Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

transcurrir

Share:

  •  v.intr. igaro, pasatu, iragan, joan

    el tiempo transcurrió lentamente: denbora astiro igaro zen

    los años transcurren sin darnos cuenta: urteak gu ohartu gabe doaz

*Examples are automatically obtained from dabilena

igaro (eu)

transcurrir (es)

Arau-urratze datatik kontatzen hasita jakinarazpena egiten edo ebazpena ematen denera bitartean urte bete baino gehiago igarotzen bada, espedientea iraungi egingo da>
www.ermua.es

Si desde la fecha de la infracción hasta la notificación de la sanción o resolución transcurre un plazo superior a un año, se produciría la caducidad del expediente
www.ermua.es


Ezer gutxi dago aipatzeko, goiza eta eguerdia normaltasunean igaro baititugu udalerrian.>
www.ermua.es

Lo más destacable de la jornada es que la mañana ha transcurrido apacible, sin nada especial que reseñar en materia electoral.
www.ermua.es


Liburua, Estatu Batuetan argitaratuta dago eta Ermuko Liburutegira egilearen beraren eskutik heldu da, Ermuan egonaldia egitean liburua aurkezteko aprobetxatu baitu. Liburua ingelesez dago idatzita eta lehen pertsonan eta 9 kapitulutan erbestealdiaren zailtasunak, jaio eta hazi ziren herriko oroitzapenak, hizkuntza, ohiturak, familia eta Gerra Zibilaren ondorioz bere bizitza igaro duen leku desberdinak: Frantzia, Dominikar Errepublika, Mexiko eta azkenik EEBB.>
www.ermua.es

El libro está escrito en inglés y narra en primera persona y a lo largo de 9 capítulos las vicisitudes del exilio, los recuerdos de la infancia del pueblo donde nacieron y crecieron, el idioma, las costumbres, la familia y los diferentes lugares por los que transcurrió su vida a causa de la Guerra Civil: Francia, República Dominicana, México y finalmente EEUU.
www.ermua.es


Mendi-hegalaren erditik igarotzen den eta Argiñuzta errekastoa zeharkatzen duen pista ezkerretan hartuz. 4,1 km Yantziko zabala edo Yantzisoroko lepora iritsiko gara.>
www.errenteria.net

Tomar a la izquierda por una pista que transcurre a media ladera, cruza la regata de Argiñuzta y llega al (4.1 km) collado de Yantziko Zabala o Yantzisoro.
www.errenteria.net


15 egun horiek igarota, ibilgailua egoera berean baldin badago, udal depositura eramango da.>
www.eskoriatza.net

Si transcurridos los 15 días el vehículo persistiese en el mismo estado se procederá a su retirada al depósito municipal.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

iragan (eu)

transcurrir (es)

Iragandako denbora gorabehera, Konstituzioaren eta Estatutuaren arabera Autonomia Erkidegoari dagozkion eskuduntza garrantzitsuak oraindik eman gabe daude.>
www.euskomedia.org

A pesar del tiempo transcurrido todavía quedan por transferir importantes competencias que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto corresponden a la Comunidad Autónoma.
www.euskomedia.org


Hortik ondoriozta daitekeenez, behin testamentu emailea hil ostean ere dokumentua idazteko aukera bada, beti ere testamentua eman eta idazten den unearen artean denbora neurriz gain iragan ez bada behintzat.>
www.euskomedia.org

De donde se deriva que la redacción del documento puede llevarse a cabo incluso una vez muerto el otorgante, siempre que no transcurra un tiempo excesivo entre el acto del otorgamiento y el momento de la escritura.
www.euskomedia.org


Epea iraganda, zorrak behin betiko iraungiak izango dira.>
www.donostia.org

Transcurrido dicho plazo, las deudas quedarán definitivamente extinguidas.
www.donostia.org


Udalaren Kolunbarioa Ordenantza Arautzailea behin-betiko onetsia izan ondoren, Probintziako aldizkari Ofizialean testu osoa argitaratzen da, Errigemena Lokaleako Oinarriak arautzen dituen Legeko 70.2 artikuluak agintzen duena betez, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 65.2 artikuluan aurrikusutako epea iragandakoan sartu da indarrean.>
www.lasarte-oria.org

Aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora del Columbario Municipal, se pública en el Boletin Oficial de la Provincia el texto integro en cumplimiento de lo preceptuado en el artº 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
www.lasarte-oria.org


Herritarren Elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko Udal-Ordenantza behin-betiko onetsia izan ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean testu osoa argitaratzen da, Erregimen Lokaleko Oinarrik arautzen dituen Legeko 70.2 artikuluak agintzen duena betez, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 65.2 artikuluan aurrikusitako epea iragandakoan sartu da indarrean.>
www.lasarte-oria.org

Aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de la convivencia ciudadana y del uso y limpieza de la vía pública, se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el texto íntegro en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
www.lasarte-oria.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

pasatu (eu)

transcurrir (es)

Bi urte pasa ondoren jaberik agertzen ez bada, galdutako gauza aurkitu duenari emango zaio.>
www.eskoriatza.net

Si transcurridos dos años no aparece el dueño, el objeto perdido se le entregará al que lo encontró.
www.eskoriatza.net


a) Agintari eskudunak bide publikotik ibilgailua kendu eta jasota bi hilabete baino gehiago pasa direnean, eta abandonatu itxura izan arren, matrikula edo jabea nor den jakiteko bidea ematen duen ezaugarriren bat baldin badauka, jabeari eskatuko zaio 15 eguneko epean ibilgailua hortik kentzeko, berari adieraziz, hori egiten ez badu, hiri hondakin solidoari dagokion tratamendua emango zaiola.>
www.eskoriatza.net

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente, y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que en el plazo de 15 días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
www.eskoriatza.net


Epe hori pasatu eta eskatzaileakezelako dokumentaziorik aurkeztu ez badu, espedientea, bestelakotramite barik, artxibatu egingo da eta eskatzaileari ordura arteaurkeztutako dokumentu guztiak itzuli egingo zaizkio. 5. Eskaria aurkeztu den egunetik aurrera 3hilabeteko epea egongo da erantzuna emateko.>
www.eskoriatza.net

Cuando en los documentos presentados por el /lasolicitante se compruebe que la documentación presentada estáincompleta o es insuficiente, se concederá al mismo un plazo de 15días(a contar desde el día siguiente al de la notificación a talefecto) a fin de que se repare la carencia o insuficiencia mencionada,y una vez transcurrido el plazo sin que se haya efectuado la reparaciónnecesaria, se procederá al archivo del mismo sin más trámite y serándevueltos los documentos al solicitante.
www.eskoriatza.net


Gaur, sei hilabete pasa ondoren, ametsa bete dute bi euskara ikasle-irakasle hauek eta EGA lortuta etxerako bidean dira bertan ikasitakoa euskal etxeetan zabaltzeko asmoz.>
www.euskalkultura.com

Ahora, transcurridos seis meses, estos dos alumnos-profesores dejan Maizpide con el sueño cumplido y con la intención de transmitir todo lo aprendido en sus respectivas euskal etxeak.
www.euskalkultura.com


Txartelaren indarraldia aipatzen den urte naturalaren bat egingo du, urtea pasa ondoren txartela iraungi egingo da eta berria hartzea beharrezkoa izango da eta prezioa dagokion Ordenantzan jasotakoa izango da.>
beasainMerged2col

El período de vigencia de aquella coincidirá con el año natural a que se refiere, transcurrido el cual la tarjeta caducará y será preciso solicitar una nueva y su precio será el establecido en la Ordenanza correspondiente.
beasainMerged2col

More examples