Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

establecer

Share:

 • 1  v.tr. [implantar] ezarri; jarri, ipini

  después de la guerra se estableció un régimen militar: gerra ondoren erregimen militarra ezarri zen

  han establecido controles en los puestos fronterizos: mugetan kontrolak jarri dituzte

 • 2  v.tr. [crear] sortu, eratu; ireki, zabaldu

  establecer una costumbre: ohitura sortu

  establecer una comisión: batzordea eratu

  establecer una sucursal: sukurtsala ireki

 • 3  v.tr. [mandar] agindu, xedatu, manatu

  la ley establece que hay que pagar los daños y perjuicios: legeak kalte-galerak ordaindu beharra agintzen du

 • 4  v.tr. [una teoría, una idea] ezarri, eman, finkatu

  tras las elecciones se estableció un pensamiento único: hauteskundeen ostean pentsaera bakarra ezarri zen

 • 5  v.prnl. kokatu; bizitzen jarri, bizitzera joan

  se estableció en Bilbao y empezó a trabajar en la tienda: Bilbora joan zen bizitzera eta dendan lanean hasi zen

  gran número de colonos se establecieron en Patagonia: kolono asko Patagonian kokatu ziren

*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

establecer (es)

Aurrekoarekin batera, muga batzuk ezarri dira eta, muga horiek gaindituz gero, egokitzapen-indizea zuzendu beharko litzateke. Zuzenketa honela egingo da: zerga-bilketako ahalmenaren indizeentzat ezarri diren mugak benetako zerga-bilketak zenbateko ehunekotan gainditu eta ehuneko berdinean egingo da zuzenketa. Mugak honakoak dira: %7koa Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziarentzat eta %10ekoa Alkohol, edari eratorri, tarteko ekoizkinen gaineko Zergarentzat eta Garagardoaren gaineko Zergarentzat.>
www.conciertoeconomico1

Se establecen también determinados límites cuya superación determina una corrección del correspondiente índice de ajuste, en idéntico porcentaje al de variación en que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el Impuesto Especial de Hidrocarburos y de un 10% para el Impuesto sobre Alcoholes, bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la Cerveza.
www.conciertoeconomico1


Itunak ezarritako ahalmenekin zuzeneko zerikusia duten ondoko printzipioak aipa daitezke:>
www.conciertoeconomico1

Entre los directamente relacionados con las facultades establecidas en el Concierto cabe mencionar:
www.conciertoeconomico1


Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzaketa-sistema da; horren bidez, Euskadiren eta Espainiako Estatuaren arteko harremanak ezartzen eta arautzen dira.>
www.conciertoeconomico1

El Concierto Económico es el sistema de financiación propio del País Vasco, en virtud del cual se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre aquél y el Estado español.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zerga zerga-egoitza Euskal Herrian duten enpresentzat adostu dute. Honek esan nahi du aipatutako zergaren funtsezko elementuak Lurralde Historikoko Instituzioek ezarri dituztela.>
www.conciertoeconomico1

El Impuesto de Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las empresas que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, lo que significa que los elementos sustanciales de dicho impuesto son establecidos por las Instituciones de los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarri duenez, urte bateko eguneratze-indizea izango da zatidura baten emaitza, EAErekin itundu dituen tributuengatik urte horretan Estatuak Espainia osoan bildutakoaren (lurralde erkideko Autonomia Erkidegoei erabat lagatutako tributuak kenduta) eta tributu berdinengatik oinarri-urtean bildutakoaren artean.>
www.conciertoeconomico1

Según establece la Ley de Cupo el índice de actualización de un año determinado será igual al cociente entre lo que recauda el Estado en toda España por tributos concertados con la CAPV (excluidos los cedidos en su totalidad a las Comunidades Autónomas de régimen común) en el año en cuestión y lo que recaudó por esos mismos tributos en el año base.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

finkatu (eu)

establecer (es)

Bi maila finkatu ditugu.>
www.catedralvitoria.com

Se han establecido dos categorías.
www.catedralvitoria.com


Zuzendaritza Kontseiluari datozen urteetan hiru campusetan gauzatu beharreko ekintzen proposamen xehatua aurkeztu zaio, lehentasunak finkatu ditzan, Eusko Jaurlaritzak ezarritako finantziazio-esparrua ezagutu ostean.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se ha presentado al Consejo de Dirección la propuesta detallada de las actuaciones que es preciso acometer en los tres Campus durante los próximos años, para que una vez conocido el marco de financiación establecido por el Gobierno Vasco, el Consejo de Dirección fije las prioridades.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Behin diagnosia finkatua dagoenean, eremu ezberdinetatik bildutako datuak erlazionatu eta tratamenduaren inguruko proposamen globalak egingo ditu. Bestalde, diziplinarteko taldeak eztabaidatu eta onartu dituen neurriak antolatuko ditu.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Establecida la diagnosis ha de relacionar los datos procedentes de los diversos campos estableciendo propuestas globales de tratamiento e instrumentando las conclusiones discutidas y aceptadas por el equipo interdisciplinar.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Sarea UPV/EHUk bultzatu du, eta Latinoamerikako 11 herrialdetako 12 unibertsitatek osatzen dute; EAE eta Latinoamerika arteko harreman akademikoak garatzea bultzatzeko eta zientzia eta kultura trukea areagotzeko sortu zen; hala, finkatutako ikerketa taldeak indartu eta beste berri batzuk sortzea sustatzen du sareak.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La Red, impulsada por la UPV/EHU e integrada por 12 universidades de 11 países de Latinoamérica, fue creada con el fin de fomentar el desarrollo de las relaciones académicas e intensificar el intercambio científico y cultural entre el País Vasco y América Latina, consolidando grupos de investigación ya establecidos e impulsando la creación de otros nuevos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


3.b.02/1 - Eskualde edo herri-mailako euskarazko komunikabideei laguntzak emateko irizpideak finkatu eta horren arabera esleitu dirulaguntzak.>
www.erandio.net

3.b.02/1 - Establecer criterios para la concesión de ayudas a los medios de comunicación en euskera locales o comarcales, y asignar las ayudas en base a estos criteros.
www.erandio.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jarri (eu)

establecer (es)

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, edozein pertsonak uste badu datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea behar bezala gauzatu ez duela, kasuan kasuko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuen Babeserako Euskal Agentzian, bere eskubideak babesteko prozesua abian jarri dadin.>
www.ermua.es

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquier persona que estime que no se le ha facilitado o atendido correctamente el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede interponer la oportuna reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos para que inicie un procedimiento de tutela de sus derechos.
www.ermua.es


Aurtengo udarako momentuz izena eman izan duten pertsonek sei dira, etxebizitzan ezer gertatuz gero eurekin ahalik eta arinen harremanetan jarri ahal izateko.>
www.ermua.es

Hasta el momento seis son las personas que han facilitado sus datos personales y los medios de contacto para poder establecer rápida comunicación con ellos/as.
www.ermua.es


Horretarako harremanetan jarri da Hizkuntza Politikako Sailordetzarekin eta harekin lankidetzan hasi dagoeneko.>
www.ermua.es

Para ello ha establecido contactos con la Vicesecretaria de Política Lingüística y ha tendido canales de colaboración con dicho organismo.
www.ermua.es


Udal liburutegiak AENOR erakundearen auditoria egin eta hori gainditu behar izan du ziurtagiria jaso ahal izateko, bere kudeaketa sistemak ISO 9001:2008 arauan jarritakoari erantzuten dioela frogatu eta gero.>
www.ermua.es

Para poder acceder a la certificación, la biblioteca ha superado una auditoría de AENOR en la que se ha evaluado si el sistema de gestión responde a lo que establece la norma ISO 9001:2008.
www.ermua.es


Horietan, protokolo bat martxan jarri da formazioa eta materialaren sormena aurreikusten duena.>
www.ermua.es

Esta campaña se concretará en la escuela, la biblioteca y en las casas, una vez establecidas las condiciones necesarias para la lectura de libros, para contar historias y sobre todo, después de establecer especialmente las condiciones de la escucha.
www.ermua.es

More examples