2 aportar

forvo doinua
komentarioa tweet

es > eu

 • 1  v.tr. eman

  el coche nuevo me aporta más tranquilidad: auto berriak lasaitasun handiagoa ematen dit

 • 2  v.tr. [contribuir con bienes, dinero] jarri; lagundu [diruz]

  cada socio deberá aportar seiscientos euros: bazkideek seiehun euro jarriko dituzte

 • 3  v.tr. ekarri, ekarpena egin; gehitu, erantsi; eman

  esta propuesta no aporta nada para la resolución del conflicto: proposamen honek ez du gatazka konpontzeko ekarpenik egiten

  es su última declaración no aportó nada nuevo: bere azken adierazpenean ez zuen ezer berririk esan

  aportar datos: datuak eman

  este jugador no aporta nada al equipo: jokalari honek taldeari ez dio ezer berezirik ematen

Ikusi atari honetako adibideak