Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

escrito, -a

Share:

 • 1  adj. idatzi, idatzizko

  comunicación oral y escrita: ahozko eta idatzizko komunikazioa

 • 2  s.m. idazki, izkribu, gutun; izkirio (Ipar.)

  hemos enviado un escrito al ayuntamiento pidiendo permiso: idazki bat bidali dugu udaletxera baimen eske

 • 3  s.m. idazlan

  en sus escritos recuerda muchas veces la infancia: bere idazlanetan askotan gogoratzen du haurtzaroa

 • estar escrito
 • por escrito

*Examples are automatically obtained from dabilena

gutun (eu)

escrito (es)

Bideoak, argazkiak, berak idatzitako gutunak,...>
www.athletic-club.net

Videos, fotografías, sus escritos y de lo que sobre é...
www.athletic-club.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

idatzi (eu)

escrito (es)

Legeak ezartzen dituen epeak betetzeari begira, Euskal Autonomi Erkidegoko administrazioari zuzendutako edozein eskabide, idatzi edo komunikazio Ermuko Udalaren Erregistroan sartzen den eguna guztiz balioduna izango da, Eusko Jaurlaritzaren Bilboko lurralde-ordezkaritzan edo Lakuan bertan aurkeztu eta erregistratu izan balitz legez.>
www.ermua.es

La fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de Ermua de las solicitudes, escritos o comunicaciones de todo tipo dirigidos a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, será plenamente válida a los efectos de cumplimiento de los plazos legales por las personas interesadas, como si hubieran sido presentados y registrados en la Delegación de Bilbao del propio Gobierno Vasco o en su sede de Lakua.
www.ermua.es


Horretarako, lankidetza-hitzarmena sinatu dugu Eusko Jaurlaritzarekin, Eusko Jaurlaritzako Autonomi Erkidegoaren administrazioari zuzendutako idatziak udal erregistroetan aurkeztu ahal izateko, eta bertan jasotzen dira alderdi bakoitzaren konpromisoak eta betebeharrak Eusko Jaurlaritzarekiko herritarren harremana arindu eta errazago egiteko.>
www.ermua.es

Para ello, hemos suscrito con el Gobierno Vasco el correspondiente Convenio de colaboración para la presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales, en el que se reflejan las obligaciones y compromisos que asume cada parte, con el objetivo de facilitar las relaciones de la ciudadanía con la Administración del propio Gobierno Vasco.
www.ermua.es


Zure idatzi hau arretaz irakurri eta aztertuko dugu, eta ahal dela, adierazi eta iradokitakoa kontutan hartu eta gure egiten saiatuko gara.>
www.ermua.es

Nos comprometemos a estudiar con todo interés tu escrito y, si es posible, intentaremos hacer realidad su contenido.
www.ermua.es


Heltzen zaizkigun idatzi guztiak arretaz aztertzeko eta, ahal den neurrian, horien edukiak errealitate egiteko konpromisoa hartzen dugu.>
www.ermua.es

Nos comprometemos a estudiar con todo interés los escritos que se nos hagan llegar y, si es posible, intentaremos hacer realidad su contenido.
www.ermua.es


Hans Christian Andersen idazleak idatziriko “El soldadito de plomo” ipuinaren pertsonaia bat –dantzaria-bertara joan zaie, haiekin bisitaldia pasatzera.>
www.ermua.es

Allí les esperaba “La bailarina” un personaje del cuento “El soldadito de plomo” escrito por Hans Christian Andersen.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

idatzizko (eu)

escrito (es)

SEGUROSLAGUNARO.COM web gunera lotura zuzen egiten duen erakundeak LAGUN ARO ASEGURUAK etxearen eta/edo SEGUROSLAGUNARO.COM web gunearen marka , izena, izen komertziala, errotulua, logotipoa, slogana edo bestelako edozein identifikazio-elementu sartu nahi izango balu, horretarako berariazko eta idatzizko baimena izan beharko du aldez aurretik.>
www.seguroslagunaro.com

Si la entidad que realiza el enlace desde su página a SEGUROSLAGUNARO.COM correctamente deseara incluir en su página Web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o cualquier otro tipo de elemento identificativo de SEGUROS LAGUN ARO y/o de SEGUROSLAGUNARO.COM, deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito.
www.seguroslagunaro.com


Grabazioetan ageri direnen baimenarekin egin direla haiek, eta adingaberik ageri baldin bada, haien guraso, legezko ordezkari edo tutoreek idatzizko baimena eman dutela eta hori egiaztatzerik baduela, noiznahi eskatzen bazaio.>
www.mondragon2

Que las citadas grabaciones han sido realizadas con el consentimiento de las personas que aparecen en las mismas y que en caso de aparecer menores el citado consentimiento se ha prestado por escrito por sus representantes legales, padres o tutores y podrá acreditarlo en cualquier momento que sea requerido para ello.
www.mondragon2

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

idazki (eu)

escrito (es)

Hala ere, kexa-idazkiak ez du eragozten Ermuko Udalak agindutako administrazio-egintzen aurka legeetan ezarritako errekurtsoak aurkeztea.>
www.ermua.es

La presentación de un escrito de queja no impide la interposición de los recursos previstos en las leyes contra los actos administrativos dictados por el Ayuntamiento de la Villa de Ermua.
www.ermua.es


Erabiltzaileak ahalmena du emandako baimena baliogabetzeko, baita sartzeko, aldatzeko, bertan behera uzteko edo aurka egiteko eskubideak gauzatzeko. Hala jokatuz gero, gauzatutako eskubidea zein den zehaztu beharko du, dela eudel@eudel.eus helbide elektronikoaren bitartez dela idazki baten bitartez helbide honetan:>
www.eudel3

El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce, a través de la dirección de correo electrónico eudel@eudel.eus o por escrito en la dirección:
www.eudel3


Eskabidea aurkezterakoan bakarrik ordezkatu ahal izango da ziurtagiria eskatu dela dioen idazki batekin; idazki horrek behar bezalako zigilua eraman behar du.>
www.euskadi.net

Únicamente a los efectos de presentación de la solicitud podrá sustituirse por el escrito, debidamente sellado, en el que conste haberse solicitado la certificación.
www.euskadi.net


Eskabidea aurkezteko ondorioetarako soilik ordeztu ahal izango da, behar bezala zigilatutako idazki batez, zeinetan jasoko baita ziurtagiria eskatua dela; eta deialdia ebatzi baino lehen aurkeztu beharko da ziurtagiri positiboa.>
www.euskadi.net

Únicamente a los efectos de presentación de la solicitud podrá sustituirse por el escrito, debidamente sellado, en el que conste haberse solicitado la certificación, debiendo aportar la certificación positiva antes de que se resuelva la convocatoria.
www.euskadi.net


Hala ere, araudi honetan bildutako arautzeari jarraiki baiezkoa jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituzten eta baliabide ekonomikorik ez izateagatik soilik ezesten diren diru-laguntza lortzeko eskaerak hurrengo ekitaldian ebatzi ahal izango dira, betiere eskatzaileak dagokion Lurralde Ordezkaritzara idazki bat bidaltzen badu eta bertan eskaera baldintza berberetan mantentzeko asmoa adierazten badu.>
www.euskadi.net

No obstante, las solicitudes que reúnan todos los requisitos para ser atendidas conforme a la regulación contenida en la presente normativa y se denieguen únicamente por falta de recursos económicos, podrán ser resueltas en el ejercicio económico siguiente, siempre y cuando el solicitante dirija un escrito a la Delegación Territorial correspondiente manifestando su intención de mantener su solicitud en las mismas condiciones.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izkribu (eu)

escrito (es)

Klaserik gabeko gizartearen ideiak biziki erakartzen zuen; alde batetik Marxen izkribuen eraginez, eta, bestetik, bere herriko lehen gizarteen egitura eta antolamenduari zion miresmenaz ere.>
www.euskonews.com

Le resultaba muy atractiva la idea de una sociedad sin clases; por un lado por la influencia de los escritos de Marx y, por otro, por la admiración que sentía por la estructura y la organización de las antiguas sociedades del pueblo xhosa.
www.euskonews.com

More examples