Elhuyar Hiztegia

eu > es

zein

Share:

 • 1  gald. (det./izord.) cuál, qué; cuáles, quiénes

  Bizkaiko zein eskualdetan egiten da txakolina?: ¿en qué zona de Vizcaya se hace el chacolí?

  bi mutil horietatik zein da zure senargaia?: ¿cuál de esos dos chicos es tu novio?

  zein bidetatik dabilen ez dakit: no sé por qué caminos anda

  arazoa zein den eta zertan datzan: cuál es el problema y en qué consiste

  zein beste arrazoi aipatuko zenuke?: ¿qué otra razón mencionarías?

 • 2  izord. (ondoan bere duela) cada cual, cada uno

  zein bere bidetik joan da: cada uno ha ido por su camino

  eta bere ardiak deitzen ditu, zein bere izenez: y llama a cada una de sus ovejas por su nombre

  bete behar ditugu zeinek bere bizimoduko eginbideak: tenemos que cumplir cada uno las obligaciones que corresponden a nuestro modo de vida

 • 3  izord. (B/G) (lgart.) quién, quiénes

  zein etorri da?: ¿quién ha venido?

 • 4  adb. (harridurazko perpausetan; adizkia -(e)n atzizkiaz) cuán, qué

  zein handia den, gero, itsasoa!: ¡cuán grande es el mar!

 • 5  junt. ya... ya..., bien... bien..., o; tanto... como...; unos... otros...

  gizonezko izan zein emakumezkoa izan, guztiok eskubide berekoak gara: ya seamos hombres ya mujeres, todos tenemos los mismos derechos

  onerako zein gaitzerako: tanto para lo bueno como para lo malo

  bata zein bestea falta zitzaizkion: le faltaban tanto el uno como el otro

 • 6  mend. (mugatuan edo mugagabean; mendeko perpausaren adizkia bait- edo -(e)n markaz) el/la... cual, quien

  hau da ene seme maitea, zein(ar)en baitan hartu baitut atsegin guztia: este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias

 • 7 (perpaus nagusiaren hasieran huraren saileko erakuslea behar du) el/la... que

  zein nahiago duzun, hura zuretzat: el que prefieras para ti

 • zein baino zein... -ago
 • zein ere
 • zein eta zein?
 • zein... zein...
 • zeinek bera nolako, besteak uste halako
 • zeinek esan

zein *Examples are automatically obtained from dabilena

...zein .... Musikazale amorratua da eta berdin dio zein estilotan beti aurkitzen du eta musika irudi...


...ertsitatea gehitzeko aukera izateko. Bai mozketa zein eraztuntzeak motozerraz egin dira...


.... Progresio azkarra ikusten da, eta, hala ere, zein gutxi diren. Baina badoa pixkanaka. Egoera, ordea, orokorra...


..., goizeko zortzietan ailegatu nintzen etxera. · Zein da zure. aburuz, lasterketa irabazteko giltza...


...tetik sartu orduko badakizulako jada hortik aterata zein izango den zure zoria. Euskalduna bazara, automatikoki, zig...


... ere. zeko, jardueretan jarraitu beharreko urratsak zein diren aurreikusi behar dira, bai eta ...


... baino lehenââ,¬ pentsa dezala Galiziako zein Asturiasko eta Euskal Herriko ontziolen sektorean milaka...


...razten dien bezala. Norberaren jatorri edo nortasuna zein den argi eta garbi uztea ez omen dago modan...


...Eta irakurlearen esku geratzen da gaizkiulertu horiek zein izan daitezkeen osatzea, eta baita irakurlearen eta narratz...


...margotu duen talde batek edo besteak, kromatikoki zein estiloagatik ere ezberdinduz. Gaurko honetan talde ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

cuál (es)

Hirugarren egunean, Done Jakue Bidea izango da gai nagusia. Horrela, Bidea zer den edo Katedralean zein arrasto utzi dituen ezagutuko dute partaideek, eta ohiko arropaz jantzitako erromesa egingo dute.>
www.catedralvitoria.com

El tercer día el tema central será el Camino de Santiago, por lo que los participantes conocerán qué es el Camino o cuáles son sus huellas en la Catedral, y elaborarán un peregrino con su indumentaria típica.
www.catedralvitoria.com


Jardueraren helburuak: Uda honetan zein izan den gure bazkideei gehien gustatu zaien liburua jakitea.>
www.ermua.es

Objetivos de la actividad: Saber cuál es el libro que más ha gustado este verano a nuestros socios y socias.
www.ermua.es


Ermuko udalean plan estrategiko bat taxutu dugu, merkataritza-sarea indartzeko eman beharreko urratsak zein diren zehazteko.>
www.ermua.es

Desde el Ayuntamiento de Ermua se ha realizado un Plan Estratégico que define cuáles son las pautas que debemos seguir para fortalecer el tejido comercial.
www.ermua.es


Inkestan jakin daiteke zein lotura ezartzen den.>
www.ermua.es

Se puede obtener cuáles son las relaciones establecidas en la encuesta.
www.ermua.es


Hortaz, izaera berberekoak diren eta euren banderak gorde dituzten beste hainbat erakunderekin konparatuz soilik ezarri ahal dugu zein izan ziren Ermukoak.>
www.ermua.es

Por lo que sólo haciendo un ejercicio de comparación con otros entes de igual condición y que han conservado sus banderas, podemos en cierta medida establecer cuáles fueron los de Ermua.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

o (es)

Oro har, pertsona fisikoa lurralde bateko ohiko egoiliar izatean, pertsona zergaldiko egunik gehien zein lurraldetan egon edota aurreko urtearen egunik gehien zein lurraldetan egon eta lurralde horretako tributu-administrazioa izango da eskuduna.>
www.conciertoeconomico1

Con carácter general la residencia habitual de las personas físicas atribuye la competencia a la administración tributaria en cuyo ámbito territorial se haya permanecido el mayor número de días del periodo impositivo o, en su caso, del año inmediato anterior.
www.conciertoeconomico1


Horretarako, lanaren etekinen gaineko atxikipenen kasuan, Estatuko Administrazioari dagozkio ordainketa aktibo zein pasiboen gaineko konturako atxikipenak, ordainketok Estatuko funtzionario eta langileei egin bazaizkie, Euskadin burututako lanak eta Euskadiko ohiko egoiliarrek jasotako etekinak badira ere.>
www.conciertoeconomico1

Para ello, en el caso de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, se determina que corresponderán a la Administración del Estado las retenciones a cuenta correspondientes a retribuciones activas o pasivas, satisfechas a sus funcionarios y empleados, con independencia de que se correspondan con trabajos realizados en el País Vasco y de que los perceptores tengan su residencia habitual en él.
www.conciertoeconomico1


YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook edo Amazon, alegia, gailentzen ari diren musika marka globalei buruzko giltzarriak: markak, hazkuntzarako estrategiak, negozio-ereduak. Zeinek du irabazteko aukera gehien?>
www.congresociudadaniadigital1

Las diferentes marcas, las estrategias de crecimiento y los modelos de negocio de las marcas globales de música que están emergiendo: YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook o Amazon… ¿quién está mejor posicionada para ganar?
www.congresociudadaniadigital1


Añanako Taldeak bere webgunean dagoen informazioa zein konfigurazio eta aurkezpena aldatu eta ezabatzeko eskubidea gordetzen du, hori dela eta bere gain inongo erantzukizunik hartu gabe.>
www.cuadrilladeanana9

Cuadrilla de añana se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso, tanto la información contenida en su sitio web como su configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por ello.
www.cuadrilladeanana9


Aurreko diseinu-fasean erabakiko dira zein atal eta aldagai aztertuko diren Adibide gisa, normalean TA21eko prozezuetan ikertzen diren ATALAK hauexek dira:>
www.cuadrilladeanana9

Las áreas temáticas concretas que se incluirán en este estudio y el alcance o profundidad con el que se estudiarán se habrán definido en la fase anterior de planificación.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

quien (es)

Zuzendaria Guillaume Canet da, zeinak komedia honen gidoia ere idatzi duen.>
www.ermua.es

Su director es Guillaume Canet, quien también ha elaborado el guión.
www.ermua.es


Obraren idazle eta zuzendaria Jon Urraza getxotarra da, zeinak Jon Zubiagarekin lan egiten duen.>
www.ermua.es

La obra está escrita y dirigida por Jon Urraza, quien también actúa junto con Jon Zubiaga.
www.ermua.es


Euskal Fondoak eta Gipuzkoako Aldundiko Lankidetzako, Giza Eskubideetako eta Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak utzi dute ikus-entzunezkoa. Filma aurkezten Pablo Vidal –zuzendarietako bat izanen da-, zeinak Marokok ilegalki Saharar mendebaldean okupatutako lurraldeetan bizitako esperientziaren berri emango duen.>
www.ermua.es

La película, facilitada por Euskal Fondoa y la Dirección de Derechos Humanos, Cooperación e Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, será presentada por Pablo Vidal, uno de sus directores quien nos transmitirá su experiencia en los territorios del Sahara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos.
www.ermua.es


Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren helburua da sistematizatutako tresna eta prozesuen bidez emakumeen jabekuntza sustatzea, elkarte edo taldetan antolatuta egon zein ez egon, kultura honetako eta beste batzuetako emakumeen partaidetza sozio-politikoa sendotzeko.>
www.ermua.es

La Escuela de Empoderamiento para mujeres tiene como objetivo promover su empoderamiento, a través de herramientas y procesos cuya sistematización fortalezca la participación socio-política de las mujeres de ésta y otras culturas, tanto de quienes se encuentran organizadas en asociaciones y grupos como de quienes no lo están.
www.ermua.es


Informazio-iturri nagusia etxearen agiritegia izan beharko litzateke. Hori Iturrizak ordenatu zuen, baina zoritxarrez, ez digu esaten jauregia nork eta zein inguruabarretan eraiki zuen.>
www.ermua.es

La fuente fundamental de información sobre el solar debiera ser el archivo de la casa, que fue ordenado por Iturriza, quien, desgraciadamente, no nos participa nada sobre sus constructores materiales y las circunstancias del palacio.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

cuál (es)

Hirugarren egunean, Done Jakue Bidea izango da gai nagusia. Horrela, Bidea zer den edo Katedralean zein arrasto utzi dituen ezagutuko dute partaideek, eta ohiko arropaz jantzitako erromesa egingo dute.>
www.catedralvitoria.com

El tercer día el tema central será el Camino de Santiago, por lo que los participantes conocerán qué es el Camino o cuáles son sus huellas en la Catedral, y elaborarán un peregrino con su indumentaria típica.
www.catedralvitoria.com


Jardueraren helburuak: Uda honetan zein izan den gure bazkideei gehien gustatu zaien liburua jakitea.>
www.ermua.es

Objetivos de la actividad: Saber cuál es el libro que más ha gustado este verano a nuestros socios y socias.
www.ermua.es


Ermuko udalean plan estrategiko bat taxutu dugu, merkataritza-sarea indartzeko eman beharreko urratsak zein diren zehazteko.>
www.ermua.es

Desde el Ayuntamiento de Ermua se ha realizado un Plan Estratégico que define cuáles son las pautas que debemos seguir para fortalecer el tejido comercial.
www.ermua.es


Inkestan jakin daiteke zein lotura ezartzen den.>
www.ermua.es

Se puede obtener cuáles son las relaciones establecidas en la encuesta.
www.ermua.es


Hortaz, izaera berberekoak diren eta euren banderak gorde dituzten beste hainbat erakunderekin konparatuz soilik ezarri ahal dugu zein izan ziren Ermukoak.>
www.ermua.es

Por lo que sólo haciendo un ejercicio de comparación con otros entes de igual condición y que han conservado sus banderas, podemos en cierta medida establecer cuáles fueron los de Ermua.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

o (es)

Oro har, pertsona fisikoa lurralde bateko ohiko egoiliar izatean, pertsona zergaldiko egunik gehien zein lurraldetan egon edota aurreko urtearen egunik gehien zein lurraldetan egon eta lurralde horretako tributu-administrazioa izango da eskuduna.>
www.conciertoeconomico1

Con carácter general la residencia habitual de las personas físicas atribuye la competencia a la administración tributaria en cuyo ámbito territorial se haya permanecido el mayor número de días del periodo impositivo o, en su caso, del año inmediato anterior.
www.conciertoeconomico1


Horretarako, lanaren etekinen gaineko atxikipenen kasuan, Estatuko Administrazioari dagozkio ordainketa aktibo zein pasiboen gaineko konturako atxikipenak, ordainketok Estatuko funtzionario eta langileei egin bazaizkie, Euskadin burututako lanak eta Euskadiko ohiko egoiliarrek jasotako etekinak badira ere.>
www.conciertoeconomico1

Para ello, en el caso de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, se determina que corresponderán a la Administración del Estado las retenciones a cuenta correspondientes a retribuciones activas o pasivas, satisfechas a sus funcionarios y empleados, con independencia de que se correspondan con trabajos realizados en el País Vasco y de que los perceptores tengan su residencia habitual en él.
www.conciertoeconomico1


YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook edo Amazon, alegia, gailentzen ari diren musika marka globalei buruzko giltzarriak: markak, hazkuntzarako estrategiak, negozio-ereduak. Zeinek du irabazteko aukera gehien?>
www.congresociudadaniadigital1

Las diferentes marcas, las estrategias de crecimiento y los modelos de negocio de las marcas globales de música que están emergiendo: YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook o Amazon… ¿quién está mejor posicionada para ganar?
www.congresociudadaniadigital1


Añanako Taldeak bere webgunean dagoen informazioa zein konfigurazio eta aurkezpena aldatu eta ezabatzeko eskubidea gordetzen du, hori dela eta bere gain inongo erantzukizunik hartu gabe.>
www.cuadrilladeanana9

Cuadrilla de añana se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso, tanto la información contenida en su sitio web como su configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por ello.
www.cuadrilladeanana9


Aurreko diseinu-fasean erabakiko dira zein atal eta aldagai aztertuko diren Adibide gisa, normalean TA21eko prozezuetan ikertzen diren ATALAK hauexek dira:>
www.cuadrilladeanana9

Las áreas temáticas concretas que se incluirán en este estudio y el alcance o profundidad con el que se estudiarán se habrán definido en la fase anterior de planificación.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

quien (es)

Zuzendaria Guillaume Canet da, zeinak komedia honen gidoia ere idatzi duen.>
www.ermua.es

Su director es Guillaume Canet, quien también ha elaborado el guión.
www.ermua.es


Obraren idazle eta zuzendaria Jon Urraza getxotarra da, zeinak Jon Zubiagarekin lan egiten duen.>
www.ermua.es

La obra está escrita y dirigida por Jon Urraza, quien también actúa junto con Jon Zubiaga.
www.ermua.es


Euskal Fondoak eta Gipuzkoako Aldundiko Lankidetzako, Giza Eskubideetako eta Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak utzi dute ikus-entzunezkoa. Filma aurkezten Pablo Vidal –zuzendarietako bat izanen da-, zeinak Marokok ilegalki Saharar mendebaldean okupatutako lurraldeetan bizitako esperientziaren berri emango duen.>
www.ermua.es

La película, facilitada por Euskal Fondoa y la Dirección de Derechos Humanos, Cooperación e Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, será presentada por Pablo Vidal, uno de sus directores quien nos transmitirá su experiencia en los territorios del Sahara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos.
www.ermua.es


Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren helburua da sistematizatutako tresna eta prozesuen bidez emakumeen jabekuntza sustatzea, elkarte edo taldetan antolatuta egon zein ez egon, kultura honetako eta beste batzuetako emakumeen partaidetza sozio-politikoa sendotzeko.>
www.ermua.es

La Escuela de Empoderamiento para mujeres tiene como objetivo promover su empoderamiento, a través de herramientas y procesos cuya sistematización fortalezca la participación socio-política de las mujeres de ésta y otras culturas, tanto de quienes se encuentran organizadas en asociaciones y grupos como de quienes no lo están.
www.ermua.es


Informazio-iturri nagusia etxearen agiritegia izan beharko litzateke. Hori Iturrizak ordenatu zuen, baina zoritxarrez, ez digu esaten jauregia nork eta zein inguruabarretan eraiki zuen.>
www.ermua.es

La fuente fundamental de información sobre el solar debiera ser el archivo de la casa, que fue ordenado por Iturriza, quien, desgraciadamente, no nos participa nada sobre sus constructores materiales y las circunstancias del palacio.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

que (es)

Gora iritsi gara eta ezinbestean bide arrastoak segi behar ditugu, urak kare harriak zulatu bai ditu eta pitzadura ugari sortu. Zein ala zein handiagoa.>
www.capraalpina10

Hemos llegado a la parte superior y nos encontramos con muchas grietas, alguna de ellas bastante profundas, provocadas por la erosión del agua y que nos obligan a seguir el camino, que por cierto, está muy bien marcado.
www.capraalpina10


Gonbidapena behar da sartzeko, eta horiek eskuratzeko, Santa MariaKatedraleko Bisitarien Harrera-gunera (Buruileria plaza, z/g) jo beharda, bai goizez, 10:30etik 14:00etara, zein arratsaldez, 16:30etik20:00etara.>
www.catedralvitoria.com

Entrada con invitación que se puede retirar en el Centro deVisitantes de la Catedral de Santa María (Plaza de laBurullería, s/n), en horario de 10:30 a 14:00 horas, por lamañana; y de 16:30 a 20:00 horas, por la tarde.
www.catedralvitoria.com


Internautek, solairua aukeratzen dutenean, zein bista (iparrekoa, hegoaldekoa, ekialdekoa edo mendebaldekoa) eta alderdi (sarrera, sotoa, beheko solairua, erronda-pasabidea, triforioaren solairua, estalkipea eta kanpaien solairua) ikusi nahi dituzten ere zehaztu ahal izango dute.>
www.catedralvitoria.com

A través de la selección de planta, los internautas pueden elegir el alzado (norte, sur, este y oeste) y la parte del templo a la que quieren acceder: acceso, sótano, planta baja, paso de ronda, plata del triforio, bajo cubierta y planta de campanas.
www.catedralvitoria.com


Zuzeneko zergen egozpena behar bezala zehazteko ezarri diren egokitzapenek oinarri eta funts garbia dute: lanaren gaineko atxikipenek eta ondasun higigarrien gaineko atxikipenek Lurralde Historikoen bilketan sorrarazten dituzten ondorioak konpentsatu beharra. Izan ere, lanaren atxikipenei eta ondasun higigarrien atxikipenei dagozkien lotura-guneetan bi salbuespen ezarri dira, irizpide orokorretik aldenduta, sarrera fiskal horiek jaso behar dituen Administrazioa aldi berean ordainketa horiek zein aurrekontuetatik etorri eta aurrekontu horien titular Administrazio bera izatea ziurtatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los ajustes previstos para perfeccionar la asignación de la imposición directa tienen su fundamento y justificación en la necesidad de compensar los efectos que en la recaudación de los Territorios Históricos provoca la introducción en los puntos de conexión correspondientes a las retenciones de trabajo y a las retenciones de capital mobiliario de sendas excepciones al criterio general, con el fin de asegurar que la administración receptora de los ingresos sea la titular de los presupuestos de los que emanan las respectivas retribuciones.
www.conciertoeconomico1


Mekanismo hori beharrezkoa da, lotura-guneak aplikatzeagatik zergak zein Administraziotan ordaindu behar eta Administrazio hori ez datorrelako bat benetan kargatu den zerga-egitatea zein Administraziori dagokion eta Administrazio horrekin.>
www.conciertoeconomico1

Tributos concertados de normativa común Tributos concertados respecto de los que el Concierto Económico prevé que se regularán por la normativa de territorio común disponiendo las Juntas Generales de los Territorios Históricos limitada capacidad normativa para modificar su contenido, básicamente en aspectos formales.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

cuál (es)

Hirugarren egunean, Done Jakue Bidea izango da gai nagusia. Horrela, Bidea zer den edo Katedralean zein arrasto utzi dituen ezagutuko dute partaideek, eta ohiko arropaz jantzitako erromesa egingo dute.>
www.catedralvitoria.com

El tercer día el tema central será el Camino de Santiago, por lo que los participantes conocerán qué es el Camino o cuáles son sus huellas en la Catedral, y elaborarán un peregrino con su indumentaria típica.
www.catedralvitoria.com


Jardueraren helburuak: Uda honetan zein izan den gure bazkideei gehien gustatu zaien liburua jakitea.>
www.ermua.es

Objetivos de la actividad: Saber cuál es el libro que más ha gustado este verano a nuestros socios y socias.
www.ermua.es


Ermuko udalean plan estrategiko bat taxutu dugu, merkataritza-sarea indartzeko eman beharreko urratsak zein diren zehazteko.>
www.ermua.es

Desde el Ayuntamiento de Ermua se ha realizado un Plan Estratégico que define cuáles son las pautas que debemos seguir para fortalecer el tejido comercial.
www.ermua.es


Inkestan jakin daiteke zein lotura ezartzen den.>
www.ermua.es

Se puede obtener cuáles son las relaciones establecidas en la encuesta.
www.ermua.es


Hortaz, izaera berberekoak diren eta euren banderak gorde dituzten beste hainbat erakunderekin konparatuz soilik ezarri ahal dugu zein izan ziren Ermukoak.>
www.ermua.es

Por lo que sólo haciendo un ejercicio de comparación con otros entes de igual condición y que han conservado sus banderas, podemos en cierta medida establecer cuáles fueron los de Ermua.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

o (es)

Oro har, pertsona fisikoa lurralde bateko ohiko egoiliar izatean, pertsona zergaldiko egunik gehien zein lurraldetan egon edota aurreko urtearen egunik gehien zein lurraldetan egon eta lurralde horretako tributu-administrazioa izango da eskuduna.>
www.conciertoeconomico1

Con carácter general la residencia habitual de las personas físicas atribuye la competencia a la administración tributaria en cuyo ámbito territorial se haya permanecido el mayor número de días del periodo impositivo o, en su caso, del año inmediato anterior.
www.conciertoeconomico1


Horretarako, lanaren etekinen gaineko atxikipenen kasuan, Estatuko Administrazioari dagozkio ordainketa aktibo zein pasiboen gaineko konturako atxikipenak, ordainketok Estatuko funtzionario eta langileei egin bazaizkie, Euskadin burututako lanak eta Euskadiko ohiko egoiliarrek jasotako etekinak badira ere.>
www.conciertoeconomico1

Para ello, en el caso de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, se determina que corresponderán a la Administración del Estado las retenciones a cuenta correspondientes a retribuciones activas o pasivas, satisfechas a sus funcionarios y empleados, con independencia de que se correspondan con trabajos realizados en el País Vasco y de que los perceptores tengan su residencia habitual en él.
www.conciertoeconomico1


YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook edo Amazon, alegia, gailentzen ari diren musika marka globalei buruzko giltzarriak: markak, hazkuntzarako estrategiak, negozio-ereduak. Zeinek du irabazteko aukera gehien?>
www.congresociudadaniadigital1

Las diferentes marcas, las estrategias de crecimiento y los modelos de negocio de las marcas globales de música que están emergiendo: YouTube, Google, iTunes, Spotify, Facebook o Amazon… ¿quién está mejor posicionada para ganar?
www.congresociudadaniadigital1


Añanako Taldeak bere webgunean dagoen informazioa zein konfigurazio eta aurkezpena aldatu eta ezabatzeko eskubidea gordetzen du, hori dela eta bere gain inongo erantzukizunik hartu gabe.>
www.cuadrilladeanana9

Cuadrilla de añana se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso, tanto la información contenida en su sitio web como su configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por ello.
www.cuadrilladeanana9


Aurreko diseinu-fasean erabakiko dira zein atal eta aldagai aztertuko diren Adibide gisa, normalean TA21eko prozezuetan ikertzen diren ATALAK hauexek dira:>
www.cuadrilladeanana9

Las áreas temáticas concretas que se incluirán en este estudio y el alcance o profundidad con el que se estudiarán se habrán definido en la fase anterior de planificación.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zein (eu)

quien (es)

Zuzendaria Guillaume Canet da, zeinak komedia honen gidoia ere idatzi duen.>
www.ermua.es

Su director es Guillaume Canet, quien también ha elaborado el guión.
www.ermua.es


Obraren idazle eta zuzendaria Jon Urraza getxotarra da, zeinak Jon Zubiagarekin lan egiten duen.>
www.ermua.es

La obra está escrita y dirigida por Jon Urraza, quien también actúa junto con Jon Zubiaga.
www.ermua.es


Euskal Fondoak eta Gipuzkoako Aldundiko Lankidetzako, Giza Eskubideetako eta Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak utzi dute ikus-entzunezkoa. Filma aurkezten Pablo Vidal –zuzendarietako bat izanen da-, zeinak Marokok ilegalki Saharar mendebaldean okupatutako lurraldeetan bizitako esperientziaren berri emango duen.>
www.ermua.es

La película, facilitada por Euskal Fondoa y la Dirección de Derechos Humanos, Cooperación e Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, será presentada por Pablo Vidal, uno de sus directores quien nos transmitirá su experiencia en los territorios del Sahara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos.
www.ermua.es


Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren helburua da sistematizatutako tresna eta prozesuen bidez emakumeen jabekuntza sustatzea, elkarte edo taldetan antolatuta egon zein ez egon, kultura honetako eta beste batzuetako emakumeen partaidetza sozio-politikoa sendotzeko.>
www.ermua.es

La Escuela de Empoderamiento para mujeres tiene como objetivo promover su empoderamiento, a través de herramientas y procesos cuya sistematización fortalezca la participación socio-política de las mujeres de ésta y otras culturas, tanto de quienes se encuentran organizadas en asociaciones y grupos como de quienes no lo están.
www.ermua.es


Informazio-iturri nagusia etxearen agiritegia izan beharko litzateke. Hori Iturrizak ordenatu zuen, baina zoritxarrez, ez digu esaten jauregia nork eta zein inguruabarretan eraiki zuen.>
www.ermua.es

La fuente fundamental de información sobre el solar debiera ser el archivo de la casa, que fue ordenado por Iturriza, quien, desgraciadamente, no nos participa nada sobre sus constructores materiales y las circunstancias del palacio.
www.ermua.es

More examples