Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

frogatu, froga(tu), frogatzen

Share:

  • 1  du ad. probar, demostrar; justificar

    hona adibide bat egia hau frogatuko duena: he aquí un ejemplo que probará esta verdad

    argudio egokiak erabili zituen haurraren aita zela frogatzeko: empleó buenos argumentos para demostrar que era el padre del niño

  • 2  du ad. (Ipar.) probar, comprobar

    frogatu gabe ez duzu jakingo nolakoa den: si no lo pruebas no sabrás cómo es

frogatu, froga(tu), frogatzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...frogatu ...mentziturik nago haien zehaztasunaz; eta lekurik banu, frogatu ahal izanen nuke nire teoriarekin bateragarriak direla.


...proba, eta ez dago inolako trebetasunik frogatu beharrik...


...- Baina hori lehenago frogatu dugu -esan nuen nik-, alegia ez dugula ezer lortzen urre gu...


Momentuz baten batzuk frogatu duzue atzo atera genuen lehenengo beta. ...


Orain froga egitea besterik ez zaizu gelditzen. Besterik ...


Eta elikagai gantzatsuek, ongi frogatua dagoen bezala, gizentasuna dakarte.


...ean.«ETA-Batasuna- rekin» loturarik ez duela frogatu nahi du hautagaitzak, eta froga berriak aurkeztu ditu. Gaue...


Hitzaldi horrek, hain argi frogatzen badu ere bi hiritar-mota zeudela, ez du harritzen Dubos aba...


...inoa. Baina Oñatik alde egin baino lehen froga gogor samar bati egin behar zioten aurre...


...ako emanaldi batean, eta itxaropena ezin galdu! Frogatu zen aurtengo Europako hiriburutza dela eta, etxean, kilomet...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

frogatu (eu)

probar (es)

Ongizate Batzordeak, eskatzaileak edo haren familiako kideek alegatu dutena egia ez dela egia jakin eta frogatuz gero, berehala deuseztatuko du erabilera-izaera. Erabakia eskatzaileari jakinaraziko dio, ordaindutako diru-kopuruak erreklamatuko dizkio.>
beasainMerged2col

Si la comisión informativa de Bienestar Social tuviere conocimiento y se probase oportunamente, que no es cierto lo alegado por el solicitante o sus familiares sobre las circunstancias exigidas en este Reglamento, suspenderá de inmediato la condición de usuario, notificándolo al solicitante, iniciando las acciones oportunas de reclamación de las cantidades no abonadas.
beasainMerged2col


3. Zigor jurisdikzioak ebazpen judizial irmoaren bitartez errudunarengan zigor erantzunkizunik ez dagoela adierazten duenean, administrazioak zigor espedientearekin jarraitu ahal izango du, hala badagokio, frogatutako egitateetan oinarrituz.>
beasainMerged2col

3. Cuando la jurisdicción penal declare por resolución judicial firme la inexistencia de responsabilidad penal en el inculpado, la Administración podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos probados por aquélla.
beasainMerged2col


2.3 Izangaiak, hautaketa-prozesuan, ezarritako Euskararen ahozko eta idatzizko adierazpen-gaitasuna frogatu beharko du, ipinitako gutxieneko maila gaindituz.>
beasainMerged2col

2.3. Los candidatos al puesto y en el proceso de selección deberán probar su capacidad oral y escritura de euskera, superando el nivel mínimo establecido.
beasainMerged2col


Epe hori bukatu ondoren, behin-behinekotasunez kontratatutako enplegatuak, lanpostuari dagozkion hizkuntz ezagupideen jabe dela egiaztatu beharko du Udalaren aurrean.Frogatzen baldin badu, behin betiko kontratua egingo zaio, baina behar den mailara iritsiko ez balitz, lan-kontratua deuseztu egingo da, lanpostu hori barnesustapen bidez edo eta deialdi publikoz betez.>
beasainMerged2col

Tras finalizar dicho plazo, el empleado contratado provisionalmente deberá probar ante el Ayuntamiento que posee el nivel de conocimiento lingüístico que le corresponda. Si lo aprueba se le realizará contrato definitivo o indefinido, pero si no alcanza el nivel necesario se anulará el contrato, cubriendo ese puesto de trabajo bien por promoción interna o bien por convocatoria pública.
beasainMerged2col


Artxiboak, liburutegiak eta dokumentazio zentroakBeken bidez edo esperientzia frogatuko profesionalen bidez, fondo historikoak eta administrazio dokumentazio guztia egokiro sailkatu eta kontserbatzeari ekiten zaio, bai eta udaletan gordailaturiko fondo pribatuak direnean ere, halakoak idatziriko dokumentuak edo materialak edo argazkiak izan.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Archivos, bibliotecas y centros de documentaciónMediante becas o con profesionales de probada experiencia se procede a una correcta clasificación y conservación de los fondos históricos y de toda la documentación administrativa, así como de los fondos privados depositados en los municipios, tanto de documentos de texto como materiales o fotografías.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

frogatu (eu)

demostrar (es)

Prestakuntzaren kudeaketarako jardueren egokitzapena AENOR erakundeak emandako ISO 9001:2008 kalitate-ziurtagiriak frogatzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La adecuación de las actividades de gestión de la formación se ha demostrado con la obtención del certificado de calidad ISO 9001:2008 otorgado por AENOR.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Izatez, ez da tratamendu sistema, baina arazketa sistemaren hasieran duen erabilgarritasuna frogatzen du ur horietan dauden zenbait elementu ezabatzen dituelako; izan ere, elementu horiek prozesuan sartuz gero, funtzionamendua oztopatuko lukete (hala nola, solido higikorrak, hareak, koipeak, olioak, eta abar).>
www.ermua.es

No se considera un tratamiento propiamente dicho, pero su utilidad en cabeza de las instalaciones de depuración está demostrada al eliminar elementos presentes en estas aguas, que de entrar en el proceso podrían comprometer gravemente su funcionamiento (sólidos flotantes, arenas, grasas, aceites, etc.).
www.ermua.es


Gai hauetaz guztiez luzeago aritzeko aski datu bazegoen, baldin eta eztabaidan sumindu ordez biografoekin zorrotzagoak izan balira, eta adiskidetasunak eta gorrotoak erabili ordez edo, inolako kritikarik gabe, "egiatzat hartuak" nahiz "gezurtitzat baztertutakoak" aldarrikatzen aritu ordez, autore bakoitzari aurre egin eta frogatu gabeko guztia edota artxiboetan dauden dokumentuek gezurtatzen duten guztia alde batera utzi izan balute.>
beasainMerged2col

Para desarrollar estos aspectos había datos suficientes, si, en vez de enconarse en la polémica, hubieran sido rigurosos con los biógrafos y si, en vez de utilizar fobias y filias y proclamar críticamente los "creíbles por veraces" y los "proscritos por falaces", se hubieran encarado con cada autor y hubieran desechado todo lo no demostrado y todo lo contradicho por documentos existentes en los archivos.
beasainMerged2col


Hala ere, azken hamarkadetan loaldian burmuinak duen jarduerari buruz egin diren hainbat ikerketak frogatzen dute hori ez dela horrela.>
usabalbuletina19

Sin embargo, numerosos estudios realizados en las últimas décadas acerca de la actividad cerebral durante el sueño demuestran que no es así.
usabalbuletina19


Baina frogatu da manipulazioa ez dela eraginkorragoa ezta beste edozein tratamendurik hobetzen ere (lehen mailako arretako medikuaren ohiko tratamendu bezala, analgesikoak, terapia fisikoa, bizkar-ariketak edo bizkar eskolak) B MAILA>
usabalbuletina19

Pero también la manipulación ha demostrado no ser más efectiva (ni mejorar la efectividad de) cualquier otro tratamiento (como tratamiento habitual por el médico de atención primaria, analgésicos, terapia física, ejercicio o escuelas de espalda).
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

frogatu (eu)

justificar (es)

Eskabidea aurkezterakoan agiri bidez frogatzen ez diren ikasketak, ikastaroak edo esperientzia ez dira kontuan hartuko. f) Merezimenduak neurtzeko bestelako agiri garrantzitsuak. Unibertsitateko titulazioa honako agiri hauetako baten fotokopia konpultsatu edo jatorrizko agiriaren bidez egiaztatu beharko da: a) titulua; b) titulua jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria.>
www.euskadi.net

No se valorarán aquellos cursos o experiencia que no estén justificados documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud. f) Cualquier otra documentación que se considere relevante para la baremación de los méritos. La titulación universitaria se acreditará mediante fotocopia compulsada u original de alguno de los siguientes documentos: a) el título; b) documento justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.
www.euskadi.net


Eskabidea aurkeztean agiri bidez frogatu ezin diren ikastaroak edo esperientziak ez dira kontuan hartuko.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

No se valorarán aquellos cursos o experiencia que no estén justificados documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud.
www.industria.ejgv.euskadi.net


Deialdiaren xedea betetzen dutela ulertuko da baldin eta lanaldia egunean 4 ordukoa badute gutxienez, edo lanaldiak bat egiten badu adingabekoari eguerdian eman beharreko arreta unearekin, betiere behar bezala frogatuta.>
www.valledeegues27

Se entenderá que se cumple con el objeto y finalidad de la convocatoria cuando la actividad laboral se lleve a cabo por un tiempo mínimo de 4 horas/día o que coincidan con el espacio de atención al menor al mediodía, siempre debidamente justificado.
www.valledeegues27

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

frogatu (eu)

comprobar (es)

Oso garrantzitsua da hautesle erroldaren zerrendan ondo agertzen zarela frogatzea, batez ere azken hauteskundeak geroztik etxebizitzaz aldatu, Ermuan erroldatu edo 18 urte bete badituzu; zerrendok aztertuz gero bakar-bakarrik zuzendu baititzakegu hurrengo Hauteskundeetan botoa emateko eskubidea oztopatu edo eragotz diezazuketen akatsak.>
www.ermua.es

Si después de las últimas elecciones usted ha cambiado de domicilio, o no estaba empadronado/a en Ermua o ha cumplido 18 años, es importante que compruebe su correcta inclusión en la lista del Censo electoral.
www.ermua.es


Partikula esekiek eta anhidrido sulfurosoak (sufre dioxidoa SO2) sortutako kutsaduraren eta bronkitis kronikoa agertzearen artean erlazioa dagoela frogatu da. Bronkitis kronikoaren ezaugarriak karkaxak sortzea, katarrorako joera eta helduen artean arnasteko zailtasunak dira.>
www.ermua.es

Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación producida por partículas en suspensión y el anhídrido sulfuroso (dióxido de azufre SO2) y la aparición de bronquitis crónica, caracterizada por la producción de flemas, la propensión a los catarros y las dificultades respiratorias entre las personas adultas.
www.ermua.es


Oso garrantzitsua da hautesle-erroldaren zerrendan ondo agertzen zarela frogatzea, batez ere azken hauteskundeak geroztik zure bizilekua aldatu, Ermuan lehen aldiz erroldatu edo 18 urte bete badituzu, horrela bakarrik zuzendu baititzakegu 2011ko azaroaren 22ko hauteskundeetan botoa emateko eskubidea oztopatu edo eragotz diezazuketen akatsak.>
www.ermua.es

Si después de las últimas elecciones has cambiado de domicilio; no estabas empadronado/a en Ermua o has cumplido 18 años es importante que compruebes tu correcta inclusión en la lista del Censo Electoral. Sólo de ese modo es posible subsanar cualquier error que pueda dificultar o impedir tu ejercicio de derecho al voto en la convocatoria de Elecciones Generales, que se celebrarán el día 20 de noviembre de 2011.
www.ermua.es


Oso garrantzitsua da hautesle-erroldaren zerrendan ondo agertzen zarela frogatzea, batez ere azken hauteskundeak geroztik zure bizilekua aldatu, Ermuan lehen aldiz erroldatu edo 18 urte bete badituzu, horrela bakarrik zuzendu baititzakegu 2011ko maiatzaren 22ko hauteskundeetan botoa emateko eskubidea oztopatu edo eragotz diezazuketen akatsak.>
www.ermua.es

Si después de las últimas elecciones has cambiado de domicilio, o no estabas empadronado/a en Ermua o has cumplido 18 años es importante que compruebes tu correcta inclusión en la lista del Censo Electoral.
www.ermua.es


Zientzialariek indole iturria dela frogatu dute, minbiziaren aurkako propietateekin sabeleko, koloneko, bularreko, obulutegi eta biriketako minbiziaren aurrean.>
usabalbuletina19

Los científicos han comprobado que es una fuente de indoles, con propiedades anticancerígenas frente a los tumores de estómago, colon, mama, ovario y pulmón.
usabalbuletina19

More examples