Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

anteriormente

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

lehenago (eu)

anteriormente (es)

Hori baino lehenago, berriz, Squeak E. Clean Productions konpainiako Marketin eta Promozioetako Zuzendari, eta Anti-Records ekimeneko jabegoko musikako produktore izan zen.>
www.congresociudadaniadigital1

Anteriormente fue Directora de Marketing y Promociones de Squeak E. Clean Productions, la productora de música propiedad de Anti-Records.
www.congresociudadaniadigital1


Industria-elektronika eta Automatikaren graduak prestakuntza egokia emango du hainbat arlotan (makina erremintan, paper-industrian, robotikan, auto-industrian, aeronautikan, eta abarretan) zirkuitu elektronikoak diseinatu ahal izateko; produkzio-prozesuen instrumentazioa eta automatizazioa hobetuko dituzten sistema elektronikoak garatzeko; eta prozesu industrialen kontrolerako sistemak diseinatu, aztertu eta garatzeko. Titulazio honen prestakuntza-profilak industria-eremuan elektrizitatearekin, elektronikarekin eta automatikarekin zerikusirik duten teknologiak erabiltzeko trebetasuna garatzen du, baita lehenago aipatutako arloetako eginkizunak antolatu, zuzendu eta burutzeko gaitasuna ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Título de Grado en Electrónica Industrial y Automática proporcionará la formación adecuada para desarrollar tareas de diseño de circuitos electrónicos; desarrollar sistemas electrónicos que introduzcan mejoras en la instrumentación y automatización de los procesos productivos; diseñar, analizar y desarrollar sistemas de control de procesos industriales en áreas como la máquina herramienta, industria del papel, robótica, industria del automóvil, aeronáutica, etc. El perfil formativo planteado para esta titulación desarrolla las destrezas en el uso de las tecnologías relacionadas con la electricidad, electrónica y automática en un entorno industrial, con capacidad para organizar, dirigir y ejecutar tareas en las áreas mencionadas anteriormente.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Industria-elektronika eta Automatikoaren Ingeniaritzako Graduak prestakuntza egokia emango du hainbat arlotan (makina erremintan, paper-industrian, robotikan, auto-industrian, aeronautikan, eta abarretan) zirkuitu elektronikoak diseinatu ahal izateko; produkzioprozesuen instrumentazioa eta automatizazioa hobetuko dituzten sistema elektronikoak garatzeko; eta prozesu industrialen kontrolerako sistemak diseinatu, aztertu eta garatzeko. Titulazio honen prestakuntza-profilak industria-eremuan elektrizitatearekin, elektronikarekin eta automatikarekin zerikusirik duten teknologiak erabiltzeko trebetasuna garatzen du, baita lehenago aipatutako arloetako eginkizunak antolatu, zuzendu eta burutzeko gaitasuna ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Título de Grado en Electrónica Industrial y Automática proporciona la formación adecuada para llevar a cabo tareas tales como el diseño de circuitos electrónicos; el desarrollo de sistemas electrónicos que introduzcan mejoras en la instrumentación y automatización de los procesos productivos; el diseño, análisis y desarrollo de sistemas de control de procesos industriales en áreas como la máquina herramienta, industria del papel, robótica, industria del automóvil, aeronáutica, etc. El perfil formativo planteado para esta titulación desarrolla las destrezas en el uso de las tecnologías relacionadas con la electricidad, electrónica y automática en un entorno industrial, con capacidad para organizar, dirigir y ejecutar tareas en las áreas mencionadas anteriormente.
www.enpresa-donostia.ehu.es


55.b.2 Gutxienez bazkideen ehuneko 5ak jarduera nagusitzat nekazaritza duela, aurreko ataletan pertsona fisikoentzat eskatu diren betebeharrak betetzen dituztela eta gutxienez kapital sozialaren %50ª jarduera nagusitzat nekazaritza duten nekazariena dela egiaztatzea. Esleituko den laguntzaren portzentajea, lehenago adierazitako %50aren eskakizuna bete ondoren, ustiategian dagoen nekazaritza jarduera nagusitzat dutenen portzentaje bera izango da. 55.b.3 Pertsona juridikoek beste pertsona juridiko batzuen partaidetza dutenean, euren osaera argitu beharko dute, osatzen dituzten pertsona fisikoetaraino, argitu ere, pertsona fisiko hauetako bakoitzak ustiategi onuradunean duen kapitalaren portzentajea zein den adieraziz.>
www.euskadi.net

55.b.2 Acreditar que, al menos el 50 por 100 de los/las socios/as sean agricultores a título principal, reúnan los requisitos exigidos en los apartados anteriores para las personas físicas y que, al menos el 50 por 100 del capital social pertenezca a agricultores/as a título Que se cumpla en la explotación, una vez acreditado el requisito del 50% anteriormente indicado. 55.b.3 En el caso de personas jurídicas participadas por otras personas jurídicas deberán desvelar su composición social hasta llegar a la identificación de las personas físicas que las compongan, indicando el porcentaje de cada uno de estas en capital de la explotación beneficiaria.
www.euskadi.net


Ekimenean parte hartzeko interesa duten pertsonek Euskosareko Harreman Formularioaren bidez eskaera bidali beharko dute (Hartzailea: EuskoSare Global) honako datu hauek adieraziz: izen-abizenak, nortasun agiriaren eta pasaportearen zenbakiak, jaiotze data, posta helbide osoa, harreman telefonoa, zein euskal komunitatearen kide den eta lehenago honelako ekimen batean parte hartu den.>
www.euskalkultura.com

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deberán enviar su petición a través del Formulario de Contacto de Euskosare (Destinatario: EuskoSare Global) indicando los siguientes datos: nombre y apellidos, número del documento de identidad y del pasaporte, fecha de nacimiento, dirección postal completa, teléfono de contacto, la colectividad vasca a la que se pertenece y si se ha participado en programas de cooperación anteriormente.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehendik (eu)

anteriormente (es)

Lehendik lan egin duten lan-jarduerarik gabekoak, azken enplegua uztearen arrazoiaren arabera.>
www.euskadi.net

Población sin actividad laboral que ha trabajado anteriormente, según la causa de dejar el último empleo.
www.euskadi.net


Eskatzaileak berariazko eskuordetza eman ahal izango dio Nekazaritza Sailari, zerbitzu egokiei eskatzeko aurreko puntuan aipatutako ziurtagiriak eta agiriak. - Aseguru polizaren fotokopia. - Pertsona juridikoen kasuan, ondoko agiri hauek ere erantsi beharko dira: estatutuen fotokopia eta eraketaren eskritura publikoaren fotokopia. - Akziodun diren pertsona fisikoen edota partaidetza duten sozietateen izen zerrenda, bai eta partaidetza horren ehunekoa ere, egiaztatzen dituen agiria, kudeatzaileak egindakoa. - Bazkide den pertsona fisiko bakoitzaren zerga egoitzaren ziurtagiria, Ogasunak emandakoa. - Eskatzailea poliza kolektiboa egin duten nekazaritzako ekoizleen elkartea bada: - Aseguru polizaren fotokopia. - Aseguruari heldutako nekazari bazkideen zerrenda (laborea eta azalera zehaztuta); bakoitzaren NANaren fotokopia, lehendik aurkeztuta ez badago; Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharrak egunean dituelako ziurtagiria. - Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria. - Arabako Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela ziurtatzen duen agiria.>
www.euskadi.net

El solicitante podrá delegar expresamente en el Departamento de Agricultura para que solicite a los Servicios correspondientes, los certificados y documentos señalados en el punto anterior. - Copia de la póliza de Seguro. - En el caso de persona Jurídica, además se adjuntará fotocopia de los Estatutos, Copia de la Escritura Pública de Constitución. - Documento emitido por la gerencia, que certifique la relación nominal de las personas físicas que componen el accionariado, y/o de las sociedades que tengan participación, así como porcentaje de ésta. - Certificado de Hacienda que acredite el domicilio fiscal de cada persona física socia. - En el caso de asociación de productores y productoras con póliza colectiva: - Copia de la póliza de Seguro. - Relación de personas agricultoras socias con el cultivo y superficie acogido al seguro, fotocopia de su DNI si no ha sido presentado anteriormente, certificados de estar al día con las obligaciones de la Seguridad Social y con las obligaciones fiscales. - Certificado de inscripción en el Registro de asociaciones del Gobierno Vasco. - Certificado de estar al día con la Hacienda Foral Alavesa y con la Seguridad social.
www.euskadi.net


Tratu berdintasunerako behatokia: Lehendik lan egin duten lan-jarduerarik gabekoak, azken enplegua uztearen arrazoiaren arabera.>
www.euskadi.net

Observatorio de Igualdad de Trato: Población sin actividad laboral inactiva que ha trabajado anteriormente, según la causa de dejar el último empleo.
www.euskadi.net


Galeper-haztegiak (Criadero Vascongado de Codornices S.A. merkataritza-sozietateak) lehen betetzen zuen partzelan, honakoa proposatzen da: lehendik dagoen eraikina ordezkatu eta, zehaztutako eraikigarritasun-parametroei ere jarraituz, pabiloi berri batzuk eraikitzea.>
vergara15

En la parcela ocupada anteriormente por la mercantil Criadero Vascongado de Codornices S.A., se propone la sustitución de la edificación existente por unos nuevos pabellones ajustados asimismo a los parámetros de edificabilidad fijados.
vergara15


Operazio horietarako, Jaurlaritzak lehendik erosita zituen lurzoruez gain, 5 milioi euro jarriko ditu lurzorutan eta hirigintzako eskubideetan, dagozkien urbanizazio kostuekin.>
www.donostia.org

Para ambas operaciones, el Gobierno Vasco, además de los terrenos adquiridos anteriormente, aportará otros 5 millones de euros en suelo y derechos urbanísticos, con sus correspondientes cargas de urbanización.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehendik (eu)

anteriormente (es)

Lehendik lan egin duten lan-jarduerarik gabekoak, azken enplegua uztearen arrazoiaren arabera.>
www.euskadi.net

Población sin actividad laboral que ha trabajado anteriormente, según la causa de dejar el último empleo.
www.euskadi.net


Eskatzaileak berariazko eskuordetza eman ahal izango dio Nekazaritza Sailari, zerbitzu egokiei eskatzeko aurreko puntuan aipatutako ziurtagiriak eta agiriak. - Aseguru polizaren fotokopia. - Pertsona juridikoen kasuan, ondoko agiri hauek ere erantsi beharko dira: estatutuen fotokopia eta eraketaren eskritura publikoaren fotokopia. - Akziodun diren pertsona fisikoen edota partaidetza duten sozietateen izen zerrenda, bai eta partaidetza horren ehunekoa ere, egiaztatzen dituen agiria, kudeatzaileak egindakoa. - Bazkide den pertsona fisiko bakoitzaren zerga egoitzaren ziurtagiria, Ogasunak emandakoa. - Eskatzailea poliza kolektiboa egin duten nekazaritzako ekoizleen elkartea bada: - Aseguru polizaren fotokopia. - Aseguruari heldutako nekazari bazkideen zerrenda (laborea eta azalera zehaztuta); bakoitzaren NANaren fotokopia, lehendik aurkeztuta ez badago; Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharrak egunean dituelako ziurtagiria. - Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria. - Arabako Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela ziurtatzen duen agiria.>
www.euskadi.net

El solicitante podrá delegar expresamente en el Departamento de Agricultura para que solicite a los Servicios correspondientes, los certificados y documentos señalados en el punto anterior. - Copia de la póliza de Seguro. - En el caso de persona Jurídica, además se adjuntará fotocopia de los Estatutos, Copia de la Escritura Pública de Constitución. - Documento emitido por la gerencia, que certifique la relación nominal de las personas físicas que componen el accionariado, y/o de las sociedades que tengan participación, así como porcentaje de ésta. - Certificado de Hacienda que acredite el domicilio fiscal de cada persona física socia. - En el caso de asociación de productores y productoras con póliza colectiva: - Copia de la póliza de Seguro. - Relación de personas agricultoras socias con el cultivo y superficie acogido al seguro, fotocopia de su DNI si no ha sido presentado anteriormente, certificados de estar al día con las obligaciones de la Seguridad Social y con las obligaciones fiscales. - Certificado de inscripción en el Registro de asociaciones del Gobierno Vasco. - Certificado de estar al día con la Hacienda Foral Alavesa y con la Seguridad social.
www.euskadi.net


Tratu berdintasunerako behatokia: Lehendik lan egin duten lan-jarduerarik gabekoak, azken enplegua uztearen arrazoiaren arabera.>
www.euskadi.net

Observatorio de Igualdad de Trato: Población sin actividad laboral inactiva que ha trabajado anteriormente, según la causa de dejar el último empleo.
www.euskadi.net


Galeper-haztegiak (Criadero Vascongado de Codornices S.A. merkataritza-sozietateak) lehen betetzen zuen partzelan, honakoa proposatzen da: lehendik dagoen eraikina ordezkatu eta, zehaztutako eraikigarritasun-parametroei ere jarraituz, pabiloi berri batzuk eraikitzea.>
vergara15

En la parcela ocupada anteriormente por la mercantil Criadero Vascongado de Codornices S.A., se propone la sustitución de la edificación existente por unos nuevos pabellones ajustados asimismo a los parámetros de edificabilidad fijados.
vergara15


Operazio horietarako, Jaurlaritzak lehendik erosita zituen lurzoruez gain, 5 milioi euro jarriko ditu lurzorutan eta hirigintzako eskubideetan, dagozkien urbanizazio kostuekin.>
www.donostia.org

Para ambas operaciones, el Gobierno Vasco, además de los terrenos adquiridos anteriormente, aportará otros 5 millones de euros en suelo y derechos urbanísticos, con sus correspondientes cargas de urbanización.
www.donostia.org

More examples