Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

ahalmen

Share:

 • 1  iz. facultad, poder; capacidad

  zerbait erabakitzeko ahalmena: poder para decidir algo

  horretarako ez daukat ahalmenik, gutxiago eskubiderik: no tengo facultad para hacer eso, y menos aún derecho alguno

  arimaren ahalmenak dira oroimena, adimena eta borondatea: las facultades del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad

  hitz baten adierazpen-ahalmena: la capacidad expresiva de una palabra

 • 2  iz. [propietate neurgarria] capacidad, poder; potencia

  iman baten erakarpen-ahalmena: capacidad de atracción de un imán

  berotze-ahalmen handiko erregaiak: combustibles de alto poder calorífico

  gorputz baten bero-ahalmena bero espezifikoaren eta masaren arteko biderkadura da: la capacidad calorífica de un cuerpo es el producto del calor específico y su masa

  teleskopio baten ahalmena: la potencia de un telescopio

ahalmen *Examples are automatically obtained from dabilena

...ahalmen Ahalmen edo jakintza hau ez da berez lortzen...


...tuta dago funtsa, eta horrek ekonomia guztien hazkunde ahalmena mugatu duela uste du. Produktibitate txikiak hazkundea muga...


... (Bizkaia Arena) eta 18.000 pertsona hartzeko ahalmenarekin (Bizkaia Arena) eta 18.000 pertsona hartzeko ...


...i da bertute intelektuala esentziaz arrazionala den ahalmenean dagoena dela. Baina arrazoimenak, espekulatiboak berak ere,...


...8an egindako hitzaldi batean, nafarren erabaki ahalmena babestu zuen, euskaldun guztien erabakitzeko eskubidea zela...


Udalak esan duenez, legeak ematen dizkion ahalmen guzti-guztiak erabiliko ditu horrelako jarrerak berriro...


...eb-aren konfigurazioa aldatzeko edo deuseztatzeko ahalmena . Jabetzaren eskubideak direla eta, ezin daiteke...


...Nire adinarekin, indarrak ez daude soberan. Oraindik ahalmena badut lanean aritzeko. Baina artrosi handia daukat, eta nor...


...nen bizitzan sortzen diren egoeren inguruan, horretarako ahalmena duelakoâ...


... frogabideak. f) Prozedura tramitatu eta ebazteko ahalmena duten organoak. g) Eskabideak aurkezteko tokia...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

facultad (es)

Aplikazio-ahalmenak erabiltzeko, Ekonomi Itunak Euskadiko Lurralde Historikoei aitortu dizkie Estatuko Herri Ogasunak dituen jarduteko ahalmen berdinak.>
www.conciertoeconomico1

Para el ejercicio de las facultades de aplicación el propio Concierto Económico reconoce a los Territorios Históricos del País Vasco idénticas capacidades de actuación a las que la Hacienda Pública del Estado dispone.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunaren eta antolamendu juridikoaren arteko loturari buruzko azterlan honen autoreak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Finantza eta Tributu Zuzenbideko katedraduna denak, bi puntu garrantzitsutan jarri du arreta: bata, erakunde erkideek duten harmonizazio fiskalerako ahalmenen hedakuntza eta arauen bilbaren barruan foru-arauek duten izaera legegilea eta, bestea, foru-arau horien legezkotasun-kontrolerako eta/edo konstituziotasun-kontrolerako araubidea.>
www.conciertoeconomico1

En este estudio sobre el engarce del Concierto en el ordenamiento jurídico, el autor, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra, se centra en dos temas de gran relevancia como son el alcance de las facultades de armonización fiscal de las Instituciones Comunes y la naturaleza legislativa de las Normas Forales en el entramado normativo y el régimen de control de legalidad y/o constitucionalidad de las mismas.
www.conciertoeconomico1


Estatuak une oro dituen finantza-zaintzako ahalmen berdinak Euskadiko erakunde eskudunek izatea>
www.conciertoeconomico1

Atribución a las Instituciones competentes del País Vasco de idénticas facultades de tutela financiera que, en cada momento, desempeñe el Estado
www.conciertoeconomico1


Toki-erakundeei dagokienez, finantza-zaintzaren gainean Ekonomi Itunak Euskadiko erakunde eskudunei eta Estatuari pareko ahalmenak aitortzen dizkie, beti ere euskal erakundeen autonomia-maila lurralde erkideko erakundeek dutena baino txikiagoa ez bada. Tags: principios financieros , concierto economico , relaciones tributarias , autonomia pais vasco , concierto economico vasco , concierto economico , cupo , competencias no transferidas , solidaridad pais vasco>
www.conciertoeconomico1

En materia de entidades locales, el Concierto Económico reconoce a las Instituciones competentes del País Vasco idénticas facultades en materia de tutela financiera que en cada momento desempeñe el Estado, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las entidades locales vascas, inferior al que tengan las de régimen común. Etiquetas: principios financieros , concierto economico , relaciones tributarias , autonomia pais vasco , concierto economico vasco , concierto economico , cupo , competencias no transferidas , solidaridad pais vasco
www.conciertoeconomico1


Halaber, lehenengo alkateorde izateagatik, Félix Prol Salgado zinegotziaren esku uzten da gastuak baimendu eta egiteko, gastuak aintzat hartu eta ordainketak agintzeko ahalmena, jarraian zerrendatzen diren gaietan:>
www.ermua.es

Se delega en el concejal, Félix Prol Salgado, como primer Teniente de Alcalde, la facultad de autorización, disposición del gasto, así como el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago, de las siguientes materias:
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

poder (es)

Uste dut sakonean egon dagoela nolabaiteko gizarte-kontzientzia bat sinesten duena hemen kapaz garela gauzak beste era batera egiteko, Estatuko beste erregio batzuetan ez dauden ahalmenak ditugulako.>
www.conciertoeconomico1

En el fondo, sí creo que hay una cierta conciencia social de que aquí podemos hacer las cosas de otra manera porque tenemos unas capacidades que no hay en otras regiones del estado.
www.conciertoeconomico1


Aurrekoari kalterik egin gabe, legez kontrako jardueratzat jo daitezkeen gertakariak agintari administratiboen edo judizialen esku uzteko ahalmena gordetzen du F.C.S.M.K.F.-k, erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.>
www.catedralvitoria.com

Sin perjuicio de lo anterior, la F.C.S.M.K.F. se reserva la facultad de poner en conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario.
www.catedralvitoria.com


Erabiltzaileen adin-tartea aldatzeko ahalmena Udalbatzak izango du, beti ere Aisialdi Zerbitzuaren Koordinazio batzordeak proposatzen diona entzun ondoren.>
www.eskoriatza.net

El Pleno podrá aprobar el cambio de la franja de edades, después de haber escuchado la propuesta de la comisión de Coordinación del Servicio de Ocio.
www.eskoriatza.net


egun bizi duten egoera ekonomikoa eta finantza-egoera nahiz etorkizuneko itxaropenak kontuan hartuta, abalatutako finantza-eragiketa itzultzeko behar adinako ahalmena duela ondorioztabadaiteke.>
www.euskadi.net

de su situación económica-financiera presente y sus expectativas futuras pueda deducirse una capacidad suficiente de devolución de la operación financiera avalada.
www.euskadi.net


Halaber, droga-gaietako talde teknikorik eratzeko behar besteko ahalmenik ez duten 8.000 biztanletik beherako udalerriei begira, honako entitate hauek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek:>
www.euskadi.net

Así mismo, en atención a las entidades locales con una población inferior a 8.000 habitantes y que no tienen capacidad suficiente para crear un equipo técnico de drogodependencias, podrán acogerse a estas ayudas las entidades siguientes:
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

capacidad (es)

Aurrekoarekin batera, muga batzuk ezarri dira eta, muga horiek gaindituz gero, egokitzapen-indizea zuzendu beharko litzateke. Zuzenketa honela egingo da: zerga-bilketako ahalmenaren indizeentzat ezarri diren mugak benetako zerga-bilketak zenbateko ehunekotan gainditu eta ehuneko berdinean egingo da zuzenketa. Mugak honakoak dira: %7koa Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziarentzat eta %10ekoa Alkohol, edari eratorri, tarteko ekoizkinen gaineko Zergarentzat eta Garagardoaren gaineko Zergarentzat.>
www.conciertoeconomico1

Se establecen también determinados límites cuya superación determina una corrección del correspondiente índice de ajuste, en idéntico porcentaje al de variación en que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el Impuesto Especial de Hidrocarburos y de un 10% para el Impuesto sobre Alcoholes, bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la Cerveza.
www.conciertoeconomico1


Hori gutxi izango balitz ere, horrez gainera lurraldeetako erakunde eskudunei (Batzar Nagusiei) aitortu die araubide hori aldatzeko ahalmena, unean-unean gobernatzen duten arduradun politikoen nahiak kontuan izanda, eta, ondorioz, eurek hartutako erabakiengatik herritar guztien aurrean erantzunda.>
www.conciertoeconomico1

No solo eso sino que, además, reconoce a las instituciones competentes de sus territorios (Juntas Generales) la capacidad para modificar dicho régimen, de acuerdo con las preferencias de los responsables políticos que en cada momento asumen la responsabilidad de gobierno, respondiendo de dichas decisiones, por tanto, ante el conjunto de sus ciudadanos.
www.conciertoeconomico1


Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek dituzten ahalmenen eskema eta itundutako tributuen eskema.>
www.conciertoeconomico1

Esquema de los tributos concertados y de las capacidades de que disponen las Instituciones del País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Aldagai horiek Euskal Autonomia Erkidegoarentzat eta Estatu osoarentzat dituzten balioak elkarren artean konparatuz gero, Balio Erantsiaren gaineko Zergan Euskadiren zerga-bilketako ahalmenaren indizea lortuko litzateke.>
www.conciertoeconomico1

De la comparación del valor de dichas variables del País Vasco y del total estatal se obtiene el índice de capacidad recaudatoria del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor Añadido, que es del 5,765%.
www.conciertoeconomico1


Beste kontu bat da zertan gauzatzen den ahalmen horiek zeintzuk izatearen ezagutza.>
www.conciertoeconomico1

Otra cosa es en qué se traduce el conocimiento de cuáles son esas capacidades.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

potencia (es)

Faktore ikustezinak bezala ezagutzen ditugun horiek dira, batzuentzat ez baitira existitzen, baina hortxe daude:prestaketa fisikoa, antolakuntza, errekuperazioa, lasterketa teknika, luzaketak, indarra (pisuak eta gomak), ahalmena (aldapak), ezinbesteko elikadura, beste muskulu taldeen konpentsaketa (goiko gorputz atalak), entrenamendu gurutzatua (beste kirolekin tartekatzea, igeriketa, txirrinda, etab.).>
usabalbuletina19

Pero sí que existen y son los acondicionamientos físicos y planificaciones, la recuperación, la técnica de carrera, los estiramientos, la fuerza (pesas, gomas), la potencia (cuestas), la imprescindible alimentación, la compensación de otros grupos musculares (tren superior), el entreno cruzado (alternar con otros deportes como natación, bici, etc.)
usabalbuletina19


Gaur egungo gizartean egoera horrek ez du zerikusirik errealitatearekin, ikerketa asko daude umeetan indar programei buruz, eta ebidentziak beste aldetik doaz, hain justu: pisuekin lan egiteak garapena sustatzen du, hau da, zure haurra hazteko ahalmen guztia izatera iritsiko da entrenamendu egoki bat egiten badu pisuekin.>
usabalbuletina19

En la sociedad actual esa situación no tiene nada que ver con la realidad, hay muchas investigaciones sobre programas de fuerza en niños y las evidencias van justo por el lado contrario: el trabajo con cargas potencia el desarrollo, esto es, tu niño va a llegar a alcanzar todo su potencial de crecimiento si hace un entrenamiento adecuado con pesas.
usabalbuletina19


Faktore ikustezinak bezala ezagutzen ditugun horiek dira, batzuentzat ez baitira existitzen, baina hortxe daude:prestaketa fisikoa, antolakuntza, errekuperazioa, lasterketa teknika, luzaketak, indarra (pisuak eta gomak), ahalmena (aldapak), ezinbesteko elikadura, beste muskulu taldeen konpentsaketa (goiko gorputz atalak), entrenamendu gurutzatua (beste kirolekin tartekatzea, igeriketa, txirrinda, etab.).>
hondartza-buletina18

Pero sí que existen y son los acondicionamientos físicos y planificaciones, la recuperación, la técnica de carrera, los estiramientos, la fuerza (pesas, gomas), la potencia (cuestas), la imprescindible alimentación, la compensación de otros grupos musculares (tren superior), el entreno cruzado (alternar con otros deportes como natación, bici, etc.)
hondartza-buletina18


Hizkuntza batek duen indarra edo ahalmena ez da beste batek duenaren berdina; gauzak hitzez adierazteko, esateko... gaitasuna, euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez, ez da bera batean edo bestean.>
www.euskonews.com

La potencia o recurso que tiene un lenguaje no es el mismo que el que pueda tener otro; la capacidad de verbalizar, de enunciar en euskera, en castellano o en inglés no es la misma en una o en otra.
www.euskonews.com


Aipatzekoa da diesel motor batek zilindrada bereko gasolina motor batek baino ahalmen handiagoa duela, eta, beraz, lorpenak ere handiagoak izaten direla.>
www.hiru.com

Asimismo, el motor diesel tiene menor potencia que el motor de gasolina con la misma cilindrada, y mayor coste de adquisición.
www.hiru.com

More examples