Elhuyar Hiztegia

es > eu

1 poder

Share:

 • 1  s.m. gaitasun, ahal, ahalmen; botere

  tiene poder para tranquilizar a la gente: jendea lasaitzeko gaitasuna du

  no tenía poder para decidir nada: ez zuen ezer erabakitzeko ahalmenik

  afirma tener poderes mágicos: botere magikoak dituela dio

 • 2  s.m. botere, aginte, aginpide, esku

  tuvo todo el poder en sus manos: botere osoa bere eskuetan izan zuen

 • 3  s.m. (Der.) ahalorde

  otorgar poderes ante el notario: notarioaren aurrean ahalordeak eman

 • caer en poder de
 • de poder a poder
 • estar en poder de
 • estar/caer bajo el poder de
 • obrar en poder de
 • por poder(es)

*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

poder (es)

Frantziako dinastien agindupean izanik 1234 eta 1512 bitartean, Nafarroak "europar" kutsua hartu zuen, hala aginpidearen kontzepzioan nola administrazio ohituretan, bere kanpoko interesei eta estrategia dinastikoei dagokienez.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Regida por dinastías francesas entre 1234 y 1512, Navarra adquiere tintes "europeos", tanto en la concepción del poder como en los usos administrativos, en sus intereses exteriores y estrategias dinásticas.
www.eusko-ikaskuntza.org


Lana nonahi eta noiznahi egin daiteke: itzuli egin da norbanakoaren aginpidea bere lan tokian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El trabajo puede desempeñarse en cualquier lugar y en cualquier momento: vuelve el poder del individuo en su lugar de trabajo.
www.eusko-ikaskuntza.org


Gaur egun eztabaida sendoa egiten ari da Europako konstituzioaren premiaz (edo premiaren ezaz), EBren itunaren erreformari buruzko 2004ko Gobernuarteko Konferentziari begira.Txosten honek eztabaidaren alderdi batzuk aztertuko ditu, honako hauek bereziki: aginpide eta botere banaketaren arazoa, hazten ari den Europako Batasunean; eta Europako konstituzioa desiragarri ote den, europar herritartasun eta demokrazia indartuagoa izan gabe.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Ahora se está produciendo un vigoroso debate sobre la necesidad (o no) de una constitución europea, antes de la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la reforma del tratado de la UE en 2004. Esta ponencia examinará algunos aspectos del debate, incluida la cuestión de la división de autoridad y poder dentro de una creciente Unión Europea, y si es deseable una constitución europea sin una ciudadanía y democracia europeas más fuertes.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aginte (eu)

poder (es)

a) Kanpaina instituzionalak eta obren inaugurazioak saihestea; horretarako, ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 50.2 artikuluan 2. atal bat sortu da (Hauteskunde Erregimen Orokorreko 50. artikulua, Hauteskunde Erregimenaren Lege Organikoa); horren arabera, debekatuta dago hauteskundeak deitzen direnetik egiten diren arte, aginte publikoek antolatu edo finantzatutako ekitaldiak egitea, baldin eta ekitaldi horietan haien emaitzak edo lorpenak aipatzen badira, edo alderdiek baliatutako irudi berdinak edo antzekoak erabiltzen badira.>
www.eudel.net

a) Evitar campañas institucionales e inauguración obras, para lo cual se crea un apartado 2 artículo.50.2 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.del art. 50 LOREG que prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes coincidentes o similares a las utilizadas por los partidos.
www.eudel.net


Susmatutako" agintearen galerari irtenbide bakarra Errepublika agintetik bota eta "Estatu berri" batera bidean aritzea zela zalantzatiei sinestarazteko prentsa katolikoak, berezitasunez euskaldunak, bideratutako kanpaina, erabakigarria izan zen.>
www.euskomedia.org

Fue decisiva la campaña lanzada por la prensa católica, muy señaladamente la vasca, para convencer a los indecisos de que la única solución a la pérdida de poder "sospechada" era derrocar la República e ir hacia un "nuevo Estado".
www.euskomedia.org


Aldiz, foru-araubidea, aginte politikoarekin eta osoko burujabetzarekin uztartu behar litzateke, foru-araubide hori "al conjunto de las instituciones político-administrativas de cada una de las regiones vascas que estuvieron vigentes hasta 1841 en Navarra y hasta 1876 en Alava, Gipuzkoa y Bizkaia"12 lurraldeetan zegoena baizen.>
www.euskomedia.org

Por el contrario, el régimen foral, debía conectarse más con el poder político y el autogobierno global, en cuanto que ese régimen foral se refería al "conjunto de las instituciones político-administrativas de cada una de las regiones vascas que estuvieron vigentes hasta 1841 en Navarra y hasta 1876 en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia".12
www.euskomedia.org


Lehena, Zuzenbidearen Filosofiaren katedradunak, “Aginte Judiziala Zuzenbide bidegabearen aurrean” izenburupean ariko zaigu; Pérez Royo, berriz, Zuzenbide Konstituzionalaren katedradunak, berriz, “Konstituzioa eta Legediaren artean” arituko zaigu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La Sección de Derecho de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos organiza una jornada sobre el tema, con el fin de tratar algunos de los aspectos (de los múltiples) desde los que puede ser abordada la independencia de los jueces, y para ello, hemos invitado a los Profesores José Ignacio Lacasta Zabalza (“El poder judicial ante el derecho injusto”) y Javier Pérez Royo (“Entre la ley y la Constitución”)
www.eusko-ikaskuntza.org


Ale honetan, XIV. eta XV. mendeetako euskal gizartearen berri ematen zaigu: eguneko bizimodua, aginte antolaketak, gizarte aldaketak, hiribilduen sorrera, artea, kultura...>
www.eusko-ikaskuntza.org

En esta ocasión se nos da a conocer la sociedad vasca de los siglos XIV y XV: vida cotidiana, organizacion del poder, cambios sociales, nacimiento de las ciudades, arte, cultura...
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahal (eu)

poder (es)

Harkaitz arten goaz ahal dugun bezala Unagako putzu inguruan dagoen hornidura postu-arte.>
www.capraalpina10

Vamos corriendo como podemos entre rocas dirección a Unaga, donde se encuentra el siguiente avituallamiento.
www.capraalpina10


Tokiko Agenda 21-en inguruko informazio gehiago edo zure udalerriko diagnostikoa ezagutu nahi izanez gero, idatzi ahal diguzu edo bestela zuzenean Udaletxean eska dezakezu.>
www.cuadrilladeanana9

Si quieres más información sobre el estado de la Agenda Local 21 o el diagnóstico de tu municipio, puedes escribirnos o preguntar directamente en tu Ayuntamiento. facebook twitter
www.cuadrilladeanana9


Gure inguruneak sortzen ditugun hondakin eta kutsadura asumitu ahal izatean datza.>
www.cuadrilladeanana9

Se trata de que nuestro entorno pueda asumir los residuos y la contaminación que generamos.
www.cuadrilladeanana9


Zorte pixka batekin, adi-adi eta isilik bagabiltza, orkatzak zera ahal ikusiko ditugu goizean goiz, batez ere udaberrian eta udan.>
www.cuadrilladeanana9

Con un poco de suerte, si estamos atentos y vamos en silencio podremos ver corzos a primera hora de la mańana, sobre todo en primavera y verano.
www.cuadrilladeanana9


Pribilegio hutsa da karrera honetan parte hartu ahal izatea, non maratoia bukatzea bera baino zailagoa izaten den dortsal bat lortzea.>
www.capraalpina10

Sin duda alguna, es un privilegio poder participar en esta carrera, donde el mero hecho de poder correrla suele ser más dificil que terminarla.
www.capraalpina10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

poder (es)

Uste dut sakonean egon dagoela nolabaiteko gizarte-kontzientzia bat sinesten duena hemen kapaz garela gauzak beste era batera egiteko, Estatuko beste erregio batzuetan ez dauden ahalmenak ditugulako.>
www.conciertoeconomico1

En el fondo, sí creo que hay una cierta conciencia social de que aquí podemos hacer las cosas de otra manera porque tenemos unas capacidades que no hay en otras regiones del estado.
www.conciertoeconomico1


Aurrekoari kalterik egin gabe, legez kontrako jardueratzat jo daitezkeen gertakariak agintari administratiboen edo judizialen esku uzteko ahalmena gordetzen du F.C.S.M.K.F.-k, erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.>
www.catedralvitoria.com

Sin perjuicio de lo anterior, la F.C.S.M.K.F. se reserva la facultad de poner en conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario.
www.catedralvitoria.com


Erabiltzaileen adin-tartea aldatzeko ahalmena Udalbatzak izango du, beti ere Aisialdi Zerbitzuaren Koordinazio batzordeak proposatzen diona entzun ondoren.>
www.eskoriatza.net

El Pleno podrá aprobar el cambio de la franja de edades, después de haber escuchado la propuesta de la comisión de Coordinación del Servicio de Ocio.
www.eskoriatza.net


egun bizi duten egoera ekonomikoa eta finantza-egoera nahiz etorkizuneko itxaropenak kontuan hartuta, abalatutako finantza-eragiketa itzultzeko behar adinako ahalmena duela ondorioztabadaiteke.>
www.euskadi.net

de su situación económica-financiera presente y sus expectativas futuras pueda deducirse una capacidad suficiente de devolución de la operación financiera avalada.
www.euskadi.net


Halaber, droga-gaietako talde teknikorik eratzeko behar besteko ahalmenik ez duten 8.000 biztanletik beherako udalerriei begira, honako entitate hauek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek:>
www.euskadi.net

Así mismo, en atención a las entidades locales con una población inferior a 8.000 habitantes y que no tienen capacidad suficiente para crear un equipo técnico de drogodependencias, podrán acogerse a estas ayudas las entidades siguientes:
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalorde (eu)

poder (es)

Pertsona eskatzailearen ordezkaritza-ahalordearen kopia, edota gaitasun hori egiaztatzen duen dokumentazioa.>
www.euskadi.net

Copia del poder de representación de la persona solicitante o documentación que acredite dicha capacidad.
www.euskadi.net


d) Eskatzaileari dagokion ordezkapen-ahalordearen fotokopia.>
www.euskadi.net

Fotocopia del poder de representación de la persona solicitante.
www.euskadi.net


b) Eskatzailearen ordezkatze-ahalordearen eta NANaren fotokopia konpultsatua.>
www.euskadi.net

b) Fotocopia compulsada del poder de representación de la persona solicitante, y de su DNI.
www.euskadi.net


d) Eskatzaileari dagokion ordezkapen-ahalordearen fotokopia.>
www.euskadi.net

c) Fotocopia del poder de representación de la persona solicitante.
www.euskadi.net


Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea>
www.euskadi.net

Poder para presentación de solicitudes al registro de Museos y Colecciones de Euskadi en nombre y representación de una entidad
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

botere (eu)

poder (es)

Hori ez ezik, Ekonomia Itunak botere politikoa deserdiratzea eragiten du.>
www.conciertoeconomico1

Además, el Concierto Económico supone una descentralización del poder político.
www.conciertoeconomico1


Ospea, trantsizioari buruz egin zituen argazkiek eman zioten."Eskuartean botere ikaragarria nuela konturatu nintzen, baina ezin nuenRichard Avedon edo Irving Penn argazkilariek bezala lan egin; beraiekherrialde askeetan bizi ziren... nik, ordea, batzuentzatkritikoa, eta beste batzuentzat kriptikoa izan zitekeena egin beharnuen”.>
www.catedralvitoria.com

Su serie de retratos de la transición le lanzó ala fama."Me di cuenta de que tenía en mis manos un poder terrible,perono podía trabajar como Richard Avedon o Irving Penn, quevivían en países libres... yo teníaque hacer algoque fuera una crítica para uno, y algo crípticoparaotros".
www.catedralvitoria.com


1661ean, Luis XIVk boterea hartu zuenean, ez zituen bere haurtzaroa zapuztu zioten Fronda-n gertutakoak ahaztu.>
www.catedralvitoria.com

Cuando en 1661 asume de forma efectiva el poder, Luis XIV no ha olvidado los sucesos de la Fronda que amargaron su niñez.
www.catedralvitoria.com


Hauteskunde prozesua erregulatzen duen araudia oinarrizko ordenamendua da zuzenbidezko estatu demokratiko eta sozial batean, boterearengatiko lehia librean aritu ahal izatea gure gizartearen aniztasun politikotik eratorritako aukera ezberdinen arteko alternantzia ahalbidetuko duena demokrazia sistemaren giltzarria baita.>
www.ermua.es

La normativa que regula el proceso electoral constituye uno de los ordenamientos básicos de un estado social y democrático de derecho, por cuanto la libre competencia por el poder, que posibilite la alternancia de las distintas opciones derivadas del pluralismo político de nuestra sociedad, es la piedra angular del sistema democrático.
www.ermua.es


Ondorioz, hauteskunde deialdi bakoitzean esan nahi berezia izaten dute hauteskundeen inguruko prestakuntza lan guztiek, eta horien artean, besteak beste, aipatzekoak dira ondorengo egitekoak: hauteskunde-gorpuaren benetako osaera islatu behar duen errolda prestatzea; hauteskunde administrazio eta justizia independentea bermatzea; bozkatzeko eragiketa egokiro prestatzea eta unibertsaltasuna bermatzea, bozkatzeko askatasuna eta bozkatutakoaren sekretua babestea; hauteskunde kanpainan ideiak libreki komunikatzen direla eta alderdi guztien aukera berdinetan lehiatzen direla bermatzeko betebeharrak ezartzea, titularitate publikoko hedabideetara sarbide berdina guztientzat prestatzea eta kanpainan zehar botere publikoen neutraltasuna ziurtatzea.>
www.ermua.es

En consecuencia, en cada convocatoria electoral adquiere especial trascendencia todo lo relativo a la elaboración del censo electoral para que refleje fielmente la composición del cuerpo electoral; la garantía de una administración y justicia electorales independientes del Gobierno; la disposición adecuada de la operación material de votación en orden a asegurar la universalidad, libertad y secreto del sufragio; el establecimiento de una campaña electoral en que se cumplan los requisitos de libre comunicación de las ideas y de igualdad de oportunidades de las fuerzas concurrentes; la igualdad de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública y la neutralidad de los poderes públicos durante la campaña.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

poder (es)

Bertara iritsi ahal izateko, bretxa batetara jaitsi behar gara, eskuak erabiliz eta arreta pixka bat jarriz.>
www.capraalpina10

Para poder llegar a ella debemos de bajar a una brecha que requiere un mínimo de atención.
www.capraalpina10


Ez dut inorekin istripuz egiteko asmorik, ez litzateke harritzekoa izango, esku eta hanka sastrakak apenas uzten dute lekurik, egin dezakedan bakarra besteen abiadura berdina mantentzea da, azkarrago joatea ausarkeria hutsa izango litzateke.>
www.capraalpina10

Trato de no tropezar con nadie, nada extraño por cierto, la maraña de pies y manos apenas le dejan espacio a uno, lo único que puedo hacer es mantener el mismo ritmo que los demás, pretender ir más rápido sería una autentica temeridad.
www.capraalpina10


Metro batzuk aurrerago, ertz estura igoko gara eta pare bat metrotan, berriz eskuak erabili ahalko ditugun hormara iritsiko gara.>
www.capraalpina10

En un par de metros, podremos volver a utilizar las manos en la pared.
www.capraalpina10


Proiektu pilotua izango da aurtengoa, eta Agintzari S. Kooperatiboaren eskutik Autonomi Erkidegoko hiru udalerritan gauzatuko dena, Ermua hiru horien artean egonik.>
www.ermua.es

El grupo podrá compartir e intercambiar experiencias enriquecedoras a través de dinámicas originales y divertidas que versarán sobre distintos temas de su interés.
www.ermua.es


Formularen abantaila honetan datza, eguneko jatorrizko egunkari osoaren kopia izan daitekeela eskuetan goizean goizetik, herrialde hartan bertan izango bagina bezala.>
www.ermua.es

La ventaja de esta fórmula frente a las ediciones digitales es que se puede tener el periódico completo y no un resumen -como sucede con las ediciones digitales- desde primera hora de la mañana, como si se estuviera en el país de origen.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

men (eu)

poder (es)

Euren zoria gainditzeko gai ez diren agintariei men egitea besterik ez duten alfabetatugabeen zoria baitaratzen du.>
www.euskomedia.org

Interioriza la suerte de los analfabetos que solo pueden obedecer a los mandos incapaces de superar su suerte determinada.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

poder (es)

Bertara iritsi ahal izateko, bretxa batetara jaitsi behar gara, eskuak erabiliz eta arreta pixka bat jarriz.>
www.capraalpina10

Para poder llegar a ella debemos de bajar a una brecha que requiere un mínimo de atención.
www.capraalpina10


Ez dut inorekin istripuz egiteko asmorik, ez litzateke harritzekoa izango, esku eta hanka sastrakak apenas uzten dute lekurik, egin dezakedan bakarra besteen abiadura berdina mantentzea da, azkarrago joatea ausarkeria hutsa izango litzateke.>
www.capraalpina10

Trato de no tropezar con nadie, nada extraño por cierto, la maraña de pies y manos apenas le dejan espacio a uno, lo único que puedo hacer es mantener el mismo ritmo que los demás, pretender ir más rápido sería una autentica temeridad.
www.capraalpina10


Metro batzuk aurrerago, ertz estura igoko gara eta pare bat metrotan, berriz eskuak erabili ahalko ditugun hormara iritsiko gara.>
www.capraalpina10

En un par de metros, podremos volver a utilizar las manos en la pared.
www.capraalpina10


Proiektu pilotua izango da aurtengoa, eta Agintzari S. Kooperatiboaren eskutik Autonomi Erkidegoko hiru udalerritan gauzatuko dena, Ermua hiru horien artean egonik.>
www.ermua.es

El grupo podrá compartir e intercambiar experiencias enriquecedoras a través de dinámicas originales y divertidas que versarán sobre distintos temas de su interés.
www.ermua.es


Formularen abantaila honetan datza, eguneko jatorrizko egunkari osoaren kopia izan daitekeela eskuetan goizean goizetik, herrialde hartan bertan izango bagina bezala.>
www.ermua.es

La ventaja de esta fórmula frente a las ediciones digitales es que se puede tener el periódico completo y no un resumen -como sucede con las ediciones digitales- desde primera hora de la mañana, como si se estuviera en el país de origen.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

poder (es)

Frantziako dinastien agindupean izanik 1234 eta 1512 bitartean, Nafarroak "europar" kutsua hartu zuen, hala aginpidearen kontzepzioan nola administrazio ohituretan, bere kanpoko interesei eta estrategia dinastikoei dagokienez.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Regida por dinastías francesas entre 1234 y 1512, Navarra adquiere tintes "europeos", tanto en la concepción del poder como en los usos administrativos, en sus intereses exteriores y estrategias dinásticas.
www.eusko-ikaskuntza.org


Lana nonahi eta noiznahi egin daiteke: itzuli egin da norbanakoaren aginpidea bere lan tokian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El trabajo puede desempeñarse en cualquier lugar y en cualquier momento: vuelve el poder del individuo en su lugar de trabajo.
www.eusko-ikaskuntza.org


Gaur egun eztabaida sendoa egiten ari da Europako konstituzioaren premiaz (edo premiaren ezaz), EBren itunaren erreformari buruzko 2004ko Gobernuarteko Konferentziari begira.Txosten honek eztabaidaren alderdi batzuk aztertuko ditu, honako hauek bereziki: aginpide eta botere banaketaren arazoa, hazten ari den Europako Batasunean; eta Europako konstituzioa desiragarri ote den, europar herritartasun eta demokrazia indartuagoa izan gabe.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Ahora se está produciendo un vigoroso debate sobre la necesidad (o no) de una constitución europea, antes de la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la reforma del tratado de la UE en 2004. Esta ponencia examinará algunos aspectos del debate, incluida la cuestión de la división de autoridad y poder dentro de una creciente Unión Europea, y si es deseable una constitución europea sin una ciudadanía y democracia europeas más fuertes.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

poder (es)

Bertara iritsi ahal izateko, bretxa batetara jaitsi behar gara, eskuak erabiliz eta arreta pixka bat jarriz.>
www.capraalpina10

Para poder llegar a ella debemos de bajar a una brecha que requiere un mínimo de atención.
www.capraalpina10


Ez dut inorekin istripuz egiteko asmorik, ez litzateke harritzekoa izango, esku eta hanka sastrakak apenas uzten dute lekurik, egin dezakedan bakarra besteen abiadura berdina mantentzea da, azkarrago joatea ausarkeria hutsa izango litzateke.>
www.capraalpina10

Trato de no tropezar con nadie, nada extraño por cierto, la maraña de pies y manos apenas le dejan espacio a uno, lo único que puedo hacer es mantener el mismo ritmo que los demás, pretender ir más rápido sería una autentica temeridad.
www.capraalpina10


Metro batzuk aurrerago, ertz estura igoko gara eta pare bat metrotan, berriz eskuak erabili ahalko ditugun hormara iritsiko gara.>
www.capraalpina10

En un par de metros, podremos volver a utilizar las manos en la pared.
www.capraalpina10


Proiektu pilotua izango da aurtengoa, eta Agintzari S. Kooperatiboaren eskutik Autonomi Erkidegoko hiru udalerritan gauzatuko dena, Ermua hiru horien artean egonik.>
www.ermua.es

El grupo podrá compartir e intercambiar experiencias enriquecedoras a través de dinámicas originales y divertidas que versarán sobre distintos temas de su interés.
www.ermua.es


Formularen abantaila honetan datza, eguneko jatorrizko egunkari osoaren kopia izan daitekeela eskuetan goizean goizetik, herrialde hartan bertan izango bagina bezala.>
www.ermua.es

La ventaja de esta fórmula frente a las ediciones digitales es que se puede tener el periódico completo y no un resumen -como sucede con las ediciones digitales- desde primera hora de la mañana, como si se estuviera en el país de origen.
www.ermua.es

More examples

2 poder

Share:

 • 1  v.tr. ahal izan; *edin eta *ezan laguntzaileekiko adizkiak; -t(z)ea izan, -t(z)ea eduki, -t(z)ea egon, -t(z)eko modua izan; (en contextos no afirmativos) ezin izan, -t(z)erik ez izan, -t(z)erik ez eduki, -t(z)erik ez egon

  puedes comer: jan ahal duzu, jan dezakezu, jatea badaukazu

  ¿se puede cantar?: kantatzerik ba al dago?

  no puedo venir: ezin naiz etorri; ez naiz etortzen ahal

  podías haberte callado: isiltzea zenuen

  gracias a esta oferta especial, tendrás la posibilidad de adquirir este producto a mitad de precio: eskaintza berezi honi esker, produktu hau erdi-prezioan eskuratzeko modua izango duzu

 • 2  v.tr. [vencer] menderatu, menperatu, eraman, nagusitu, garaitu

  era más grande que yo, pero no me pudo: ni baino handiagoa zen, baina ez ninduen menderatu

  el Logroñés le ha podido al Real Madrid: Logroñesa Real Madrid-i nagusitu zaio

 • a más no poder
 • a poder ser
 • hasta más no poder
 • muy bien poder + inf.
 • no poder con
 • no poder menos que
 • no poder más
 • poder con
 • puede que
 • ¡puede!
 • ¿se puede?

*Examples are automatically obtained from dabilena

ahal (eu)

poder (es)

Harkaitz arten goaz ahal dugun bezala Unagako putzu inguruan dagoen hornidura postu-arte.>
www.capraalpina10

Vamos corriendo como podemos entre rocas dirección a Unaga, donde se encuentra el siguiente avituallamiento.
www.capraalpina10


Tokiko Agenda 21-en inguruko informazio gehiago edo zure udalerriko diagnostikoa ezagutu nahi izanez gero, idatzi ahal diguzu edo bestela zuzenean Udaletxean eska dezakezu.>
www.cuadrilladeanana9

Si quieres más información sobre el estado de la Agenda Local 21 o el diagnóstico de tu municipio, puedes escribirnos o preguntar directamente en tu Ayuntamiento. facebook twitter
www.cuadrilladeanana9


Gure inguruneak sortzen ditugun hondakin eta kutsadura asumitu ahal izatean datza.>
www.cuadrilladeanana9

Se trata de que nuestro entorno pueda asumir los residuos y la contaminación que generamos.
www.cuadrilladeanana9


Zorte pixka batekin, adi-adi eta isilik bagabiltza, orkatzak zera ahal ikusiko ditugu goizean goiz, batez ere udaberrian eta udan.>
www.cuadrilladeanana9

Con un poco de suerte, si estamos atentos y vamos en silencio podremos ver corzos a primera hora de la mańana, sobre todo en primavera y verano.
www.cuadrilladeanana9


Pribilegio hutsa da karrera honetan parte hartu ahal izatea, non maratoia bukatzea bera baino zailagoa izaten den dortsal bat lortzea.>
www.capraalpina10

Sin duda alguna, es un privilegio poder participar en esta carrera, donde el mero hecho de poder correrla suele ser más dificil que terminarla.
www.capraalpina10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahal izan (eu)

poder (es)

Azkenik, esan dezagun 2010eko premia larriko deialdiari dagokionez, Euskaletxeak.net webguneak adierazi duela Abenduaren 21ean emango dela argitara, argituz hori kontuan hartuz eta "aipatu bi deialdien onarpenak ehuneko ehunean aldez aurretik bildu izan ahal ezin direlarik, eta gainean ditugun eguberri egunak kontuan harturik, bi deialdion ordainketak ezin izango dira hasi argitalpenetik hamabost egun pasatu arte, beraz ez dirudi urtarrilaren erdialdearen aurretik jaso ahal izango direnik dirulaguntzok".>
www.euskalkultura.com

Sobre la Resolución de adjudicación de ayudas de extrema necesidad, asimismo del 2010, informa Euskaletxeak.net que se publicará en el BOPV el 21 de diciembre de 2010, especificando que "al no haberse podido recabar el 100% de las aceptaciones de ambas convocatorias con antelación, y teniendo en cuenta las próximas festividades navideñas, los trámites para los pagos de ambas convocatorias no podrán iniciarse hasta pasados 15 días de las fechas respectivas de publicación, lo que implica que es improbable que se reciban las subvenciones antes de mediados del próximo mes de enero".
www.euskalkultura.com


Hala, hutsegitea egiaztatu ondoren, baimendutako ikuskatzaileak, ahal bada, iruzurrarekin lotutako elementuak zigilatuko ditu eta dagokion akta jasoko du. Aktan lokalaren kokaera eta bisitaren ordua, somatutako hutsegitearen deskribapen zehatza eta froga-elementuak, baleude, jasoko dira eta abonatutako pertsonari, edo berarentzat lanean ari den pertsonalari, senitarteko edo ikuskaritza lana ikusten duen edozein testiguri akta sinatzeko aukera emango zaio eta, bertan bide batez, abonatutako pertsonak, bere sinadurarekin, egoki iriz ditzakeen azalpenak konstarazi ahal izango ditu.>
beasainMerged2col

Comprobada la anormalidad, el inspector autorizado precintará, si es posible, los elementos inherentes al fraude, levantando acta en la que hará constar: Local y hora de la visita, descripción detallada de la anormalidad observada, y elementos de pruebas, si existen, debiéndose invitar a la persona abonada, o al personal dependiente del mismo, familiar o cualquier otro testigo a que presencie la inspección a que firme el acta, pudiendo la persona abonada hacer constar, con su firma las manifestaciones que estime pertinentes.
beasainMerged2col


Doan ikusi ahal izango dira internetez bidez streaming sistemarekin: hau da, play eman eta nahi adina aldiz ikusi ahal dira, baina ezin dira deskargatu eta gorde.>
www.euskalkultura.com

Todos ellos pueden verse gratuitamente a través del sistema streaming: esto es, se puede ver la película tantas veces como uno o una desee, pero no se puede descargar ni guardar.
www.euskalkultura.com


Uztailaren 1etik, “Saioko Paseak” erosi ahal dira. Horien bidez, saio batera joan ahal izango da; saio hori partidu batekoa edo bikoa izan daiteke.>
www.bilbaointernational20

Desde el 1 de julio se pueden adquirir los ‘Pases de Sesión’, que permiten el acceso a una sesión, que puede ser de uno o dos encuentros.
www.bilbaointernational20


Bihar -asteazkena- mintegia irekiko duten Bilbo, Fuenlabrada, Sabadell, Getxo, Bartzelona, Jerez, Castello, Donostia, Tenerife eta Santa Coloma de Gramaneteko ordezkariez gain, irailaren 19ra -ostiralera- arte hogeita hamar bat nazioarteko aditu eta Intercultural Cities Sareko kide egongo dira. Jarraitu beharreko pausuak bereizteko eta, tokiko garapenaren aurrean, tokiko garapenerako hizkuntza-aniztasunaren potentzialaz ahal den beste baliatu ahal izateko xedea izango dute.>
www.bilbaointernational20

Además de los representantes de Bilbao, Fuenlabrada, Sabadell, Getxo, Barcelona, Jerez, Castellón, Donostia, Tenerife y Santa Coloma de Gramanet, que abrirán el seminario mañana miércoles, se espera que la AlhóndigaBilbao acoja hasta el viernes 19 de septiembre, a una treintena de personas expertas de carácter internacional y miembros de la Red Intercultural Cities para descifrar las pautas a seguir y poder aprovechar al máximo el potencial de la diversidad lingüística ante el desarrollo local.
www.bilbaointernational20

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

men (eu)

poder (es)

Euren zoria gainditzeko gai ez diren agintariei men egitea besterik ez duten alfabetatugabeen zoria baitaratzen du.>
www.euskomedia.org

Interioriza la suerte de los analfabetos que solo pueden obedecer a los mandos incapaces de superar su suerte determinada.
www.euskomedia.org

More examples