Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

capacidad

Share:

 • 1  s.f. edukiera; bolumen

  esta bolsa tiene poca capacidad: poltsa honek edukiera txikia du

  esta botella tiene capacidad para dos litros: botila honek bi litroko bolumena du

 • 2  s.f. [aptitud, habilidad] gaitasun, trebetasun

  tiene gran capacidad para las matemáticas: matematikarako sekulako gaitasuna du

 • 3  s.f. [poder, potencia] ahalmen

  la nueva máquina aumentará la capacidad de producción: makina berriak ekoizpen-ahalmena handiagotu egingo du

  capacidad de atracción de un imán: iman baten erakarpen-ahalmena

 • 4  s.f. (Electr.) kapazitate

  la capacidad del condensador: kondentsadorearen kapazitatea

 • 5  s.f. (Med.) edukiera

  capacidad vital: bizi-edukiera

*Examples are automatically obtained from dabilena

ahalmen (eu)

capacidad (es)

Aurrekoarekin batera, muga batzuk ezarri dira eta, muga horiek gaindituz gero, egokitzapen-indizea zuzendu beharko litzateke. Zuzenketa honela egingo da: zerga-bilketako ahalmenaren indizeentzat ezarri diren mugak benetako zerga-bilketak zenbateko ehunekotan gainditu eta ehuneko berdinean egingo da zuzenketa. Mugak honakoak dira: %7koa Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziarentzat eta %10ekoa Alkohol, edari eratorri, tarteko ekoizkinen gaineko Zergarentzat eta Garagardoaren gaineko Zergarentzat.>
www.conciertoeconomico1

Se establecen también determinados límites cuya superación determina una corrección del correspondiente índice de ajuste, en idéntico porcentaje al de variación en que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el Impuesto Especial de Hidrocarburos y de un 10% para el Impuesto sobre Alcoholes, bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la Cerveza.
www.conciertoeconomico1


Hori gutxi izango balitz ere, horrez gainera lurraldeetako erakunde eskudunei (Batzar Nagusiei) aitortu die araubide hori aldatzeko ahalmena, unean-unean gobernatzen duten arduradun politikoen nahiak kontuan izanda, eta, ondorioz, eurek hartutako erabakiengatik herritar guztien aurrean erantzunda.>
www.conciertoeconomico1

No solo eso sino que, además, reconoce a las instituciones competentes de sus territorios (Juntas Generales) la capacidad para modificar dicho régimen, de acuerdo con las preferencias de los responsables políticos que en cada momento asumen la responsabilidad de gobierno, respondiendo de dichas decisiones, por tanto, ante el conjunto de sus ciudadanos.
www.conciertoeconomico1


Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek dituzten ahalmenen eskema eta itundutako tributuen eskema.>
www.conciertoeconomico1

Esquema de los tributos concertados y de las capacidades de que disponen las Instituciones del País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Aldagai horiek Euskal Autonomia Erkidegoarentzat eta Estatu osoarentzat dituzten balioak elkarren artean konparatuz gero, Balio Erantsiaren gaineko Zergan Euskadiren zerga-bilketako ahalmenaren indizea lortuko litzateke.>
www.conciertoeconomico1

De la comparación del valor de dichas variables del País Vasco y del total estatal se obtiene el índice de capacidad recaudatoria del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor Añadido, que es del 5,765%.
www.conciertoeconomico1


Beste kontu bat da zertan gauzatzen den ahalmen horiek zeintzuk izatearen ezagutza.>
www.conciertoeconomico1

Otra cosa es en qué se traduce el conocimiento de cuáles son esas capacidades.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

edukiera (eu)

capacidad (es)

Transferentzia-gune hauetan zarama lekuz aldatzen da kamioi biltzaileetatik 20 tonatako edukiera daukan atoi trinkotzailera (transfer), atzealdeko kargaren kasuan, edo kutxa auto-trinkotzaileak aldatzen dira alboko kargaren kasuan, Lapatxeko zabortegira eramateko.>
www.ermua.es

En estas estaciones de transferencia se efectúa el trasvase de la basura de los camiones recolectores al remolque compactador (transfer) con capacidad para 20 toneladas, en el caso de la carga trasera, o el cambio de cajas autocompactadoras en el caso de carga lateral, para su posterior traslado al vertedero de Lapatx.
www.ermua.es


Harmaila jarraituak eta motorizatuak, 255 pertsonarentzako edukierarekin.>
www.ermua.es

Gradas corridas motorizadas con capacidad para 255 personas.
www.ermua.es


Instalazio honen sailkapenerako daukan edukiera 1.800 tonakoa da urtean, (egun erabiltzen ari diren zifrak), eta 6 mankomunitateri zerbitzua emateko diseinatu da (horien artean Debabarrenakoa), 328.211ko biztanleriarekin.>
www.ermua.es

La capacidad de clasificación de esta planta es de 1.800 toneladas anuales (cifras con las que se encuentra trabajando actualmente), y ha sido diseñada para dar servicio a 6 mancomunidades (entre ellas la de Debabarrena), cuya población asciende a 328.211 habitantes.
www.ermua.es


Segurtasun hori bermatzeko, pantailak, inprimagailuak nahiz lanpostura konektatutako beste edozein tresna informazioaren isil-gordea bermatzen duten tokietan modu fisikoan kokatuta egongo dira, hala denean, esparruaren edukiera eta erabilgarritasuna aintzat hartuta.>
www.ermua.es

Para garantizar esta seguridad, tanto las pantallas, como las impresoras o cualquier dispositivo conectado al puesto de trabajo estarán físicamente ubicados en lugares que garanticen la confidencialidad de la información, en cada caso, en función de la capacidad y disponibilidad de espacio.
www.ermua.es


Alde bakoitzean kanpora atera daitekeen modulu bat du, eta horiei esker, 5 metroko zabalera eta 4 metroko altuera lortzen du, 25 lagunentzako edukiera duen 49 m2ko barne-azalera osatuz guztira.>
www.ermua.es

Dispone de dos módulos laterales extraíbles con los que se consigue una anchura de 5 metros y 4 metros de altura, una superficie interior de 49 m2 con capacidad para 25 personas.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gaitasun (eu)

capacidad (es)

Kulturak egungo garai latzetan (latzak, kulturari buruzko ikuspegi tradizionalari dagokionez) duen zeregina aztertzea da jardunaldien helburua. Izan ere, kulturaren oinarrizko euskarriak (edertasuna bilatzeko nahia eta gogoeta edo lengoaien berrikuntza sustatzeko gaitasuna) "merkatu" kontzeptuaren menpe daude, eta kontzeptu hori bultzatzen dutenak masa-hedabide handiak dira, batik bat telebista eta irratia, duela gutxi arte sortzaileen zeregina izandakoa funtsean berenganatu dutenak.>
www.catedralvitoria.com

En este sentido, las jornadas pretenden abordar el papel del hecho cultural en tiempos difíciles para lo que se entiende de forma tradicional como cultura, condicionada en sus pilares básicos -la búsqueda de la belleza, la capacidad de estimular la reflexión o la innovación de los lenguajes- por el concepto de "mercado", potenciado, a su vez, por los grandes medios difusores de masas, especialmente la televisión y la radio, detentadores básicos de lo que hasta hace no mucho era dominio exclusivo del talento creador.
www.catedralvitoria.com


14. Enpresaburuen gaitasuna eta kaudimena.>
www.catedralvitoria.com

14. Capacidad y solvencia de los empresarios.
www.catedralvitoria.com


Ikastaro honen bidez Artearen eta Ikusizko Kulturaren (ondarea, publizitatea, zinema, aldizkariak, komikiak...) irakaskuntza eta ikaskuntzak eskaintzen dituen aukera guztiak azaldu nahi dira, baita sentsibilitate, estetika, analisi eta kritika gaitasun mailetan etab. egiten duen ekarpenaren berri ematea ere.>
www.catedralvitoria.com

Con este curso se pretende desvelar todas las posibilidades que ofrece la enseñanza y el aprendizaje del Arte y de la Cultura Visual en general (patrimonio, publicidad, cine, revistas, cómics...) y su aportación de sensibilidad, estética, capacidad analítica y crítica, etc.
www.catedralvitoria.com


Graduatuek interpretazio-mota desberdinetarako gaitasunak izango dituzte ikasten diren hizkuntzetan.Era berean, honako hauek eskatzen dituzten lanak egin ahalko dituzte: datuak landu eta interpretatzea, itzulpen- eta interpretazio-metodoak eta teknikak aplikatzea, ikasitako informazioa hartu eta transmititzea eta informazio bibliografikoa eta tresna informatikoak erabiltzea.Gaitasun horiek ezinbestekoak dira gradu honentzat proiektatu daitezkeen ia jarduera profesional guztietarako, izan ere, jarduera horietako gehienek adierazpen zuzena (interpretazioa, irakaskuntza, komunikabideak) edo zeharkakoa (itzulpengintza, kulturaren industria, etab.) eskatzen baitute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los egresados tendrán competencias de interpretación (en diferentes modalidades) entre las lenguas objeto de estudio.Asimismo, podrán realizar trabajos que exijan el tratamiento y la interpretación de datos, la aplicación de los métodos y técnicas de traducción e interpretación, de recepción y transmisión de la información aprendida, de manejo de información bibliográfica y de herramientas informáticas.Estas capacidades resultan imprescindibles en prácticamente todas las actividades profesionales proyectables para dicho grado, implicando una labor de expresión tanto directa (interpretación, enseñanza, medios de comunicación,) como indirecta (traducción, industrias culturales, etc.).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Graduatuek prestakuntza orokorra eta sendoa izango dute Artearen Historiako ezagutza teoriko eta gaitasun espezifikoetan eta horiek arlo zein diziplina akademiko nahiz profesionaletan aplikatzen jakingo dute.Ikasketa-amaierako profila:Graduatuak honako arlo hauetan jaso dute prestakuntza:- Ondare artistikoaren azterketa, gestioa eta hedapena.- Irakaskuntza, ikerketa eta ezagutzen transmisioa.- Artelanen kontserbazioa, erakusketa eta merkatua.- Artearen historiari buruzko edukien sorrera, dokumentazioa eta hedapena.Graduatuak estiloak eta artelanak ezagutu behar ditu, euren lengoaia espezifikoekin eta alderdi soziokulturalekin batera.Antolaketaren, erakusketaren, diziplina anitzeko lanaren, izpiritu kritikoaren eta sintesirako gaitasunaren bitartez, irakaskuntzari, ikerketari eta gizarteak eskatzen dituen profil berriei erantzuteko gai da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los egresados alcanzarán una formación general y sólida en los conocimientos teóricos y destrezas específicos de la Historia del Arte y sus aplicaciones en otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales.Perfil de egreso Las áreas principales en las que se han formado los egresados son:- Estudio, gestión y difusión del patrimonio artístico.- Enseñanza, investigación y transmisión de los conocimientos.- Conservación, exposición y mercado de obras de arte.- Producción, documentación y divulgación de contenidos de Historia del Arte.El egresado ha de poseer conocimientos sobre estilos, obras de arte con sus lenguajes específicos y aspectos socioculturales.Mediante las capacidades de organización, exposición, trabajo interdisciplinar, espíritu crítico y capacidad de síntesis está en condiciones de responder no solo la enseñanza y la investigación sino a los nuevos perfiles que reclama la sociedad como el estudio, gestión y la difusión del patrimonio histórico-artístico, así como la catalogación y exposición museísticas.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kapazitate (eu)

capacidad (es)

Iruzurragatiko likidazio bat egingo da eta bertan iruzurrezko egintza horretan erabili beharko liratekeen instalazioei arauz egokituko litzaizkiokeen kontagailuen kapazitate nominaleko kontsumoa egotziko da, beti ere, titulartasuna edo aipatutako instalazioen erabilera eskubideak eskuratu eta detektatutako iruzurra zuzendu bitarte igarotako denboran eguneko hiru ordutako kontsumoa izan dela iritziz; nolanahi ere, ez da urte betetik gora luzatuko aipatutako epe hori.>
beasainMerged2col

Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.
beasainMerged2col


Hori ere ezinezkoa izango balitz, kontagailuaren kapazitate nominala eta hilean hogeita hamar orduko erabilera izango balu, izango litzatekeen kontsumoaren arabera fakturatuko da.>
beasainMerged2col

Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de utilización mensual.
beasainMerged2col


2.- Kapazitateagatik matrikulatzera behartuta ez dauden ziklomotoreak, atoiak eta erdi-atoiak, Industri Ordezkaritzako ziurtapena luzatzen denetik edo benetan zirkulatzen hastean.>
www.donostia.org

2.- Los ciclomotores, motocicletas, remolques y semirremolques que por su capacidad no estén obligados a ser matriculados, desde que se expida la certificación por la Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.
www.donostia.org


Baina badute desberdintasun bat: propultsioa bi motor elektrikok ematen dute; motor bakoitzak 75 kw ditu eta ibilgailuaren sabaian kokatutako kapazitate handiko 12 metagailuren bidez elikatzen dira.>
www.donostia.org

La diferencia reside en que la propulsión es desarrollada por dos motores eléctricos de 75 kw cada uno, alimentados por 12 acumuladores de alta capacidad situados en el techo del vehículo.
www.donostia.org


Sektore horretan, offshore energia eolikoa da haren negozioaren oinarria; arlo horretan dituen proiektuek 8.000 megawattetik gorako kapazitatea dute jadanik.>
bilbaomarinenergy2

La base de su negocio en este sector es la energía eólica (offshore), en donde ya cuenta con proyectos que superan los 8.000 megavatios de capacidad.
bilbaomarinenergy2

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

trebetasun (eu)

capacidad (es)

Gizarte-ekintzaile gisa definitzen du bere burua Francisco Polok: "Biziki maite dut behartsuen alde lan egitea, nire trebetasunez baliatzea bidegabekeriei aurre egiteko eta beharrezko erremintak sortzea ahalik eta jende gehiagok ahalmen bera izan dezan".>
www.congresociudadaniadigital1

Francisco Polo se define como emprendedor social, "me apasiona trabajar para quienes más lo necesitan, utilizar mis capacidades para terminar con injusticias concretas y crear las herramientas necesarias para empoderar al mayor número de personas para que puedan hacer lo mismo".
www.congresociudadaniadigital1


Online saldu nahi badugu, ezinbestekoa da hainbat trebetasun eskuratzea, zeinen bitartez ondoko diziplinak jarriko beharko ditugun martxan, alegia: lehiakideen online jarraipena egitea, produktuen bilaketen emaitzetan dugun postua hobetzea, sare sozialen bitartez bezeroen arretarako zerbitzua eskaintzea...>
www.congresociudadaniadigital1

Vender online implica desarrollar la capacidad para hacer un seguimiento online de la competencia, mejorar nuestra posición en los resultados de búsquedas de productos, ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad utilizando redes sociales… entre otras disciplinas.
www.congresociudadaniadigital1


Pertsonekiko harremanak, taldean lan egiteko gaitasuna, sormena, aurrea hartzeko trebetasuna eta ezagutzak enpresan aplikatzeko gaitasuna dira enpresaren funtzionamendu-arloetako arazoei konponbidea emateko ahalmena emango dioten gaitasunak. Guzti hori, kalitateari begira eta betiere, ikuspegi etiko baten barruan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sus habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica empresarial son parte de las competencias que le facultarán para resolver problemas en los distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y una dimensión ética.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Matematikako graduko ikasketekin matematikako prestakuntza orokorra lortu nahi da, diziplina zientifiko gisa, eta laneko jarduerak egiteko prestakuntza eskuratzera eta hainbat eremutan hartutako trebetasunak aplikatzeko gaitasuna garatzera bideratuta dago. Eremu horiek zientifikoak izan daitezke (akademikoak barne, beren bi alderdiekin: irakaskuntza eta ikerketa), edo industria, enpresa eta administrazioko goi mailetan aplikatzeari lotutakoak.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Con las enseñanzas de Grado en Matemáticas se pretende conseguir una formación general en Matemáticas como disciplina científica, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional y con capacidad para aplicar las destrezas adquiridas en distintos ámbitos, ya sean éstos científicos (incluyendo los académicos en su doble vertiente docente e investigadora) como sus aplicaciones en los niveles superiores de la industria, la empresa y la administración.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Elikagaietan aditua den profesionala, bere eskumenen arloan lan egiteko ezaguerak, trebetasuna eta gaitasuna dituena, eta, lan egiterakoan, etikaren eta bazterkeria ezaren printzipioak eta bakearen kultura sustatzea aintzat hartuko dituena.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Profesional experto en alimentos, con conocimientos, habilidades y capacidades para trabajar en el ámbito de sus competencias, dentro de los principios de la ética y de la no discriminación así como el fomento de la cultura de la paz.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gaitasun (eu)

capacidad (es)

Kulturak egungo garai latzetan (latzak, kulturari buruzko ikuspegi tradizionalari dagokionez) duen zeregina aztertzea da jardunaldien helburua. Izan ere, kulturaren oinarrizko euskarriak (edertasuna bilatzeko nahia eta gogoeta edo lengoaien berrikuntza sustatzeko gaitasuna) "merkatu" kontzeptuaren menpe daude, eta kontzeptu hori bultzatzen dutenak masa-hedabide handiak dira, batik bat telebista eta irratia, duela gutxi arte sortzaileen zeregina izandakoa funtsean berenganatu dutenak.>
www.catedralvitoria.com

En este sentido, las jornadas pretenden abordar el papel del hecho cultural en tiempos difíciles para lo que se entiende de forma tradicional como cultura, condicionada en sus pilares básicos -la búsqueda de la belleza, la capacidad de estimular la reflexión o la innovación de los lenguajes- por el concepto de "mercado", potenciado, a su vez, por los grandes medios difusores de masas, especialmente la televisión y la radio, detentadores básicos de lo que hasta hace no mucho era dominio exclusivo del talento creador.
www.catedralvitoria.com


14. Enpresaburuen gaitasuna eta kaudimena.>
www.catedralvitoria.com

14. Capacidad y solvencia de los empresarios.
www.catedralvitoria.com


Ikastaro honen bidez Artearen eta Ikusizko Kulturaren (ondarea, publizitatea, zinema, aldizkariak, komikiak...) irakaskuntza eta ikaskuntzak eskaintzen dituen aukera guztiak azaldu nahi dira, baita sentsibilitate, estetika, analisi eta kritika gaitasun mailetan etab. egiten duen ekarpenaren berri ematea ere.>
www.catedralvitoria.com

Con este curso se pretende desvelar todas las posibilidades que ofrece la enseñanza y el aprendizaje del Arte y de la Cultura Visual en general (patrimonio, publicidad, cine, revistas, cómics...) y su aportación de sensibilidad, estética, capacidad analítica y crítica, etc.
www.catedralvitoria.com


Graduatuek interpretazio-mota desberdinetarako gaitasunak izango dituzte ikasten diren hizkuntzetan.Era berean, honako hauek eskatzen dituzten lanak egin ahalko dituzte: datuak landu eta interpretatzea, itzulpen- eta interpretazio-metodoak eta teknikak aplikatzea, ikasitako informazioa hartu eta transmititzea eta informazio bibliografikoa eta tresna informatikoak erabiltzea.Gaitasun horiek ezinbestekoak dira gradu honentzat proiektatu daitezkeen ia jarduera profesional guztietarako, izan ere, jarduera horietako gehienek adierazpen zuzena (interpretazioa, irakaskuntza, komunikabideak) edo zeharkakoa (itzulpengintza, kulturaren industria, etab.) eskatzen baitute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los egresados tendrán competencias de interpretación (en diferentes modalidades) entre las lenguas objeto de estudio.Asimismo, podrán realizar trabajos que exijan el tratamiento y la interpretación de datos, la aplicación de los métodos y técnicas de traducción e interpretación, de recepción y transmisión de la información aprendida, de manejo de información bibliográfica y de herramientas informáticas.Estas capacidades resultan imprescindibles en prácticamente todas las actividades profesionales proyectables para dicho grado, implicando una labor de expresión tanto directa (interpretación, enseñanza, medios de comunicación,) como indirecta (traducción, industrias culturales, etc.).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Graduatuek prestakuntza orokorra eta sendoa izango dute Artearen Historiako ezagutza teoriko eta gaitasun espezifikoetan eta horiek arlo zein diziplina akademiko nahiz profesionaletan aplikatzen jakingo dute.Ikasketa-amaierako profila:Graduatuak honako arlo hauetan jaso dute prestakuntza:- Ondare artistikoaren azterketa, gestioa eta hedapena.- Irakaskuntza, ikerketa eta ezagutzen transmisioa.- Artelanen kontserbazioa, erakusketa eta merkatua.- Artearen historiari buruzko edukien sorrera, dokumentazioa eta hedapena.Graduatuak estiloak eta artelanak ezagutu behar ditu, euren lengoaia espezifikoekin eta alderdi soziokulturalekin batera.Antolaketaren, erakusketaren, diziplina anitzeko lanaren, izpiritu kritikoaren eta sintesirako gaitasunaren bitartez, irakaskuntzari, ikerketari eta gizarteak eskatzen dituen profil berriei erantzuteko gai da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los egresados alcanzarán una formación general y sólida en los conocimientos teóricos y destrezas específicos de la Historia del Arte y sus aplicaciones en otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales.Perfil de egreso Las áreas principales en las que se han formado los egresados son:- Estudio, gestión y difusión del patrimonio artístico.- Enseñanza, investigación y transmisión de los conocimientos.- Conservación, exposición y mercado de obras de arte.- Producción, documentación y divulgación de contenidos de Historia del Arte.El egresado ha de poseer conocimientos sobre estilos, obras de arte con sus lenguajes específicos y aspectos socioculturales.Mediante las capacidades de organización, exposición, trabajo interdisciplinar, espíritu crítico y capacidad de síntesis está en condiciones de responder no solo la enseñanza y la investigación sino a los nuevos perfiles que reclama la sociedad como el estudio, gestión y la difusión del patrimonio histórico-artístico, así como la catalogación y exposición museísticas.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples