Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

lateral

Share:

 • 1  adj. aldeko, alboko, aldameneko, saihetseko; albo- (hitz-elkarteetan)

  se sentó en un asiento lateral: alboko eserleku batean jarri zen

  la casa tiene un garaje en un terreno lateral: etxeak garajea du aldameneko lursail batean

  la producción de sulfúrico no tiene reacciones laterales importantes: sulfurikoaren ekoizpenak ez du albo-erreakzio nabarmenik

  esa es una cuestión lateral en este problema: hori saihetseko arazoa da auzi honetan

 • 2  s.m. alde, albo, saihets, bazter, hegal

  los peatones tienen que circular por el lateral izquierdo de la carretera: oinezkoek errepidearen ezkerreko aldetik ibili behar dute

  ha puesto una sauna en el lateral sur de la casa: etxearen hegoaldeko hegalean sauna jarri du

 • 3  adj./s. (Ling.) albokari, alboko

  la 'll' es un sonido lateral: 'll'a hots albokaria da

 • 4  adj./s. (Dep.) hegaleko

  el lateral izquierdo está lesionado: ezkerreko hegalekoa lesionaturik dago

 • 5  s.f. (Dep.) [en rugby] touche

*Examples are automatically obtained from dabilena

albokari (eu)

lateral (es)

Horren arabera, fonema bat herskaria, frikatiboa, afrikaria, albokaria, dardarkaria, sudurkaria, ahoskabea eta ahostuna izan daiteke.>
www.hiru.com

Según esto, un fonema puede ser oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante, nasal, sordo y sonoro.
www.hiru.com


Sudurkarien (m, n, ñ) eta albokarien (l, ll) artean, kontsonante herskari gorrak ozen bilakatzen ziren: altarem > aldare.>
www.hiru.com

Entre los sonidos nasales (m, n, ñ) y los laterales (l, ll) las consonantes oclusivas sordas se volvían sonoras: altarem > aldare.
www.hiru.com


Kontsonante albokarien atalean, bi bereiz ditzakegu: l kontsonantea eta horren palatalizazioa il.>
www.hiru.com

En el apartado de las consonantes laterales vascas, se diferencian dos: l y la palatización de esta, il.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

alboko (eu)

lateral (es)

Pista-jokoaren bisita Kasu honetan, bisita ez da bisita soil bat izango, pista-jokoaren bisita baizik.Tailerreko begiraleak katedraleko zatiei (ataria, erdiko nabea, alboko nabeak, aldare nagusia, presbiterioa, girola-deanbulatorioa, kaperak, korua...) buruzko azalpenak terminologia egokiarekin eman eta planoan kokatu ondoren, partaideak bi taldetan banatuko dira eta, Pazko-arrautzetan ezkutatutako pista kateatuen bidez, ikasitako katedralaren zatiak aurkituko dituzte beren kasa. Gainera, berekin daramatzaten planoetan adieraziko dituzte zati horiek.>
www.catedralvitoria.com

Visita- juego de pistas En este caso, la visita no será una visita como tal, sino una visita- juego de pistas.Después de haber recibido de la monitora del taller, una serie de indicaciones sobre las diferentes partes que componen una catedral (pórtico, nave central, naves laterales, altar mayor, presbiterio, girola-deambulatorio, capillas, coro etc.) con la terminología apropiada y su ubicación en el plano, los participantes divididos en dos equipos, irán descubriendo por sí mismos mediante las pistas encadenadas escondidas en varios huevos de Pascua, las diferentes partes de la catedral aprendidas y las señalarán en los planos que llevarán consigo.
www.catedralvitoria.com


Une horretan kendu ziren, hain zuzen zere, nabe nagusiko beldurraren arkuak eta alboko nabeetan metalezko tiranteak jarri ziren eta kontrahormak kendu ziren.>
www.catedralvitoria.com

Es en ese momento cuando se quitan los arcos del miedo de la nave principal y se colocan los tirantes metálicos en las naves laterales, o se suprimen los contrafuertes.
www.catedralvitoria.com


Horretarako edukiontzi-garbitzaile deritzon kamioi bat dago, langile bakar batek erabiltzen duena. Alboko bilketarako kamioien antzera dabil, bere barnean modu mekanikoan sartzen ditu edukiontziak, presiozko ura eta detergentez garbitzen ditu eta behin garbiketa bukatutakoan jatorrizko lekura eramaten ditu.>
www.ermua.es

Existe a tal efecto un camión denominado lavacontenedores, utilizado por un único operario, el cual funciona de forma similar a los camiones de recogida lateral, introduciéndolos en su interior de forma mecánica y limpiándolos con agua a presión y detergente, y una vez completada la limpieza volver a ubicarlo en su posición inicial.
www.ermua.es


Transferentzia-gune hauetan zarama lekuz aldatzen da kamioi biltzaileetatik 20 tonatako edukiera daukan atoi trinkotzailera (transfer), atzealdeko kargaren kasuan, edo kutxa auto-trinkotzaileak aldatzen dira alboko kargaren kasuan, Lapatxeko zabortegira eramateko.>
www.ermua.es

En estas estaciones de transferencia se efectúa el trasvase de la basura de los camiones recolectores al remolque compactador (transfer) con capacidad para 20 toneladas, en el caso de la carga trasera, o el cambio de cajas autocompactadoras en el caso de carga lateral, para su posterior traslado al vertedero de Lapatx.
www.ermua.es


Normalean atoi trinkotzaile bi eta alboko bilketarako lau kutxa hutsez hornituta dago.>
www.ermua.es

Habitualmente está dotada con dos remolques compactadores y cuatro cajas de recogida lateral vacías.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegaleko (eu)

lateral (es)

Terminalaren handitze-lanak, hegaleko bi dike eraikitzeko dira, 25.000metro karratu erabilgarri gehiago eduki dezan.>
www.bilbaointernational20

Los trabajos de ampliación del edificio Terminal consisten en la construcción de dos diques laterales a la Terminal que le añadirán 25.000 metros cuadrados útiles más.
www.bilbaointernational20


Bi hegaleko nabek, ikasgela eta laborategiak dituztenak, hegoaldera begira dagoen erdiko patio irekia eratzen dute, eskailera nagusiarekin batzen dena.>
www.bilbaointernational20

Dos naves laterales, con las aulas y laboratorios, conforman un patio central abierto orientado hacia el Sur y confluyendo en la escalera principal.
www.bilbaointernational20


Kokaleku txikiak oinplanoa baldintzatzen du: espazio bateratua, ia karratua, alakatua Itsasadarraren ur-lasterra ekiditeko, dorrea eta kontrahormak esparru barruan integratuak eta sarrera hegaleko eliza-atarian.>
www.bilbaointernational20

Con ábside recto y tres naves de cuatro tramos, un estrecho triforio recorre la nave central aprovechando la gran diferencia de altura entre ésta y las laterales.
www.bilbaointernational20


Bere osotasunean oso konposizio orekatua dauka eraikinak. Hegaleko bi multzoak eta sarrerakoak mailakatuta daude, eta fatxadek azaleko tratamendu hierarkizatua dute.>
www.bilbaointernational20

Edificación dotada de una composición equilibrada en su conjunto, valorando escalonadamente los dos cuerpos laterales y el de acceso, y estableciendo un tratamiento superficial jerarquizado en las fachadas.
www.bilbaointernational20


Horrekin kontraste garbian, baina oso ondo barneratuta, atondoko fatxadak hiru bao dauka, erdikoa zirkuluerdi forma duen metalezko eta beirazko tinpanoan errematatuta (garaiko eraikin vienarrak dakartza gogora) eta harrizko bi hegaleko gorputz, simetria gordez.>
www.bilbaointernational20

En claro contraste con ello, pero perfectamente integrado, la fachada del vestíbulo está resuelta en tres vanos, rematado el central por un tímpano semicircular metálico y de vidrio (rememorando los edificios vieneses de la época) y dos cuerpos laterales de piedra, en clara simetría.
www.bilbaointernational20

More examples