Elhuyar Hiztegia

eu > es

garbi

Share:

 • 1  izond. limpio, -a; puro, -a; claro, -a; aseado, -a

  alkandora garbia: una camisa limpia, lavada

  ur garbia: agua limpia, transparente

  odol garbia: sangre pura, sin mezcla

  sukaldari garbia: una cocinera limpia, aseada

  kontu garbiak: cuentas claras

  euskara garbia: euskera puro

  hizkera garbia: un hablar claro, natural

  janari garbiak: comidas limpias, sanas

 • 2  izond. limpio, -a; despejado, -a; nítido, -a

  zeru garbia: cielo despejado (sereno, raso)

  bide garbiak: caminos despejados

  silueta garbia: una silueta limpia, nítida

  soinu garbia: un sonido limpio, nítido

 • 3  izond. limpio, -a; honesto, -a; sincero, -a; franco, -a

  aitortza garbi, gezurrik gabea: una confesión honesta, sincera, sin mentiras

  ez ditu asmo garbiak: no tiene unas intenciones muy limpias, honestas

 • 4  izond. [soldata, pisua...] neto, -a

  soldata garbia: sueldo neto

  irabazi garbia: ganancia neta

  pisu garbia: peso neto

 • 5  izond. (Erl.) puro, -a; inmaculado, -a

  sortzez garbia: Inmaculada Concepción

 • 6  adb. limpiamente; sinceramente; claramente, con claridad; honestamente; netamente

  mintza hadi garbi: habla claro (con franqueza)

  garbi dago zer nahi duen: está claro qué es lo que quiere

  garbi jokatu zuen: actuó honestamente

 • argi eta garbi
 • garbi-garbi egin

garbi *Examples are automatically obtained from dabilena

...garbi ...rats horiek egitea ezker abertzaleari dagokiola garbi utzi zuen buruzagi sozialistak, «Alderdien Legea eta arau d...


Hilabeteko batez besteko diru-sarrera garbia 1.505 eurokoa da, urtean 14 sari ...


...ngileak arduratuko dira hura zaintzeaz, bai eta garbi eta edozein unetan erabiltzeko moduan edukitzeaz...


...n; errespetatzen dituztenak ere badirela inguruan. Garbi dauka, bestalde, gay izategatik erasorik izango...


...Eta hori neurri batean bakarrik da egia. Garbi dago gor baten eragozpena entzulearen ahozko mailara...


...en saiatzen naiz, nire izerdia eskainiz». Gauzak garbi ikusten ditu, zaildua dago eta aspaldi joan zitzaion mingai...


... egiteko. Horrez gainera, harrera-eremu garbi bat du...


... Bai, ez dizut gehiago izkutatuko, eta garbi esango dut. Hemendik aurrera, ahal dugun...


Otegik garbi ikusi du euskal gizartearen taupada ahula. Baieztatu du asp...


...rekian. Muntorekin auzoak duen/zuen konpromezua garbi geratu da. garrantzia...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

limpio (es)

1. Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasuntsuak bermatu.>
www.cuadrilladeanana9

Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
www.cuadrilladeanana9


Garbi dagoen dendak suteak jasateko arrisku gutxiago dauka.>
www.ermua.es

Un establecimiento limpio es menos propenso a sufrir incendios.
www.ermua.es


Hondartza garbiaz goza ezazu.>
www.ermua.es

Disfruta de la playa limpia.
www.ermua.es


2010/11/19: Herri garbiago baten alde!>
www.ermua.es

19/11/2010: Por un pueblo más limpio!
www.ermua.es


Herri garbiago baten alde!>
www.ermua.es

Por un pueblo más limpio!
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

puro (es)

a) Ekoizpenerako ganaduaren arraza garbiak kontserbatu, hobetu eta sustatzen dituzten hazleen elkarteak. b) Honako baldintza hauek betetzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko ekoizle eta abeltzainen elkarte profesional edo enpresarialak: foru dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzea, abeltzaintzaren azpisektore bat modu esanguratsuan ordezkatzea eta abeltzaintzaren arloko barne produktu gordinaren ekarpen neurgarri bat egitea.>
www.euskadi.net

a) Las asociaciones de criadores/as para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción. b) Las asociaciones profesionales y empresariales de productores/as y ganaderos/as del Territorio Histórico de Bizkaia que cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Decreto Foral, representen de forma significativa a un subsector ganadero y aporten de una forma ponderable Producto Interior Bruto agrario.
www.euskadi.net


Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko arraza garbien abeltzainen elkarteei eta abeltzainen elkarte sektorialei emango zaizkien diru-laguntzen oinarriak eta deialdia arautzen dira.>
www.euskadi.net

Decreto Foral de la Diputación Foral 98/2011, de 14 de junio, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos de razas puras y asociaciones sectoriales de ganaderos del Territorio Histórico de Bizkaia.
www.euskadi.net


Bizkaiko arraza garbien abeltzainen elkarteei eta abeltzainen elkarte sektorialei diru-laguntzak.>
www.euskadi.net

Ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos de razas puras y asociaciones sectoriales de ganaderos de Bizkaia.
www.euskadi.net


Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko arraza garbien abeltzainen elkarteei eta abeltzainen elkarte sektorialei emango zaizkien diru-laguntzen oinarriak eta deialdia arautzen dira. Oker zuzenketa 98/2011 Foru Dekretua, ekainaren 14koa (BOB Zk.>
www.euskadi.net

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 98/2011, de 14 de junio, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos de razas puras y asociaciones sectoriales de ganaderos del Territorio Histórico de Bizkaia.
www.euskadi.net


3. Aurreko zenbakian adierazitako inprimakiekin batera, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu behar ditu: a) Eratze-aktaren eta estatutuen kopia. b) Erregistroko arduradunak emandako agiria, inskripzioaren indarraldia egiaztatzen duena. c) Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia. d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiri eguneratuak. e) Arraza garbiaren liburu genealogikoak eramateko elkarteen kasuan, Espainiako federazioak edo elkarteak —edo EAEkoak, halakorik badago— emandako egiaztagiria. Diru-laguntza eskatzen duen Bizkaiko elkartea horretarako elkarte baimendutzat joko da Bizkaiko Lurralde Historikoan.>
www.euskadi.net

3. Asimismo, junto con los impresos señalados en el apartado anterior, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación: a) Copia del acta de constitución y de los estatutos. b) Certificado expedido por el encargado del Registro acreditativo de la vigencia de la inscripción. c) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. d) Certificados actualizados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. e) En el caso de asociaciones para la llevanza de libros genealógicos de raza pura, certificado expedido por la asociación o federación española o vasca en su caso, reconociendo a la asociación vizcaína solicitante de la ayuda como la entidad autorizada a tal efecto en el territorio histórico de Bizkaia.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

claro (es)

Garbi dago ez nagoela ondo.>
www.capraalpina10

Está claro que no me encuentro bien.
www.capraalpina10


Baina garbi dago hau ez dela ohikoena eta jendeak hontaz ohartu behar du. Gaur igo direnak ez daude gu bezain indartsu.>
www.capraalpina10

Pero lo que está claro que esto no es lo normal, se tienen que dar cuenta de que los dos que han subido hoy no están fisicamente tan fuertes como nosotros.
www.capraalpina10


Baliteke Castor eta Pólux izen handiko mendiak ez izatea ez eta oso garaiak ere, baina oso garbi daukagu guretzako beti izango direla gailur mitikoak.>
www.capraalpina10

Quizás el Castor y el Pollux no sean las cimas más altas, pero lo que está muy claro es que para nosotros siempre serán dos cimas míticas.
www.capraalpina10


Garbi dago ez dagoela urrutira joan beharrik kalitatezko eskaladaz gozatzeko!>
www.capraalpina10

¡Está claro que no tenemos que irnos muy lejos para gozar de una escalada de calidad!
www.capraalpina10


Gauza bat garbi dugu, gailurra gure gainean dagoela eta bidetik edo biderik gabe, bertara zuzendu behar ditugula gure pausoak.>
www.capraalpina10

Una cosa esta muy clara, la cima esta sobre nuestras cabezas y con o sin camino, tenemos claro que a ella nos tenemos que dirigir.
www.capraalpina10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

nítido (es)

Itzal garbia>
www.hiru.com

La sombra nítida
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

franco (es)

Gainbehera garbian gaude, are ugalketarako ere...; ez gaituzue ezertarako behar, jadanik.>
www.euskonews.com

Estamos en franca decadencia, incluso para la reproducción... ya no nos necesitáis para nada.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

neto (es)

Erandion erroldatutako 65 urtetik gorako pertsonek %50ekok hobaria izango dute epigrafe honetako zerbitzuetan, beren familia unitateko sarrera garbiak hilean 600,00 eurotik beherakoak badira.>
www.erandio.net

Los empadronados en Erandio mayores de 65 años cuyos ingresos netos sean inferiores a los 600,00 € mensuales por unidad familiar podrán acogerse a un 50 % de descuento en este epígrafe.
www.erandio.net


Erandion erroldatutako 65 urtetik gorako pertsonek %50ekok hobaria izango dute epigrafe honetako zerbitzuetan (bosgarren eta seigarren puntuetan izan ezik), beren familia unitateko sarrera garbiak hilean 600,00 eurotik beherakoak badira.>
www.erandio.net

Los empadronados en Erandio mayores de 65 años cuyos ingresos netos sean inferiores a los 600,00 € mensuales por unidad familiar podrán acogerse a un 50 % de descuento en este epígrafe, salvo los puntos 5 y 6.
www.erandio.net


Amaitzeko, aurrezki garbiko ratioari buruzko hausnarketa sakona egin beharra azpimarratuko nuke. Izan ere, sarrerak jasotzen dituzten 1, 2, 3, 4 eta 5. kapituluen eta gastuak jasotzen dituzten 1, 2, 3, 4 eta 9. kapituluen arteko zatidura 984.581 eurokoa da eta zenbateko hori ez da nahikoa aurreproiektuak jasotzen duen guztizko inbertsioari aurre egiteko.>
www.erandio.net

Para acabar considero que merece la pena una serena reflexión sobre el ratio de ahorro neto, cociente entre los capítulos de ingresos ( 1,2,3,4 y 5 ) y los capítulos de gastos ( 1,2,3,4 y 9 ), que es 984.581 €, no siendo suficiente para hacer frente a la inversión total que se recoge en el anteproyecto.
www.erandio.net


Berritze edo eguneratzeen mapen kasuan, Agindu honen kontura ordaindutako kopuruak ez du inoiz gaindituko kostu garbiaren % 70 (BEZa eta gainerako zergak kenduta), fakturan jasota dauden diru-laguntzadun lanak egitearen soldatetatik.>
www.euskadi.net

2.–En ningún caso, el importe de la cantidad abonada superará el 70 % del coste neto (excluidos IVA y demás impuestos), en el caso de las renovaciones o actualizaciones, acreditado de los honorarios de la realización de los trabajos subvencionados.
www.euskadi.net


3.- Nolanahi ere, gastuaren balio garbia hartuko da gastu onargarritzat, hau da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kendu ondoren fakturatutako zenbatekoa.>
www.euskadi.net

3.- En todo caso se computará como gasto admisible su valor neto, entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

inmaculado (es)

Santa Maria katedral bihurtzeaz eta Maria Sortzez Garbiarekin izandako elkarbizitzaz ari da ´Harrizko erroak´ komikiaren hirugarren alea>
www.catedralvitoria.com

La conversión de Santa María en catedral y su convivencia con la de María Inmaculada centran el tercer número del cómic ´Raíces de Piedra
www.catedralvitoria.com


Azkenik, azken egunean, 'Hiru Katedralen Ibilbidea' jarduerarekin, arkitektura estiloak errepasatuko dituzte haurrek eta, antolatu den bisitaren bidez, Armentiako basilika -gure lurraldeko "lehen katedrala"-, Maria Sortzez Garbiaren Katedrala eta Santa Maria alderatuko dituzte.>
www.catedralvitoria.com

Y finalmente, el último día con la 'Ruta de las tres catedrales' se recordarán los diferentes estilos arquitectónicos y, a través de una visita, se compararán los de la basílica de Armentia, la "primera catedral" de nuestro territorio, la con-Catedral de María Inmaculada y la de Santa María.
www.catedralvitoria.com


Alabaina, mende berriarekin eta Alde Zaharretik kanpoko biztanle-mugimenduekin, Maria Sortzez Garbiaren katedrala eraikitzea erabakitzen da. Prozesu hura eten egin behar izan bazen ere, 40ko hamarkadan berriro ekin zitzaion.>
www.catedralvitoria.com

Sin embargo, con el nuevo siglo y los movimientos poblacionales fuera del Casco Histórico se decide la construcción de la concatedral de María Inmaculada, proceso que se ve interrumpido y reanudado en la década de los 40.
www.catedralvitoria.com


XVI. mendean buru-belarri murgildu ziren eraikuntza-lanetan: dorrea, korua eta hainbat kapera eraiki zituzten, hala nola San Joanena, Sortzez Garbiarena, Kristoren Aldarekoa, San Rokerena, San Markorena, Errege-erreginena, San Bartolomerena, San Joserena, San Prudentziorena eta Pietatearena.>
www.catedralvitoria.com

La actividad constructiva, fundamentalmente durante el siglo XVI, es frenética: se construyen la torre, el coro, las capillas de San Juan, de la Inmaculada Concepción, Altar del Cristo, San Roque, San Marcos, de los Reyes, San Bartolomé, San José, San Prudencio, de la Piedad, magníficos sepulcros como los de los Ortiz de Caicedo, don Cristóbal Martínez de Alegría, don Martín Sáez de Salinas, etc.
www.catedralvitoria.com


Hiru katedralen bidea´ izenburuarekin, hirugarren jardunaldian Katedralaren estilo gotikoa berrikusiko da. Horren ondoren, Armentiako basilikara joango dira, gure lurraldeko estilo erromanikoko ´lehen katedrala´, eta gero Maria Sortzez Garbia Konkatedralera ,hirugarren katedrala. Azken horretan estilo neogotikoa aurkituko dute.>
www.catedralvitoria.com

Bajo el título ´Ruta de las tres catedrales´, durante la tercera jornada se repasará el estilo gótico de la Catedral antes de acercarse a la basílica de Armentia, la ´primera catedral´ de nuestro territorio, de estilo románico, y con-catedral de María Inmaculada ,la tercera de las catedrales, en la que descubrirán el estilo neogótico.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

garbi (eu)

claramente (es)

Plan Orokorrean, gune honetan kokatzen den industria finkatuta mantentzea erabaki da. Aurrerago berriz azalduko bada ere (Memoria honetako 8. Kapituluan —PLAN OROKORRA ARRASATE-BERGARAKO (DEBAGOIENEKO) LURRALDEAREN ZATIKO PLANERA EGOKITU BEHARRA—, LURRALDE-EREDUAREN AZPIEGITURAK puntuan), hona hemen erabaki horren zergatia: alde batetik, lursail hauek indarreko Arau Subsidiarioetan industriarako hiri-lurzoru gisa daude sailkatuta, oso-osorik industria-jarduera bakar batek betetzen ditu (Tavex-Algodonera S.A. merkataritza-sozietateak, alegia), eta enpresa hori gaur egun bete-betean dabil lanean; eta bestetik, LZP planak proposatzen dituen jarduketak ez daude garbi zehaztuta, ez kudeaketari buruz, ezta burutzeko epealdiari buruz ere.>
vergara15

Como se expone más adelante en el Capítulo 8.- ADECUACION DEL PLAN GENERAL AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGON-BERGARA (ALTO DEBA-DEBA GOIENA), INFRAESTRUCTURAS DEL MODELO TERRITORIAL, de la presente Memoria, dado que los referidos terrenos se clasifican como suelo urbano industrial en las Normas Subsidiarias vigentes, que están ocupados en su totalidad por una única actividad industrial, la de la mercantil Tavex-Algodonera, S.A. empresa a pleno rendimiento en la actualidad, y que por otro lado las actuaciones que propone el P.T.P. no se encuentran claramente definidas en su gestión ni en su tiempo de ejecución, se opta por mantener en el Plan General la consolidación del asentamiento industrial existente en la zona.
vergara15


Sektorea kentzen bada, ordea, tarte huts bat sortuko da hirigunearen eta saihesbideko mugaren artean, hau da, helburu garbirik gabeko espazio bat; izan ere, errepide berriak eragingo lukeen etendurak zeharo mugatuko luke lursail horietako nekazaritza-erabilera.>
vergara15

Caso de suprimir el Sector, resultará un espacio vacío entre el núcleo urbano y el límite de la variante, sin un destino claro ya que, la utilización agrícola de los terrenos quedaría claramente limitada por la interrupción que producirá la nueva carretera.
vergara15


Aginte hondarra" Eusko Legebiltzarraren eskura garbi ezarrita aurkitzen da, erakunde horrek era berean Jatorrizko Lurraldeen Lege bezala ezaguna denaren bitartez Erakunde erkideei eman dielarik.>
www.euskomedia.org

El "residuo del poder" se encuentra claramente establecido a disposición del Parlamento Vasco, que a su vez lo ha atribuido a las Instituciones comunes por medio de la conocida como ley de Territorios Históricos.
www.euskomedia.org


Bestalde, Itunean garbi azaltzen da EAEk Administrazio zentralari ordainduko diola honek eskuduntzak, bai bereak, baita transferitzeke daudenak, mantentzen dituen bitartean.>
www.euskomedia.org

Por otra parte, en el Concierto se especifica claramente que la CAV abonara a la Administración Central mientras la misma mantenga tanto sus propias competencias como las que se hallan pendientes de transferencia.
www.euskomedia.org


Bertan garbi ikusten da garai horretan halako musikari asko zirela Euskal Herri zabalean.>
www.euskomedia.org

En él, se ve claramente que a la sazón había muchos de estos músicos en toda Euskal Herria.
www.euskomedia.org

More examples