Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

1 bidezko

Share:

bidezko *Examples are automatically obtained from dabilena

...bidezko ... Biziberritzeko Plan Nagusia 20132017 1. Familia bidezko transmisioa Ahulgunea · Umeei euskaraz, baina ...


... hainbat publikazio, gizarte sareak, zein irrati bidezko komunikazioan ere aritzen zarete. Nola uztartzen ...


...-en artean. Gaur egun, badira PVD bidezko serieko estaldura-instalazioak konpainia handietan lan egit...


...edukiontzien bidezko kargen mailari dagokionez. Ildo horretan, karga...


.... Orokorrean hala ere aipatzekoa da arnas bidezko alkalosi kronikoa, asintomatikoa dela eta ez ...


...hala badagokio, antzemandako irregulartasunak zuzentzeko bidezko iritzitako neurriak hartzea eskatuko dio fundazioaren gober...


... Beno, eta beste historiaurreko metodoa, daten bidezkoa da (Ogino metodoa ere deitua); ...


...aria mugatzen duten gozamen-eskubide errealen kostu bidezko eraketan edo eskualdaketan, lurra eskualdatzen duen ...


...elligentsia -ren partaideen usteak, esanak eta ideien bidezko azalpenak emanez. Honek, jakina, asko indartzen du egileare...


...e-UKomunitatea Uribe Kosta eta Erandioko internet bidezko euskarazko sormen pertsonal guztia batzeko asmoarekin jaio...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

viajero (es)

Debabarrena, Urola Erdia eta Urola Kosta eskualdeetako eta Donostiako loturako errepide bidezko bidaiarien herriarteko garraio publiko erregular, iraunkor eta orokorreko emakida administratiboa ezartzeko aurreproiektuari (LUR-M-02 deritzanari) arrazoibideak aurkeztu dizkio Ermuak.>
www.ermua.es

El ayuntamiento de Ermua ha presentado alegaciones al “Anteproyecto para la concesión administrativa del servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros interurbano por carretera de las comarcas de Debabarrena y Urola Erdia, Urola Kosta y su conexión con Donostia (LUR-M-02)”.
www.ermua.es


Errepide bidezko bidaiarien herriarteko garraio publikoaren aurreproiektuari arrazoibideak aurkeztu dizkio Ermuak>
www.ermua.es

Ermua alega al anteproyecto de trasporte público de viajeros/as interurbano por carretera
www.ermua.es

More examples

2 bidezko

Share:

 •  izlag. justo, -a, legítimo, -a, procedente; [pertsonei buruz] justo, -a; conveniente, correcto, -a

  guztien iritzia jasotzea litzateke bidezkoena: lo más correcto sería recoger la opinión de todos

  eskaera bidezkoa da: la petición es justa

  bidezkoa da behar duenari laguntza ematea: es justo ayudar a quien lo necesita

  egoki eta bidezko da: es conveniente y justo

  bidezko iraiztea: despido procedente

bidezko *Examples are automatically obtained from dabilena

...bidezko ... Biziberritzeko Plan Nagusia 20132017 1. Familia bidezko transmisioa Ahulgunea · Umeei euskaraz, baina ...


... hainbat publikazio, gizarte sareak, zein irrati bidezko komunikazioan ere aritzen zarete. Nola uztartzen ...


...-en artean. Gaur egun, badira PVD bidezko serieko estaldura-instalazioak konpainia handietan lan egit...


...edukiontzien bidezko kargen mailari dagokionez. Ildo horretan, karga...


.... Orokorrean hala ere aipatzekoa da arnas bidezko alkalosi kronikoa, asintomatikoa dela eta ez ...


...hala badagokio, antzemandako irregulartasunak zuzentzeko bidezko iritzitako neurriak hartzea eskatuko dio fundazioaren gober...


... Beno, eta beste historiaurreko metodoa, daten bidezkoa da (Ogino metodoa ere deitua); ...


...aria mugatzen duten gozamen-eskubide errealen kostu bidezko eraketan edo eskualdaketan, lurra eskualdatzen duen ...


...elligentsia -ren partaideen usteak, esanak eta ideien bidezko azalpenak emanez. Honek, jakina, asko indartzen du egileare...


...e-UKomunitatea Uribe Kosta eta Erandioko internet bidezko euskarazko sormen pertsonal guztia batzeko asmoarekin jaio...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

justo (es)

Intentsiboa, baliabide naturalak modu masibo eta ez eraginkorrean hartuak eta ustiatuak direlako, eta desberdina, ustiapen hori ez delako bidezkoa den moduan banatzen.>
www.cuadrilladeanana9

Intensiva, porque los recursos naturales son apropiados y explotados de foma masiva e ineficiente, y desigual, porque dicha explotación no se distribuye de forma justa.
www.cuadrilladeanana9


Koordinadorak adierazi duenez “gizaki guztien jomuga dirudien adierazpen hau, bizimodu justuagoa eta bidezkoagoa bermatzeko gutxieneko arau gisa, estatu guztiek hartu dute progresiboki.>
www.ermua.es

La coordinadora explica en el que “esa declaración que parece ser la meta de todos los seres humanos, como regla mínima sobre la que garantizar una forma de vida más justa y equitativa, ha sido adoptada por casi todos los estados del mundo.
www.ermua.es


sistemaerrorea, eredu bidezkoagoa helburu.>
usabalbuletina19

errordesistema,,hacia un modelo más justo
usabalbuletina19


Gidak hainbat gomendio ematen ditu, oparien bidez indarkeriarik eta matxismorik gabeko pentsatzeko eta bizitzeko modu, sentimendu eta emozioak sendotzeko eta bultzatzeko, modu horretara neska-mutilek genero-harreman ez-baztertzaileak eta bidezkoak izan eta goza ditzaten.>
usabalbuletina19

La guía ofrece recomendaciones para que a través de los regalos se fortalezcan maneras de pensar y vivir, sentimientos y emociones no violentas ni machistas y, de este modo, contribuir a que niñas y niños aprendan a vivir y disfrutar de relaciones de género justas y no discriminatorias.
usabalbuletina19


Itxaropenik altuena mundu hobe eta bidezkoago baten alde egitea da.>
baketik3

La más alta esperanza es contribuir a un mundo mejor y más justo.
baketik3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

legítimo (es)

Agaramontar familiakoa eta Foix-Albret dinastiako errege-erreginen aldekoa zen arren, doktore nafarrak teoria bat landu zuten Fernando Katolikoaren ekintzaren tankerako guztiak zuritzeko: lurralde batez jabetzea bidezkotzat jo behar da, onerako denean, hau da, kalte larriagoak saihesten direnean.>
www.euskonews.com

A pesar de su descendencia agramontesa y sus simpatías por los reyes de la dinastía Foix-Albret, el doctor Navarro desarrolló una teoría justificando acciones como la de Fernando el Católico en base a que si el cambio de manos era para mejor, evitando males mayores, podía ser declarado legítimo.
www.euskonews.com


Lehen ere bizi izan ditugu erlijio-gerrak, II. Mundu Gerraren ondorengo jende-andanen lekualdaketak, etab. Kontua da gaur egun sentsibilitate berri bat dugula, eta guztiok batzen gaituena ezarriko duen eta bidezko ezberdintasunak errespetatuko dituen kultura arteko eredua zuzenena dela pentsatzen dugu.>
www.euskonews.com

Hemos vivido guerras de religión, desplazamientos de población después de la II Guerra Mundial, etc. La diferencia es que ahora tenemos una nueva sensibilidad sobre la idea de que lo justo es un modelo intercultural, que establezca lo común y respete las legítimas diferencias.
www.euskonews.com


Espainian, bidezko aniztasuna onartzeko behar adinako lege-araua badugu, eskolatik hasiz, etab. Horrek berarekin dakar, ordea, orain arte baino azkarrago erantzutea, etorkinentzat Konstituzioaren eta hiritartasunaren gaineko hezkuntza-programak eta hizkuntzaren irakaskuntza abian jarriz.>
www.euskonews.com

En España tenemos un modelo legal suficiente para aceptar el legítimo pluralismo, empezando por la escuela, etc. Pero ello implica reaccionar de modo más rápido, incluyendo ya programas de educación en la Constitución y en la ciudadanía para los inmigrantes, y enseñanza del idioma.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

procedente (es)

Ibilgailuak herri-bidean ibilgetzea, bidezkoa izango da ondorengo kasuetan:>
beasainMerged2col

Será procedente la inmovilización de vehículos en la vía pública en los siguientes supuestos:
beasainMerged2col


2. Udalak aurreko atalean aurrikusitako errekerimenduak igorri ondoren, interesatuek aitorpena aurkeztuko ez balute, bere esku dituen datuez ofiziozko espedienteari ekingo dio, bidezko likidazioak egin eta sarrera egiteko epeak eta erabil daitezkeen errekurtsoak adieraziko dizkiolarik, egindako zargazko hausteen eta horien ondoriozko zehapenen kalterik gabe.>
www.donostia.org

2. Si cursados por el Ayuntamiento los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

conveniente (es)

Batzorde bateko Lehendakariak edo ordezkariak bidezkoa deritzonean>
beasainMerged2col

Cuando el Presidente de alguna comisón o Delegado en alguna materia lo considere conveniente».
beasainMerged2col


Diputatuen Biltzar eta Senaturako Hauteskundeen deialdia dela eta, azaroaren 2 tik 9ra bitarte, biak barne jendaurrean jartzen da hautesle-zerrenda, bidezkoak diren erreklamazioak aurkeztu daitezkeen.>
beasainMerged2col

Con motivo de la convocatoria de elecciones al Congreso de Diputados y al Senado, quedan a exposición pública las listas electorales desde el día 2 hasta el 9 de noviembre ambos incluidos, a efectos de que se puedan presentar las reclamaciones que se estimen convenientes.
beasainMerged2col


IX.- Hala ere, Udalak bidezkoa ikusten du eremuaren Hirigintza Proiektuan aurreikusitako igogailu publikoa instalatzea.>
beasainMerged2col

IX.- El Ayuntamiento, no obstante, estima conveniente instalar el ascensor público previsto en el último Proyecto de Urbanización del ámbito.
beasainMerged2col


Dena den, salbuespenez, gehieneko hiru urteko epea agortu ondoren, itxarote-zerrendarik ez badago, modulu libreak badaude eta Udalak bidezkotzat jotzen badu, beste bi luzapen gehiago eman daitezke, bakoitza sei hilabetetik beherako epez.>
www.sestao.net

No obstante, de forma excepcional, una vez agotado el plazo máximo de tres años, en caso de que no existiera lista de espera, hubiera módulos libres y el Ayuntamiento lo estimase conveniente, se podrá conceder dos prórrogas más por plazos no superiores a seis meses cada una.
www.sestao.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezko (eu)

correcto (es)

Bekaren aplikazio egokia egiaztatzeko eta talde onuradunak eta osatzen duten pertsonek egindako lanaren jarraipen zientifiko-teknikoari begira, Eusko Ikaskuntzak espezialisten Epaimahai bat izango du eta hari bidezko ebaluazio txostena eskatuko zaio.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Para la comprobación de la aplicación correcta de la Beca y el seguimiento científico-técnico del trabajo realizado por el equipo beneficiario y las personas que lo integran, Eusko Ikaskuntza contará con un Jurado de especialistas al que se le solicitará el informe de evaluación pertinente.
www.eusko-ikaskuntza.org


Gurpilaren egoera tentsionala zuzena dela ziurtatzeko, EMAT Ultrasoinuen bidezko teknologiak (Electromagnetic Acoustic Transducer) gurpilaren hondar tentsioen profila neurtzea ahalbidetzen du, Birrefringentziaren fenomeno fisikoari esker.>
www.ideko18

Para asegurar el correcto estado tensional de la rueda, la tecnología por Ultrasonidos EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer) permite medir el perfil de tensiones residuales de la misma gracias al fenómeno físico de la Birrefringencia.
www.ideko18

More examples