Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

vuelo

Share:

 • 1  s.m. hegaldi, hegazkada, hegada, hegan egite, hegaldatze

  el vuelo elegante del águila: arranoaren hegada dotorea

  técnica de vuelo: hegan egiteko teknika

  horas de vuelo: hegaldi-orduak

 • 2  s.m. [viaje, desplazamiento] hegaldi

  el vuelo de Bilbao a Barcelona dura menos de una hora: Bilbotik Bartzelonarako hegaldiak ordu bete baino gutxiago irauten du

 • 3  s.m. zabaltasun, lasaiera

  es un vestido con mucho vuelo: lasaiera handiko soinekoa da

 • 4  s.m. (Constr.) hegal

  el tejado tiene un vuelo para tapar el balcón: teilatuak hegala dauka balkoia estaltzeko*Examples are automatically obtained from dabilena

hegada (eu)

vuelo (es)

Horien gehieneko hegadak —orokorrean fatxada-planoko edozein puntutan neurtuta— ezingo du gainditu 1,00 metroa.>
bergara12

El vuelo máximo de los mismos medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto de éste, no podrá exceder de 1,00 metros.
bergara12


Eraikinean hegadan kokatu beharko da; eta puntu bat bera ere ezingo da egon 3,00 metro baino beherago, espaloiaren edo espazio librearen sestratik hasita gora.>
vergara15

Deberá colocarse en vuelo desde el edificio y ninguno de sus puntos se encontrará a altura inferior a 3,00 metros por encima de la rasante de la acera o espacio libre.
vergara15


Isurkien malda gehienez ere %35ekoa izango da, eta teilatu-hegalaren gehieneko hegada —eraikinaren edozein fatxadatatik hartuta— ez da izango 0,50 metro baino gehiagokoa.>
vergara15

La pendiente máxima de los faldones será del 35%, y el vuelo máximo del alero de la cubierta respecto de cualquiera de las fachadas no será mayor de 0,50 metros.
vergara15


Gorputz irten irekien gehieneko hegadak —orokorrean fatxada-planoko edozein puntutan neurtuta— ezingo du gainditu 1,00 metroa.Hirigune Historikoko arean, idaztear dagoen Babes- eta Zaintza-Plan Bereziak ezarriko du hegalkinen araudia.>
vergara15

El vuelo máximo de los cuerpos salientes abiertos medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto de éste, no podrá exceder de 1,00 metros. En el Area del Casco Histórico, será el Plan Especial de Protección y Conservación a redactar el que establezca la regulación de los vuelos.
vergara15


Horien gehieneko hegadak —orokorrean fatxada-planoko edozein puntutan neurtuta— ezingo du gainditu 1,00 metroa.>
vergara15

El vuelo máximo de los mismos medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto de éste, no podrá exceder de 1,00 metros.
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegal (eu)

vuelo (es)

Teilatu-hegalaren gehieneko hegaldura —eraikinaren edozein fatxadatatik hartuta— ezingo da izan 1,10 metro baino gehiagokoa.>
vergara15

El vuelo máximo del alero de la cubierta respecto de cualquiera de las fachadas no será mayor de 1.10 metros.
vergara15


Sistemaren printzipioak aplikatzen dira hemen: etxebizitzek duten eguzki argiaren arabera antolatzen dira hutsuneak; fatxada-hegalak materialaren arabera lantzen dira; eta banaketaren efektuak konpentsatzen dira industriaren aurrerapenekin, gizartean produzitzen duen ororen eskubidea den erosotasuna ahalbidetzen duena, “aurreko kontzeptuek ez baitute luxuaren ideia ekartzen, beharrarena baizik”.>
www.bilbaointernational20

De los principios del sistema se hace aquí aplicación, en disponer los huecos en función de lo que con ellos se propone en orden al soleamiento de las viviendas; en tratar los vuelos de fachada en función del material y en compensar los efectos de la distribución con la utilización de los progresos de la industria, que permite obtener la comodidad, el “confort” a que tiene derecho todo el que produce en la sociedad, ya que los conceptos antedichos, en su evolución, envuelven no la idea de lujo, sino de necesidad”.
www.bilbaointernational20


1.- Tasa horien zergapeko egitatea da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


1.- Tasa horien egitate zergagarria da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, tasak arautu dira eta exijitu dakizkieke telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan eta bereziki ustiatzeagatik.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, , a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegaldi (eu)

vuelo (es)

Gure hegaldiak Buenos Airesen egiten zuen eskala, Mendoza hirira iristeko.>
www.capraalpina10

Nuestro vuelo hacía escala en Buenos Aire antes llegar a la ciudad de Mendoza.
www.capraalpina10


Nola iritsi:Moskura hegaldia.>
www.capraalpina10

Acceso:Vuelo a Moscú.
www.capraalpina10


Mineral Vody-rako barneko hegaldia hartu.>
www.capraalpina10

A continuación, coger un vuelo interno a Mineral Vody.
www.capraalpina10


Erabilgarri dago, EAE osoko LIDAR hegaldien datuak eta hortik eratorritako produktuak deskargatzeko, FTP zerbitzuan.Euskal Autonomia Erkidegoaren mapa eguneratuak 2010eko datuekin>
www.euskadi.net

Disponible para descarga los datos de los vuelos LIDAR y sus productos derivados para toda la CAPV en el servicio FTPMapas actualizados de la Comunidad Autónoma de Euskadi
www.euskadi.net


Kohete berrerabilgarriak: Gaur egun, koheteak suntsitu egiten dira lehenengo hegaldiaren ondoren.Teknologia honi esker, espazioko koheteak behin eta berriro erabiliko lirateke eta, beraz, 100 aldiz merkeagoak izango lirateke.>
barrixe23

Cohetes reutilizables: Hasta ahora todos los cohetes se destruyen tras ese primer vuelo inaugural. Esto significa que los cohetes espaciales podrían ser reutilizados una y otra vez lo que haría que los vuelos espaciales fueran alrededor de 100 veces más baratos.
barrixe23

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegal (eu)

vuelo (es)

Teilatu-hegalaren gehieneko hegaldura —eraikinaren edozein fatxadatatik hartuta— ezingo da izan 1,10 metro baino gehiagokoa.>
vergara15

El vuelo máximo del alero de la cubierta respecto de cualquiera de las fachadas no será mayor de 1.10 metros.
vergara15


Sistemaren printzipioak aplikatzen dira hemen: etxebizitzek duten eguzki argiaren arabera antolatzen dira hutsuneak; fatxada-hegalak materialaren arabera lantzen dira; eta banaketaren efektuak konpentsatzen dira industriaren aurrerapenekin, gizartean produzitzen duen ororen eskubidea den erosotasuna ahalbidetzen duena, “aurreko kontzeptuek ez baitute luxuaren ideia ekartzen, beharrarena baizik”.>
www.bilbaointernational20

De los principios del sistema se hace aquí aplicación, en disponer los huecos en función de lo que con ellos se propone en orden al soleamiento de las viviendas; en tratar los vuelos de fachada en función del material y en compensar los efectos de la distribución con la utilización de los progresos de la industria, que permite obtener la comodidad, el “confort” a que tiene derecho todo el que produce en la sociedad, ya que los conceptos antedichos, en su evolución, envuelven no la idea de lujo, sino de necesidad”.
www.bilbaointernational20


1.- Tasa horien zergapeko egitatea da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


1.- Tasa horien egitate zergagarria da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, tasak arautu dira eta exijitu dakizkieke telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan eta bereziki ustiatzeagatik.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, , a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegal (eu)

vuelo (es)

Teilatu-hegalaren gehieneko hegaldura —eraikinaren edozein fatxadatatik hartuta— ezingo da izan 1,10 metro baino gehiagokoa.>
vergara15

El vuelo máximo del alero de la cubierta respecto de cualquiera de las fachadas no será mayor de 1.10 metros.
vergara15


Sistemaren printzipioak aplikatzen dira hemen: etxebizitzek duten eguzki argiaren arabera antolatzen dira hutsuneak; fatxada-hegalak materialaren arabera lantzen dira; eta banaketaren efektuak konpentsatzen dira industriaren aurrerapenekin, gizartean produzitzen duen ororen eskubidea den erosotasuna ahalbidetzen duena, “aurreko kontzeptuek ez baitute luxuaren ideia ekartzen, beharrarena baizik”.>
www.bilbaointernational20

De los principios del sistema se hace aquí aplicación, en disponer los huecos en función de lo que con ellos se propone en orden al soleamiento de las viviendas; en tratar los vuelos de fachada en función del material y en compensar los efectos de la distribución con la utilización de los progresos de la industria, que permite obtener la comodidad, el “confort” a que tiene derecho todo el que produce en la sociedad, ya que los conceptos antedichos, en su evolución, envuelven no la idea de lujo, sino de necesidad”.
www.bilbaointernational20


1.- Tasa horien zergapeko egitatea da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


1.- Tasa horien egitate zergagarria da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, tasak arautu dira eta exijitu dakizkieke telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan eta bereziki ustiatzeagatik.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, , a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hegal (eu)

vuelo (es)

Teilatu-hegalaren gehieneko hegaldura —eraikinaren edozein fatxadatatik hartuta— ezingo da izan 1,10 metro baino gehiagokoa.>
vergara15

El vuelo máximo del alero de la cubierta respecto de cualquiera de las fachadas no será mayor de 1.10 metros.
vergara15


Sistemaren printzipioak aplikatzen dira hemen: etxebizitzek duten eguzki argiaren arabera antolatzen dira hutsuneak; fatxada-hegalak materialaren arabera lantzen dira; eta banaketaren efektuak konpentsatzen dira industriaren aurrerapenekin, gizartean produzitzen duen ororen eskubidea den erosotasuna ahalbidetzen duena, “aurreko kontzeptuek ez baitute luxuaren ideia ekartzen, beharrarena baizik”.>
www.bilbaointernational20

De los principios del sistema se hace aquí aplicación, en disponer los huecos en función de lo que con ellos se propone en orden al soleamiento de las viviendas; en tratar los vuelos de fachada en función del material y en compensar los efectos de la distribución con la utilización de los progresos de la industria, que permite obtener la comodidad, el “confort” a que tiene derecho todo el que produce en la sociedad, ya que los conceptos antedichos, en su evolución, envuelven no la idea de lujo, sino de necesidad”.
www.bilbaointernational20


1.- Tasa horien zergapeko egitatea da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


1.- Tasa horien egitate zergagarria da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, tasak arautu dira eta exijitu dakizkieke telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan eta bereziki ustiatzeagatik.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, , a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil.
www.donostia.org

More examples