Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

conducta

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

jokabide (eu)

conducta (es)

Liburutegiko langileak jokabide horretaz konturatzen badira eserlekua erreserbatzeko erabili diren objektuak erretiratuko dituzte.>
www.ermua.es

Si el personal de la biblioteca detecta estas conductas, retirará los elementos utilizados para la reserva de plaza.
www.ermua.es


Egiturazko funtsen betearazpena zaintzea, lurraldearen kohesioa hobetzeko, batez ere elkartze-printzipioa eta Jokabide Kodea ezarrita. .>
www.eudel3

Vigilar la ejecución de los fondos estructurales para mejorar la cohesión territorial, en especial la aplicación del principio de asociación y del Código de Conducta.
www.eudel3


Jokabide eta gobernu onerako kodea :: Eudel>
www.eudel3

Código de conducta y buen gobierno :: Eudel
www.eudel3


EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak behar besteko konpromisoa hartzen du, Euskadiko hautetsien jokabidean ohorea eta printzipio zein jarrera etikoak nagusi izan daitezen, gobernu onaren zein kalitate instituzionalaren printzipioak bete daitezen, barruko demokrazia errespetatu dadin, udalen partaidetza sustatu dadin eta haien kudeaketa nahiz erabaki-prozesuak gardenak izan daitezen.>
www.eudel3

EUDEL-Asociación de Municipios Vascos declara su compromiso con la honorabilidad y principios y conductas éticas en el comportamiento de las electas y los electos vascos, los principios de buen gobierno y calidad institucional, la democracia interna y la promoción de la participación de los municipios, así como con la transparencia en su gestión y toma de decisiones.
www.eudel3


Beste dokumentuak » Jokabide eta gobernu onerako kodea>
www.eudel3

Otros documentos » Código de conducta y buen gobierno
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jokaera (eu)

conducta (es)

Emakumea menpekotasun eta, ondorioz, indarkeria egoeran mantentzen duten jarrera, jokaera eta sinesmenetan berriz heztea.>
web.bizkaia.net

Reeducar aquellos comportamientos, conductas, y creencias que mantienen a la mujer en situación de dependencia y por tanto de violencia.
web.bizkaia.net


Identitateak, eta horiekin batera ezinbesteko kohesio soziala, indartzen edo deusezten dituzten jokaera eta interakzio sozialak erraztu edo zaildu egiten dituzte gizarte antolakuntzak eta hiri formak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La organización social y la forma urbana facilitan o dificultan conductas e interacciones sociales que refuerzan o destruyen identidades y con ellas la cohesión social imprescindible para la sostenibilidad.
www.eusko-ikaskuntza.org


Osotasun moralaren babesak dakartzan ondorioak hurrengo hauek ditugu: alde batetik, tortura delituaren kokaleku berria (174. art.), eta, bestetik, tipo berriak sortzea, hau da, tratu apalesgarria (173. art.) eta funtzionario publikoek osotasun moralaren aurka egindako atentatua (175. art.). Tipo hauei esker, orain arte zigorrik gabe suertatutako jokaera krudel hauek erantzun penala jasoko dute.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La protección de la integridad moral supone no sólo la reubicación de otros tipos que, como la tortura (art.174), se contenían en otros Títulos del Código Penal, sino la creación de nuevos tipos penales que, como el trato degradante (art. 173) y el atentado contra la integridad moral cometido por funcionarios públicos (art. 175), permitirá evitar la impunidad de conductas tan crueles como las incursas en los mismos.
www.eusko-ikaskuntza.org


Berdintasun Sailarekin elkarlanean aritzen gara, gazteen artean eta, oro har, gizartean berdintasun jokaerak sustatzeko, bertako Beldur Barik lehiaketaren bidez, eta bai emakumeen aurkako indarkeria salatzeko ere.>
www.arrigorriaga11

También se colabora con el área de Igualdad para promover las conductas de igualdad entre la juventud y la sociedad en general, a través del Concurso local Beldur Barik, y para denunciar la violencia contra la mujer.
www.arrigorriaga11


Jokaera erregelamenduak>
www.cajanavarra.es

Reglamentos de conducta
www.cajanavarra.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

portaera (eu)

conducta (es)

a)Barne araudian ezarritako elkarbizitza- arauak beteko dituzte erabiltzaileek, eta elkarren arteko errespetua eta tolerantzia oinarritzat hartuz, behar bezalako portaera izango dute eta elkarri lagunduko diote.>
beasainMerged2col

a)Cumplirán las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno observando una conducta basada en el mutuo respeto y la tolerancia, la colaboración y la ayuda mutua recibidas.
beasainMerged2col


Administrazio-hutsegite izaera izango dute, ordenantza honek arau-haustetzat jotzen dituen egintza edo ez-egite guztiek eta haren baitan ezarritako portaera-arauen aurkako jarrerek, baina martxoaren 2ko 339/90 E.D.L.ak eta horren arau-xedapenek ondorio horientzako zuzenean ezartzearen kalterik gabe, lege penaletan sailkatutako delitu edo hutsegiteak diren kasuetan salbu, kasu horietan Administrazioak erruaren zatia horretarako eskuduntza duen eskumenari pasatuko baitio eta zigor-prozedura gelditu egingo du, Agintaritza Judizialak epai finkoa ematen ez duen arte.>
beasainMerged2col

Tendrán el carácter de falta administrativa, todas las acciones u omisiones que la presente ordenanza tipifica como infracción, así como las conductas contrarias a las normas de comportamiento en ella establecidas, sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo y sus disposiciones reglamentarias, salvo que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso la Administración pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte sentencia firme.
beasainMerged2col


Gainera, ezin daiteke ezein motako kexarik aurkeztu, ez idatziz, ezta ahoz ere, eragindakoak kexa sor dezakeen portaera edo egitateak ezagutzen dituenetik urte bat pasatuz gero.>
www.euskomedia.org

Además, no se puede presentar ningún tipo de queja, ni por escrito ni verbalmente, cuando haya pasado un año desde que el afectado tuviera conocimiento de la conducta o de los hechos susceptibles de queja.
www.euskomedia.org


Izan ere, Arartekoaren bulegoa herritarrek Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta Udalen egintzen edo portaeren inguruan dituzten kexak edo eskaerak jasotzeko zerbitzu publikoa bezala eratzen baita, beroien inguruan haiei azalpenak eskatuz.>
www.euskomedia.org

Efectivamente, la oficina del Ararteko se configura como servicio público abierto a recoger las quejas o solicitudes de los ciudadanos en relación a obras o conductas del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos y a solicitar explicaciones, al respecto, a aquéllas.
www.euskomedia.org


GIZALEGEZKO PORTAERAK ikasiko ditu, kiroltasunean eta joko-garbian oinarrituak. Besteak beste ondorengo ezaugarriak barneratuko ditu: arauak errespetatu, ziririk sartzen ez saiatu, besteekin harreman zuzenak izan, guztientzat aukera berdinak ziurtatu, helburua lortzeko edozein jokabide ez onartu, arrakasta zein porrotaren aurrean jarrera duina izan, ahalik eta gehien saiatu, barkamena eskatu eta onartu, neurriz kanpoko protestarik ez egin.>
www.euskonews.com

El niño o la niña aprenderá COMPORTAMIENTOS CÍVICOS basados en la deportividad y el juego limpio. Interiorizará, entre otras, las siguientes actitudes: respetar las normas, no intentar engañar, mantener relaciones correctas con los demás, asegurar las mismas oportunidades para todos, no aceptar cualquier conducta para lograr un objetivo, mantener una actitud digna tanto ante el éxito como ante el fracaso, esforzarse al máximo, pedir perdón y aceptarlo, no protestar desmedidamente.
www.euskonews.com

More examples