Elhuyar Hiztegia

eu > es

1 komun

Share:

komun *Examples are automatically obtained from dabilena

...i opendata.euskadi.net-ekoak, honako edukien eredu komun honetan oinarritzen dira...


...iat horrekin zer ikusia izango duen baina, orain komuneko bonbak ere hamar minututik gora behar dik betetzeko...»...


... Etorbidean (1. solairua). 25 m2. Komun berria. Baita koadrilentzat ere. Tel. ...


...ik, berdina duen ezaugarriaren arabera. Orduan, komunean duten ezaugarria esan behar du, dagokion ...


...ute arlo honetan. Torturak praktika zehatz eta komunak ditu. Uneoroko irainak, loa, edaria,...


Palena (Txile) Palena Txileko hegoaldeko komuna da. Los Lagos eskualdeko Palena probintzian ...


...ilitako metodologiak erkatu dira? Curriculum-erabaki komunik ba al dago? BAI EZ Baiezkotan,...


...familia berekoak ala ez, elkartzen da xede komun bat lortzeko. Xedehau lortutakoan banandu egiten ...


...ili ahal izateko komunak izango dituzte eta komun horiek garbitasun eta higiene baldintza egokietan ...


...eentzako txapelketa izanik. Muñozen ustez, arazo komuna dute egungo gazteek argazkigintzan, «Photoshop gehiegi erab...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

komun (eu)

aseo (es)

Komun publikoak.>
www.ermua.es

Aseos públicos.
www.ermua.es


Aldagelak, komunak eta armairuak.>
www.ermua.es

Vestuarios, aseos y taquillas.
www.ermua.es


Botikina, masaje gela 2, garbitegia, komun publikoak.>
www.ermua.es

Botiquín, 2 salas de masaje, lavandería, aseos de público.
www.ermua.es


Erabilera osagarrien erabilera eta kokapenak egokiro banatzea (kamerino-aldagelak, komunak, biltegiak, eta abar…). Horren bidez, zamalanei erantzun egokia ematea.>
www.ermua.es

Distribuir adecuadamente los usos complementarios en superficie y localización, como camerinos, aseos, almacenes (resolviendo adecuadamente la carga y descarga), etc.
www.ermua.es


Bere zerbitzuen artean, komunak eta igogailua ere baditu.>
www.ermua.es

El aparcamiento ocupa mil metros cuadrados por planta y, además, cuenta con aseos y ascensor.
www.ermua.es

More examples

2 komun

Share:

komun *Examples are automatically obtained from dabilena

...i opendata.euskadi.net-ekoak, honako edukien eredu komun honetan oinarritzen dira...


...iat horrekin zer ikusia izango duen baina, orain komuneko bonbak ere hamar minututik gora behar dik betetzeko...»...


... Etorbidean (1. solairua). 25 m2. Komun berria. Baita koadrilentzat ere. Tel. ...


...ik, berdina duen ezaugarriaren arabera. Orduan, komunean duten ezaugarria esan behar du, dagokion ...


...ute arlo honetan. Torturak praktika zehatz eta komunak ditu. Uneoroko irainak, loa, edaria,...


Palena (Txile) Palena Txileko hegoaldeko komuna da. Los Lagos eskualdeko Palena probintzian ...


...ilitako metodologiak erkatu dira? Curriculum-erabaki komunik ba al dago? BAI EZ Baiezkotan,...


...familia berekoak ala ez, elkartzen da xede komun bat lortzeko. Xedehau lortutakoan banandu egiten ...


...ili ahal izateko komunak izango dituzte eta komun horiek garbitasun eta higiene baldintza egokietan ...


...eentzako txapelketa izanik. Muñozen ustez, arazo komuna dute egungo gazteek argazkigintzan, «Photoshop gehiegi erab...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

komun (eu)

común (es)

Bai jatorriak bai bere ezaugarriek eta edukiak bereizten dituzte Itunaren erregimena komunetik.>
www.conciertoeconomico1

El régimen de Concierto se diferencia del común tanto por su origen como por su características y contenido.
www.conciertoeconomico1


Hala ere, erregimen komuna beharrizanean oinarritzen da.>
www.conciertoeconomico1

El común se basa sin embargo en el criterio de necesidad.
www.conciertoeconomico1


Itunaren erregimenak XIX. mendearen amaiera aldean du jatorria, euskal lurraldeak Espainiako Estatuaren lurralde- eta ekonomi antolaketa osatzeko sortu zenean. Erregimen komuna, ostera, 1978ko Konstituzioaren berrikuntza da.>
www.conciertoeconomico1

El régimen de Concierto tiene su origen en finales del siglo XIX cuando se instauró como modo de integrar a los territorios vascos en la organización territorial y económica del Estado español, mientras que el de régimen común es una novedad de la Constitución de 1978.
www.conciertoeconomico1


Estatu espainiarrean Ekonomi Ituna beste bi finantza sistemarekin batera dugu: batetik, Nafarroako Foru Erkidegoak duen Ituna, Euskal Ekonomi Itunaren antzeko ezaugarriak dituena, eta bestea, LOFCAn (Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa) oinarritutako erregimen komuna, beste Autonomia Erkidegoak zuzentzen dituena.>
www.conciertoeconomico1

El Concierto Económico convive en el Estado español con otros dos sistemas de financiación el de Convenio, propio de la Comunidad Foral de Navarra y de características similares al de Concierto, y el régimen común basado en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), por el que se rigen el resto de las Comunidades Autónomas.
www.conciertoeconomico1


Autoreen iritziz kupoa kalkulatzeko burutzen den inputazio-prozeduraren emaitzako abantaila ekonomikoa gertatzen da eta uste dute hori bidezkotuta dagoela kasuen %60tik gorakoan araubide komuneko erkidegoekiko eskumenen diferentziengatik.>
www.conciertoeconomico1

Según los autores se produce una ventaja económica derivada del procedimiento de imputación que se sigue para calcular el cupo que encuentran justificada en más de un 60% por las diferencias competenciales con las comunidades de régimen común.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

komun (eu)

general (es)

Ordenantza honen arabera bide publikoko pasabide izango da, Udalak baimendutako erabilera komuna aldarazten duen oro, III. kapituluan adierazitakoak betetzen dituena eta higiezinetara ibilgailuen sarbidea errazteko ezarri dena.>
beasainMerged2col

A los efectos de esta Ordenanza, constituye vado en la vía pública, toda modificación del uso común general autorizado por el Ayuntamiento, que reúna los caracteres señalados en el capítulo III y esté destinada exclusivamente a facilitar el acceso de vehículos a los inmuebles.
beasainMerged2col


Prozedura tramitatu bitartean interesatuak Beasaingo Udalari eskatu ahal izango dio etorkizuneko jakinarazpenak bitarteko elektroniko bidez ez egiteko eta Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Komunaren Erregimen Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.artikuluan edo Zergei buruzko abenduaren 28ko 230/1963 Lege Orokorreko 105. artikuluan onartutako bitartekoak erabiltzea, Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoez sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 27.6. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.>
beasainMerged2col

Durante la tramitación del procedimiento la persona interesada podrá requerir al Ayuntamiento de Beasain que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
beasainMerged2col


Protokoloak, sistema hori ezartzea sustatzeko lankidetza esparru orokor bat ezarri zuenak, jaso zuen protokolo hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraiobide guztietan sartutako taldeak finkatzean oinarritu beharko litzatekeela, garraiobide guztietan komunak diren gizarte politikak aplikatuz.>
beasainMerged2col

El Protocolo, que estableció el marco de general de colaboración para el impulso de la implantación de dicho sistema, recogió que éste debería pivotar, entre otros, sobre la fijación de colectivos integrados en todos los modos de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con aplicación de políticas sociales comunes en todos los modos.
beasainMerged2col


Eraikinen estalkira eraikinaren gune komunetatik zuzenean irten ahal izango da, eta irteera edo sarbide hori eskailera-gune orokorrean bertan egongo da edo, bestela, gertuan eta horrekin lotuta dagoen beste guneren batean.>
vergara15

La cubierta de los edificios deberá ser accesible directamente desde las zonas comunes del edificio, situando dicho acceso en el propio núcleo general de escaleras o en algún espacio próximo y comunicado con el mismo.
vergara15


Estalkiak konpondu eta mantentzeko, estalki guztietara zuzenean eraikinaren gune komunetatik irten ahal izango da, eta sarbide hori eskailera-gune orokorrean bertan egongo da edo, bestela, gertuan eta horrekin lotuta dagoen guneren batean.>
vergara15

Todas las cubiertas serán directamente accesibles para reparación y mantenimiento desde zonas comunes del edificio, situando dicho acceso en el propio núcleo general de escaleras o en algún espacio próximo y comunicado con el mismo.
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

komun (eu)

colectivo (es)

Armairu kolektiboak, nork bere arropa gordetzeko armairu txikiak, jesarlekuak, esekitokiak, komunak, dutxak eta konketak.>
www.ermua.es

Armarios colectivos, taquillas guardarropa individuales, bancos, perchas, servicios, duchas y lavabos.
www.ermua.es


Hala nola, belaunaldien arteko harremanak, kultur ondarearen kontserbazioa, komunitatekide sentimendua, kultura parte-hartzailea, ekimen kolektiboen balioa, kaleetako bizitasuna, kultura eta pertsonaren sozializazioa.Aurrekoetan bezala, kalejira ordu eta erdiz luzatuko da, 12:30etatik 14:00etara, abestea gustuko izatea komunean duten ermuarrak, soinujole pare batez lagundurik.>
www.ermua.es

Pero además, la iniciativa "Ermuan kantuan" nos da la oportunidad de reforzar otros ámbitos beneficiosos para todos/as, como las relaciones intergeneracionales, la conservación del patrimonio cultural, el sentimiento de vecindad, la participación cultural, el valor de las actividades colectivas y de la vida de las calles, la socialización de la cultura y las personas...
www.ermua.es


Atal honetako programak, edukiari eta zuzenduta dauden taldeei dagokienean, oso diferenteak diren arren, honako elementu komun hauek dituzte:>
www.donostia.org

Aunque los programas incluidos dentro de este apartado son muy diferentes, tanto en su contenido como en los colectivos a los que se dirigen, tienen en común:
www.donostia.org


Lehenik, Euskadiren lehiatzeko gaitasunaren diagnostikoa egin zen, eta lehiatzeko gaitasun hori hobetzeko formula bat detektatu: sektore desberdinak biltzen zituzten sektore edo eremu ekonomikoak artikulatzea komeni zen, horrek talde ikuspegia edukitzen laguntzen baitzuen, eta baliabide komunak erabiltzen… Egoera hobetzeko aukera bat zen, gure erakundeak txikiak edo ertainak baitira —gehienak nahiko txikiak—, eta gure herria bera ere txikia baita.>
www.euskonews.com

Primero, se hizo un diagnóstico de la capacidad competitiva de Euskadi y se detectó que una fórmula para mejorar esa capacidad competitiva era articular sectores o ámbitos económicos que aglutinaban a distintos sectores, y que ayudaban a tener una visión colectiva, a utilizar recursos comunes… Era una oportunidad para mejorar la situación, ya que nuestras organizaciones son pequeñas y medianas -la mayor parte bastante pequeñas-, y el mismo país es un país pequeño.
www.euskonews.com


Anarkismoak Estaturik gabeko gizartea ezarri nahi zuen, askatasunez federatutako komunek osatutakoa auto-kudeaketa erregimenean, non jabegoa kolektiboa izango zen.>
www.hiru.com

El anarquismo pretendía instaurar una sociedad sin Estado, formada por comunas libremente federadas en régimen de autogestión, en el que la propiedad sería colectiva.
www.hiru.com

More examples