Elhuyar Hiztegia

eu > es

izate

Share:izate *Examples are automatically obtained from dabilena

...izate ...ek elkar ezagutzeko eta haiekin lehenengo kontaktua izateko aukera ezin hobea izango daâ. Izan...


...riei, informazioa bistaratzeko eta bertara sarbidea izateko modu berriei lotutako guztia dago, ziztu ...


...zen da. Horregatik beharrezko da patu hori izatearen historiaren arabera pentsatzea. Marxek, Hegeli jarraiki, ze...


...aurrekoa dena, berezkoa eta aldaezina, izate material baina aldi berean metafisikoa, Estatua ...


... bat lokalizatzeko, egotekotan eta erabilgarri izatekotan . - Aurrezpena pizteko eta gastua zigortzeko ...


Akordiorik nahi ez izatea egotzi diote elkarri Lopezek eta Urkulluk...


...zketatzeko, laguntzeko, parte hartzeko, enpatia izateko , etab. Ikasleak beren nortasunaz jabetzea eta...


...k begia zipriztindu ziolarik; ekintza honek kirurjialari izateko bere bidea moztu zuen. Hau pasatu ...


...a, sormena gauza globala delako. Ideia berriak izateko eta garatzeko prozesua berdin ematen da artean, zientzian, ...


..., zoriontasunaren ezaugarri komuna ongi perfektua izatea da, esanik dagoen legez. Baina, ongia borondatearen objektu...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izate (eu)

ser (es)

Beste aukera historiko bat dugu Katedral Zaharrari edertasuna eta sinbolismoa itzultzeko, behin egituraren betiko arazoak konponduta eta zuzenduta, Santa Maria herritar guztientzat beti erreferente bizia izan dena berriz izateko. Zalantzarik gabe, herritarrek Gasteizen hastapenak zimenduen azpian gordetzen dituen tenpluarekin duten konpromisoaren isla da.>
www.catedralvitoria.com

Estamos ante una nueva oportunidad histórica de devolver a la Catedral Vieja todo su esplendor y simbolismo, para que una vez solucionados y corregidos sus eternos problemas estructurales, Santa María vuelva a ser el referente vivo que siempre ha sido para todos los ciudadanos.
www.catedralvitoria.com


Obretan eta Irekita' filosofia berak gidatutako zaharberritze-prozesu zail baten arduradun izateaz gainera, beren egitekoen artean aurkitzen dira kultura zabaltzea, elementu horien inguruko gizartea eta ekonomia leheneratzea eta ikerketa zientifikoak egitea.>
www.catedralvitoria.com

Además de ser responsables de un complejo proceso de restauración guiado por una misma filosofía de 'abierto por obras', entre sus funciones se encuentran la difusión de la cultura, la regeneración social y económica del entorno que rodea a estos elementos y el desarrollo de investigaciones científicas.
www.catedralvitoria.com


Beste kontu bat da zertan gauzatzen den ahalmen horiek zeintzuk izatearen ezagutza.>
www.conciertoeconomico1

Otra cosa es en qué se traduce el conocimiento de cuáles son esas capacidades.
www.conciertoeconomico1


Zutabe bakoitza enpresa edo erakunde bati esleituko zaio; beraz, gure hiriko egitasmorik garrantzitsuenaren historian parte hartze aktiboa izateko aukera izango du: Gasteiz Santa Maria Katedralaren, hots gure Katedral Zaharraren, zaharberritze integralean.>
www.catedralvitoria.com

Cada uno de estos pilares será adjudicado a una empresa o entidad, lo que supone entrar a formar parte activa de la historia del proyecto más representativo de nuestra ciudad: la restauración integral de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, nuestra Catedral Vieja.
www.catedralvitoria.com


Baina honakoa ez al da, hain zuzen, 2.0 eskolari behin betiko bultzada emateko unea, geletan tresna teknologikoak izatetik baino harago joanez eta kalitatezko online hezkuntza-edukiak produzituz?>
www.congresociudadaniadigital1

¿No es precisamente ahora cuándo habría que darles un impulso definitivo yendo más allá de contar con dispositivos tecnológicos en las aulas, para profundizar en las metodologías pedagógicas y en la producción de contenidos educativos online de calidad?
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izate (eu)

esencia (es)

Bilbotarraren euskal muñ izkutu sendoa jo nai dunak zuzen bait luke fede auxe eramatea aren liburuetara, ok irakurri al izatekotan: auxe, alegia, batez beste: Euskalerri berberaren agonia dugula Unamunorena, ta aretxen Egia, ta aretxen Miña, ta aretxen Eroa, ta aretxen Ezilkor gosea.>
www.euskomedia.org

Porque quienquiera comprender el misterio de la esencia vasca del bilbaíno estaría en su derecho al acercarse a sus libros con esta fe, para poderlos interpretar la creencia de que es la agonía del Pueblo Vasco mismo la de Unamuno, y la Verdad de aquél, y su Anhelo, y su Locura, y su Hambre de Inmortalidad.
www.euskomedia.org


Noble-estatutuak emandako pribilegioetan sustraitu eta ondoren hartutako hitzarmen bidez behin eta berriz zehaztuta -bi alderdientzat, funtsean, jatorriko itun feudalaren berrespenak izanik-, foru-berezitasunek arazo larririk gabe iraungo dute, beti ere oinarrian dagoen zuzenbidearen aurrean desberdinak izateko printzipioa, orokorrean eta baliatzeko moduan, aldatzen ez den bitartean.>
www.euskomedia.org

Raigadas en los privilegios del estatuto nobiliar y redefinidas mediante sucesivos compromisos que, en esencia, no son para ambas partes más que revalidaciones de su primitivo pacto feudal, las particularidades forales se mantendrán, sin mayores conflictos, en tanto en cuanto no se modifique con carácter general y de manera efectiva el principio de la desigualdad ante el Derecho que les sirve de base.
www.euskomedia.org


Norberarekiko biraketa-mugimenduei dagokienez, gure inguruan erabilera ugari aurki ditzakegu: dantzan integratutako norberarekiko biraketa, norberarekiko biraketa, dantza barnean sartua baina pausuak eta exekuzio-aldaketa ahalbidetuz, eta, hirugarrenez, erakusketa aldiaren beraren izate eta oinarri bezalako norberekiko biraketa.>
www.euskomedia.org

En cuanto a los movimientos de giro sobre sí mismo, podemos encontrar en nuestro entorno varios usos: el giro sobre sí integrado en la danza, el giro sobre sí, incluido en la danza, pero que permite el cambio de ejecución o de pasos, y, en tercer lugar, el giro sobre sí como fundamento y esencia de la propia exhibición.
www.euskomedia.org


Izan ere, erlijio izatera iritsi gabe mendeetan zehar iraun duen esparrua da, modu aldakor batean irauten duten estratifikazio anitz eta zantzuak oinarri hartuta; euskal mitologiak badu gehiago garatu diren beste batzuen antzik, baina, hala ere, berezko alderdi ugari mantentzen ditu, kristautasunaren aurreko sineskeren funtsezko esentziarekin batera.>
www.euskomedia.org

No llegando al rango de una religión y sobreviviendo a través de los siglos, basándose en estratificaciones diversas e indicios que perviven de modo aleatorio; la mitología vasca se asemeja a otras más elaboradas pero manteniendo una infinidad de aspectos singulares y la esencia básica de unas creencias de carácter precristiano.
www.euskomedia.org


Zenbat eta lehenago eleanitza bihurtu eleaniztasunak eskainiko dizu hizkuntzaren funtsezko izate arbitrarioa dela deskubritzea. Gauzen izenak ez direla berezkoak jabetzen gara.>
www.euskonews.com

Cuando te conviertes en plurilingüe, el plurilingüismo te ofrece la oportunidad de descubrir que la esencia primordial de la lengua es arbitraria. Nos damos cuenta de que los nombres de las cosas no son intrínsecos.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izate (eu)

naturaleza (es)

Beraz, Matematikan graduatu tituluaren helburua hainbat eremutako arazoen formulazio matematikoa, analisia, ebazpena eta, kasu batzuetan, tratamendu informatikoa egitea da. Hauek izan daitezke eremu horietako batzuk: oinarrizko zientziak, gizarte eta bizitzako zientziak, ingeniaritza, finantzak, aholkularitza, etab. Horren haritik, ¿matematikako liburu zuriaren¿ proposamenari jarraituz, Matematikako graduaren helburu nagusiak graduatuak ondorengoak egiteko prestatzea da: - Matematikako hainbat eremuren izaera, metodoak eta helburuak ezagutzeko, baita bere garapenaren nolabaiteko ikuspegi historikoa izateko ere. - Naturaren, zientziaren, teknologiaren eta artearen azpian matematika dagoela ikusteko. - Matematika hezkuntza eta kultura osatzen dituen atal gisa aitortzeko. - Matematika ikastearen bidez gaitasun analitikoak, abstrakzio gaitasunak, intuizioa eta pentsamendu logikoa eta zehatza garatzeko. - Hartutako ezagutza teoriko eta praktikoak problemak definitu eta planteatzerakoan, eta horien konponbideak aurkitzerakoan (testuinguru akademiko eta profesionaletan) erabiltzeko. - Ondorengoko ikasketa espezializatuak egiteko, diziplina matematikoan edo matematika oinarri sendoak izatea eskatzen duten bestelako zientzietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Por tanto, el Grado en Matemáticas se dirige a capacitar para la formulación matemática, análisis, resolución y, en su caso, tratamiento informático de problemas en diversos campos de las ciencias básicas, ciencias sociales y de la vida, ingeniería, finanzas, consultoría, etc. En este sentido, siguiendo la propuesta del ''Libro Blanco de Matemáticas'' se establecen como objetivos generales del Grado en Matemáticas la formación de graduados o graduadas capaces de: - Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de las Matemáticas junto con cierta perspectiva histórica de su desarrollo. - Reconocer la presencia de las Matemáticas subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. - Reconocer a las Matemáticas como parte integrante de la Educación y la Cultura. - Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso a través del estudio de la Matemática. - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales. - Emprender posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Hots, harreman horien bidez eskuratzen ditugun datuok izaeraren arabera kategoriatan sailkatzen direnak- behar bezala gorde eta kontrolatzea, inork erabilera maltzurrik egin ez izateko.>
www.ermua.es

Esto es; que esos datos personales que recogemos, que están divididos en categorías en función de lo comprometido o delicado de su naturaleza, estén debidamente controlados y custodiados para que no se pueda realizar uso indebido alguno.
www.ermua.es


Lokal komertziala izatea ez da abiapuntuko irizpidea izango.>
beasainMerged2col

La naturaleza de local comercial no será un criterio indispensable.
beasainMerged2col


Laguntzaren ezaugarriak direla kausa, edo eskatzailearen bizitokia dela kausa, laguntza hori beste administrazio publiko baten eskumena izatea.>
beasainMerged2col

Competencia de otra administración pública, por razón de la naturaleza de la prestación o por razón de residencia de la persona solicitante, para la prestación del servicio.
beasainMerged2col


Hots, elkarte izateko plataformen antza dute.>
beasainMerged2col

Se asemejan a las plataformas con naturaleza de sociedad.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izate (eu)

existencia (es)

Gasteiz ez zen salbuespen izan nahiz eta Santa Maria eliza 1862. urteraarte apezpiku-egoitza ez izan, kolegio-eliza izateari esker lortu zueninguruko katedral batzuen ezaugarri asko izatea; dena dela, baliabideekonomiko gutxi zituenez, ezin izan zituen ezaugarri horiek beharbezala garatu.>
www.catedralvitoria.com

Vitoria no fue una excepción a pesar de que la iglesia de Santa Maríano fue sede episcopal hasta 1862, y es que su existencia como colegiatale permitió tener muchas de las características de las catedralescircundantes a pesar de que sus posibilidades económicas no lepermitieron desarrollarlas con esplendor.
www.catedralvitoria.com


Berorren izaera Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legean aurreikusten da. Partaidetza-oganoa izateaz gain, emakumeen mugimendu antolatu eta Udalaren arteko elkarrizketa-espazio bat da.>
www.ermua.es

Su existencia está prevista en la Ley de Bases de Régimen Local, y se considera el órgano de participación y espacio de interlocución entre el movimiento de mujeres organizado y el propio Ayuntamiento.
www.ermua.es


Motordun ibilgailuak zirkulatzeko eta aparkatzeko dauden arazoak ohikoak dira Abeletxen eta inguruetan ere: autoak espaloietan egoten dira aparkatuta, pertsonen joan-etorriak eragotziz eta, oztopoa saihesteko, galtzadatik joan beharrak, auto batek harrapatua izateko arriskua sortuz; istripuak izateko arriskua dago, espaloietan aparkatutako auto batzuen olio-hondakin eta beste zikinkeria batzuen ondorioz labain egiteagatik; auto-ilarak egoten dira, banaketako kamioi eta furgonetak bigarren ilaran aparkatuta egoteagatik, kontrako bidetik joan behar eta ikuspen faltak berori maniobra zail eta arriskutsu bihurtuz.>
www.ermua.es

Los problemas de circulación y aparcamiento de vehículos a motor también son frecuentes en el entorno de Abeletxe: coches estacionados en las aceras que dificultan el tránsito de personas o les obliga a invadir la calzada para salvar el obstáculo, con el consiguiente riesgo de atropello; riesgo de accidentes por caídas como consecuencia de la existencia de restos de aceite u otra suciedad generada por algunos coches estacionados en las aceras; atascos por aparcamientos en doble fila de camiones y furgonetas de reparto, que obliga a adelantarles invadiendo la otra vía, circunstancia que dificulta o hace peligrosa la maniobra por falta de visibilidad
www.ermua.es


1) Orokorrean, etxe partikularretan etxeko animaliak izatea baimendu egiten da, etxean hartzeko inguruabarrek, elikadurazkoek, instalazio egokiek eta animali kopuruak uzten badute, bai osasun eta garbitasun aldetik eta baita eta arriskua eta erosotasun-gabezia duten egoerak eragozten badira, beti ere, egoera horiek euren berezko izaeratik sortuak ez direnean.>
beasainMerged2col

1) Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales domésticos en los domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento, alimentación, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico- sanitario, como por la no existencia de situación alguna de peligro o de incomodidad, para los/as vecinos/as o para otras personas en general, o para el propio animal u otros animales, que no sean las derivadas de su misma naturaleza.
beasainMerged2col


Arrazoiz zoriontsu bizitzeak badu zerikusirik gizaki izateak dakarzkigun mugen eta aukeren eremuan bizitza ahokatzeko gai izatearekin.>
baketik3

Vivir razonablemente feliz tiene que ver con ser capaz de encajar la propia existencia en las limitaciones y posibilidades que nos ofrece ese traje: ser persona.
baketik3

More examples