medio, -a

forvo doinua Ohar aurreratuak
komentarioa tweet

es > eu

 • 1  s.m. erdi

  en medio de la plaza hay una fuente: plazaren erdian iturria dago

  se fue en medio de la conversación: elkarrizketaren erdian alde egin zuen

 • 2  s.m. bide; bitarteko, baliabide

  el único medio para conseguir la unidad: batasuna lortzeko bide bakarra

  palabras formadas por los propios medios que tiene la lengua: hizkuntzak berak dituen baliabideak erabiliz sorturiko hitzak

 • 3  s.m. (pl.) bitartekoak, baliabideak

  la familia se ha quedado sin medios: familia baliabiderik gabe geratu da

  mujeres con escasos medios económicos: baliabide ekonomiko urriko emakumeak

 • 4  s.m. [contexto] inguru, ingurune, eremu

  su medio es el urbano: bere ingurunea hirikoa da

  vive en un medio que le es totalmente extraño: oso arrotza gertatzen zaion inguruan bizi da

 • 5  s.m. (Biol.) ingurune, inguru

  medio acuático: ingurune urtarra

  medio humano: giza ingurunea

 • 6  s.m. (Fís.) (Quím.) ingurune

 • 7  s.m. (Inform.) euskarri

  el medio es el material que se usa para almacenar la información: euskarria informazioa biltegiratzeko erabiltzen den materiala da

 • 8  s. (Dep.) erdilari

  Pello es medio en el equipo de fútbol: Pello erdilaria da futbol-taldean

  la joven jugadora juega como medio centro: jokalari gazteak erdilari gisa jokatzen du

 • 9  adj. -erdi

  falta medio kilómetro para llegar a casa: kilometro-erdia falta da etxera heltzeko

  ha traído media docena de huevos: dozena-erdi bat arrautza ekarri du

  media manzana: sagar-erdia

 • 10  adj. (fig.) -erdi

  lo sabe medio pueblo: herri-erdiak badaki

  se pasó media vida en la cárcel: kartzelan egon zen bizitza-erdian

 • 11  adj. ertain; tarteko, erdiko; erdi- (hitz-elkarteetan)

  es de una longitud media, ni largo ni corto: luzera ertainekoa da, ez luzea eta ez motza

  quiero muebles de una calidad media, ni muy caros ni muy baratos: tarteko kalitateko altzariak nahi ditut, ez oso garestiak, ezta oso merkeak ere

  enseñanzas de nivel medio: erdi-mailako irakaskuntza

 • 12  adj. batez besteko

  valores medios: batez besteko balioak

  temperaturas medias: batez besteko tenperaturak

 • 13  adj. batez besteko, arrunt

  esas son las características del consumidor medio: horiek dira kontsumitzaile arruntaren ezaugarriak

 • 14  adv. erdi

  estoy medio dormido y no oigo bien lo que me dices: erdi lo nago eta esaten didazuna ez dizut ongi entzuten

  es medio tonto: erdi tentela da

  salió de casa medio vestida: erdi jantzita irten zen etxetik

Lexical items [+]

Expressions [+]

 • a medias
 • de medio a medio
 • en (los) medios
 • en medio; por (en/el) medio
 • la hora correspondiente + y media
 • medio de + s.
 • por (en) medio; de por medio
 • por medio de
Ikusi atari honetako adibideak