Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es eu > fr eu > en

etendura

Share:

etendura *Examples are automatically obtained from dabilena

...lantsuen erdira ezustean jauzi egiten duena. Etenduraren bizitasuna, eta fiskeria ere, atsegingarri izaten dira maiz...


... eta e) idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan, etendura hilabetekoa izango da lehen aldiz gertatzen denean...


..., eta ez du haurdunaldiaren borondatezko beste etendurarik egin...


...«hierarkiak» zeudela esan daiteke. Etendura hau bi mendeetan zehar nabari dezakegu; ...


...tibeneekainarene24koko 4/1993 Legearen 103. artikulua. Etendura edo nahitaezko baja, ekonomia, teknika, ...


...berrikuspena, aurtengo EPEan etendurak , salaketak eta ikerketak eragin ...


...eta moduak esploratu, eta Internetek sortu dituen etendura , trantsizio, migrazio eta eraldaketak hobeto ulertzeko.


...o halabeharrezko arrazoiengatik. Ur-hornikuntzaren etendura egiteko honako ordena jarraituko da: 1. ...


...bizi diren emakumeen Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren tasak, adin-...


...skal autonomiaren etendura: Euskal autonomiaren balizko etendura batek izango lituzkeen ondorioak. Biztanleriaren bakearekik...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etendura (eu)

interrupción (es)

Sektorea kentzen bada, ordea, tarte huts bat sortuko da hirigunearen eta saihesbideko mugaren artean, hau da, helburu garbirik gabeko espazio bat; izan ere, errepide berriak eragingo lukeen etendurak zeharo mugatuko luke lursail horietako nekazaritza-erabilera.>
vergara15

Caso de suprimir el Sector, resultará un espacio vacío entre el núcleo urbano y el límite de la variante, sin un destino claro ya que, la utilización agrícola de los terrenos quedaría claramente limitada por la interrupción que producirá la nueva carretera.
vergara15


Azterlana, UPV/EHUko Osasunaren Gizarte Baldintzatzaile eta Aldaketa Demografikoari Buruzko Ikerketa Taldeak egin du, eta aztertu ditu, alde batetik, haurdunaldien borondatezko etenduren tasak zein biztanleria etorkinaren eta autoktonoaren arteko aldeak (12 eta 49 urte arteko emakumeak) eta, bestetik, aldeak nolakoa diren borondatez haurdunaldia eteten duten emakumeen ikasketa mailaren arabera.>
www.ehu3

El estudio, realizado por el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico (OPIK) de la UPV/EHU ha analizado, por un lado, la tasa de interrupciones voluntarias de embarazos y las diferencias entre la población inmigrante y autóctona (mujeres de entre 12 y 49 años) y, por otro, las diferencias según el nivel de estudios de las mujeres que interrumpen su embarazo de manera voluntaria.
www.ehu3


Hala ere, González-Rábagoren arabera, harrigarria da ikasketa maila handieneko emakume etorkinen datuak Euskadiko emakumeen antzekoagoak ez izatea: "Pentsatzen genuen ikasketa mailak neutralizatu egingo zuela etorkin izatearen efektua, baina ez dirudi hori babes faktore bat denik, eta ez du haurdunaldiaren borondatezko etendura arriskua murrizten.>
www.ehu3

Sin embargo, según González-Rábago resulta sorprendente que los datos de las mujeres inmigrantes con mayor nivel de estudios no sean más similares a los de las mujeres vascas, "pensábamos que el nivel de estudios iba a neutralizar el efecto de ser inmigrante, pero ese no parece ser un factor protector y no reduce el riesgo de interrupción voluntaria del embarazo.
www.ehu3


Azterlan batek ikertu egin du haurdunaldiaren borondatezko etendurei desparekotasunak zein neurritan eragiten dieten>
www.ehu3

Un trabajo analiza en qué medida afectan las desigualdades en las interrupciones voluntarias del embarazo
www.ehu3


Horretarako, azterlanaren ondorioen arabera, kanpaina bereziak behar dira biztanleria talde babesgabeenentzat, bereziki etorkin taldeetako emakumeak (adibidez, Saharaz hegoaldeko afrikarrak edo Hegoamerikakoak) jomugan jarrita, horien artean gertatzen baitira tasa altuenak haurdunaldiaren borondatezko etendura, errepikapen eta etendurak egiteko atzerapenetan.>
www.ehu3

Para ello, según las conclusiones de este estudio, se necesitan campañas específicas dirigidas a los grupos de población más desfavorecidos, que se centren sobre todo en las mujeres de los colectivos inmigrantes como las del África Subsahariana o Suramérica, en los que se registran las tasas más elevadas de interrupciones voluntarias del embarazo, repetición y retraso en la realización de las mismas.
www.ehu3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etendura (eu)

suspensión (es)

Artikulu honetan sekretupean komunikatzeko eskubide konstituzionalaren etendura terrorismo kasuan aztertzen da.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Se analiza la Ley Orgánica que permite la suspensión del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones en caso de terrorismo.
www.eusko-ikaskuntza.org


Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluari eskatzea, “Uturbi-8.sektoreren Arau Subsidiarioen aldaketa” espedienteari behin betiko onarpena emateko etendura jasotzeko, Udal honek egoki ikusten baitu 94/17 Legeak etxebizitzei buruz hartu beharreko presazko neurriei buruz xedatzen duena, Arau Subsidiarioetako S-8 sektoreari dagokionean, S-9 sektore berrian (Bidaurreta eremua) zehazten denaren arabera erregulatzea.>
www.zumarraga.net

Solicitar al Consejo de Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa levante la suspensión a la aprobación definitiva del expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias del Sector 8-Urtubi” acordada en sesión celebrada por ese órgano el día 29 de diciembre de 1998, y publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 22 de enero de 1999, nº 13, por cuanto que este Ayuntamiento ha valorado la idoneidad de atender al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 17/94, sobre medidas urgentes en materia de vivienda, en lo referente al Sector S-8 NN.SS. a través de la regulación contenida en el nuevo Sector S-9 NN.SS. (zona Bidaurreta).
www.zumarraga.net


VI.- ARAU SUBSIDIARIOETAKO 9. SEKTOREAREN ALDAKETA PUNTUALA: HASIERAKO ONARPENA .- Korporazioak berau osatzen duten 10 zinegotzien aldeko botoarekin (6 EA-PNV, 2 EH, 1 PP, 1 IU-EB) erabaki du hasierako onarpena ematea Zumarragako Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala egiteko proposamenari, 9 sektore berria (S-9 Bidaurreta) sortzekoari hain zuzen ere; halaber, erabaki du espedientea jendaurrean jartzea hilabete batez GAOean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde eta Etxebizitza Antolamendu eta Ingurumen Sailari eskatzea 1998ko abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluak egindako bileran adostutako “Arau Subsidoarioen Uturbi-8 sektorearen aldaketa” espedienteari behi betiko onarpena emateko ezarritako etendura jasotzeko.>
www.zumarraga.net

VI.- MODIFICACION PUNTUAL SECTOR-9 NN.SS.: APROBACION INICIAL.- La Corporación, con el voto favorable de los diez Concejales que de hecho la constituyen (6 EA-PNV, 2 EH, 1 PP, 1 IU-EB), acuerda aprobar con carácter inicial la propuesta de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Zumarraga para la creación del nuevo Sector 9 (S-9 Bidaurreta); someter el expediente a información pública por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOG; y solicitar al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco levante la suspensión a la aprobación definitiva del expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias del Sector 8-Urtubi” acordada por el Consejo de Diputados, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1998. VII.- MODIFICACION PUNTUAL A-12, U.A.U. 2 NN.SS.
www.zumarraga.net

More examples