Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

firma

Share:

 • 1  s.f. [autógrafo] sinadura, izenpe; firma (Heg.)

  hace falta la firma del director: zuzendariaren sinadura behar da

 • 2  s.f. [acto] izenpetze, sinatze

  el presidente no acudió al acto de la firma de los acuerdos: hitzarmen-sinatzearen ekitaldira ez zen lehendakaria joan

 • 3  s.f. [razón social] merkataritza-izen; izen sozial, sozietate-izen

 • 4  s.f. [empresa] enpresa, firma

  es una firma comercial de prestigio: izen handiko enpresa da

 • 5  s.f. (fig.) [sello, huella] ukitu, arrasto, marka

  ese libro, aunque es distinto de los anteriores, lleva la firma de su autor: liburu hori, aurrekoetatik desberdina bada ere, egilearen ukitua darama

*Examples are automatically obtained from dabilena

firma (eu)

firma (es)

Prestakuntza» Zuzendaritza eta pertsonal teknikoa» Online ikastaroa: Firma electrónica>
www.eudel3

Formación» Personal directivo y técnico» Curso online: Firma electrónica
www.eudel3


Online ikastaroa: Firma electrónica>
www.eudel3

Curso online: Firma electrónica
www.eudel3


Online ikastaroa: Firma electrónica :: Eudel>
www.eudel3

Curso online: Firma electrónica :: Eudel
www.eudel3


1997an Oihanak Tartalo firma sortu zuen bere kamiseta serigrafiatuei izena emateko. Eta berehala, Euskal Herriko artisau dendetan ezagutzera eman zituen.>
www.euskonews.com

En 1997 Oihana crea la firma Tartalo para dar nombre a sus camisetas serigrafiadas, dándolas a conocer en tiendas de artesanía de Euskal Herria.
www.euskonews.com


Momentu horretan esaterako, Eusko Ikaskuntzan, bat-batean, emakume gehiago sartu ziren, prentsan emakume firma gehiago zeuden.>
www.euskonews.com

En ese momento, por ejemplo, de repente entraron más mujeres en Eusko Ikaskuntza, había más firmas de mujeres en prensa.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izenpe (eu)

firma (es)

Online ikastaroa: Izenpe elektronikoa.>
www.eudel3

Curso online: Firma electrónica.
www.eudel3


Prestakuntza» Historikoa» Online ikastaroa: Izenpe elektronikoa.>
www.eudel3

Formación» Histórico» Curso online: Firma electrónica.
www.eudel3


Beste hirugarren batek (baimendutako izenpe elektronikoduna) euren izenean tramitazio elektrikoak egin ditzala nahi duten enpresa baimenduak.>
www.euskadi.net

Empresas autorizadas que deseen que otro tercero (en posesión de firma electrónica reconocida) realice tramitaciones telemáticas en su nombre.
www.euskadi.net


Sinadura elektronikodun ziurtagiriei dagokienez, gaur egun ondoko hauek aintzatesten ditu Bizkaiko Foru Aldundiak: Izenpe, S.A.k ematen dituenak, Camerfirma, S.A.renak, bai eta NAN digitalari eta Osakidetzaren osasun-txartelari erantsitakoak ere.>
web.bizkaia.net

Respecto de los certificados de firma electrónica, en la actualidad la Diputación Foral de Bizkaia reconoce los siguientes: los de Izenpe, S.A., los de Camerfirma, S.A., así como los incorporados al DNI digital y a la tarjeta sanitaria de Osakidetza.
web.bizkaia.net


Horretarako beharrezkoa da BizkaiBai txartela edo Bizkaiko Foru Aldundiak aintzat hartzen duen sinadura elektronikodun txartela (NAN elektronikoa, ONA txartela, IZENPE,…etab.) edukitzea.>
web.bizkaia.net

Para ello es necesario disponer de una tarjeta BizkaiBai o de una tarjeta con firma electrónica (DNI electrónico, tarjeta ONA, IZENPE, etc), reconocida por la Diputación Foral de Bizkaia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sinadura (eu)

firma (es)

Kontu horretako fondoak erabiltzeko, kutxazain-ordaintzailearen sinadura izango duten izendun txekeak zein banku transferentziak egin beharko dira.>
www.ermua.es

Las disposiciones de fondos de la cuenta señalada se efectuará mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, con la firma individual del cajero-pagador.
www.ermua.es


Etxean tratu txarrak edo sexu erasoak jaso dituzten emakumeak modu koordinatuan artatzeko protokoloa egin eta hori ezartzeko sinadura eta prozedurari hasiera eman dio Berdintasun sailak, artapena hobetzeko xedez.>
www.ermua.es

El Departamento de Igualdad inicia el procedimiento para la firma e implantación de un protocolo de coordinación interinstitucional en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico o agresiones sexuales, con el objetivo de mejorar dicha atención.
www.ermua.es


Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidaliko zaio Ermua Hiriko Udaleko Segurtasunaren arduradunari Valdespina Markesa 1, 48260 Ermua helbidera, ondorengo datuak jasoz: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskabidearen eskakizuna, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.>
www.ermua.es

La persona usuaria o persona que lo represente podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita a la persona Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de la Villa de Ermua a la dirección Marqués de Valdespina 1, 48260 Ermua (Bizkaia), con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero.
www.ermua.es


Sinadura elektronikoaren bidez egindako eskabidearen frogagiriaren kopia inprimatua.>
www.ermua.es

Copia impresa del resguardo de solicitud realizada mediante firma electrónica.
www.ermua.es


Nolanahi ere inor ez dago eredu horiek erabiltzera behartuta, beraz, norberak nahi duen edozein eredu erabil daiteke baldin eta HAAJAPELen 70. artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen badira (interesdunaren izen-abizenak, sinadura…).>
www.ermua.es

Esto no obstante, ninguna persona está obligada a hacer uso de dichos modelos, por lo que se admitirá cualquier documento que elija libremente, siempre que cumpla con los requisitos que establece el artículo 70 LRJPAC (nombre y apellidos de la persona interesada, firma…).
www.ermua.es

More examples