Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

someter

Share:

 • 1  v.tr. menderatu, menperatu, azpiratu, oinperatu

  los mongoles sometieron a muchos pueblos: mongolek herri asko menderatu zituzten

 • 2  v.tr. -en azpian jarri

  sometió sus intereses a los de la colectividad: bere interesak taldearen interesen azpian jarri zituen

 • 3  v.tr. (-en eraginpean) jarri, (-pean) jarri; [a tratamiento, prueba, etc.] ezarri

  han sometido el material a la acción del sol: materiala eguzkipean jarri dute

  someter a tratamiento psiquiátrico: tratamendu psikiatrikoa ezarri

 • 4  v.prnl. errenditu, men egin, makurtu

  nunca nos someteremos al invasor: inbaditzailearen aurrean ez gara errendituko

 • 5  v.prnl. men egin

  me someto a la voluntad popular: herriaren borondateari men egingo diot

 • 6  v.prnl./v.tr. egin (dagokion aditza)

  han sometido la propuesta a votación: proposamena botatu egin dute

  se ha sometido a un estricto régimen alimenticio: oso dieta gogorra egiten ari da

  se sometió a una operación de vida o muerte: hil ala biziko ebakuntza egin zioten

  te vamos a someter a prueba: proban jarriko zaitugu, proba egingo dizugu

 • estar sometido a

*Examples are automatically obtained from dabilena

menderatu (eu)

someter (es)

Orduan, Bizkaiko foruak, hitz hori erabiltzean, oinetxekotasunaren elementu erreala finkatu zuen, ziur aski, ingurune jakin eta seguru bat esleitzeko: norbaiten ondarean dauden ondasunak familia-jatorria non duen jakiteko, titularraren aitona-amonengandik harantzago ez da joan behar; alegia, ez da beharrezkoa argitzea aitona-amona horrek zein beste aurre-ahaide batengandik edo arrotz batengandik eskuratu duen ondasuna. Foru-ordenamenduaren arabera, aitona-amona hori da, efektu orotarako, jabearen familiaren barruan ondasun horren lehen edukitzailea; hau da, "auolengo" hitzak, berez, muga jartzen dio ondasunen jatorriaren ikerketari: familiako higiezinetatik oinetxekotasunera zein menderatu behar diren zehazteko momentuan kontuan hartu behar den punturik urrunena, jabearen abolengoa da.>
www.euskomedia.org

Entonces, al emplear este vocablo, el Fuero vizcaíno fijó, verosímilmente, el elemento real del principio troncal, asignándole un preciso contorno: el origen familiar de los bienes que se encontraran en el patrimonio no debía investigarse más allá de los abuelos del titular, de manera que no era preciso dilucidar si ese abuelo los había adquirido de otro ascendiente más remoto o si los había obtenido de un extraño; el ordenamiento foral consideraba a dicho abuelo, a todos los efectos, como el primer poseedor de los bienes dentro de la familia de su propietario; esto es, la expresión "auolengo" comportaba, en sí misma, un límite a la investigación del origen de los bienes: el punto más lejano que había de tomarse en consideración al momento de determinar qué inmuebles familiares estaban sometidos a la troncalidad era el abolengo del propietario.
www.euskomedia.org


Erakunde hori, leinuzkoen atzera-eskuratzea izenekoa, Frantziako Erdi Aroko sendi-komunitateetan oso zabaldua zena, erromatar zuzenbidearen eraginez, baldintza oso zorrotzetara mugatua eta menderatua izan zen, Frantziatik arian-arian desagertzera iritsi arte.>
www.euskomedia.org

Esta institución, llamada retracto de linaje, muy extendida en las comunidades familiares de la Edad media en Francia, había sido, bajo la influencia del derecho romano, limitada y sometida a condiciones muy estrictas, de tal suerte que había desaparecido progresivamente de Francia.
www.euskomedia.org


Baina Prieto ez du inork menderatzen; aitzitik, guztiak menderatzea zuen berak helburu.>
www.euskomedia.org

Pero Prieto no se somete a nadie; por el contrario, su deseo es que todos se sometan a él.
www.euskomedia.org


Halaber, xedapen konstituzional ugarik, modu berezian adierazten dute Zuzenbideak estatuko botere bakoitza lotzen duela: Gorte Nagusiek "Konstituzioak emaniko" eskumenak dituzte (66. artikulua); Gobernuak "Konstituzioarekin eta legeekin ados" gauzatzen ditu bere funtzioak (97. artikulua) eta Administrazio Publikoak "legeari eta Zuzenbideari osotara men eginik" jarduten du (103. artikulua); eta justizia Botere Judizialeko epaile eta magistratuen bidez bideratzen da, eta epaile eta magistratu horiek "legearen agintera baino ez daude menderatuak" (117. artikulua).>
www.euskomedia.org

Así mismo, un nutrido grupo de disposiciones constitucionales reiteran, de forma singularizada, la vinculación al Derecho de cada uno de los poderes del Estado: las Cortes Generales tienen las competencias "que les atribuya la Constitución" (art. 66); el Gobierno ejerce sus funciones "de acuerdo con la Constitución y las leyes" (art. 97) y la Administración pública actúa "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" (art. 103); y la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, "sometidos únicamente al imperio de la ley" (art. 117).
www.euskomedia.org


546 Asia Txikiko greziar hiriak menderatzen ditu Ziro II.ak.>
www.hiru.com

546 Ciro II somete a las ciudades griegas de Asia Menor.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

menperatu (eu)

someter (es)

Legeria zibil orokorrera menperatutako probintzia eta lurraldeentzat hala xedatu zuen Espainiako Kode Zibileko 700. artikuluak eta, Bizkaian hil-buruko testamentuarentzat, 1959ko Konpilazioaren 14. artikuluak.>
www.euskomedia.org

Así lo vinieron a disponer, para las provincias y territorios sometidos a aquélla, el artículo 700 del Código civil español de 1889, y, para Bizkaia y su testamento hil-buruko, el artículo 14 de la Compilación de 1959.
www.euskomedia.org


Hau ez da inongo estatuan ematean. Herri menperatu batean ematen da elebitasuna eta Euskal Herriak merezi du, behar du, bere hizkuntza sistema nazional propioa, zeinetan euskaraz irakasten den.>
www.euskonews.com

En un pueblo sometido se da el bilingüismo y Euskal Herria se merece, necesita, un sistema educativo nacional propio en el que se enseñe en euskara.
www.euskonews.com


Europako mapa berrezartzean, Vienako Kongresuak ez zituen kontuan izan alemaniarren eta italiarren bateratzeko gogoak, ezta Europako ekialdean Errusia, Austria eta Otomandar Inperioak menperaturik zeuzkaten nazioen independentziarako nahiak ere.>
www.hiru.com

Al restaurar el mapa de Europa, el Congreso de Viena no tuvo en cuenta los deseos de unificación de alemanes e italianos, ni tampoco los anhelos de independencia de las naciones sometidas a Rusia, Austria y el Imperio otomano en el Este de Europa.
www.hiru.com

More examples