Elhuyar Hiztegia

eu > es

barru

Share:

 • 1  iz. interior, (lo) de dentro

  itxura ederra eta barrua hobea: buen aspecto y lo de dentro mejor

 • 2  iz. (leku-denborazko kasu-atzizkiez; postposizioa osa dezake, dagokion izen-sintagmak -en kasu-atzizkia hartzen duela; delako sintagmako izenak zerbait bizigabea adierazten badu eta atzean adjektiborik ez badu, -en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake) dentro (de)

  etxe barruan gorde zuen: lo escondió dentro de casa

  ohe barruan: dentro de la cama

  lege berrien barruan: dentro de las nuevas leyes

 • 3  iz. (hed.) interior, espíritu, alma, conciencia, ánimo

  lagunartean alai eta barrua lasai: si estás en armonía con tus amigos, estarás con la conciencia tranquila

  barrurako esan zuen: lo dijo para sí (para su interior)

  barrua hustu: desahogarse, consolarse

  barruak ez dit agintzen: no me sale de dentro

 • 4  iz. (lgart.) cárcel, prisión

  barrura sartuko haute horrelakoak esaten badituk: si dices esas cosas te meterán en la cárcel

 • 5  postp. dentro de, en (el plazo de), al cabo de

  hiru egun barru itzuliko da: regresará dentro de tres días


barru *Examples are automatically obtained from dabilena

...barru ...piclastus "Cyanocharax" generoko animalia da. Arrainen barruko Actinopterygii klasean sailkatzen da, Characidae familian...


... arteko bilera bat antolatuko duela 15 egun barru .      Baikor zegoen Manu Sota. ...


Hilabete barru , azaroaren 1etik 3ra bitarte, errausketaren aurkako...


... e k o kontratu-harremanak babestutako xedeen barruan onartutzat hartzen da eta horretarako ez da...


Bitartekaritzaren barruan informazio juridikoa, psikologikoa eta soziala eskaintzen ...


...oak: gai sozialak, protesta bertsoak, baita barruko sentimenduei buruzkoak be, jaioterriari eta aspaldiko ...


Gure eskaintzaren barruan , oinarrizko estaldura-produktuak eta bai berritzaileenak ...


...e elektrikoak zirkulatzen duela eta eremu magnetikoaren barruan dagoela (ikus eskuineko irudia)...


...tibetanus "Syrrhaptes" generoko animalia da. Hegaztien barruko Pteroclidae familian sailkatua dago...


...rtsitate eta Ikerketa Sailaren kudeaketa-lurraldearen barruan badaude. 2. atala.­Helburua..Aginduu...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

barru (eu)

interior (es)

Bisita Katedralaren barrutik eta kanpotik egingo da bisita eta azalpen bakoitzarentzako puntu egokian kokatuko gara.Bisitaren eduki nagusienak hauek izango dira:>
www.catedralvitoria.com

Visita La visita se realizará en el interior y exterior de la catedral, buscando situarnos en los puntos adecuados para cada explicación.Los contenidos principales de la visita serán:
www.catedralvitoria.com


Katedralaren egituran egin beharreko lan eta sendogarrien bigarren kanpaina honek (lehenengoan premia larriko lanei ekin zien Arabako Foru Aldundiak 1997. eta 1998 urteetan) hainbat helburu ditu: lehena, Plan Gidatzailean burututako azterketen emaitzekin bat, trantseptuko trabes-eskora eta tiragarrien gune batzuk osatzea; bigarrena, eraikinaren lurpe osoan arkeologi indusketak ahalbidetzea, zaharberritzeko aurreproiektuaren aurreko azterketetan aurreikusi zen bezala; eta hirugarrena, katedralaren espazioan jendearentzako guneak eta sarrera mugatukoak bereiztea eta zaharberritze-lanak bukatu arte eraikina barrutik ikusten jarraitzeko aukera emango duten ibilbideak sortzea.>
www.catedralvitoria.com

Esta segunda campaña de obras y refuerzos de la estructura de la catedral (la primera -con la designación de obras de emergencia- se acometió por la Diputación Foral de Álava entre los años 1997 y 1998) se plantea: primero, para dar respuesta a los resultados de algunos de los estudios acometidos en el Plan Director que exigen complementar puntualmente la estructura de acodalamiento y atirantamiento existente en el transepto; segundo, para permitir la excavación arqueológica de todo el subsuelo del edificio tal y como se prevé en los estudios previos del anteproyecto de restauración; y tercero, para separar el espacio de la catedral en zonas de acceso público y en zonas de acceso restringido estableciendo recorridos precisos que permitan simultanear la visita en el interior del edificio con la ejecución de las obras de restauración.
www.catedralvitoria.com


Bestalde, kriptan, 2000tik 2009ra, Agustin Azkarateren agindupean, EHUko Eraikitako Ondarea Ikertzeko taldeak katedralaren barruko eta bere inguruko kanpoaldeko zati handi batean egindako indusketa arkeologikoak hasierako itxaropen guztiak gainditu ditu eta gure hiriaren historia agerian jartzen duen eraikuntza segida bat azaleratu du. Hiria sortu zenetik Goi Erdi Arora arte, tenplua eraiki zen arte.>
www.catedralvitoria.com

Por su parte, en la cripta, la excavación arqueológica del interior de la catedral y de gran parte de su entorno exterior, realizada entre los años 2000 y 2009 por el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la EHU-UPV dirigido por Agustín Azkarate, ha sobrepasado las expectativas iniciales, y han puesto al descubierto una secuencia de construcciones que muestra la historia de la ciudad desde su nacimiento en la Alta Edad Media hasta la construcción del edificio.
www.catedralvitoria.com


Katedralaren barruan eta inguruetan gauzatutako indusketa arkeologikoenemaitzak ikusita, horretan jarraitzeko asmoa dago.>
www.catedralvitoria.com

Los resultados en el interior y en las inmediaciones del templo hananimado a proseguir las investigaciones arqueológicas con laampliación de la zona ya excavada en la plaza de SantaMaría.
www.catedralvitoria.com


Bigarren egunean, Asmatu nor naizen! izenburupean, elizpearen ikonografia eta bertako eskulturak aztertuko dira; nola ezagutzen diren bakoitzak ekarritako atributuengatik eta nabearen barruko bere kaperara itzuli den Jaiotza neoklasikoa.>
www.catedralvitoria.com

El segundo día, bajo el título ¡Adivina quién soy!, se estudiará la iconografía del pórtico y sus esculturas, cómo reconocerlas por los atributos que portan, y el Belén neoclásico que ha regresado a su capilla en el interior de la nave.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

barru (eu)

dentro (es)

Baina Itunak barruan zer duen, lotura puntu bat zer den, finantza alderdia zein den, zerga alderdia zein den... jakitea beste kontu bat da.>
www.conciertoeconomico1

Pero de ahí a que sepan qué tiene el Concierto dentro, qué es un punto de conexión, qué es la parte financiera, la tributaria...
www.conciertoeconomico1


Horrez gain, kaudimengabeziaren eta ekintzailetzaren inguruko araudien arteko loturari buruz ikertzeko aukera izan dut. Horren inguruan ondorioztatu dut, ekintzailetza ekonomiaren garapenerako funtsezkoa dela eta ekintzailetzak kaudimengabeziaren legeekin lotura zuzena duela egiaztatua egonik, interesgarria izango litzatekeela zerga-araudiren bat sartzea gure eskumenen barruan, ekintzaileei beren jardueratik eratorritako zorretatik aske uzteko aukera emango ligukeena, bereziki, kaudimengabeziaren arrazoiak gerora sortutakoak badira.>
www.conciertoeconomico1

También he tenido la oportunidad de investigar sobre la relación entre las normativas sobre insolvencia y el emprendimiento, concluyendo que, estando demostrado que el emprendimiento es fundamental para el desarrollo económico y que éste guarda relación directa con las leyes de insolvencia, sería interesante introducir alguna normativa tributaria, dentro de nuestras competencias, que nos permitiera liberar a los emprendedores de las deudas derivadas de su actividad, en especial si las causas de la insolvencia son sobrevenidas.
www.conciertoeconomico1


Espainiako lurraldearen barruan barneko mugarik ez dagoenez gero, Ekonomi Itunak definitutako lotura-guneak aintzat hartuta, ez datoz guztiz bat egitate ekonomikoak gauzatu diren lurraldea, batetik, eta egitate ekonomiko horiek sortutako betebehar fiskalak gauzatu behar diren lurraldearekin, bestetik.>
www.conciertoeconomico1

El establecimiento de los puntos de conexión definidos en el Concierto Económico, en ausencia de fronteras dentro del ámbito territorial español, hace que no se produzca una estricta correspondencia entre los espacios donde se producen los hechos económicos y el ámbito de referencia donde deben materializarse las obligaciones fiscales que generan tales hechos económicos.
www.conciertoeconomico1


Tenplu baten barruan orientatzen ikastea eta tenplua osatzen duten zatiak ezagutzea.>
www.catedralvitoria.com

Aprender a orientarse dentro de un templo, reconociendo las diferentes partes que lo forman.
www.catedralvitoria.com


Brasilgo idazleak Vitoria-Gasteizen eta bertako tenpluan izandako esperientzia (2004ko martxoan egon zen) "Katedrala ezagutzen" zikloaren barruan sartu du, "El Zahir" izeneko bere azken eleberriaren funtsezko kapitulu batean. Kalkulatu da aipatutako eleberriaren zortzi miloi ale salduko dituela mundu guztian.>
www.catedralvitoria.com

El escritor brasileño incluye su experiencia en Vitoria-Gasteiz y en el templo vitoriano, con motivo de su presencia en marzo de 2004 dentro del ciclo "Encuentros con la Catedral", en un capítulo fundamental de su última novela titulada "El Zahir", de la que se estiman unas ventas de ocho millones de ejemplares en todo el mundo.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

barru (eu)

espíritu (es)

Euren barruan Sakramentuaren gogo biziz eta Eliza osoagaz otoitzean bat eginda badagoz, eta Jaunari dei egin eta euren bihotzak Harengana jasotzen badabez, bat eginda bizi dira, Espiritu Santuaren indarrez, Kristoren gorputz bizia dan Elizeagaz eta Jaunagaz beragaz… eta Sakramentuaren frutuak hartzen dabez».[32]>
www.bizkeliza.org

Si están animados íntimamente por el deseo del Sacramento y unidos en la oración con toda la Iglesia; si invocan al Señor y elevan a él sus corazones, viven por virtud del Espíritu Santo en comunión con la Iglesia, cuerpo vivo de Cristo, y con el mismo Señor... y reciben los frutos del Sacramento».[32]
www.bizkeliza.org


Gure garaiko helduen katekesian ere, Espirituari erregutzen jako, partehartzaileen bihotzak garbitu eta sendotu dagizan eta hareen kristau heldutasunaen zeinuei begiratuz, barruko jarreren bereizketa aztertzen da, hurrengo etapara igaro ala ez erabagitzeko.>
www.bizkeliza.org

En la catequesis de adultos de nuestro tiempo, invoca también al Espíritu para que purifique y fortalezca los corazones de los participantes, y se detiene especialmente en el discernimiento de las disposiciones interiores a través de los signos de su maduración cristiana, en orden a dar el paso a la siguiente etapa.
www.bizkeliza.org


On Mario Izeta gotzainak hauxe esan eban: “eskatu deiogun Espirituari Pastoral Barruti honeek gure kristinau bizitzaren erabarritze sakonerako eta bultzada ebanjelizatzaile barrirako leku izan daitezala” eta dei egin eutsen ezagutzera emoteko Pastoral Barrutian, ospakizunaren barruan.>
www.bizkeliza.org

Mons. Iceta pidió “al Espíritu que estas Unidades sean lugar privilegiado de renovación profunda de nuestra vida cristiana y de un nuevo impulso evangelizador” e invitó a los asistentes a darlo a conocer en la Unidad Pastoral, en el marco de una celebración.
www.bizkeliza.org


Marko orokor horren barruan honako helburu hauek lortu nahi dira: - Ikasleei prestakuntza orokorra ematea, betiere honako arlo hauetan beharrezkoak diren oinarri teoriko eta metodologiak irakatsiz: historiaurrea, Antzinaroaren historia, Erdi Aroko historia, Aro Berriko historia, garaiko historia, historia ekonomikoa eta arkeologia. - Historiaren dimentsio espaziala kontuan hartzen duen historiaren inguruko prestakuntza eskaintzea, Espainiako, Euskal Herriko, Europako eta Amerikako historia nabarmenduz. - Ikasleei komunikazio-trebetasunak eta trebetasun didaktikoak irakastea, historia eta kulturari buruzko ideia eta eduki konplexuak transmititu ditzaten, eta ikasleak lortutako ezagutzak beste arlo nahiz diziplina akademiko zein profesionalekin erlazionatzeko gaitzea. - Arazoak ebaluatzerakoan eta erabakiak hartzerakoan analisi kritikoa bultzatzea eta lidergo-espiritua indartzea, ikasleak prestatuta egon daitezen gero honako esparru hauetan jardun ahal izateko: espezializazioa, ikerketa, artxiboak eta liburutegiak, enpresak eta kulturaren eta irakaskuntzaren arloko erakundeak. - Irakaskuntza autonomoa eta etengabeko prestakuntza bultzatzea eta besteak beste, historiaren, dokumentazioaren, artxibistikaren, arkeologiaren eta arkitekturaren esparruetan beste profesional batzuekin talde-lanean aritzeko gaitzea.>
www.ehu.es

En este marco general se sitúan los objetivos siguientes: - Proporcionar a los/las estudiantes una formación general, siempre con fundamentos teóricos y metodológicos necesarios en los ámbitos de la Prehistoria, la Historia Antigua, la Historia Medieval, la Historia Moderna, la Historia Contemporánea, la Historia Económica y la Arqueología. - Proporcionar una formación histórica en su dimensión espacial, incidiendo en los ámbitos de la historia de España, del País Vasco, de Europa y de América. - Instruir a los/las estudiantes en habilidades comunicativas y didácticas, para la transmisión de ideas y contenidos complejos sobre la historia y la cultura, y dotarles de la capacidad interdisciplinar para relacionar los conocimientos adquiridos con otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales. - Promover el análisis crítico en la evaluación de problemas, toma de decisiones y espíritu de liderazgo, estableciendo así las bases para el posterior acceso del alumnado a la especialización, investigación, archivos y bibliotecas, empresas, instituciones y organismos del campo de la cultura y docencia. - Estimular el aprendizaje autónomo y formación continuada y capacitar para el trabajo en equipo con otros profesionales en el campo de la historia, la documentación, la archivística, la arqueología, la arquitectura, etc.
www.ehu.es


Marko orokor horren barruan honako helburu hauek lortu nahi dira: - Ikasleei prestakuntza orokorra ematea, betiere euskal hizkuntza, hizkuntzalaritza, literatura eta kulturaren esparruan beharrezkoak diren oinarri teoriko eta metodologikoak irakatsiz. - Euskal hizkuntzan prestakuntza ematea bai ahozko hizkuntzan, bai idatzizkoan, hizkuntza- eta kultura-aniztasunak duen garrantzia azpimarratuz. - Ikasleei komunikazio-trebetasunak eta trebetasun didaktikoak irakastea, euskal hizkuntza, kultura eta literaturari buruzko ideia eta eduki konplexuak transmititu ditzaten, eta lortutako ezagutzak beste arlo nahiz diziplina akademiko zein profesionalekin erlazionatzeko gaitzea. - Arazoak ebaluatzerakoan eta erabakiak hartzerakoan analisi kritikoa bultzatzea eta lidergo-espiritua indartzea, ikasleak prestatuta egon daitezen gero honako esparru hauetan jardun ahal izateko: espezializazioa, ikerketa, argitaletxeen industriarekin lotutako jarduerak, artxiboak eta liburutegiak, enpresak, eta kulturaren eta irakaskuntzaren arloko erakundeak. - Irakaskuntza autonomoa eta etengabeko prestakuntza bultzatzea eta hizkuntzen, hizkuntzalaritzaren eta kulturen arteko komunikazioaren esparruan beste profesional batzuekin talde-lanean aritzeko gaitzea.>
www.ehu.es

En este marco general se sitúan los objetivos siguientes: - Proporcionar a los estudiantes una formación general, siempre con fundamentos teóricos y metodológicos necesarios en los ámbitos de lengua, lingüística, literatura y cultura vascas. - Proporcionar una formación lingüística de la lengua vasca, en sus vertientes oral y escrita, incidiendo en el multilingüismo y multiculturalismo. - Instruir a los estudiantes en habilidades comunicativas y didácticas, para la transmisión de ideas y contenidos complejos sobre la lengua, cultura y literatura vascas y dotarlos de la capacidad interdisciplinar para relacionar los conocimientos adquiridos con otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales. - Promover el análisis crítico en la evaluación de problemas, toma de decisiones y espíritu de liderazgo, estableciendo así las bases para el posterior acceso del alumnado a la especialización, investigación, actividades de la industria editorial, archivos y bibliotecas, empresas, instituciones y organismos del campo de la cultura y docencia. - Estimular el aprendizaje autónomo y formación continuada y capacitar para el trabajo en equipo con otros profesionales en el campo de las lenguas, la lingüística y la comunicación intercultural.
www.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

barru (eu)

ánimo (es)

Hauek dira Fundazioaren jarduerak: ikerketa-ildoak sustatzea eta garatzea; mintegiak, sektore-topaketak eta prestakuntza-ikastaroak antolatzea portuaren eta udalerriaren bizitzan sartuta dauden sektoreen barruan; portuaren esparruaren barruan, prestakuntzarako bekak eta laguntzak ematea; portuko zerbitzuei buruzko ikerketa-proiektuak egitea; erakustazoketan, mintegietan eta gainerako foroetan parte hartzea; gizarte-, kultura- eta kirol-arloetako jardueretan laguntzea eta haiek babestea; administrazioen, erakundeen eta/edo sektoreko eragileen arteko lankidetza bultzatzea; eta irabazi-asmorik gabeko inguruko beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea.>
www.bilbaointernational20

Las actividades de la Fundación se orientan a fomentar y desarrollar líneas de investigación; organizar seminarios, encuentros sectoriales y cursos de formación dentro de los sectores implicados en la vida portuaria y municipal; conceder becas y ayudas para formación dentro del ámbito portuario; realizar proyectos de estudio sobre servicios portuarios; participar en ferias, seminarios y demás foros; colaborar y patrocinar actividades en los ámbitos sociales, culturales o deportivos; impulsar la cooperación entre diferentes administraciones, entidades y/o agentes del sector; y colaborar con otras organizaciones sin ánimo de lucro del entorno.
www.bilbaointernational20


Eisenhower Fundazioa Filadelfian (Ameriketako Estatu Batuak) egoitza duen irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatu bat da, eta Bilboko hiri- eta gizarte-eraldaketan arreta jarri du arreta, prozesu horiek garatzen laguntzen duten faktore ekonomiko eta politikoak aztertzeko programaren barruan, hain zuzen ere.>
www.bilbaointernational20

La Fundación Eisenhower, organización privada sin ánimo de lucro con sede en Philadelphia (Estados Unidos), se ha fijado en la transformación urbana y social de Bilbao dentro de un programa que lleva a cabo para explorar los factores económicos y políticos que ayudan a llevar a cabo estos procesos.
www.bilbaointernational20


d) Ikerketa alorreko erakunde publikoak eta Estatuaren, Euskal Autonomi Elkartearen, Foru Aldundiaren, udal erakundeen nahiz ongintzako edo erabilgarritasun publikoko fundazioen diruen pentsutan zeharo finantzaturiko ikastetxeak, maila guztietakoak. Bai eta, hezkuntza itunen barruan izanik, irabazi xederik ez duten edozein mailatako ikastetxeak ere, nahiz eta ikasleei liburuak zein idatz materiala saldu eta jan eta lotarako edo bazkaltzeko bakarrik ostatu eman eta, salbuespen gisa, irakaskuntzarako erabilitako lantegietan ekoizten dutena ikastetxean bertan saltzen badute ere, beti ere salmentarekin irabazitakoa lehengaiak erosteko edo ikastetxeari eusteko baino erabiltzen ez bada, hortik ikastetxe barruko zein kanpoko inork irabazpiderik atera gabe.>
www.donostia.org

d) Los Organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral o de las Entidades Municipales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de titularidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
www.donostia.org


b) Ikerketa alorreko erakunde publikoak eta Estatuaren, Euskal Autonomi Elkartearen, Foru Aldundiaren, udal erakundeen nahiz ongintzako edo erabilgarritasun publikoko fundazioen diruen pentsutan zeharo finantzaturiko ikastetxeak, maila guztietakoak. Bai eta, hezkuntza itunen barruan izanik, irabazi xederik ez duten edozein mailatako ikastetxeak ere, nahiz eta ikasleei liburuak zein idatz materiala saldu eta jan eta lotarako edo bazkaltzeko bakarrik ostatu eman eta, salbuespen gisa, irakaskuntzarako erabilitako lantegietan ekoizten dutena ikastetxean bertan saltzen badute ere, beti ere salmentarekin irabazitakoa lehengaiak erosteko edo ikastetxeari eusteko baino erabiltzen ez bada, hortik ikastetxe barruko zein kanpoko inork irabazpiderik atera gabe.>
www.donostia.org

b) Los Organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral o de las Entidades Municipales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de titularidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
www.donostia.org


c) Gorputz, adimen eta zentzumen urrikoen aldeko irabazi xederik gabeko elkarte eta fundazioak, ezinduen irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza eta babeserako egiten duten pedagogi, zientzi, laguntza eta enplegu iharduerengatik, nahiz eta horretarako erabilitako lantegietan ekoizten dutena saldu, beti ere salmentarekin irabazitakoa lehengaiak erosteko edo elkarteari eusteko baino erabiltzen ez bada, hortik elkarte barruko zein kanpoko inork irabazpiderik atera gabe.>
www.donostia.org

c) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
www.donostia.org

More examples