Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

figura

Share:

 • 1  s.f. [forma] irudi, forma, itxura

  hemos comprado unas galletas con figura de muñeco: panpina-formako galleta batzuk erosi ditugu

  he visto pasar la figura de un hombre: gizon baten irudia pasatzen ikusi dut

 • 2  s.f. [personaje] pertsona famatu/ospetsu

  asistieron todas las figuras del mundo de las letras: letretako famatu guztiak joan ziren

 • 3  s.f. [en ajedrez] pieza

  las figuras del ajedrez: xakeko piezak

 • 4  s.f. [en naipes] beltz

  las figuras en la baraja española son la sota, el caballo y el rey: karta espainoletan txanka, zalduna eta erregea dira beltzak

 • 5  s.f. [tipo] gorpuzkera, itxura, tankera, eite

  delgado y de buena figura: argala eta gorpuzkera ederrekoa

  figura atlética: gorpuzkera atletikoa

 • 6  s.f. (Art.) irudi, figura

  me he comprado una figura de porcelana: portzelanazko irudi bat erosi dut

 • 7  s.f. (Coreogr.) irudi

 • 8  s.f. (Lit.) figura

  el hipérbaton es una figura retórica: hiperbatona figura erretorikoa da

 • 9  s.f. (Mat.) irudi

  figura geométrica: irudi geometrikoa

 • 10  s.f. (Mús.) nota-irudi

  la blanca en música es una figura: zuria musikan nota-irudia da

 • 11  s.f. (Fís.) irudi

  la figura reflejada en el espejo: ispiluan islatutako irudia


*Examples are automatically obtained from dabilena

beltz (eu)

figura (es)

Korintoar aldiko erdialdeko irudi beltzezko Pÿ­xidea, K.a. 590-570 (Metropolitan Museum, New York).>
www.hiru.com

Píxide de figuras negras de mediados del periodo Corintio, 590-570 a. C. (Metropolitan Museum, Nueva York).
www.hiru.com


K.a. VII. mendean, Corinton irudi beltzezko zeramika deiturikoa hasi zen garatzen, kolore horretako irudiekin, buztinaren tonu gorrizko irudiekin.>
www.hiru.com

En el siglo VII a. C. comenzó a desarrollarse en Corinto la denominada cerámica de figuras negras, con siluetas de ese color dibujadas sobre el tono rojizo natural de la arcilla.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

figura (eu)

figura (es)

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko Ondarearen gaineko Zerga mantentzeko hartu zuen erabakiak, horrela Lurralde Historiko hori bakarra zen estatuan zerga-figura hori mantentzen, hainbeste errekurtso eragin zituen. Errekurtso horietan erabaki hori konstituzio-kontrakoa zela argudiatzen zen berdintasunaren oinarria hausten zuelako eta, halaber, baita Ituneko zergen arloko egitura orokorra eta harmonizazio eta koordinazio arauak mantentzeari buruzko 3. artikuluan ematen diren oinarriak ere.>
www.conciertoeconomico1

La decisión de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, convirtiendo así a ese Territorio Histórico en el único del estado en el que se mantuvo vigente dicha figura tributaria, provocó un aluvión de recursos, en los que se argumentaba la inconstitucionalidad de dicha decisión por vulneración del principio de igualdad, así como los principios contenidos en el artº 3 del Concierto relativos a la atención a la estructura general impositiva y las reglas de armonización y coordinación.
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Bereziak zergapetutako figura bakoitzean izandako zerga-bilketari koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat). Tags: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los mismos la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13% para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56% para Hidrocarburos y 4,40% para las Labores del Tabaco). Etiquetas: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación prevista (en el cupo provisional) o realizada (en el cupo definitivo) para cada figura gravada por el Impuesto Especial, la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13 % para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56 % para Hidrocarburos y 4,4 % para las Labores del Tabaco).
www.conciertoeconomico1


Haurtxoa duen Ama Birjina, San Jose, hiru artzain eta hiru animalien figurek osatzen duten multzo neoklasiko delikatua.>
www.catedralvitoria.com

Se trata de un delicado conjunto neoclásico compuesto por la figura de la Virgen María con el Niño, San José, tres pastores y tres animales.
www.catedralvitoria.com


Ohiko arropaz jantzitako erromes baten figura egingo dute tailerreko partaideek plastikozko ur botilekin, kolorezko kartoiekin, feltroarekin...Tailerrak 3 euroko prezioa izango du eta euro 1 Katedraleko Fundatzaileen Zirkuluko bazkideentzako edo bazkideen seme- alabentzako.>
www.catedralvitoria.com

Los participantes elaborarán la figura de un peregrino con su atuendo típico con materiales como botellas de plástico, cartulinas de colores, fieltro....El taller tendrá un precio de 3€ y de 1€ para los socios o los hijos de los socios del Círculo de Fundadores de la Catedraxl de Santa María.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

forma (eu)

figura (es)

Ateak, ornatuta dauden bi fuste ditu alboetan eta, gainean, irudi batez hautsita dagoen triangelu-formako frontoi bat.>
www.3digitala.com

La puerta tiene dos fustes ornamentados a los lados y, encima, un frontón triangular roto por una figura.
www.3digitala.com


Buru baten antza duen forma biribil bat da, lepo baten antzeko irudi batean bermatuta dagoena.>
www.3digitala.com

Se trata de una forma circular que se asemeja a una cabeza, apoyada sobre una figura similar a un cuello.
www.3digitala.com


Horma-bular bakoitzak, triangelu-formako irudi bat dauka erliebean.>
www.3digitala.com

Los arcos están separados por contrafuertes que presentan una figura triangular en relieve.
www.3digitala.com


Armarrian bost lis-lore ageri dira, eta armarriaren azpian, hegodun animalia baten irudia eta zirkulu-formako apaindura bat ikusten dira.>
www.3digitala.com

Los motivos del escudo son cinco flores de lis y bajo el escudo encontramos una figura de animal alado y un motivo circular.
www.3digitala.com


Horma-bularren bidez banatuta dauden hiru ogiba-arkuak dira. Horma-bularrek, triangelu-formako irudi bat dute erliebean.>
www.3digitala.com

Son tres arcos ojivales separados por contrafuertes, que tienen una figura triangular en relieve.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irudi (eu)

figura (es)

Behin ebakitzen dituztenean, irudiak grapatu egingo dira hirudimentsioko formatua emateko eta mahai gainean jarriko dira antzinakoNova Gasteiz irudikatuz.>
www.catedralvitoria.com

Una vez estén recortadas, las figuras se graparánpara darles formato tridimensional y se colocarán sobre lamesa representando la antigua Nova Victoria.
www.catedralvitoria.com


Irudiak koloretako atalak bata bestearekin lotuzegingo dira; hau da, antzinako eskultoreek egin ohi zuten gisan,batetik, aurpegia “tailatuko” dute etabestetik… Lana amaitzen dutenean, taldekatutako irudiakdagokien ordenan kokatuko dira eta eszena desberdinak islatuko dituzte.>
www.catedralvitoria.com

Cada figura sehará uniendo las diferentes partes de diferentes coloreshasta conseguir la figura completa, es decir,“tallarán” como los antiguos escultoresla cara por un lado, los brazos por otro…Una vez finalizadoel trabajo, se colocarán las figuras agrupadas en el ordencorrespondiente reflejando las diferentes escenas.
www.catedralvitoria.com


Kontzeptu horretatik abiatuta, irudi hori berreskuratu nahi dugu SantaMaria Katedraleko entitate egonkor moduan, eta horren barruan beretokia izango dute gaur egun kanpoan lan egiten duten baina hemengoakdiren goi-goi mailako musikariek.>
www.catedralvitoria.com

Partiendo de este concepto se quiere recuperar esta figura comoinstitución estable dentro de la Catedralde Santa María y en la que tengan cabida los músicoslocales de altísimo nivel y que actualmente trabajan fuera.
www.catedralvitoria.com


Azaletik bada ere, harginek harria nola zizelkatzen zuten, amaierakoemaitza lortzeko irudien zatiak bata bestearekin nola lotzen ziren etahasiera batean, eliz atariak polikromatuta bazeuden ere, egun, gehienakez daudela azalduko da.>
www.catedralvitoria.com

También se comentará a grandes rasgoscómo tallaban la piedra los canteros, cómo seunían las diferentes partes de las figuras para conseguir elresultado final y cómo, en sus orígenes, lospórticos aparecían policromados aunque lamayoría no hayan llegado así hasta nuestrosdías.
www.catedralvitoria.com


Taldetan banatuko dira eta testua arreta handizirakurriko dute eta eszena bakoitzari dagozkion irudiak egingo dituztearestian adierazitako moduan. Amaitutakoan, txikienekin egin den moduanjokatuko da.>
www.catedralvitoria.com

Colocados por gruposdeberán leer atentamente el texto y realizar del mismo modoanteriormente mencionado las figuras correspondientes a cada escena.Una vez finalizadas, se procederá de la misma manera que conlos pequeños.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxura (eu)

figura (es)

Hagaburutxoetan, giza itxurako buruak eta giza irudi txikiak hautematen dira.>
www.3digitala.com

En ellos se aprecian cabezas antropomorfas y pequeñas figuras humanas.
www.3digitala.com


Aintzindariak taldea bost pertsonaia ezberdin antzezten dituzten dantzari batzuek osatzen dute: entsainaria edo banderazaina [bandera edo estandartea daramana]; xerreroa edo txerreroa [errementaria?]; gatia edo gatüzaina [katua]; zamalzaina [zaldi itxurako gizona edo zentauroa]; eta kantiniersa [kantinera].>
www.euskomedia.org

Aintzindariak conforman un grupo de dantzaris que representan cinco figuras distintas: entseinaria o banderazaina [el portador de la bandera o estandarte]; xerreroa o txerreroa [¿el herrero?]; gatia o gatüzaina [el gato]; zamalzaina [el hombre caballo o centauro]; y kantiniersa [la cantinera].
www.euskomedia.org


Festaren une jakin batean pertsonaia nabarmen bat agertzen zen, demonio itxura zuena, haurren artean izua sortuz.>
www.euskomedia.org

En un momento concreto del festejo aparecía un extravagante personaje, de figura demoníaca, causando pavor entre los niños.
www.euskomedia.org


Izaki bizidunen irudien artean, berriz, azpimarra ditzagun animaliatxoak (hontzak, katuak, sagutxoak, txerritxoak, krokodiloak, etab.), mozorroak, animalia itxurako edalontzi azpikoak, hormetan zintzilikatzeko arraintxoak, eta irudi handi zein txikiak: karikatura itxurakoak, modernoak, figuratiboak, jaiotzak, sorginak, fraideak, etab.>
www.euskonews.com

Si hablamos de representación de seres vivos, empezaremos por sus animalitos (búhos, gatos, ratoncitos, cerditos, cocodrilos,...), caretas, los animalitos-posavasos, sus peces para pared, las figuras grandes y pequeñas: caricaturescas, modernas o figurativas, nacimientos, brujas, frailes,...
www.euskonews.com


Euskal Herriko herri batzuetan uste dutenez, bada behi gorri baten itxurarekin agertzen den iratxo edo irelu bat.>
www.hiru.com

Según las creencias de diversos pueblos de Vasconia, un genio subterráneo aparece en figura de vaca roja.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nota-irudi (eu)

figura (es)

Izendatzaileak, beheko zenbakiak, nota-irudiak denboraren herena hartzen duela adierazten du.>
www.hiru.com

El denominador, número inferior, indica que la figura ocupa un tercio del tiempo.
www.hiru.com


Musikako nota-irudi bakoitzari iraupen berdineko isilune bat dagokio eta hori, pentagraman, honela adierazten da:>
www.hiru.com

Cada figura musical se corresponde con un silencio de igual duración y se representan en el pentagrama de la siguiente manera.
www.hiru.com


Guztiek dute puntu bat, puntu txiki baten bidez adierazia, eta harekin doan nota-irudiari edo isiluneari bere balioaren erdia eransten diote.>
www.hiru.com

Todos llevan un puntillo, que representado por un punto pequeño añade a la figura o silencio que acompaña la mitad de su valor.
www.hiru.com


Ikusi dugun bezala, musikako nota-irudi bakoitzak ondorengoaren bikoitza balio du, eta aurrekoaren erdia.>
www.hiru.com

Como hemos visto, cada figura musical equivale al doble de valor que la siguiente y la mitad que la anterior.
www.hiru.com


Musikako nota-irudien harremana>
www.hiru.com

Relación de las figuras musicales
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

itxura (eu)

figura (es)

Hagaburutxoetan, giza itxurako buruak eta giza irudi txikiak hautematen dira.>
www.3digitala.com

En ellos se aprecian cabezas antropomorfas y pequeñas figuras humanas.
www.3digitala.com


Aintzindariak taldea bost pertsonaia ezberdin antzezten dituzten dantzari batzuek osatzen dute: entsainaria edo banderazaina [bandera edo estandartea daramana]; xerreroa edo txerreroa [errementaria?]; gatia edo gatüzaina [katua]; zamalzaina [zaldi itxurako gizona edo zentauroa]; eta kantiniersa [kantinera].>
www.euskomedia.org

Aintzindariak conforman un grupo de dantzaris que representan cinco figuras distintas: entseinaria o banderazaina [el portador de la bandera o estandarte]; xerreroa o txerreroa [¿el herrero?]; gatia o gatüzaina [el gato]; zamalzaina [el hombre caballo o centauro]; y kantiniersa [la cantinera].
www.euskomedia.org


Festaren une jakin batean pertsonaia nabarmen bat agertzen zen, demonio itxura zuena, haurren artean izua sortuz.>
www.euskomedia.org

En un momento concreto del festejo aparecía un extravagante personaje, de figura demoníaca, causando pavor entre los niños.
www.euskomedia.org


Izaki bizidunen irudien artean, berriz, azpimarra ditzagun animaliatxoak (hontzak, katuak, sagutxoak, txerritxoak, krokodiloak, etab.), mozorroak, animalia itxurako edalontzi azpikoak, hormetan zintzilikatzeko arraintxoak, eta irudi handi zein txikiak: karikatura itxurakoak, modernoak, figuratiboak, jaiotzak, sorginak, fraideak, etab.>
www.euskonews.com

Si hablamos de representación de seres vivos, empezaremos por sus animalitos (búhos, gatos, ratoncitos, cerditos, cocodrilos,...), caretas, los animalitos-posavasos, sus peces para pared, las figuras grandes y pequeñas: caricaturescas, modernas o figurativas, nacimientos, brujas, frailes,...
www.euskonews.com


Euskal Herriko herri batzuetan uste dutenez, bada behi gorri baten itxurarekin agertzen den iratxo edo irelu bat.>
www.hiru.com

Según las creencias de diversos pueblos de Vasconia, un genio subterráneo aparece en figura de vaca roja.
www.hiru.com

More examples