Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

ezarri, ezar, ezartzen

Share:

 • 1  du ad. poner, colocar, depositar; imponer

  izena ezarri: poner el nombre

  horman ezarri: colocar en la pared

  koroa buruan ezarri zioten: le pusieron la corona en la cabeza

  eskuak ezarri: imponer las manos

  kartzela-zigorra ezarri: imponer una pena de cárcel

 • 2  du ad. [legea, araua, zigorra...] establecer, implantar

  iruzurraren kontrako neurri gogorrak ezarri: establecer fuertes medidas contra el fraude

 • 3  du ad. [karguan, postuan...] nombrar, poner

  gobernadore ezarri dute: lo han nombrado gobernador

 • 4  du ad. [bertsoak] componer

  koplak ezarri: componer coplas

 • 5  du ad. [errua] imputar, echar, achacar, cargar; atribuir

  errurik ez zuenari errua ezarri: echar la culpa al que no la tiene

 • 6  du ad. poner algo a alguien de cierta manera

  preso ezarri dute: lo han apresado

  triste ezarri: poner triste

 • 7  du ad. echar, tumbar, derribar

  lurrera ezarri zuen: lo echó al suelo, lo derribó

 • 8  du ad. echar, añadir, agregar

  ardoari ura ezarri: añadir agua al vino

 • 9  du ad. [harribitxiak] engarzar, engastar

 • 10  du ad. (Fin.) [dirua bankuan] imponer, realizar una imposición

 • 11  da ad. echarse; tumbarse

  lurrera ezarri zen: se tumbó en el suelo

  gainera ezarri zitzaion: se le echó encima

 • 12  da ad. sentarse; [hegaztiak] posarse

  aulkian ezar zaitez: siéntate en la silla

ezarri, ezar, ezartzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...ezarri ...zio Publikoarena, lanpostuen zerrenden publikotasuna ezartzen du, lege berdinaren 15.1 artikuluak lanpostuen ...


...izun zibilari aurre egitekoa. Testu legal berean ezarri zen behin-behineko erregimen bat, erregelamenduzko ...


Era berean, araudirik gabe zigorra ezartzeak konpartsei defendatzeko aukerarik ere ematen ez ziela...


...aukera ematen du udalak, halaxe ezartzen baitu Kudeaketa, ...


...zioekonomikoa hobetzeko Europako Batasuneko herrialdeetan ezarritako neurri berritzaileak, batez ere, lan-harremanei...


... eta beste hizkuntza askok jada baduten bozgorailua ezarri nahi diogu euskarari. Ez ditugu gainerako ...


...a, eta, endemas, horietako bakoitzari hatxe bat ezarriz gero hasieran, aukerak dozenara iristen zirela. Esan ezin n...


Gailurra eta zapataren artean, gailurraren paralelo ezartzen diren egur handiak, gainean gapirioak botatzeko...


...ernuak dekretua onartu du apirilean hizkuntza eskakizunak ezarriko zaizkiela atzerriko zenbait medikuri, lan egin ...


... zuen aste honen hasieran, joan den ekainean ezarritako espetxe zigorra betearazteko. ETAri laguntzea ematea lepoar...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

poner (es)

Etapa honetan, Ańanako Udalerri eta Kuadrilaren Tokiko Agenda 21aren prozezu propio eta bereziaren proiektua diseinatu behar da, beharrezkoak diren udal-mekanismoak ezarriz.>
www.cuadrilladeanana9

En esta etapa se ha de diseńar el proceso específico y propio de la Agenda 21 Local de los Municipios y la Cuadrilla de Ańana, poniendo en marcha los mecanismos municipales que se consideren necesarios. Diagnóstico ambiental, económico y social
www.cuadrilladeanana9


d) Tokiko Agenda 21aren helburuak finkatzea eta Tokiko Ekintza Plana eratzea: Plan hau, Ildo Estrategikoak alde batetik eta ezarri nahi diren programa edo ekintzak biltzen dituen dokumentua da.>
www.cuadrilladeanana9

d) Determinación de los Objetivos de la Agenda 21 y elaboración del Plan de Acción Local: Líneas Estratégicas, Programas y Actuaciones que se pretenden poner en marcha.
www.cuadrilladeanana9


Sortzaile handietan hondakin organikoen bilketa selektiborako programa ezartzea.>
www.cuadrilladeanana9

Puesta en marcha de programas de recogida selectiva de residuos orgánicos de grandes generadores.
www.cuadrilladeanana9


Olentzerok bere laguntza onartuko du, baldintza bat ezarriz; umeak ez dezala Iratxo oker baten kaiolara hurbildu ere egin.>
www.ermua.es

Olentzero acepta al niño, al que le pone una condición: no tocar la jaula donde vive el duende maligno Iratxo.
www.ermua.es


Udaltzaingoan Eskoriatzan udaltzainek ezarritako isunen tramitazioa egiten da, premiamenduzko probidentzia izan ezik.>
www.eskoriatza.net

En la policía municipal se tramitan las multas puestas por la policía municipal en Eskoriatza, salvo las de providencia de apremio.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

colocar (es)

Nabe nagusikoaz gain, antzeko beste plataforma bat ezarri dugu gurutzaduraren gainean.>
www.catedralvitoria.com

A la plataforma colocada sobre la nave principal del templo se une otra estructura similar sobre el crucero.
www.catedralvitoria.com


Behin zimenduak indartutakoan, harrizko arkuak erabiltzen dira zutabeak trabes eskoratzeko, eta horien gainean ezartzen da behin betiko lurreko forjatua.>
www.catedralvitoria.com

Una vez consolidada la cimentación se acodalan los pilares con unos arcos de piedra sobre los que se colocará el forjado del suelo definitivo.
www.catedralvitoria.com


Erdiko eta alboetako nabeetan indusketa arkeologikoak burutu ditugu, eta orain zutabeak indartu (batzuk oso hondatuta daude), arkuak eraiki (oinarriak sendotzeko) eta lurrean egitura berria ezarri behar dugu.>
www.catedralvitoria.com

Tras las excavaciones arqueológicas efectuadas en las naves central y laterales, el proyecto aborda el refuerzo de los pilares, algunos de ellos muy deteriorados, y la construcción de los arcos para reforzar la cimentación y colocar la nueva estructura del suelo.
www.catedralvitoria.com


Agertutako pitzaduren gainean metalezko giltza edo grapa antzeko batzuk ezarri ziren eta, momentuan, arazoa konpondu zen.>
www.catedralvitoria.com

Se colocaron una especie de llaves o grapas metálicas sobre las fisuras aparecidas, y se solucionó el problema de forma temporal.
www.catedralvitoria.com


Irtenbide hori ezin zen gauzatu, zeren eta, behin aldamioaren egitura ezarrita, itzal handiak proiektatuko bailirateke dorrearen hormetan.>
www.catedralvitoria.com

Esta solución no era posible ya que una vez colocada la estructura del andamio supondría la proyección de grandes sombras sobre los muros de la torre.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

depositar (es)

Abonatutako pertsonak izan dezakeen edozein zorri erantzuteko, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k egokiesten duenean, abonatutako pertsonak fidantza edo banku abal bat jartzea behartuta egongo da, kopurua zerbitzuaren arduradunek ezarriko dute, kontagailuaren kalibrea eta hiru hilabetez aurreikusten den ordu kopuruen arabera.>
beasainMerged2col

Para atender el pago de cualquier descubierto por parte de la persona abonada, en los casos en que Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A estime oportuno, la persona abonada estará obligada a depositar una fianza o aval bancario, cuya cantidad será fijada por los responsables del servicio, atendiendo al calibre del contador y el número de horas de utilización previsible durante tres meses.
beasainMerged2col


LAGAMENDU-HARTZAILEAK instalazioetan eragindako kalteak ordaindu ondoren, ezarritako bermea itzuliko zaio, bigarren klausulari jarraiki.>
www.donostia.org

Una vez realizado por LA CESIONARIA el pago de los deterioros causados, se procederá a la devolución de la garantía depositada en virtud de la cláusula segunda.
www.donostia.org


Jabari publikorako lursailetako urbanizazio-obrak direnean eta, abal edo fidantza bat exijitu bada, kasu guztietan, obrak zuzen burutu direla eta eragindako kalteak konpondu direla egiaztatu ondoren, obrak behin-behinerako jasoko dira, eta ezarritako abal eta fidantzak itzuliko dira kopuru bat izan ezik; obren zenbatekoaren ehuneko seia obrak behin betiko jasotzen direnean itzuliko da, hau da, behin-behinerako jaso direnetik urtebetera.>
bergara12

Cuando se trate de obras de urbanización de terrenos destinados a dominio público, y en todos los casos en los que se haya exigido el depósito de un aval o fianza, una vez comprobada la correcta ejecución de las obras y la subsanación de los daños causados, se procederá a la recepción provisional de las obras, devolviendo los avales y fianzas depositados excepto un seis por ciento del importe de las obras que se devolverá cuando se formalice la recepción definitiva de las mismas, transcurrido un año desde la recepción provisional.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

imponer (es)

bidearen Legeak agintzen duenari lotuko zaio eta ezarritako isunak premiamendu bidez kobratuko dira, hauek borondatez ordainduko ez balira.>
www.eskoriatza.net

La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio, si no fueran satisfechas voluntariamente.
www.eskoriatza.net


Ezarriko diren zigorrei kalterik egin gabe, lizentzia barik egindakoeraikinetan eta ezin direnak legeztatu edo emandako lizentzia ezbetetzeak eragindako kalteak konpontzeko derrigorra ekarriko du,aldatutako ingurune naturala lehengoratzeko, eraikinak bota beharizatea barne.>
www.eskoriatza.net

Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, las construccionesrealizadas sin licencia y que no puedan ser legalizadas o elincumplimiento de la licencia concedida conllevará la obligación dereparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer el medionatural alterado a su estado anterior, incluido el deber de derribo delas edificaciones.
www.eskoriatza.net


Era berean, lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute. • Zerga-betebeharrak edo indarreko xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunera arte ordainduta izatea. Onuradunak izateko, erakundeak ez dira egon behar Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean.>
www.euskadi.net

Así mismo, el centro de trabajo radicará también en este territorio. • Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes Para ser beneficiarias, las entidades no pueden verse afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la NFS
www.euskadi.net


d) Entitate eskatzailearen zinpeko aitorpena, (II. eranskina); bertan adierazi behar da deialdi hau egin aurreko 5 urteetan erakundea ez dela kondenatua izan zehapen irmo baten bidez laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik. Bestalde, laneko segurtasun eta osasun arloko araudiak ezarritako eskakizun hauek bete izana ere adierazi beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

establecer (es)

Aurrekoarekin batera, muga batzuk ezarri dira eta, muga horiek gaindituz gero, egokitzapen-indizea zuzendu beharko litzateke. Zuzenketa honela egingo da: zerga-bilketako ahalmenaren indizeentzat ezarri diren mugak benetako zerga-bilketak zenbateko ehunekotan gainditu eta ehuneko berdinean egingo da zuzenketa. Mugak honakoak dira: %7koa Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziarentzat eta %10ekoa Alkohol, edari eratorri, tarteko ekoizkinen gaineko Zergarentzat eta Garagardoaren gaineko Zergarentzat.>
www.conciertoeconomico1

Se establecen también determinados límites cuya superación determina una corrección del correspondiente índice de ajuste, en idéntico porcentaje al de variación en que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el Impuesto Especial de Hidrocarburos y de un 10% para el Impuesto sobre Alcoholes, bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la Cerveza.
www.conciertoeconomico1


Itunak ezarritako ahalmenekin zuzeneko zerikusia duten ondoko printzipioak aipa daitezke:>
www.conciertoeconomico1

Entre los directamente relacionados con las facultades establecidas en el Concierto cabe mencionar:
www.conciertoeconomico1


Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzaketa-sistema da; horren bidez, Euskadiren eta Espainiako Estatuaren arteko harremanak ezartzen eta arautzen dira.>
www.conciertoeconomico1

El Concierto Económico es el sistema de financiación propio del País Vasco, en virtud del cual se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre aquél y el Estado español.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zerga zerga-egoitza Euskal Herrian duten enpresentzat adostu dute. Honek esan nahi du aipatutako zergaren funtsezko elementuak Lurralde Historikoko Instituzioek ezarri dituztela.>
www.conciertoeconomico1

El Impuesto de Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las empresas que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, lo que significa que los elementos sustanciales de dicho impuesto son establecidos por las Instituciones de los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak ezarri duenez, urte bateko eguneratze-indizea izango da zatidura baten emaitza, EAErekin itundu dituen tributuengatik urte horretan Estatuak Espainia osoan bildutakoaren (lurralde erkideko Autonomia Erkidegoei erabat lagatutako tributuak kenduta) eta tributu berdinengatik oinarri-urtean bildutakoaren artean.>
www.conciertoeconomico1

Según establece la Ley de Cupo el índice de actualización de un año determinado será igual al cociente entre lo que recauda el Estado en toda España por tributos concertados con la CAPV (excluidos los cedidos en su totalidad a las Comunidades Autónomas de régimen común) en el año en cuestión y lo que recaudó por esos mismos tributos en el año base.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

implantar (es)

Izan ere, aipatu zuzendaritzak Eusko Jaurlaritzaren barne indarkeria jasan duten emakumeak atenditzeko leihatila bakarra ezarri eta jarduera administratibo erraz eta eraginkor koordinatzeko moduan ipintzeko.>
www.ermua.es

En este sentido, esta última acaba de instaurar la "ventanilla única" dentro del Gobierno Vasco, para atender a las mujeres que sufren violencia de género e implantar mecanismos de coordinación de la actividad administrativa sencillos y eficaces.
www.ermua.es


Kontratazio udal sailak erakundean aplikatuko den lehen zerbitzu-gutuna ezarri eta iragarri du.>
www.ermua.es

El Departamento municipal de Contratación ha implantado y hecho pública la primera carta de servicios que se aplicará en la institución.
www.ermua.es


Administrazio digitala ezartzen bukatuko dugu datozen lau urteotan, udal honetan egin beharreko izapide guztiak etxetik egiteko aukera izan dezazun.>
www.ermua.es

Durante los próximos cuatro años vamos a terminar de implantar la administración digital, para que desde tu casa puedas acceder a cuantas gestiones relacionadas con este Ayuntamiento tengas que realizar.
www.ermua.es


Ekimen hori eta gainerako beste hainbat ezarrita daude Europa eta Espainiako hainbat herritan esaterako Donostia, Bartzelona, Ourense, eta abar…, gainerako herritarrentzat ere onuragarri delako (atmosferara emisio kutsagarriak gutxituz, negutegi eragina duten gasak, eta abar…). Gaztetxoek mugikortasun alorrean izan ditzaketen zailtasunak identifikatzeko helburua du ekimenak, hezkuntzako kideekin batera eta horien laguntzaz konponbide bat bilatzeko. Proiektu hau Toki Agenda 21eko ekintza Planean jasotzen da, 4 lerro estrategikoan.>
www.ermua.es

Esta y otras actividades de este tipo, ya ha sido implantadas en ciudades españolas y europeas con mucho éxito (Donostia, Barcelona, Ourense, etc…), ya que al mismo tiempo se obtienen beneficios para el conjunto de la población (por ejemplo reducción de emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero…) más allá de intereses particulares, identificamos los problemas de movilidad de los/as menores e intentamos trabajar en su resolución con la ayuda de la Comunidad Educativa.
www.ermua.es


Irungo HAZ –Euskadiko Herritarren Arretarako Zerbitzu “dekanoetako” bat– 1996an ezarri zen aurrez aurre eta telefono bidez (010).>
www.eudel3

El SAC de Irún -uno de los Servicios de Atención Ciudadana “decano” de Euskadi- se implanto en 1996 de manera presencial y telefónica (010).
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

nombrar (es)

Hendaiako 1901eko irailaren 16ko Ortografia Kongresuan, euskararen ortografiaren batasunerako oinarriak ezartze aldera, Iturralde y Suit, Arrese-Beitia, Luis de Arana y Gori, Serapio Mugika, Estanislao de Aranzadi, Resurrección María de Azkue, Telesforo de Aranzadi, Juan Carlos Guerra, Domingo Agirre eta antzeko ospe handidun gizabanakoek bertaratuz Arturo Campionekin batera lehendakariorde izendatua izan zen.>
www.euskomedia.org

En el Congreso Ortográfico de Hendaya del 16 de septiembre de 1901 con objeto de sentar las bases para la unificación de la ortografía euskérica, fue nombrado vicepresidente en unión de Arturo Campión, asistiendo personalidades como Iturralde y Suit, Arrese-Beitia, Luis de Arana y Goiri, Serapio Múgica, Estanislao de Aranzadi, Resurrección María de Azkue, Telesforo de Aranzadi, Juan Carlos Guerra, Domingo Aguirre y otros.
www.euskomedia.org


Aldibaterako xedapen batek, gudaren ondorio zena, eta eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak ospatzeko ezintasun materiala zela eta, Lehendakaria eta bere Jaurlaritza izendatzeko ezohizko eta premiazko prozedura ezartzen zuen.>
www.euskomedia.org

Una disposición transitoria, consecuencia de la guerra, establecía un procedimiento urgente y excepcional para nombrar al presidente y a su Gobierno, ante la imposibilidad material de celebrar elecciones al Parlamento vasco.
www.euskomedia.org


Nafarroako Gobernu edo Foru Diputazioko lehendakaria, Parlamentuak hautatuko du bere kideen artetik eta Erregek izendatuko, 29. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera (1/2001 Lege Organikoak emandako idazketa da indarrean).>
www.euskomedia.org

Será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, conforme al procedimiento previsto por el artículo 29, que fue modificado por la Ley Orgánica 1/2001, acomodándolo al sistema común derivado de la Constitución.
www.euskomedia.org


Herriko begirale bat izendatu zen, baserri-jabeek emandako arauak betetzen zirenaz arduratzeko, hautsiko lituzketenentzako bahikuntzak ezarri edota isunak jartzeko gaitasuna izanez.>
www.euskomedia.org

Se nombró un guardia del país con el fin de velar por la aplicación de las reglas elaboradas por los dueños de caserío, pudiendo infligir multas o señalar embargos contra los contraventores.
www.euskomedia.org


Enpresa-estrategia diseinatu zuen lehendabiziko urte haietarako eta gaur egun denaren oinarriak ezarri zituen.>
gurebalioak5

Fue nombrado gerente y ejerció su labor de directivo hasta que entró en la división empresarial de Caja Laboral Popular, donde también ocupó un cargo directivo.
gurebalioak5

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

componer (es)

Euskal Herriko kultura esparrua osatzen zuten lurralde guztien Euskal Dantzarien Biltzarrean benetako integrazioa aurkitu nahi da, euren arteko harremana bultzatu, dantzak trukatu eta dantza taldeen euren urteroko lanaren erakustoki gisa Dantzari eguna ezarri.>
www.euskomedia.org

Se busca una integración real en Euskal Dantzarien Biltzarra de todas las regiones que componen el marco cultural de Euskal Herria, potenciar la relación entre ellas, intercambiar danzas y situar el Dantzari eguna como pantalla del trabajo anual de los propios grupos de danza.
www.euskomedia.org


1969ko Hitzarmenak, jada esan da, kopuru bakar eta finkodun ordainketaren tradizio historikoa etenaz, ekarpena hiru batuketa bereiziz osatuko zela zehaztu zuen: 230 milioi pezeta ospetsuetan, gogora dezagun, ezarritako ohiko ekarpen finko edo foru-dohaintza, gehi zeharkako zergen gaineko Nafarroaren eskuduntzengatiko konpentsazio bat, gehi Estatutik enpresa nafarrek esportaziorako desgrabazio fiskalarekiko hartzen zuten beste konpentsazio bat.>
www.euskomedia.org

El Convenio de 1969, se ha dicho ya, rompiendo con la tradición histórica de la contribución de cuantía única y fija, había determinado que tal aportación se compusiera de tres sumandos independientes, la tradicional aportación fija o donativo foral que se fijó, recordemos, en los célebres 230 millones de pesetas, más una compensación por la competencia de Navarra sobre los impuestos indirectos, más otra compensación por la desgravación fiscal a la exportación que las empresas navarras recibían del Estado.
www.euskomedia.org


TECNUN Motosport taldeko koordinatzaile eta kideek (hainbat kurtsotako Ingeniaritzako hogeita hamar ikasle inguruk osatzen dute taldea) denboraldi berri honetarako ezarritako helburuak azaldu dituzte, eta prototipoan sartutako hobekuntzak aurkeztu dituzte.>
www.donostia.org

Los coordinadores y miembros del equipo TECNUN Motosport, compuesto por una treintena de estudiantes de Ingeniería de distintos cursos, han expuesto los objetivos marcados para esta nueva temporada y han presentado las mejoras introducidas en el prototipo.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

echar (es)

Batez ere, prebentzio alorrean lan eginez: Lehen Mailako Arreta eta Zerbitzu Sozialeko Oinarrizko unitateetatik hasita, oinarri sendoak ezartzen, gaur egungo ongizate-sistemari eutsi ahal izateko.>
www.euskonews.com

Una vez bien cocida se saca con ayuda de una espumadera y se coloca en una fuente, un poco esparcida y se le echa aceite caliente, en donde previamente se han fritos unos ajos troceados (cuanto mejor sea el aceite, mejor sabe) y se sirve.
www.euskonews.com


Zentzu horretan, intelektualen falta nabari da, berak baitziren kontzientzia kritikoa, ezarri nahi ziren topikoak hausten zituztenak; orain, ordea, ez da entzuten haien ahotsik.>
www.euskonews.com

En ese sentido, sí se echa en falta la labor de los intelectuales que hacían de conciencia crítica, de intentar romper los tópicos que se pretendían imponer... no se consigue que se les oiga.
www.euskonews.com


Furgonetan garraiatzeko, gatzez estaltzen dute, eta toldoak edo olanak ezartzen dizkiote gainetik.>
www.euskonews.com

Para su transporte en furgoneta la recubren con una capa de sal y echan encima toldos o lonas.
www.euskonews.com


Oso argi daukat garai baterako lana dela, nire buruari ezarri diodan epe bat daukala honek, iraungitze epe oso argi bat eta oso esperientzia interesgarria den arren, faltan botatzen dut irakurketa lasaierako sosegu eta denbora.>
www.euskonews.com

Tengo claro que se trata de un trabajo temporal al que he puesto límite en el tiempo, un límite muy definido y aunque la experiencia es terriblemente interesante echo de menos tiempo para una lectura tranquila y sosegada.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

atribuir (es)

Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoaren erabakiak aho batez hartu behar dira, batzorde-kide guztien aldeko botoarekin. Eginkizunei dagokienez, eta Ekonomi Itunak edo bestelako xedapenek esanbidez ezar litzaketen gainerako eginkizunak gorabehera, hurrengoak esleitu zaizkio Batzorde Mistoari:>
www.conciertoeconomico1

La adopción de acuerdos en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico deberá realizarse por unanimidad de todos sus miembros integrantes y se le atribuyen, sin perjuicio de otras que pudieran estar expresamente previstas en el propio Concierto o en otras disposiciones, las siguientes funciones:
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa da Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioen arteko harremanetarako organorik gorena. Esanbidez esleitu zaizkion eginkizunak izateaz gain, hondar-izaerarekin, tributu eta finantzen arloan behar den beste edozein eskumen ere berari dagokio, Ekonomi Itunak ezarritakoa unean-unean garatu eta aplikatzeko beharrezkoa bada.>
www.conciertoeconomico1

La Comisión Mixta del Concierto Económico es el máximo órgano de relación entre las administraciones central y vasca, y además de las funciones que específicamente se le atribuyen, asume con carácter residual, la competencia en cualquier materia tributaria y financiera que resulte necesaria en cada momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


a) Izaera edo helburua kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Gazteria Zuzendaritzaren jarduera-esparruekin zuzeneko zerikusia ez dutenak, Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuak xedatutakoari jarraiki.>
www.euskadi.net

a) Aquéllas que por su naturaleza u objeto no guarden relación directa con ninguno de los ámbitos de actuación que tiene atribuidos la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en virtud del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura.
www.euskadi.net


Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako titularrak diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalei, bere kontura eta baita udal liburutegiak kudeatzeko eskudun diren erakundeei ere, beren liburutegietako teknologia berriak ezartzeko edo/eta garatzeko 2011. urterako diru-laguntzak emateko modua arautzea eta horretarako deia egitea da agindu honen helburua.>
www.euskadi.net

La presente Orden regula, para el ejercicio 2011, la concesión de subvenciones para la implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías de bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi a ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de las mismas, así como a las Entidades Locales competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
www.euskadi.net


Aginte hondarra" Eusko Legebiltzarraren eskura garbi ezarrita aurkitzen da, erakunde horrek era berean Jatorrizko Lurraldeen Lege bezala ezaguna denaren bitartez Erakunde erkideei eman dielarik.>
www.euskomedia.org

El "residuo del poder" se encuentra claramente establecido a disposición del Parlamento Vasco, que a su vez lo ha atribuido a las Instituciones comunes por medio de la conocida como ley de Territorios Históricos.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

derribar (es)

Karbono-altzairuz egindako eskultura horrek 3,5 metroko altuera dauka, eta orain Bakearen eta Giza Eskubideen Etxearen ondoan hilabete batzuk eraitsi zuten etxolak hartzen zuen tokian ezarriko da, garai batean hornidura elektrikorako erabiltzen zuten etxola hori.>
www.donostia.org

Esta escultura, con una altura de 3,5 metros y realizada en acero al carbono, se colocará próximamente junto a la Casa de la Paz y los Derechos Humanos, en el lugar que hasta hace meses ocupaba una caseta del antiguo suministro eléctrico del Palacio y que fue derribada.
www.donostia.org


Karbono-altzairuz egindako eskultura horrek 3,5 metroko altuera dauka, eta orain hilabete batzuk eraitsi zuten etxolak hartzen zuen tokian ezarriko da (garai batean hornidura elektrikorako erabiltzen zuten etxola hori).>
www.donostia.org

Esta escultura, con una altura de 3,5 metros y realizada en acero al carbono, se colocará en el lugar que hasta hace meses ocupaba una caseta del antiguo suministro eléctrico del Palacio, y que fue derribada.
www.donostia.org

More examples