Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

reconocimiento

Share:

 • 1  s.m. azterketa, ikuskapen, miaketa, araketa

  antes de partir hay que realizar un exhaustivo reconocimiento del terreno para detectar posibles riesgos: irten aurretik ingurua ondo aztertu behar da arriskurik ote dagoen ikusteko

 • 2  s.m. ezagutze, antzemate, igartze, errekonozimendu

  se va a proceder al reconocimiento de los culpables: errudunen ezagutzeari ekingo diogu

 • 3  s.m. onarpen, aintzatespen, aitorpen, errekonozimendu

  para conseguir el reconocimiento de tu título en otro país debes pasar muchos trámites: zure titulua beste herri batean onartzea lortzeko izapide korapilatsuak igaro behar dituzu

 • 4  s.m. esker on

  gracias a su honestidad, se ganó el reconocimiento de la gente: zintzoa izan zelako, jendearen esker ona irabazi zuen

*Examples are automatically obtained from dabilena

aintzatespen (eu)

reconocimiento (es)

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak: — Eskabidea, dekretu honen 35. artikuluan ezarritakoaren arabera. — Proiektuaren gaineko txostena, dekretu honetan jasotzen den eta Ekonomi Sustapen Sailaren webgunean emango den eredua betez.Txostenean argi zehaztu behar dira hasierako egoera, helburua, aldaketa maila, erakunde osoaren konpromisoa eta proiektuaren deskripzioa. Halaber, lanerako plana eta horretarako lan-taldea zehaztu behar dira, baita aholkularitza-enpresak eta proiektua garatze aldera erakundeari laguntzen dion aholku-taldeak duen esperientzia ere. — Kanpoko aholkularitzarekin egindako kontratuaren kopia, behar bezala formalizatua eta alderdi biek onartua. — Indarreko ingurumen ziurtapenak eta genero ikuspegikoak, bai eta erakunde publiko eskudunek emandako aintzatespenak eta diplomak ere. — Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresaren banku-helbideraketa aldatu nahi bada.>
www.euskadi.net

Documentación a aportar en el momento de la solicitud: — Solicitud acorde con lo que se especifica en el artículo 35. — Informe de proyecto de acuerdo con el modelo establecido para este decreto y que figurará en la página web del Departamento de Promoción Económica, en la que se especifique claramente la situación de partida, situación objetivo, grado de transformación, compromiso de toda la organización, descripción del proyecto indicando el plan de trabajo y el equipo de personas que lo constituye así como la experiencia de la consultoría y del equipo consultor que acompaña a la organización en el desarrollo del proyecto. — Copia del contrato con la asesoría externa debidamente formalizado y aceptado por ambas partes. — Las certificaciones medioambientales y de perspectiva de genero en vigor, así como otro tipo de reconocimientos y diplomas emitidos por entidad pública competente al respecto. — Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que deseen modificar la domiciliación bancaria, respecto de la información que obre en poder de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.euskadi.net


Bizkaiko Ahaldun Nagusiak, José Luis Bilbaok, buru izan da gaur 2011ko Berdintasuna Sariak izenekoetan. Sari horien bitartez, Foru Erakundeak ohorezko aintzatespena ...>
web.bizkaia.net

El Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha presidido hoy una nueva edición de los Premios Berdintasuna 2011, reconocimiento honorífico con el que la ...
web.bizkaia.net


Landa eremuko emakumeak ustiategien titularkide izatea eta gizartearen aintzatespena jasotzea dira gure hurrengo erronkak>
www.eusko-ikaskuntza.org

Cotitularidad en las explotaciones y reconocimiento social son nuestros próximos retos para las mujeres rurales
www.eusko-ikaskuntza.org


Lurralde horien estatutu onarpena zein euren erakundetze juridiko-politikoa, eta eurei eman zaizkien eskumenen esparru garrantzitsuak bere oinarria gorago aipatutako eskubide historiko horien aintzatespenean dute.>
www.euskomedia.org

Tanto el reconocimiento estatutario de estos territorios, como su institucionalización jurídico-política, así como el otorgamiento a los mismos de un importante ámbito de competencias, encuentran su fundamento en el citado reconocimiento de los derechos históricos.
www.euskomedia.org


Zalantza gabe, bide honek Arartekoaren mugarik gabeko jarduera legitimatzen du herritarren eskubideen eta legezkotasunaren defentsan, erakundeak benetako aintzatespen soziala lortzera lagunduz.>
www.euskomedia.org

Sin duda alguna, esta vía legitima una actuación ilimitada del Ararteko en defensa de los derechos de los ciudadanos y la legalidad, contribuyendo a dotar de un auténtico reconocimiento social a la institución.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

antzemate (eu)

reconocimiento (es)

Formak antzematea bubsethood neurriak erabilita.>
www.basqueresearch.com

Reconocimiento de formas a partir de medidas de subsehood.
www.basqueresearch.com


Hiru ordena klasikoak Hiru estilo nagusien antzematea zutabeen oinarrizko formetan oinarritzen da, hau da, kapitela, harroina, fustea, eta abar.>
www.hiru.com

Los tres órdenes clásicos El reconocimiento de los tres principales estilos se fundamenta en las formas de los elementos básicos de las columnas, como el capitel, la basa, el fuste, etcétera.
www.hiru.com


Hasiera batean Oskar sarietako kategoriak 15 besterik ez ziren, baina urteak joan ahala, aurrerapen teknikoek eta produkzio zinematografiko batean parte hartzen duten profesionalen antzemateak kategorien kopurua handitu zuten, gaur egungo 24 kategoriatara iritsi arte.>
www.hiru.com

En un comienzo, las categorías de los Oscars eran sólo 15, pero con el paso de los años, los avances técnicos y el reconocimiento de los distintos profesionales que intervienen en una producción cinematográfica, hicieron aumentarlas, hasta llegar a las 24 que existen actualmente.
www.hiru.com


Ugazaba-morroi erlazioan badago banakako bi kontzientziaren elementuen arteko bereizketa: nia antzematea eta askatasuna.>
www.hiru.com

En la relación amo-esclavo existe una escisión entre los elementos de dos conciencias individuales: el reconocimiento del yo y la libertad.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

onarpen (eu)

reconocimiento (es)

Baina 2001ean lortu zuen Espainiakoliteratura-panoramaren behin betiko onarpena "El Mozárabe" lanari esker.>
www.catedralvitoria.com

Pero fue ‘El Mozárabe’ la obra que ledio el reconocimiento definitivo en el panorama literario español en2001.
www.catedralvitoria.com


Sariak eta onarpenak>
www.ermua.es

Premios y reconocimientos
www.ermua.es


Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailari atxikita dago eta honako hau du helburu nagusia: museoen inbentario ofiziala ezartzea eta ezinbesteko baldintza izatea «Euskadiko museo» edo «Euskadiko bilduma» gisa onarpen formala jasotzeko, baita izen horiek erabili ahal izateko ere.>
www.euskadi.net

El registro de Museos y Colecciones de Euskadi, adscrito al departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco, tiene la finalidad de establecer un inventario oficial y constituir requisito indispensable para el reconocimiento formal como "Museo de Euskadi" o "Colección de Euskadi", así como para la utilización de estas denominaciones.
www.euskadi.net


Enpatia bidez biktimengana gerturatzea, bakea bultzatzen duen onarpen batean oinarritzen da, alde batetik haren mina zilegitzat eta errealtzat onartzen duelako; eta bestetik, min hori gizartearen bistan jartzera konprometitzen delako, inoiz gertatu behar ez zuenaren adibide gisa.>
baketik3

El acercamiento desde la empatía a las víctimas se basa en un reconocimiento que concilia porque por un lado acepta como legítimo y real su dolor; y por otro, se compromete a hacerlo visible en la sociedad como ejemplo de lo que nunca debió ocurrir.
baketik3


Haietatik datoz gizartearen betebehar batzuk ere: onarpenerako eta guztizko errehabilitaziorako eskubidea; erakundeen arteko koordinazioaren bitartez beharrezko babes materiala jasotzeko eskubidea; eta sufritu zutenarekiko oroimen kritikoa lantzeko eskubidea jorratzeko espazioak eskura izatea.>
baketik3

De ellos se derivan una serie de obligaciones sociales como: el derecho al reconocimiento y rehabilitación integral; a recibir el debido apoyo material bajo una coordinación interinstitucional; así como la promoción de espacios en los que puedan ejercer su derecho a una memoria crítica con lo que ellas sufrieron.
baketik3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aintzatespen (eu)

reconocimiento (es)

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak: — Eskabidea, dekretu honen 35. artikuluan ezarritakoaren arabera. — Proiektuaren gaineko txostena, dekretu honetan jasotzen den eta Ekonomi Sustapen Sailaren webgunean emango den eredua betez.Txostenean argi zehaztu behar dira hasierako egoera, helburua, aldaketa maila, erakunde osoaren konpromisoa eta proiektuaren deskripzioa. Halaber, lanerako plana eta horretarako lan-taldea zehaztu behar dira, baita aholkularitza-enpresak eta proiektua garatze aldera erakundeari laguntzen dion aholku-taldeak duen esperientzia ere. — Kanpoko aholkularitzarekin egindako kontratuaren kopia, behar bezala formalizatua eta alderdi biek onartua. — Indarreko ingurumen ziurtapenak eta genero ikuspegikoak, bai eta erakunde publiko eskudunek emandako aintzatespenak eta diplomak ere. — Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresaren banku-helbideraketa aldatu nahi bada.>
www.euskadi.net

Documentación a aportar en el momento de la solicitud: — Solicitud acorde con lo que se especifica en el artículo 35. — Informe de proyecto de acuerdo con el modelo establecido para este decreto y que figurará en la página web del Departamento de Promoción Económica, en la que se especifique claramente la situación de partida, situación objetivo, grado de transformación, compromiso de toda la organización, descripción del proyecto indicando el plan de trabajo y el equipo de personas que lo constituye así como la experiencia de la consultoría y del equipo consultor que acompaña a la organización en el desarrollo del proyecto. — Copia del contrato con la asesoría externa debidamente formalizado y aceptado por ambas partes. — Las certificaciones medioambientales y de perspectiva de genero en vigor, así como otro tipo de reconocimientos y diplomas emitidos por entidad pública competente al respecto. — Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que deseen modificar la domiciliación bancaria, respecto de la información que obre en poder de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.euskadi.net


Bizkaiko Ahaldun Nagusiak, José Luis Bilbaok, buru izan da gaur 2011ko Berdintasuna Sariak izenekoetan. Sari horien bitartez, Foru Erakundeak ohorezko aintzatespena ...>
web.bizkaia.net

El Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha presidido hoy una nueva edición de los Premios Berdintasuna 2011, reconocimiento honorífico con el que la ...
web.bizkaia.net


Landa eremuko emakumeak ustiategien titularkide izatea eta gizartearen aintzatespena jasotzea dira gure hurrengo erronkak>
www.eusko-ikaskuntza.org

Cotitularidad en las explotaciones y reconocimiento social son nuestros próximos retos para las mujeres rurales
www.eusko-ikaskuntza.org


Lurralde horien estatutu onarpena zein euren erakundetze juridiko-politikoa, eta eurei eman zaizkien eskumenen esparru garrantzitsuak bere oinarria gorago aipatutako eskubide historiko horien aintzatespenean dute.>
www.euskomedia.org

Tanto el reconocimiento estatutario de estos territorios, como su institucionalización jurídico-política, así como el otorgamiento a los mismos de un importante ámbito de competencias, encuentran su fundamento en el citado reconocimiento de los derechos históricos.
www.euskomedia.org


Zalantza gabe, bide honek Arartekoaren mugarik gabeko jarduera legitimatzen du herritarren eskubideen eta legezkotasunaren defentsan, erakundeak benetako aintzatespen soziala lortzera lagunduz.>
www.euskomedia.org

Sin duda alguna, esta vía legitima una actuación ilimitada del Ararteko en defensa de los derechos de los ciudadanos y la legalidad, contribuyendo a dotar de un auténtico reconocimiento social a la institución.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

errekonozimendu (eu)

reconocimiento (es)

2002/09/26 Santa Maria Katedrala Fundazio gasteiztarrak bertako tenplu gotikoa Osorik Zaharberritzeko Plangintza Nagusia aurkeztu zuen irailaren 26an, Arte Ederren Zirkuluan. Aurkezpen-ekitaldi sozialean Kultura Ministerioaren errekonozimendua jaso zuen.>
www.catedralvitoria.com

26/09/2002 La Fundación Catedral Santa María de Vitoria presentó el 26 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Plan Director de Restauración Integral del templo gótico en un acto social en el que recibió reconocimiento del Ministerio de Cultura.
www.catedralvitoria.com


Ekitaldia merkatu plazan egingo da, arratsaldeko 8etatik aurrera. Kepa Junkeraren ibilbideari errekonozimendua eta larunbateko egitarau berezia>
www.ermua.es

El ayuntamiento de Ermua en colaboración con la ACHE y la Asociación de la plaza del Mercado realizará el viernes –día 18- un reconocimiento a la carrera musical del artista Kepa Junkera.
www.ermua.es


Egiaren errekonozimendua defendatu behar dugu elkarrekin, biktimen egoera ahalik gehiena zuzentzeko prozesua, iraganaren memoria kritikoa, eta kontziliazio testuinguru bat.>
baketik3

Debemos defender unidos el reconocimiento de la verdad, una reparación global, una memoria crítica del pasado y un contexto de conciliación.
baketik3


Duela gutxi, Giza Eskubideen Adierazpenaren urteurrenaren harira, biktimei errekonozimendu anitza eta bateratzailea egiteko moduari buruzko zatiketa politikoak eta alderdikoiak piztu ziren berriz ere.>
baketik3

Recientemente, al hilo del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, volvieron a reproducirse divergencias sobre cómo debe realizarse un reconocimiento plural e integrador a las víctimas.
baketik3


Googlek emanak zituen bi urrats handi ikusizko errekonozimenduaren esparruan; esaterako, posible da Google Photos galerian “hondartza” edo “jai” terminoekin bilaketak egitean irudiak azaltzea, nahiz eta hitz horiek aurretik etiketatu gabe egon.>
barrixe23

Google ya había dado grandes pasos hacia el reconocimiento visual, por ejemplo, permite que al buscar en tu galería de Google Photos términos como playa o fiesta, te aparezcan imágenes sin la necesidad de que las hubieras etiquetado antes.
barrixe23

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

errekonozimendu (eu)

reconocimiento (es)

2002/09/26 Santa Maria Katedrala Fundazio gasteiztarrak bertako tenplu gotikoa Osorik Zaharberritzeko Plangintza Nagusia aurkeztu zuen irailaren 26an, Arte Ederren Zirkuluan. Aurkezpen-ekitaldi sozialean Kultura Ministerioaren errekonozimendua jaso zuen.>
www.catedralvitoria.com

26/09/2002 La Fundación Catedral Santa María de Vitoria presentó el 26 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Plan Director de Restauración Integral del templo gótico en un acto social en el que recibió reconocimiento del Ministerio de Cultura.
www.catedralvitoria.com


Ekitaldia merkatu plazan egingo da, arratsaldeko 8etatik aurrera. Kepa Junkeraren ibilbideari errekonozimendua eta larunbateko egitarau berezia>
www.ermua.es

El ayuntamiento de Ermua en colaboración con la ACHE y la Asociación de la plaza del Mercado realizará el viernes –día 18- un reconocimiento a la carrera musical del artista Kepa Junkera.
www.ermua.es


Egiaren errekonozimendua defendatu behar dugu elkarrekin, biktimen egoera ahalik gehiena zuzentzeko prozesua, iraganaren memoria kritikoa, eta kontziliazio testuinguru bat.>
baketik3

Debemos defender unidos el reconocimiento de la verdad, una reparación global, una memoria crítica del pasado y un contexto de conciliación.
baketik3


Duela gutxi, Giza Eskubideen Adierazpenaren urteurrenaren harira, biktimei errekonozimendu anitza eta bateratzailea egiteko moduari buruzko zatiketa politikoak eta alderdikoiak piztu ziren berriz ere.>
baketik3

Recientemente, al hilo del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, volvieron a reproducirse divergencias sobre cómo debe realizarse un reconocimiento plural e integrador a las víctimas.
baketik3


Googlek emanak zituen bi urrats handi ikusizko errekonozimenduaren esparruan; esaterako, posible da Google Photos galerian “hondartza” edo “jai” terminoekin bilaketak egitean irudiak azaltzea, nahiz eta hitz horiek aurretik etiketatu gabe egon.>
barrixe23

Google ya había dado grandes pasos hacia el reconocimiento visual, por ejemplo, permite que al buscar en tu galería de Google Photos términos como playa o fiesta, te aparezcan imágenes sin la necesidad de que las hubieras etiquetado antes.
barrixe23

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

onarpen (eu)

reconocimiento (es)

Baina 2001ean lortu zuen Espainiakoliteratura-panoramaren behin betiko onarpena "El Mozárabe" lanari esker.>
www.catedralvitoria.com

Pero fue ‘El Mozárabe’ la obra que ledio el reconocimiento definitivo en el panorama literario español en2001.
www.catedralvitoria.com


Sariak eta onarpenak>
www.ermua.es

Premios y reconocimientos
www.ermua.es


Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailari atxikita dago eta honako hau du helburu nagusia: museoen inbentario ofiziala ezartzea eta ezinbesteko baldintza izatea «Euskadiko museo» edo «Euskadiko bilduma» gisa onarpen formala jasotzeko, baita izen horiek erabili ahal izateko ere.>
www.euskadi.net

El registro de Museos y Colecciones de Euskadi, adscrito al departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco, tiene la finalidad de establecer un inventario oficial y constituir requisito indispensable para el reconocimiento formal como "Museo de Euskadi" o "Colección de Euskadi", así como para la utilización de estas denominaciones.
www.euskadi.net


Enpatia bidez biktimengana gerturatzea, bakea bultzatzen duen onarpen batean oinarritzen da, alde batetik haren mina zilegitzat eta errealtzat onartzen duelako; eta bestetik, min hori gizartearen bistan jartzera konprometitzen delako, inoiz gertatu behar ez zuenaren adibide gisa.>
baketik3

El acercamiento desde la empatía a las víctimas se basa en un reconocimiento que concilia porque por un lado acepta como legítimo y real su dolor; y por otro, se compromete a hacerlo visible en la sociedad como ejemplo de lo que nunca debió ocurrir.
baketik3


Haietatik datoz gizartearen betebehar batzuk ere: onarpenerako eta guztizko errehabilitaziorako eskubidea; erakundeen arteko koordinazioaren bitartez beharrezko babes materiala jasotzeko eskubidea; eta sufritu zutenarekiko oroimen kritikoa lantzeko eskubidea jorratzeko espazioak eskura izatea.>
baketik3

De ellos se derivan una serie de obligaciones sociales como: el derecho al reconocimiento y rehabilitación integral; a recibir el debido apoyo material bajo una coordinación interinstitucional; así como la promoción de espacios en los que puedan ejercer su derecho a una memoria crítica con lo que ellas sufrieron.
baketik3

More examples