Elhuyar Hiztegia

es > eu

materia

Share:

 • 1  s.f. materia

  la materia puede convertirse en energía y la energía en materia: materia energia bihur daiteke, eta energia materia

  la persona está compuesta de materia y de espíritu: pertsona materiaz eta izpirituaz osatuta dago

 • 2  s.f. gai, materia, substantzia

  el aire es una materia ligera: airea gai arina da

 • 3  s.f. gai

  la materia que trata este libro es la salud: liburu honek darabilen gaia osasuna da

 • 4  s.f. gai; ikasgai, irakasgai; jakintzagai

  la física es una materia fundamental en los estudios: fisika funtsezko gaia da ikasketetan

 • en materia de
 • entrar en materia

*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

materia (es)

Bertan, Administrazio Publikoari buruzko iritziak jasotzen dira; administrazioa nola hobetu eta herritarrengana nola hurbildu izaten dira gai nagusiak.>
www.congresociudadaniadigital1

Asesor, conferenciante y docente en materia de Open Government, Open Data, innovación pública, e-Government, intraemprendizaje, Salud 2.0, Web 2.0.
www.congresociudadaniadigital1


Herritarrak interesatzen zaizkion gaiak ezik, mezu horien hizkuntza ere aukeratu ahal izango du>
www.ermua.es

La persona interesada podrá elegir las materias de su interés e incluso la opción idiomática
www.ermua.es


Horrenbestez, industria-kimikaren arlo guztietan egikaritu ahal izango dute beren lanbidea; hau da, Bulego Teknikoan, Laborategietan, Ekoizpenean, Mantenuan, etab. Beharrezko gaitasunak eskuratzeko trebakuntzaren baitan oinarrizko zientzietako, industriaingeniaritzarekin bat datozen teknologietako, teknologia kimikoko eta enpresen antolakuntzako gaiak biltzen dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su campo de ejercicio profesional se sitúa en diferentes áreas de la industria química (Oficina Técnica, Laboratorios, Producción y Mantenimiento, etc.). La formación para adquirir las capacidades necesarias incluye materias de ciencias básicas, de tecnologías comunes a la ingeniería industrial, de tecnología química y de organización de empresas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Bere zereginen artean, baliabide naturalen jasangarritasun, plangintza eta ustiapen arrazionalerako gomendio aditua ematea ere badago.- Informazio, dokumentazio eta dibulgazioko profesionala museo, parke natural, zoologiko, argitaletxe, komunikazio kabinete, enpresa, fundazio zientifiko, prentsa edo telebistan, zientziaren, bizitzaren eta ingurune naturalaren arloko gida edo monitore,idazle, erredaktore, kazetari espezializatu, dibulgatzaile, aholkulari zientifiko, ilustratzaile edo argazkilari gisa.- Zientzia biologikoarekin erlazionatutako produktu edo zerbitzuen merkataritza eta marketineko profesionala, aurreko ataletan deskribatutako eremu guztietan. - Enpresen kudeaketa eta antolaketako profesionala, zuzendaritza lanak edo goi mailako kudeaketa adituko lanetan, biologoen prestakuntzarekin eta lanbidearekin erlazionatutako enpresa eremuetan.- Irakaskuntzako profesionala, bigarren mailako irakaskuntzan, unibertsitateko irakaskuntzan, lanbide heziketan, etengabeko prestakuntzan eta graduondoko prestakuntzan, ezagutza zientifikoarekin oro har eta bizitzaren zientziekin eta zientzia esperimentalekin zehazki erlazionatutako arlo eta gaietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su tarea conlleva también la recomendación experta para la sostenibilidad, la planificación y la explotación racional de los recursos naturales.- Profesional de la información, documentación y divulgación en museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, escritor, redactor, periodistaespecializado, divulgador, asesor científico, ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores.- Profesional de la gestión y organización de empresas, que realiza tareas de dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la profesión del biólogo.- Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado en áreas o materias relacionadas con el conocimiento científico, en general, y específicamente con las ciencias de la vida yexperimentales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Toki-Garapenerako Alorra Ermua Hiriko Udalak herriko bizilagunei ematen dien zerbitzua da, eta bertan biltzen dira Udalak herritarrei eskaintzen dizkien toki-garapen eta enplegu gaietako jarduketa guztiak.>
www.ermua.es

El Área de Desarrollo local es un servicio que el Ayuntamiento de la Villa de Ermua presta a sus vecinos y vecinas, en el que se integran todas las actuaciones en materia de desarrollo local y empleo que desde la esfera municipal se oferta a la ciudadanía.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irakasgai (eu)

materia (es)

Hautazko irakasgaiak -hots, titulua eskuratuko duenaren gaitasun teknikoa bermatzen duten derrigorrezko irakasgaien osagarriak-, beraz, bi curriculum-ildotan banatu dira eta ikasleek horietako bat aukeratu beharko dute nahitaez.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Para conseguir ese importante objetivo las materias optativas estarán organizadas en dos líneas curriculares, de manera que cada alumno o alumna debe elegir necesariamente una de ellas. Dichas Líneas Curriculares son:
www.enpresa-donostia.ehu.es


Gainerako hizkuntza horiek familia barruko erabilerara murriztuta geratu ziren. Antzeko zerbait gertatu zen antzinako Sobietar Batasunean estatu sateliteetan aplikatu zen errusiartze-politikarekin, errusiera nahitaezko irakasgai gisa ezarri baitzen 1938. urteaz geroztik. Edonola ere, estatu demokratikoetan ere gutxi daitezke hizkuntzak, nahiz eta zuzeneko debekurik ez dagoen.>
www.euskara.euskadi.net

La política lingüística aplicada en el estado español durante el franquismo llevó a un proceso de minorización del resto de lenguas vernáculas que quedaron relegadas al uso familiar; algo parecido ocurrió con la política de rusificación aplicada en el antigua Unión Soviética sobre los estados satélites, en los que se impuso el ruso como materia obligatoria a partir de 1938.
www.euskara.euskadi.net


Beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzeko prestakuntzak oinarrizko zientzietako, industriaingeniaritzaren teknologietako, teknologia kimikoko eta enpresen antolakuntzako irakasgaiak biltzen ditu.>
www.ehu.es

La formación para adquirir las capacidades necesarias incluye materias de ciencias básicas, de tecnologías comunes a la ingeniería industrial, de tecnología química y de organización de empresas.
www.ehu.es


5) Behin hautatua izan ondoren, Erasmus ikasleak zehaztu egin beharko du destinoko ikastegiko zein irakasgai egin nahi dituen.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

5) Una vez seleccionado, el estudiante Erasmus deberá determinar qué materias del centro extranjero de destino desea cursar.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Irakasgai horien aukeraketa eta Eskolako Ikasketa Planeko irakasgaiekin haiek duten bateragarritasuna "Aitormen Akademikorako Aurre Konpromisoa" esaten zaion dokumentuan adierazi beharko da. Hori Eskolako Nazioarteko Harremanetarako zuzendariordeak gainbegiratuta bete beharko da eta honek onartu beharko du, Eskolako Nazioarteko Harremanetarako Batzordeari bidaltzeko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La elección de dichas materias y su correspondencia con asignaturas del Plan de Estudios de la Escuela debe reflejarse en el documento denominado "Compromiso Previo de Reconocimiento Académico", que deberá ser cumplimentado bajo la supervisión de la Subdirectora de RRII de la Escuela y ser aceptado por ella, para que sea remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Escuela.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

materia (eu)

materia (es)

Kimikan graduatua" materiaren egitura eta erreaktibotasunaren arteko harremana ezagutzen duena da, maila makroskopikoan eta mikroskopikoan. Gainera, ezagutza horiek konposatu kimikoak sintetizatu eta analizatzerakoan erabiltzeko gai da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El "Graduado en Química" es una persona con conocimientos de las relaciones entre la estructura y reactividad de la materia, tanto a nivel macroscópico como microscópico, y es capaz de aplicar este conocimiento para sintetizar y analizar compuestos químicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ekainaren 19ko 5/1985 Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko Lege Organikoak, gerora ondoren zerrendatzen diren legeek aldarazi dutena: apirilaren 2ko 1/1987 eta martxoaren 3ko 8/1991 Lege Organikoak, eta ekainaren 15eko 5/1990 Legeak Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak arautzen dituena; benetako hauteskunde libre, baketsu, ireki eta lehiakorrak egitea bermatzen dituen oinarrizko materiak arautzen dituzte, ezinbestekoak suertatzen direnak estatu demokratiko bat existitu ahal izateko.>
www.ermua.es

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, y por la Ley Orgánica 8/1991, de 3 de marzo; y la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, regulan materias que resultan fundamentales para garantizar la celebración de elecciones libres, reales, pacíficas, abiertas, competitivas y disputadas, sin las cuales el estado democrático deja de existir.
www.ermua.es


Ordu bete atsegin eta entretenigarria pasako duzu. Hipo eta Condrias bi doktore dira, hainbat materiatan adituak direnak eta hipokondria eta hipopotamoaren arteko desberdintasuna azalduko digutenak (ezberdintasunik baldin badago, behintzat).>
www.ermua.es

Pasarás una hora muy agradable y entretenida.Hipo y Condrias son dos doctores, doctos en varias materias que nos explican la diferencia entre la hipocondría y el hipopótamo (suponiendo que dicha diferencia exista).
www.ermua.es


Datu hori errazago sartu ahal izateko, erabiltzaileak laguntza-botoi bat du, zeinarekin ondokoei dagozkien deskribatzaileak aurkituko diren: materia jakin batenak, entitate batenak, leku geografiko batenak, edo testu jakin bat dutenak, betiere deskribatzaileak sailkatzeko bitarteko pantaila baten bidez aurkitu ere.>
www.euskadi.net

Para facilitar la introducción de este dato, el usuario dispone de un botón de ayuda, con el que puede realizar búsquedas para encontrar los descriptores que correspondan a una determinada materia, entidad o lugar geográfico a través de una pantalla intermedia de clasificación de descriptores, o que contengan un determinado texto.
www.euskadi.net


Lan eremuko jazarpen sexistarekin eta sexu jazarpenarekin lotutako ekimenak landu beharreko arloak dira, materian esku hartzea ahalbidetzen duten arauak egon arren.>
www.euskadi.net

Las actuaciones en materia de acoso sexista y sexual en el ámbito laboral son todavía una asignatura pendiente, a pesar de existir marcos normativos que pueden favorecer intervenciones en esta materia.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

materia (es)

Bertan, Administrazio Publikoari buruzko iritziak jasotzen dira; administrazioa nola hobetu eta herritarrengana nola hurbildu izaten dira gai nagusiak.>
www.congresociudadaniadigital1

Asesor, conferenciante y docente en materia de Open Government, Open Data, innovación pública, e-Government, intraemprendizaje, Salud 2.0, Web 2.0.
www.congresociudadaniadigital1


Herritarrak interesatzen zaizkion gaiak ezik, mezu horien hizkuntza ere aukeratu ahal izango du>
www.ermua.es

La persona interesada podrá elegir las materias de su interés e incluso la opción idiomática
www.ermua.es


Horrenbestez, industria-kimikaren arlo guztietan egikaritu ahal izango dute beren lanbidea; hau da, Bulego Teknikoan, Laborategietan, Ekoizpenean, Mantenuan, etab. Beharrezko gaitasunak eskuratzeko trebakuntzaren baitan oinarrizko zientzietako, industriaingeniaritzarekin bat datozen teknologietako, teknologia kimikoko eta enpresen antolakuntzako gaiak biltzen dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su campo de ejercicio profesional se sitúa en diferentes áreas de la industria química (Oficina Técnica, Laboratorios, Producción y Mantenimiento, etc.). La formación para adquirir las capacidades necesarias incluye materias de ciencias básicas, de tecnologías comunes a la ingeniería industrial, de tecnología química y de organización de empresas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Bere zereginen artean, baliabide naturalen jasangarritasun, plangintza eta ustiapen arrazionalerako gomendio aditua ematea ere badago.- Informazio, dokumentazio eta dibulgazioko profesionala museo, parke natural, zoologiko, argitaletxe, komunikazio kabinete, enpresa, fundazio zientifiko, prentsa edo telebistan, zientziaren, bizitzaren eta ingurune naturalaren arloko gida edo monitore,idazle, erredaktore, kazetari espezializatu, dibulgatzaile, aholkulari zientifiko, ilustratzaile edo argazkilari gisa.- Zientzia biologikoarekin erlazionatutako produktu edo zerbitzuen merkataritza eta marketineko profesionala, aurreko ataletan deskribatutako eremu guztietan. - Enpresen kudeaketa eta antolaketako profesionala, zuzendaritza lanak edo goi mailako kudeaketa adituko lanetan, biologoen prestakuntzarekin eta lanbidearekin erlazionatutako enpresa eremuetan.- Irakaskuntzako profesionala, bigarren mailako irakaskuntzan, unibertsitateko irakaskuntzan, lanbide heziketan, etengabeko prestakuntzan eta graduondoko prestakuntzan, ezagutza zientifikoarekin oro har eta bizitzaren zientziekin eta zientzia esperimentalekin zehazki erlazionatutako arlo eta gaietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su tarea conlleva también la recomendación experta para la sostenibilidad, la planificación y la explotación racional de los recursos naturales.- Profesional de la información, documentación y divulgación en museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, escritor, redactor, periodistaespecializado, divulgador, asesor científico, ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores.- Profesional de la gestión y organización de empresas, que realiza tareas de dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la profesión del biólogo.- Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado en áreas o materias relacionadas con el conocimiento científico, en general, y específicamente con las ciencias de la vida yexperimentales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Toki-Garapenerako Alorra Ermua Hiriko Udalak herriko bizilagunei ematen dien zerbitzua da, eta bertan biltzen dira Udalak herritarrei eskaintzen dizkien toki-garapen eta enplegu gaietako jarduketa guztiak.>
www.ermua.es

El Área de Desarrollo local es un servicio que el Ayuntamiento de la Villa de Ermua presta a sus vecinos y vecinas, en el que se integran todas las actuaciones en materia de desarrollo local y empleo que desde la esfera municipal se oferta a la ciudadanía.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

materia (es)

Bertan, Administrazio Publikoari buruzko iritziak jasotzen dira; administrazioa nola hobetu eta herritarrengana nola hurbildu izaten dira gai nagusiak.>
www.congresociudadaniadigital1

Asesor, conferenciante y docente en materia de Open Government, Open Data, innovación pública, e-Government, intraemprendizaje, Salud 2.0, Web 2.0.
www.congresociudadaniadigital1


Herritarrak interesatzen zaizkion gaiak ezik, mezu horien hizkuntza ere aukeratu ahal izango du>
www.ermua.es

La persona interesada podrá elegir las materias de su interés e incluso la opción idiomática
www.ermua.es


Horrenbestez, industria-kimikaren arlo guztietan egikaritu ahal izango dute beren lanbidea; hau da, Bulego Teknikoan, Laborategietan, Ekoizpenean, Mantenuan, etab. Beharrezko gaitasunak eskuratzeko trebakuntzaren baitan oinarrizko zientzietako, industriaingeniaritzarekin bat datozen teknologietako, teknologia kimikoko eta enpresen antolakuntzako gaiak biltzen dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su campo de ejercicio profesional se sitúa en diferentes áreas de la industria química (Oficina Técnica, Laboratorios, Producción y Mantenimiento, etc.). La formación para adquirir las capacidades necesarias incluye materias de ciencias básicas, de tecnologías comunes a la ingeniería industrial, de tecnología química y de organización de empresas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Bere zereginen artean, baliabide naturalen jasangarritasun, plangintza eta ustiapen arrazionalerako gomendio aditua ematea ere badago.- Informazio, dokumentazio eta dibulgazioko profesionala museo, parke natural, zoologiko, argitaletxe, komunikazio kabinete, enpresa, fundazio zientifiko, prentsa edo telebistan, zientziaren, bizitzaren eta ingurune naturalaren arloko gida edo monitore,idazle, erredaktore, kazetari espezializatu, dibulgatzaile, aholkulari zientifiko, ilustratzaile edo argazkilari gisa.- Zientzia biologikoarekin erlazionatutako produktu edo zerbitzuen merkataritza eta marketineko profesionala, aurreko ataletan deskribatutako eremu guztietan. - Enpresen kudeaketa eta antolaketako profesionala, zuzendaritza lanak edo goi mailako kudeaketa adituko lanetan, biologoen prestakuntzarekin eta lanbidearekin erlazionatutako enpresa eremuetan.- Irakaskuntzako profesionala, bigarren mailako irakaskuntzan, unibertsitateko irakaskuntzan, lanbide heziketan, etengabeko prestakuntzan eta graduondoko prestakuntzan, ezagutza zientifikoarekin oro har eta bizitzaren zientziekin eta zientzia esperimentalekin zehazki erlazionatutako arlo eta gaietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su tarea conlleva también la recomendación experta para la sostenibilidad, la planificación y la explotación racional de los recursos naturales.- Profesional de la información, documentación y divulgación en museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, escritor, redactor, periodistaespecializado, divulgador, asesor científico, ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores.- Profesional de la gestión y organización de empresas, que realiza tareas de dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la profesión del biólogo.- Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado en áreas o materias relacionadas con el conocimiento científico, en general, y específicamente con las ciencias de la vida yexperimentales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Toki-Garapenerako Alorra Ermua Hiriko Udalak herriko bizilagunei ematen dien zerbitzua da, eta bertan biltzen dira Udalak herritarrei eskaintzen dizkien toki-garapen eta enplegu gaietako jarduketa guztiak.>
www.ermua.es

El Área de Desarrollo local es un servicio que el Ayuntamiento de la Villa de Ermua presta a sus vecinos y vecinas, en el que se integran todas las actuaciones en materia de desarrollo local y empleo que desde la esfera municipal se oferta a la ciudadanía.
www.ermua.es

More examples