Elhuyar Hiztegia

eu > es

iraungi, iraungi, iraungitzen

Share:

 • 1  da/du ad. [sua, argia] apagar, extinguir

  behin ere iraungitzen ez den sua: el fuego que no se apaga nunca

 • 2  da/du ad. morir; acabar, terminar

  gerla bat iraungi ostean, beste bati ekin zioten: después de terminar con una guerra, empezaron con otra

  olioa ahitzen zaion argi bat bezala iraungi da gure aita: nuestro padre ha muerto como una luz que se queda sin aceite

  Espainiako leku gehienetan iraungi diren hizkuntzak: las lenguas que han muerto en la mayoría de los sitios de España

 • 3  da/du ad. caducar

  esnekiak iraungi zaizkit: se me han caducado los lácteos

  agiri horrek aurten ez dauka baliorik, iraungirik dago eta: ese certificado no tiene ningún valor porque ha caducado

 • 4  da ad. (Ekol.) extinguir

 • 5  da ad. (Zuz.) caducar

iraungi, iraungi, iraungitzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...iraungi ...raindik ere nabarmena da zenbat langile dauden iraungitako edota indarraldi luzatuko itunekin, ia 350.000. Horietatik ...


...Erregistroen eta Toki Araubidearen Zuzendaritzari eta iraungitako Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Toki Erakundeekiko ...


... bihurtzen da, bere argia bere barnean iraungitzen da eta formarik gabeko lurrin batean desagertzen da, airean...


Aurreko artikuluan ezarritako epea iraungitzen bada egiaztatutako subrogazioko ...


...ia egiteko. Ateratzen denetik 365 egunera iraungitzen da. EuskoTren eta Metro Bilbaoren arteko ...


..., denek bizirik nahi ninduten, baina iraungitze data zuen segurtasun hark, beraz, Alemaniara ihes egin nuen...


... % 6,1ek positibo eman zuen, eta, iraungi baino 4 egun lehenago, berriz, %...


...dako tirabira bat. Saiakera bat izan zen iraungitze dataren ordez kontsumo data hobetsia jartzeko jogurtei. «Ez...


...hotz ez baledi, ez liratekeela behin ere iraungiko , lau gradutan lehor egin balitez ere44. Baina ez daude zuze...


...dena delako txartela faltsutua, baliogabetua edo iraungia badago, isuna jarriz zigortuko da, 1998...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

iraungi (eu)

extinguir (es)

Behin, aipatutako edozein arrazoiarengatik kontratua iraungitzen bada eta horniketa berriro izan nahi bada, bakar bakarrik, eskaera berri bat eginez, kontratu berri bat sinatuz eta legozkiokeen eskubideak ordainduz lortu ahal izango da.>
beasainMerged2col

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.
beasainMerged2col


Hala eta guztiz ere, ideia hori, teknika juridiko zorrotzean, ez da oso zorionekoa, izan ere ezinezkoa baita hildakoaren ordezkaritzan testamentua egitea, hau da, hildakoa jadanik ez baita existitzen eta, ondorioz, eragin zibiletarako bere nortasuna iraungi baita jada.>
www.euskomedia.org

Sin embargo, esta idea, en buena técnica jurídica, debe juzgarse poco agraciada, pues no es posible testar en representación de un muerto, o sea, de alguien que ya no existe y cuya personalidad, por ende, se ha extinguido a efectos civiles.
www.euskomedia.org


Ahalordea, hala ere, FZZLren argitan honakootan iraungita geldituko da: a) Gauzatzeko jarri zaion epea bukatzean; b) Eskuordekoari heriotza, ezintasuna edo ezgaitasuna bat-batean izanagatik; c) Eskuordeko-ezkontidea izanik, behin testamentu-ahalordea egindakoan ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-eskea izatean (Erroldan bikoteen izen-ematearen ezeztapen-eskabidea parekotzat jo behar da); d) Eskuordeko-ezkontidea berriz ezkontzean, (edo Erroldan izatezko bikote gisa erroldatu dadinean), beste batekin ezkondu-bizimodua daramanean edo ezkontzatik kanpo seme-alabarik izatean, testamentugileak berariazkotasunez beste aurkakorik adierazi ezean; e) Uko eginagatik; f) Jaraunsteko ezgaitzen duten zioren bat eskuordekoak oinordetzaileari edo bere ondorengoei eginagatik; g) Ahalordemaileak ezeztatzearren.>
www.euskomedia.org

El poder quedará, no obstante, extinguido, a la luz de la LDCF: a) Al expirar el plazo establecido para su ejercicio; b) Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida al comisario; c) En el caso de cónyuge-comisario, por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, después de otorgado el poder testatorio (se ha de entender equiparada la solicitud de cancelación de la inscripción de la pareja en el Registro); d) Cuando el cónyuge-comisario contraiga ulteriores nupcias (o se inscriba como pareja de hecho en el Registro), lleve vida marital de hecho o tenga un hijo no matrimonial, salvo que el testador hubiere dispuesto expresamente lo contrario; e) Por renuncia; f) Por incurrir el comisario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas que dan lugar a la indignidad para suceder; g) Por revocación.
www.euskomedia.org


3.- Ordaindu beharra duen pertsonaren zerga-zorra kobraezintzat joz gero, zerga-zorrak behin behingoz iraungitakotzat joko da, preskripzio-epearen barruan kaudimen-egoerara igarotzen ez den bitartean.>
www.donostia.org

3.- Declarado fallido el obligado al pago, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
www.donostia.org


3. Ordaindu beharra duena kobraezintzat joz gero, zorrak behin­behingoz iraungitakotzat hartuko dira, preskripzio epearen barruan lehengoratzen ez diren bitartean.>
www.donostia.org

3.- Declarado fallido el obligado al pago, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

iraungi (eu)

caducar (es)

20 urtez iraungitako su-itzalgailuak aldatzea>
www.eudel3

Sustitución extintores caducados por 20 años.
www.eudel3


20 urtez iraungitako su-itzalgailuak aldatzea :: Eudel>
www.eudel3

Sustitución extintores caducados por 20 años. :: Eudel
www.eudel3


Txartelaren indarraldia aipatzen den urte naturalaren bat egingo du, urtea pasa ondoren txartela iraungi egingo da eta berria hartzea beharrezkoa izango da eta prezioa dagokion Ordenantzan jasotakoa izango da.>
beasainMerged2col

El período de vigencia de aquella coincidirá con el año natural a que se refiere, transcurrido el cual la tarjeta caducará y será preciso solicitar una nueva y su precio será el establecido en la Ordenanza correspondiente.
beasainMerged2col


Lizentzia bat iraungi ondoren, likidazioa itzultzeari edo deuseztatzeari ekingo dio Udalak, salbu eta titularrak berrizteko eskatu eta Udalak baimentzen badu.>
www.donostia.org

Caducada una licencia, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.
www.donostia.org


2. Eskaria iraungitzeak ez dakar, berez, partikularraren edo Udalaren ekintzak preskribatzea, baina iraungitako prozedurek ez dute preskripzio-epea etengo.>
www.donostia.org

2. La caducidad de la instancia no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o del Ayuntamiento, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
www.donostia.org

More examples