Elhuyar Hiztegia

eu > es

oinarri

Share:

 • 1  iz. cimiento, fundamento, base

  etxearen oinarriak egiten ari dira: están haciendo los cimientos de la casa

 • 2  iz. principio, fundamento, base, cimiento

  biltzarraren erabakiak oinarritzat hartuz: tomando como base las decisiones de la asamblea

 • 3  iz. (Ekon.) base

  zerga-oinarria: base imponible

  likidazio-oinarria: base liquidable

 • 4  iz. (Mat.) base

  logaritmo nepertarren oinarria 'e' zenbakia da: la base de los logaritmos neperianos es el número 'e'

 • oinarri hartu/izan

oinarri *Examples are automatically obtained from dabilena

...garri eta bermegarria beren ekintzen handigoan, oinarri zuzen eta sendo batean bezala. Horrela opagarriak dira Alex...


...galdera. Pertsona bakoitzak bere bizitzaren esangura oinarri baten gainean eraikiko du. Pertsonaren arabera ...


... jarraitzen dutenak horrekin: batetik, inongo oinarririk gabeko argudioak emanez, eta, bestetik, sei kontseilari ber...


...o koadroko zelaia eta 750 etxebizitza -; baina oinarrian arazo berari egin behar diote aurre, berdea eta grisaren ar...


...liatutako labore tradizionala eta tokiko elikaduraren oinarria izan, Vietnametik edo Thailandiatik inportatzea merkeagoa ...


...da. Sistema horrek ondoko printzipio hauek ditu oinarri : publikotasuna, informazioa eta gardentasuna. Aipatu ...


...a, bestaldetik, erabaki honen bidez onartutako oinarrien bitartez. Horrenbestez, Diputatuen Kontseiluak, Berrikuntza...


...karteek hasierako akusazioari eutsi diote, hasierako oinarri berberekin: 1990 eta 1993 artean ETAko ...


Bere garaikideen antzera, nazioaren oinarria kulturan ezarri zuen, eta orduan ulertzen ...


...a?». Gaiztakeriei buruzko gogoetak ditu antzezlanak oinarrian . «Non dago gure sena? Galdu ote dugu gizakiaren berezko sen...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

cimiento (es)

Baina aurretik, egitura metaliko batzuk erabiltzen dira zutabeei eusteko, kareak solidotu arte oinarriek gainean pisurik izan ez dezaten.>
www.catedralvitoria.com

Previamente, los pilares son apeados con unas estructuras metálicas para liberar de peso a los cimientos mientras solidifican las cales.
www.catedralvitoria.com


Presbiterioko zutabeen eta gurutzaduraren oinarriak indartzea>
www.catedralvitoria.com

Refuerzo de los cimientos de los pilares del presbiterio y el crucero
www.catedralvitoria.com


Baina, oinarri historiko eta geografikoak bezainbesteko garrantzia du mugak irekitzeak, pertsonaletatik hasi eta instituzionalekin jarraituz.>
www.euskonews.com

Al mismo tiempo, tan necesarios como los cimientos históricos y geográficos, son las aperturas de fronteras, empezando por las personales y siguiendo con las institucionales.
www.euskonews.com


Gainera, kontuan hartu behar da publizitateak eta komunikabideek sekulako boterea dutela, eta beren mezuen indarra eta eraginkortasuna ikaragarriak direla. Laburbilduz, haurtzaroak nigan zer arrasto utzi dudan esango dizut: txiki-txikitatik hasi nintzen gauza jakin batzuei erreparatzen eta literaturako hezkuntza- eta prestakuntza-oinarriak finkatzen.>
www.euskonews.com

Así que resumiendo lo que para mí supuso la infancia, podría decir que desde muy niña aprendí a fijarme en ciertas cosas y pude sentar los cimientos educativos y formativos literarios que me permitieron elegir libremente.
www.euskonews.com


Ondoren, bigarren atala osatzeko, kasko edo Erdi Aroko tumuluak aztertu ditu egileak, Europako mendebaldean —Ipar Euskal Herria barne— gaztelu txiki askoren kokaleku edo oinarriak izateko egin baitziren. Horietako asko leinu-buruek eraiki zituzten.>
www.euskonews.com

A continuación, para completar la segunda parte del libro, su autor ha analizado los túmulos medievales, ya que en Europa occidental (incluyendo el norte de Euskal Herria) muchos de ellos se hicieron para servir de cimientos de castillos de pequeño tamaño, construidos por los primogénitos de importantes linajes.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

fundamento (es)

Erizaintza Gradua eskuratzen duen pertsona norbanakoen, familien eta gizarte taldeen osasun-beharretara egokitutako osasun-arreta tekniko eta profesional egokia emateko gai izango da; betiere, ezagutza integratuan oinarrituta, erizaintzako oinarri eta printzipio teoriko, metodologiko, etiko eta legalak aplikatuta, eta gaixoa norbanako konplexu, autonomo, independente eta arduratsu bezala ulertuta.Horrez gain, praktika bera ebaluatzeko eta gogoeta egiteko, erabakiak hartzeko, taldean lan egiteko eta beste pertsona batzuekin (gaixoak, familiartekoak, hainbat gizarte-taldetako kideak, lankideak edo beste profesional batzuk) komunikazio eraginkorra edukitzeko gai izango da, beharrezko gaitasun eta teknikak erabilita eta beharrezko baliabideak eraginkortasunez kudeatuta.Era berean, gizartearekin modu arduratsuan portatzeko gai izango da; betiere, osasunerako eta autozaintzarako hezkuntza sustatuta, eta berrikuntzarekin, ekintzailetasunarekin eta etengabeko hobekuntzarekin konprometituta. Helburua praktika profesional eguneratu, seguru eta kalitateduna eskaintzea izango da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La persona graduada en Enfermería será capaz de proporcionar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, las familias y/o los grupos sociales, basada en el conocimiento integrado y la aplicación de los fundamentos y principios teóricos, metodológicos, éticos y legales de la enfermería, en el respeto a laspersonas e ideas y en la comprensión del paciente como un individuo complejo, autónomo, independiente y responsable.Estará capacitada para reflexionar y evaluar la propia práctica, tomar decisiones, trabajar en equipo y establecer una comunicación eficaz con otras personas, ya sean pacientes, familiares, integrantes de diversos grupos sociales, compañeros u otros profesionales utilizando las habilidades y las técnicas necesarias y gestionando con eficacia los recursos necesarios.Asimismo, será capaz de comportarse de forma responsable con la sociedad, fomentando la educación para la salud y el autocuidado, comprometiéndose con la innovación, el emprendizaje y la mejora continua, con el fin de ofrecer una práctica profesional actualizada, segura y de calidad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Materialen zientziaren oinarriak (B) (Heziketa-osagarria)>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Fundamentos Ciencia de Materiales (B) (Complemento de formación)
www.enpresa-donostia.ehu.es


Adiskidetasun zintzo hura Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen oinarria izan zen.>
bergara12

Sobre este calor puro de la sana amistad se echaron los fundamentos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
bergara12


Gerrate ondorenean eta euskal poesia sinbolistak bere oinharriak ondo errotu baino lehen izan zuen etenaren mugan.>
www.euskomedia.org

Una crisis que tiene lugar en la frontera de la ruptura, en la postguerra, y cuando los fundamentos de la poesía simbolista vasca todavía no estaban enraizados.
www.euskomedia.org


Egungo Turkian jaiotako santu hori, hainbat eta hainbat istorio eta elezaharretan haurrei loturik agertzen dena, bere irudiak, giza ezaugarriek eta oinarri sozialak mundu mailan jasan duten aldaketaren adierazgarririk nabarmenena da gaur egun.>
www.euskomedia.org

Este santo, nacido en la actual Turquía, ligado a los niños en sus diferentes historias y leyendas, es uno de los máximos exponentes, en la actualidad, del cambio que ha sufrido su imagen, características humanas y fundamento social a nivel mundial.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

base (es)

Lehiaketa urteko bihurtu nahi dugu, eta parte hartzaileak lau mailatanbanatuko ditugu modu honetan: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak eta 18urtetik gorakoak, obrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez daitezkeelarik.Argumentuaren oinarri nagusia Gasteizko tenpluak izan beharko du, berehistoria, ingurua eta zaharberrikuntza, eta kontakizunek ezingo dutehamar orrialde baino gehiagoko luzera izan.>
www.catedralvitoria.com

Este certamen, que se pretende tenga carácter anual, contará con cuatrocategorías distribuidas de la siguiente forma: jóvenes de entre 12 y 17años y mayores de 18 años que pueden presentar obras en castellano o eneuskera. La base fundamental del argumento deberá ser el templovitoriano, su historia, su entorno y su recuperación, y los relatos nopodrán superar las diez páginas.
www.catedralvitoria.com


Saritutako kontaketak Santa Maria Katedrala Fundazioaren eskutan geratuko dira eta eskubidea izango du edozein lan jabeari egile-eskubideak ordaindu beharrik gabe kaleratzeko, deialdirako oinarrietan zehaztu zenez.>
www.catedralvitoria.com

Los relatos premiados quedan en propiedad de la Fundación Catedral Santa María, que se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario, según consta en las bases de la convocatoria.
www.catedralvitoria.com


Beste tailerretan egin moduan, birziklatutako materialak oinarri hartuta egingo da jarduera plastikoa.>
www.catedralvitoria.com

Al igual que en los demás talleres, la actividad plástica se realizará utilizando como base materiales de reciclaje.
www.catedralvitoria.com


Ondorioz, gaur, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da euskal erakundeak Ekonomia Itunaren alde agertzea, argudio eta oinarri solidoak erabilita.>
www.conciertoeconomico1

Por lo tanto, hoy más que nunca es imprescindible que desde las instituciones vascas salgamos en defensa del Concierto Económico, con argumentos y con bases sólidas.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

principio (es)

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko Ondarearen gaineko Zerga mantentzeko hartu zuen erabakiak, horrela Lurralde Historiko hori bakarra zen estatuan zerga-figura hori mantentzen, hainbeste errekurtso eragin zituen. Errekurtso horietan erabaki hori konstituzio-kontrakoa zela argudiatzen zen berdintasunaren oinarria hausten zuelako eta, halaber, baita Ituneko zergen arloko egitura orokorra eta harmonizazio eta koordinazio arauak mantentzeari buruzko 3. artikuluan ematen diren oinarriak ere.>
www.conciertoeconomico1

La decisión de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, convirtiendo así a ese Territorio Histórico en el único del estado en el que se mantuvo vigente dicha figura tributaria, provocó un aluvión de recursos, en los que se argumentaba la inconstitucionalidad de dicha decisión por vulneración del principio de igualdad, así como los principios contenidos en el artº 3 del Concierto relativos a la atención a la estructura general impositiva y las reglas de armonización y coordinación.
www.conciertoeconomico1


Finantza oinarriak>
www.conciertoeconomico1

Principios financieros
www.conciertoeconomico1


Oinarri orokorrek Estatuaren eta Euskadiren botere publikoen jarduera-eremua zehazten dute, Ekonomi Itunak aitortzen dizkien tributu-eskumenak eta finantza-eskumenak aplikatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los principios generales definen el marco de actuación de los distintos poderes públicos del Estado y del País Vasco en la aplicación de las competencias tributarias y financieras que el propio Concierto Económico les reconoce.
www.conciertoeconomico1


Oinarri orokorrak>
www.conciertoeconomico1

Principios generales
www.conciertoeconomico1


Prozedurak berriz itzuli zitzaizkion Justizia Auzitegi Nagusiari eta Auzien Salak berriz ere hasieran ebatzi zuenaren ildotik ebatzi du; dena dela, bere argudioak eman behar izan ditu Ituneko 3. artikuluan ematen diren berdintasunaren oinarria eta oinarri orokorrak hausten direla ezeztatzerakoan.>
www.conciertoeconomico1

Reenviados los procedimientos al Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo contencioso ha vuelto a pronunciarse en idéntico sentido al inicial, si bien ha tenido que desarrollar sus argumentos para negar la vulneración señalada del principio de igualdad y de los principios generales contenidos en el artº 3 del Concierto.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

cimiento (es)

Baina aurretik, egitura metaliko batzuk erabiltzen dira zutabeei eusteko, kareak solidotu arte oinarriek gainean pisurik izan ez dezaten.>
www.catedralvitoria.com

Previamente, los pilares son apeados con unas estructuras metálicas para liberar de peso a los cimientos mientras solidifican las cales.
www.catedralvitoria.com


Presbiterioko zutabeen eta gurutzaduraren oinarriak indartzea>
www.catedralvitoria.com

Refuerzo de los cimientos de los pilares del presbiterio y el crucero
www.catedralvitoria.com


Baina, oinarri historiko eta geografikoak bezainbesteko garrantzia du mugak irekitzeak, pertsonaletatik hasi eta instituzionalekin jarraituz.>
www.euskonews.com

Al mismo tiempo, tan necesarios como los cimientos históricos y geográficos, son las aperturas de fronteras, empezando por las personales y siguiendo con las institucionales.
www.euskonews.com


Gainera, kontuan hartu behar da publizitateak eta komunikabideek sekulako boterea dutela, eta beren mezuen indarra eta eraginkortasuna ikaragarriak direla. Laburbilduz, haurtzaroak nigan zer arrasto utzi dudan esango dizut: txiki-txikitatik hasi nintzen gauza jakin batzuei erreparatzen eta literaturako hezkuntza- eta prestakuntza-oinarriak finkatzen.>
www.euskonews.com

Así que resumiendo lo que para mí supuso la infancia, podría decir que desde muy niña aprendí a fijarme en ciertas cosas y pude sentar los cimientos educativos y formativos literarios que me permitieron elegir libremente.
www.euskonews.com


Ondoren, bigarren atala osatzeko, kasko edo Erdi Aroko tumuluak aztertu ditu egileak, Europako mendebaldean —Ipar Euskal Herria barne— gaztelu txiki askoren kokaleku edo oinarriak izateko egin baitziren. Horietako asko leinu-buruek eraiki zituzten.>
www.euskonews.com

A continuación, para completar la segunda parte del libro, su autor ha analizado los túmulos medievales, ya que en Europa occidental (incluyendo el norte de Euskal Herria) muchos de ellos se hicieron para servir de cimientos de castillos de pequeño tamaño, construidos por los primogénitos de importantes linajes.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

fundamento (es)

Erizaintza Gradua eskuratzen duen pertsona norbanakoen, familien eta gizarte taldeen osasun-beharretara egokitutako osasun-arreta tekniko eta profesional egokia emateko gai izango da; betiere, ezagutza integratuan oinarrituta, erizaintzako oinarri eta printzipio teoriko, metodologiko, etiko eta legalak aplikatuta, eta gaixoa norbanako konplexu, autonomo, independente eta arduratsu bezala ulertuta.Horrez gain, praktika bera ebaluatzeko eta gogoeta egiteko, erabakiak hartzeko, taldean lan egiteko eta beste pertsona batzuekin (gaixoak, familiartekoak, hainbat gizarte-taldetako kideak, lankideak edo beste profesional batzuk) komunikazio eraginkorra edukitzeko gai izango da, beharrezko gaitasun eta teknikak erabilita eta beharrezko baliabideak eraginkortasunez kudeatuta.Era berean, gizartearekin modu arduratsuan portatzeko gai izango da; betiere, osasunerako eta autozaintzarako hezkuntza sustatuta, eta berrikuntzarekin, ekintzailetasunarekin eta etengabeko hobekuntzarekin konprometituta. Helburua praktika profesional eguneratu, seguru eta kalitateduna eskaintzea izango da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La persona graduada en Enfermería será capaz de proporcionar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, las familias y/o los grupos sociales, basada en el conocimiento integrado y la aplicación de los fundamentos y principios teóricos, metodológicos, éticos y legales de la enfermería, en el respeto a laspersonas e ideas y en la comprensión del paciente como un individuo complejo, autónomo, independiente y responsable.Estará capacitada para reflexionar y evaluar la propia práctica, tomar decisiones, trabajar en equipo y establecer una comunicación eficaz con otras personas, ya sean pacientes, familiares, integrantes de diversos grupos sociales, compañeros u otros profesionales utilizando las habilidades y las técnicas necesarias y gestionando con eficacia los recursos necesarios.Asimismo, será capaz de comportarse de forma responsable con la sociedad, fomentando la educación para la salud y el autocuidado, comprometiéndose con la innovación, el emprendizaje y la mejora continua, con el fin de ofrecer una práctica profesional actualizada, segura y de calidad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Materialen zientziaren oinarriak (B) (Heziketa-osagarria)>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Fundamentos Ciencia de Materiales (B) (Complemento de formación)
www.enpresa-donostia.ehu.es


Adiskidetasun zintzo hura Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen oinarria izan zen.>
bergara12

Sobre este calor puro de la sana amistad se echaron los fundamentos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
bergara12


Gerrate ondorenean eta euskal poesia sinbolistak bere oinharriak ondo errotu baino lehen izan zuen etenaren mugan.>
www.euskomedia.org

Una crisis que tiene lugar en la frontera de la ruptura, en la postguerra, y cuando los fundamentos de la poesía simbolista vasca todavía no estaban enraizados.
www.euskomedia.org


Egungo Turkian jaiotako santu hori, hainbat eta hainbat istorio eta elezaharretan haurrei loturik agertzen dena, bere irudiak, giza ezaugarriek eta oinarri sozialak mundu mailan jasan duten aldaketaren adierazgarririk nabarmenena da gaur egun.>
www.euskomedia.org

Este santo, nacido en la actual Turquía, ligado a los niños en sus diferentes historias y leyendas, es uno de los máximos exponentes, en la actualidad, del cambio que ha sufrido su imagen, características humanas y fundamento social a nivel mundial.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

base (es)

Lehiaketa urteko bihurtu nahi dugu, eta parte hartzaileak lau mailatanbanatuko ditugu modu honetan: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak eta 18urtetik gorakoak, obrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez daitezkeelarik.Argumentuaren oinarri nagusia Gasteizko tenpluak izan beharko du, berehistoria, ingurua eta zaharberrikuntza, eta kontakizunek ezingo dutehamar orrialde baino gehiagoko luzera izan.>
www.catedralvitoria.com

Este certamen, que se pretende tenga carácter anual, contará con cuatrocategorías distribuidas de la siguiente forma: jóvenes de entre 12 y 17años y mayores de 18 años que pueden presentar obras en castellano o eneuskera. La base fundamental del argumento deberá ser el templovitoriano, su historia, su entorno y su recuperación, y los relatos nopodrán superar las diez páginas.
www.catedralvitoria.com


Saritutako kontaketak Santa Maria Katedrala Fundazioaren eskutan geratuko dira eta eskubidea izango du edozein lan jabeari egile-eskubideak ordaindu beharrik gabe kaleratzeko, deialdirako oinarrietan zehaztu zenez.>
www.catedralvitoria.com

Los relatos premiados quedan en propiedad de la Fundación Catedral Santa María, que se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario, según consta en las bases de la convocatoria.
www.catedralvitoria.com


Beste tailerretan egin moduan, birziklatutako materialak oinarri hartuta egingo da jarduera plastikoa.>
www.catedralvitoria.com

Al igual que en los demás talleres, la actividad plástica se realizará utilizando como base materiales de reciclaje.
www.catedralvitoria.com


Ondorioz, gaur, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da euskal erakundeak Ekonomia Itunaren alde agertzea, argudio eta oinarri solidoak erabilita.>
www.conciertoeconomico1

Por lo tanto, hoy más que nunca es imprescindible que desde las instituciones vascas salgamos en defensa del Concierto Económico, con argumentos y con bases sólidas.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

principio (es)

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko Ondarearen gaineko Zerga mantentzeko hartu zuen erabakiak, horrela Lurralde Historiko hori bakarra zen estatuan zerga-figura hori mantentzen, hainbeste errekurtso eragin zituen. Errekurtso horietan erabaki hori konstituzio-kontrakoa zela argudiatzen zen berdintasunaren oinarria hausten zuelako eta, halaber, baita Ituneko zergen arloko egitura orokorra eta harmonizazio eta koordinazio arauak mantentzeari buruzko 3. artikuluan ematen diren oinarriak ere.>
www.conciertoeconomico1

La decisión de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, convirtiendo así a ese Territorio Histórico en el único del estado en el que se mantuvo vigente dicha figura tributaria, provocó un aluvión de recursos, en los que se argumentaba la inconstitucionalidad de dicha decisión por vulneración del principio de igualdad, así como los principios contenidos en el artº 3 del Concierto relativos a la atención a la estructura general impositiva y las reglas de armonización y coordinación.
www.conciertoeconomico1


Finantza oinarriak>
www.conciertoeconomico1

Principios financieros
www.conciertoeconomico1


Oinarri orokorrek Estatuaren eta Euskadiren botere publikoen jarduera-eremua zehazten dute, Ekonomi Itunak aitortzen dizkien tributu-eskumenak eta finantza-eskumenak aplikatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los principios generales definen el marco de actuación de los distintos poderes públicos del Estado y del País Vasco en la aplicación de las competencias tributarias y financieras que el propio Concierto Económico les reconoce.
www.conciertoeconomico1


Oinarri orokorrak>
www.conciertoeconomico1

Principios generales
www.conciertoeconomico1


Prozedurak berriz itzuli zitzaizkion Justizia Auzitegi Nagusiari eta Auzien Salak berriz ere hasieran ebatzi zuenaren ildotik ebatzi du; dena dela, bere argudioak eman behar izan ditu Ituneko 3. artikuluan ematen diren berdintasunaren oinarria eta oinarri orokorrak hausten direla ezeztatzerakoan.>
www.conciertoeconomico1

Reenviados los procedimientos al Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo contencioso ha vuelto a pronunciarse en idéntico sentido al inicial, si bien ha tenido que desarrollar sus argumentos para negar la vulneración señalada del principio de igualdad y de los principios generales contenidos en el artº 3 del Concierto.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

fundamento (es)

Erizaintza Gradua eskuratzen duen pertsona norbanakoen, familien eta gizarte taldeen osasun-beharretara egokitutako osasun-arreta tekniko eta profesional egokia emateko gai izango da; betiere, ezagutza integratuan oinarrituta, erizaintzako oinarri eta printzipio teoriko, metodologiko, etiko eta legalak aplikatuta, eta gaixoa norbanako konplexu, autonomo, independente eta arduratsu bezala ulertuta.Horrez gain, praktika bera ebaluatzeko eta gogoeta egiteko, erabakiak hartzeko, taldean lan egiteko eta beste pertsona batzuekin (gaixoak, familiartekoak, hainbat gizarte-taldetako kideak, lankideak edo beste profesional batzuk) komunikazio eraginkorra edukitzeko gai izango da, beharrezko gaitasun eta teknikak erabilita eta beharrezko baliabideak eraginkortasunez kudeatuta.Era berean, gizartearekin modu arduratsuan portatzeko gai izango da; betiere, osasunerako eta autozaintzarako hezkuntza sustatuta, eta berrikuntzarekin, ekintzailetasunarekin eta etengabeko hobekuntzarekin konprometituta. Helburua praktika profesional eguneratu, seguru eta kalitateduna eskaintzea izango da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La persona graduada en Enfermería será capaz de proporcionar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, las familias y/o los grupos sociales, basada en el conocimiento integrado y la aplicación de los fundamentos y principios teóricos, metodológicos, éticos y legales de la enfermería, en el respeto a laspersonas e ideas y en la comprensión del paciente como un individuo complejo, autónomo, independiente y responsable.Estará capacitada para reflexionar y evaluar la propia práctica, tomar decisiones, trabajar en equipo y establecer una comunicación eficaz con otras personas, ya sean pacientes, familiares, integrantes de diversos grupos sociales, compañeros u otros profesionales utilizando las habilidades y las técnicas necesarias y gestionando con eficacia los recursos necesarios.Asimismo, será capaz de comportarse de forma responsable con la sociedad, fomentando la educación para la salud y el autocuidado, comprometiéndose con la innovación, el emprendizaje y la mejora continua, con el fin de ofrecer una práctica profesional actualizada, segura y de calidad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Materialen zientziaren oinarriak (B) (Heziketa-osagarria)>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Fundamentos Ciencia de Materiales (B) (Complemento de formación)
www.enpresa-donostia.ehu.es


Adiskidetasun zintzo hura Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen oinarria izan zen.>
bergara12

Sobre este calor puro de la sana amistad se echaron los fundamentos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
bergara12


Gerrate ondorenean eta euskal poesia sinbolistak bere oinharriak ondo errotu baino lehen izan zuen etenaren mugan.>
www.euskomedia.org

Una crisis que tiene lugar en la frontera de la ruptura, en la postguerra, y cuando los fundamentos de la poesía simbolista vasca todavía no estaban enraizados.
www.euskomedia.org


Egungo Turkian jaiotako santu hori, hainbat eta hainbat istorio eta elezaharretan haurrei loturik agertzen dena, bere irudiak, giza ezaugarriek eta oinarri sozialak mundu mailan jasan duten aldaketaren adierazgarririk nabarmenena da gaur egun.>
www.euskomedia.org

Este santo, nacido en la actual Turquía, ligado a los niños en sus diferentes historias y leyendas, es uno de los máximos exponentes, en la actualidad, del cambio que ha sufrido su imagen, características humanas y fundamento social a nivel mundial.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

base (es)

Lehiaketa urteko bihurtu nahi dugu, eta parte hartzaileak lau mailatanbanatuko ditugu modu honetan: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak eta 18urtetik gorakoak, obrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez daitezkeelarik.Argumentuaren oinarri nagusia Gasteizko tenpluak izan beharko du, berehistoria, ingurua eta zaharberrikuntza, eta kontakizunek ezingo dutehamar orrialde baino gehiagoko luzera izan.>
www.catedralvitoria.com

Este certamen, que se pretende tenga carácter anual, contará con cuatrocategorías distribuidas de la siguiente forma: jóvenes de entre 12 y 17años y mayores de 18 años que pueden presentar obras en castellano o eneuskera. La base fundamental del argumento deberá ser el templovitoriano, su historia, su entorno y su recuperación, y los relatos nopodrán superar las diez páginas.
www.catedralvitoria.com


Saritutako kontaketak Santa Maria Katedrala Fundazioaren eskutan geratuko dira eta eskubidea izango du edozein lan jabeari egile-eskubideak ordaindu beharrik gabe kaleratzeko, deialdirako oinarrietan zehaztu zenez.>
www.catedralvitoria.com

Los relatos premiados quedan en propiedad de la Fundación Catedral Santa María, que se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario, según consta en las bases de la convocatoria.
www.catedralvitoria.com


Beste tailerretan egin moduan, birziklatutako materialak oinarri hartuta egingo da jarduera plastikoa.>
www.catedralvitoria.com

Al igual que en los demás talleres, la actividad plástica se realizará utilizando como base materiales de reciclaje.
www.catedralvitoria.com


Ondorioz, gaur, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da euskal erakundeak Ekonomia Itunaren alde agertzea, argudio eta oinarri solidoak erabilita.>
www.conciertoeconomico1

Por lo tanto, hoy más que nunca es imprescindible que desde las instituciones vascas salgamos en defensa del Concierto Económico, con argumentos y con bases sólidas.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

cimiento (es)

Baina aurretik, egitura metaliko batzuk erabiltzen dira zutabeei eusteko, kareak solidotu arte oinarriek gainean pisurik izan ez dezaten.>
www.catedralvitoria.com

Previamente, los pilares son apeados con unas estructuras metálicas para liberar de peso a los cimientos mientras solidifican las cales.
www.catedralvitoria.com


Presbiterioko zutabeen eta gurutzaduraren oinarriak indartzea>
www.catedralvitoria.com

Refuerzo de los cimientos de los pilares del presbiterio y el crucero
www.catedralvitoria.com


Baina, oinarri historiko eta geografikoak bezainbesteko garrantzia du mugak irekitzeak, pertsonaletatik hasi eta instituzionalekin jarraituz.>
www.euskonews.com

Al mismo tiempo, tan necesarios como los cimientos históricos y geográficos, son las aperturas de fronteras, empezando por las personales y siguiendo con las institucionales.
www.euskonews.com


Gainera, kontuan hartu behar da publizitateak eta komunikabideek sekulako boterea dutela, eta beren mezuen indarra eta eraginkortasuna ikaragarriak direla. Laburbilduz, haurtzaroak nigan zer arrasto utzi dudan esango dizut: txiki-txikitatik hasi nintzen gauza jakin batzuei erreparatzen eta literaturako hezkuntza- eta prestakuntza-oinarriak finkatzen.>
www.euskonews.com

Así que resumiendo lo que para mí supuso la infancia, podría decir que desde muy niña aprendí a fijarme en ciertas cosas y pude sentar los cimientos educativos y formativos literarios que me permitieron elegir libremente.
www.euskonews.com


Ondoren, bigarren atala osatzeko, kasko edo Erdi Aroko tumuluak aztertu ditu egileak, Europako mendebaldean —Ipar Euskal Herria barne— gaztelu txiki askoren kokaleku edo oinarriak izateko egin baitziren. Horietako asko leinu-buruek eraiki zituzten.>
www.euskonews.com

A continuación, para completar la segunda parte del libro, su autor ha analizado los túmulos medievales, ya que en Europa occidental (incluyendo el norte de Euskal Herria) muchos de ellos se hicieron para servir de cimientos de castillos de pequeño tamaño, construidos por los primogénitos de importantes linajes.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

base (es)

Lehiaketa urteko bihurtu nahi dugu, eta parte hartzaileak lau mailatanbanatuko ditugu modu honetan: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak eta 18urtetik gorakoak, obrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez daitezkeelarik.Argumentuaren oinarri nagusia Gasteizko tenpluak izan beharko du, berehistoria, ingurua eta zaharberrikuntza, eta kontakizunek ezingo dutehamar orrialde baino gehiagoko luzera izan.>
www.catedralvitoria.com

Este certamen, que se pretende tenga carácter anual, contará con cuatrocategorías distribuidas de la siguiente forma: jóvenes de entre 12 y 17años y mayores de 18 años que pueden presentar obras en castellano o eneuskera. La base fundamental del argumento deberá ser el templovitoriano, su historia, su entorno y su recuperación, y los relatos nopodrán superar las diez páginas.
www.catedralvitoria.com


Saritutako kontaketak Santa Maria Katedrala Fundazioaren eskutan geratuko dira eta eskubidea izango du edozein lan jabeari egile-eskubideak ordaindu beharrik gabe kaleratzeko, deialdirako oinarrietan zehaztu zenez.>
www.catedralvitoria.com

Los relatos premiados quedan en propiedad de la Fundación Catedral Santa María, que se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario, según consta en las bases de la convocatoria.
www.catedralvitoria.com


Beste tailerretan egin moduan, birziklatutako materialak oinarri hartuta egingo da jarduera plastikoa.>
www.catedralvitoria.com

Al igual que en los demás talleres, la actividad plástica se realizará utilizando como base materiales de reciclaje.
www.catedralvitoria.com


Ondorioz, gaur, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da euskal erakundeak Ekonomia Itunaren alde agertzea, argudio eta oinarri solidoak erabilita.>
www.conciertoeconomico1

Por lo tanto, hoy más que nunca es imprescindible que desde las instituciones vascas salgamos en defensa del Concierto Económico, con argumentos y con bases sólidas.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarri (eu)

base (es)

Lehiaketa urteko bihurtu nahi dugu, eta parte hartzaileak lau mailatanbanatuko ditugu modu honetan: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak eta 18urtetik gorakoak, obrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez daitezkeelarik.Argumentuaren oinarri nagusia Gasteizko tenpluak izan beharko du, berehistoria, ingurua eta zaharberrikuntza, eta kontakizunek ezingo dutehamar orrialde baino gehiagoko luzera izan.>
www.catedralvitoria.com

Este certamen, que se pretende tenga carácter anual, contará con cuatrocategorías distribuidas de la siguiente forma: jóvenes de entre 12 y 17años y mayores de 18 años que pueden presentar obras en castellano o eneuskera. La base fundamental del argumento deberá ser el templovitoriano, su historia, su entorno y su recuperación, y los relatos nopodrán superar las diez páginas.
www.catedralvitoria.com


Saritutako kontaketak Santa Maria Katedrala Fundazioaren eskutan geratuko dira eta eskubidea izango du edozein lan jabeari egile-eskubideak ordaindu beharrik gabe kaleratzeko, deialdirako oinarrietan zehaztu zenez.>
www.catedralvitoria.com

Los relatos premiados quedan en propiedad de la Fundación Catedral Santa María, que se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario, según consta en las bases de la convocatoria.
www.catedralvitoria.com


Beste tailerretan egin moduan, birziklatutako materialak oinarri hartuta egingo da jarduera plastikoa.>
www.catedralvitoria.com

Al igual que en los demás talleres, la actividad plástica se realizará utilizando como base materiales de reciclaje.
www.catedralvitoria.com


Ondorioz, gaur, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da euskal erakundeak Ekonomia Itunaren alde agertzea, argudio eta oinarri solidoak erabilita.>
www.conciertoeconomico1

Por lo tanto, hoy más que nunca es imprescindible que desde las instituciones vascas salgamos en defensa del Concierto Económico, con argumentos y con bases sólidas.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1

More examples