hiribildu eta herrietan egin beharreko gatz-miaketa eta -azterketak burutzea.>
www.euskonews.com

Eran ellos quienes debían encargarse de vigilar los caminos para interceptar a posibles contrabandistas, tomar sus animales de carga y cobrarles la multa de 600 mrs. y quienes debían realizar calas, catas y escudriños en las ciudades, villas y lugares insertos en la jurisdicción de la salina de Añana.
www.euskonews.com

More examples