Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

afectar

Share:

 • 1  v.prnl./v.tr. hunkitu; min eman/egin; (lur) jota gelditu, (lur) jota utzi

  le afectó mucho la muerte de su hija: alaba hiltzeak min handia egin zion

  no se afecta por nada: ezerk ez du hunkitzen

 • 2  v.tr. erasan, eragin

  el frío no le afecta: hotzak ez dio erasaten

 • 3  v.tr. eragin, eragina izan, ondorioak izan, ukitu; -i egon, -i joan (adizki trinkoez)

  la depreciación del dólar afecta negativamente a las exportaciones: dolarraren baliogalerak eragin txarra du esportazioetan

  la nueva normativa no afecta a los contratos de arrendamiento anteriores a la fecha: araudi berria ez dagokie aurretik egindako alokatze-kontratuei

 • 4  v.tr. itxura egin

  afecta alegría, pero está triste: alai dagoenaren plantak egiten ditu, baina triste dago

 • 5  v.tr. (Med.) erasan, eraso

  ese virus no afecta a las personas: birus horrek ez die pertsonei erasaten

*Examples are automatically obtained from dabilena

eragin (eu)

afectar (es)

2012. urteaz geroztik da Júlia López Bartzelonako Udaleko Smart Cityko estrategien koordinatzailea.Teknologia berrien eraginez (batik bat, proiektu adimentsuen eta Smart City delakoen eraginez) hirietako bizimodua nola alda daitekeen ikertzea da bere ardura nagusia, ezagutza hori Bartzelonako Smart City proiektuen koordinazioan aplikatzeko asmoz.>
www.congresociudadaniadigital1

Júlia López es la coordinadora de las estrategias de Smart City en el Ayuntamiento de Barcelona desde octubre de 2012. Sus intereses personales se centran en el estudio de cómo la aplicación de las nuevas tecnologías puede afectar a la vida en la ciudad, especialmente a raíz de la evolución de los proyectos inteligentes y Smart City en todo el mundo, y aplicar este conocimiento a la coordinación de los proyectos de Smart City en la ciudad de Barcelona.
www.congresociudadaniadigital1


Lurralde Historikoetako erakundeen eta Estatuko Administrazioaren arteko elkar-lana, batez ere hiru eremutan eragina izango duena, arauzko proiektuak elkarrekin trukatzeko betebeharra, Euskadiko erakundeek parte hartzea Nazioarteko Itunen negoziaketan eta aplikazioan, eta informazioa trukatzea. Oinarri hau 1989ko maiatzaren 30eko Legearen bitartez garatu da, harmonizazio, koordinazio eta elkar-lan fiskalari buruzko Legearen bitartez.>
www.conciertoeconomico1

Normas de colaboración entre las Instituciones de los Territorios Históricos y la Administración del Estado, que afectan fundamentalmente a tres ámbitos de actuación: intercambio de proyectos normativos, participación de las Instituciones del País Vasco en la negociación y aplicación de los Acuerdos Internacionales e intercambio de información.
www.conciertoeconomico1


Maila azpizentral horietako gastu publikoen finantzaketa-motek, zergek, transferentziek, tasek eta zor publikoak, besteak beste, honako faktore garrantzitsuei eragiten diete: eraginkortasunari, gardentasunari, ekitate bertikal eta horizontalari, egonkortasun makroekonomikoari eta funtzio birbanatzaileei. Gainera, eragin garrantzitsuak dituzte herritarren lehentasunen independentzian eta asebetetzean.>
www.conciertoeconomico1

El tipo de financiación de los gastos públicos de estos niveles subcentrales, impuestos, transferencias, tasas y deuda pública, afectan a factores tan relevantes como la eficiencia, la transparencia, la equidad vertical y horizontal, la estabilidad macroeconómica y las funciones redistributivas, además de tener efectos importantes sobre la independencia y la satisfacción de las preferencias de los ciudadanos.
www.conciertoeconomico1


UPV/EHUko Odontologiako Graduatua tituluaren helburua da ikaslea hainbat ezagutza eta gaitasunetan trebatzea, ondorengo jarduerak egiteko: - Historia kliniko oso bat egitea, pazientearen aho-, hortz- eta mediku-egoera adieraziz, eta historian, azterketa fisikoan eta behar diren proba osagarrietan oinarrituta odontologiako diagnostiko-iritzia egitea. - Pazientearen osasuna berreskuratzeko terapeutikarik egokiena planifikatzea eta gauzatzea, pazientea edozein adinetakoa izanda ere, baita eskakizun bereziak baldin baditu ere, praktika odontologikoan aurkitutako larrialdi mediko nagusiak barne direla eta norberaren mugak onartuta. - Gure inguruko aho-gaixotasun nabarmenenak prebenitzea eta banakakoaren eta taldearen aho-osasuna bultzatzea. - Kalitate handiko arreta ematea osasun-zerbitzuen erabiltzaile guztiei, eta batik bat pazienteari, komunitatera eta etengabeko hobekuntzara bideratuta, eta osasun-baliabideen erabileran eta banaketan eraginkortasun-irizpidea arduratsu erabilita. - Odontologiako praktika eta ikerketari eragiten dieten zientzia biomedikoen ezagutza, printzipio eta prozedurak behar bezala erabiltzea, jarrera kritikoa erabilita erabakiak hartu ahal izateko, iritzia emateko eta arazo klinikoak ebazteko, zientzia-ebidentzia onenei eta hainbat faktoreri (psikosozialei, kulturalei, etikoei eta ekonomikoei) kasu eginez. - Laneko bizitza osoan iraungo duen etengabeko ikasketa eta trebakuntzarako konpromisoa bere egitea, eta klinikan eta ikerketan informazio biomedikoa kritikoki eta eraginkorki erabiltzea. - Pazienteekin eta inguruarekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea ahoz zein idatziz, baita informazioa trukatu behar duen gainerako profesionalekin ere, talde-lanean arituz jarduera profesionala optimizatzeko. - Lege-arduren eta irizpide etiko batzuen arabera aritzea lanbidean, batik bat paziente guztien eta horien inguruaren duintasuna eta eskubideak errespetatuko dituztenak, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Graduado en Odontología por la UPV/EHU pretender formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Elaborar una historia clínica completa reflejando el estado oral, dental y médico general del paciente, y establecer un juicio diagnóstico odontológico basado en la historia, examen físico y pruebas complementarias apropiadas. - Planificar y realizar la terapéutica más adecuada para restituir la salud del paciente de cualquier edad o con requerimientos especiales, incluyendo las principales emergencias médicas encontradas en la práctica odontológica y asumiendo las propias limitaciones. - Prevenir las enfermedades orales más relevantes en nuestro entorno y promover la salud oral individual y colectiva. - Suministrar una atención de alta calidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios, y especialmente al paciente, orientada a la comunidad y a la mejora continua, y con la aplicación responsable de un criterio de eficiencia en el uso y la distribución de los recursos sanitarios. - Utilizar adecuadamente los conocimientos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas que afectan a la práctica e investigación odontológica, para poder tomar decisiones, realizar juicios y resolver problemas clínicos con actitud crítica, atendiendo a las mejores evidencias científicas y a los factores de tipo psicosocial, cultural, ético o económico. - Asumir el compromiso de un aprendizaje y formación continuadas a lo largo de toda la vida profesional, así como la utilización crítica y efectiva de la información biomédica en la clínica e investigación. - Comunicarse oralmente o por escrito de forma efectiva y empática con los pacientes y su entorno, así como con los demás profesionales con quienes deba intercambiar información, participando en el trabajo de equipo para optimizar la actividad profesional.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Etenak ondorengo kaleei eragingo die:>
www.ermua.es

Las calles que se verán afectadas son las siguientes:
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erasan (eu)

afectar (es)

Kutsadura atmosferikoaren ondorioek gizakien osasunari, ekosistemei, klimari eta eraikinei erasaten diete.>
www.ermua.es

Los efectos de la contaminación atmosférica afectan a la salud humana, a los ecosistemas, al clima, a los edificios.
www.ermua.es


Honen ondorioek animalien eta gizakien arnasbide guztiei erasaten diete.>
www.ermua.es

Los efectos producidos sobre animales y seres humanos afectan casi por entero al conducto respiratorio.
www.ermua.es


Deskarga "Berregiturapen- edo birmoldaketa-prozesuek erasandako langileentzako laguntzen onuradunak eta zenbatekoa.>
www.euskadi.net

Descargar "Beneficiarios e importe de las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración o reconversión.
www.euskadi.net


Deskarga "Hitzarmen kolektiboak, enpresa eta langile erasanak, eta alokairu-gehikuntza(*).>
www.euskadi.net

Descargar "Convenios colectivos, empresas, trabajadores afectados e incremento salarial(*).
www.euskadi.net


Huelga-kop., enpresa eta langile erasanak, eta lanaldi galduak.>
www.euskadi.net

Nº de huelgas, empresas, trabajadores afectados y jornadas perdidas.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

joan (eu)

afectar (es)

Astelehen honetan, abuztuaren 22an, azken urteotan hil honetan egin ohi dugun pausaldia hasiko du EuskalKultura.com-ek buletinari dagokionez; bi astez izango da, denbora hau, ohi bezala hau ere, barne lanetan burutzen joan garen aldaketa eta hobekuntza batzuk sartzeko eta irailaren 5ean, eguneroko buletinera itzultzen garenean beste jauzi tipiño bat egitearren.>
www.euskalkultura.com

Este lunes, 22 de agosto, iniciamos la pausa anual que realiza EuskalKultura.com en agosto, en esta ocasión de dos semanas, pausa que afectará al boletín diario, aunque una vez más será un periodo que aprovecharemos para introducir diversas mejoras que explicaremos cuando retornemos a la emisión diaria del boletín el lunes 5 de septiembre.
www.euskalkultura.com


Bestalde, zientzia- eta teknologia-iraultzak etengabeak dira, eta beraz, gizartea harrigarrizko abiadan antzaldatu eta aldatzen doa, aurrerabide horiek guztiak, oraingoz behintzat, gizarterik garatuenei berezitasunez eragiten dien arren.>
www.euskomedia.org

Por otro lado, las revoluciones científicas y tecnológicas son constantes, y por tanto, la sociedad se transforma y cambia a un ritmo vertiginoso, aunque todos estos progresos, de momento, afectan principalmente a las sociedades más desarrolladas.
www.euskomedia.org


Beste erauzketa-jarduera batzuetan bezala, natiboen herriak dira eraginak gehien pairatzen dituztenak: Kanadan, harea bituminosoen % 70 Lubicon lakuaren natiboen nazioan daude. Era berean, Metis, Dene (Txipewyan), Kree, Ihanktonwan Dakota eta Nadleh Whut’en jatorrizko herriak erasanda daude. Herri hauek aktiboki egin diote aurre erauzketari, bai eta Albertatik abiatu eta haien lurrak zeharkatzen dituzten oleoduktoei: Trans Mountain, Keystone XL (Texaseraino doana) eta Northern Gateway (Ozeano Bareraino doana, petrolioa Txinara esportatzeko).>
www.ekologistakmartxan1

Como en otras actividades extractivas, los pueblos nativos son los principales afectados: en Canadá el 70 % de las arenas bituminosas se localizan en tierras de la nación nativa del Lago Lubicon, y también son afectados los pueblos originarios Metis, Dene (txipewyan), Kree, Ihanktonwan Dakota, Nadleh Whut’en. estos pueblos se han opuesto activamente a la extracción y a los oleoductos que partiendo de Alberta cruzan sus territorios: el oleoducto Trans Mountain, el Keystone XL va hasta Texas mientras que el Northern Gateway va hasta el Pacífico para exportar petróleo a China.
www.ekologistakmartxan1


Joan den abenduan sute batek igeltxoa bizi den eremua kiskali zuen (200 ha inguru= 300 futbol zelai), bertako 4 putzuak kaltetuz.>
www.haritzalde4

El incendio del pasado diciembre afectó a una parte importante de Mendizorrotz (200 ha, unos 300 campos de fútbol), dañando también el entorno de 4 charcas, que hemos visitado, junto con la comunidad de anfibios que las habita.
www.haritzalde4


Eskola garaian maiz gertatzen dira ikasteko arazoak ume hauetan; beste aldetik, arreta mantentzeko bere ezintasun edo zailtasunaz jabetzen hasiak dira eta, gainera, konturatzen dira ezin dutela konpondu; adi egoteko esfortzu handiak egiten dituzte baina emaitzak urriak dira; lider garaia dagoeneko joan ohi da; bere portaerak ondorioak sor ditzake gurasoengan, etxeko harremanetan …; guzti honek norbere pertzepzioan sor dezake eragina, autoestima jaitsi eta antsietate edo depresiora bideratu. Nerabetasunean, aktibitate maila jaitsi egiten dute, baina arreta galduak jarraitu egiten du gehienetan eta arestiko arazoak (familia eta lagun artekoak, eskolakoak, psikikoak … etab. areagotu egiten dira); drogazaletasunean gehiago erortzen dira kideak baino, motor istripu gehiago pairatzen dituzte eta, oro har, gizarte aurkako portaera gehiago gertatzen da gizabanako hauetan.>
www.euskonews.com

Suelen tener dificultades para aprender en la escuela, y no sólo empiezan a ser conscientes de su imposibilidad o dificultad para prestar atención, sino que se dan cuenta de que no pueden remediarlo; hacen un gran esfuerzo por estar atentos, pero con escasos resultados; el período de liderazgo va pasando; su comportamiento puede afectar a las relaciones de los padres o familiares...; todo ello puede influir en la percepción personal, disminuir la autoestima y conducir hacia la ansiedad o la depresión. Llegados a la adolescencia, el nivel de actividad se reduce, pero, por lo general, siguen prestando poca atención y padeciendo los problemas ya citados (aumentan los problemas familiares, con los amigos, los problemas psíquicos, etc.); son más propensos que los jóvenes de su edad a caer en la drogadicción, sufren más accidentes de moto y, en general, muestran más comportamientos antisociales.
www.euskonews.com

More examples