Elhuyar Hiztegia

eu > es

arau

Share:

 • 1  iz. regla, norma; pauta, modelo, manera

  Euskaltzaindiaren ortografia-arauak: reglas de ortografía de Euskaltzaindia

  arauak eman: dictar normas

 • 2  postp. (Ipar.) (izen mugagabearen ondoren) según, conforme (a), a medida (que), con arreglo a

  adin arau: según la edad

 • 3 (Ipar.) (aditzaren era burutuaren ondoren) tan pronto, en cuanto, según

  sartu arau esertzen ziren: tan pronto entraban se sentabanarau *Examples are automatically obtained from dabilena

...arau nahi lukeen grinari. Politika, teknika gisa, arau enpirikoez burutzen da eta balorazio utilitari hutsetan...


...skabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio ...


...«Nobela beltzaren arauen logikaren barruan» idatzitako eleberria da Arrain abisalak ...


...doinu edo tonu positiboa, kontuan izan beharreko arauak , era askotako irtenbideak proposatzeaâ¦.etab ...


...ko eta jarraipenerako Gidan ezarritakoaren arabera. 5. ARAU ETA LEGEEN ZERRENDA Herri Administrazioen Araubide Juridiko...


Zallako auzoa, ahoz Zariquete jasoa eta 2.1.2. arauan Zallako auzoa, ahoz Zariquete jasoa eta 2.1.2. ...


...duki dezaten, gutxieneko kopuru bat ezartzen du arauak , eta hori kalkulatzeko, nitrogeno kopurua neurtzen da, guzt...


... baimentzea komeni dela dirudi, betiere ondoko arauei jarraiki...


...nte urrundu nintzen euskara batu idatziko zenbait arautatik : baziuan idatzi nuen, eta ez bazegoan...


...04 Ekoscan ziurtagiriaren bidez, eta 14001:2015 ISO arauaren ziurtagiria lortzeko bidean dago, honela, Ingurumen...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

regla (es)

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko Ondarearen gaineko Zerga mantentzeko hartu zuen erabakiak, horrela Lurralde Historiko hori bakarra zen estatuan zerga-figura hori mantentzen, hainbeste errekurtso eragin zituen. Errekurtso horietan erabaki hori konstituzio-kontrakoa zela argudiatzen zen berdintasunaren oinarria hausten zuelako eta, halaber, baita Ituneko zergen arloko egitura orokorra eta harmonizazio eta koordinazio arauak mantentzeari buruzko 3. artikuluan ematen diren oinarriak ere.>
www.conciertoeconomico1

La decisión de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, convirtiendo así a ese Territorio Histórico en el único del estado en el que se mantuvo vigente dicha figura tributaria, provocó un aluvión de recursos, en los que se argumentaba la inconstitucionalidad de dicha decisión por vulneración del principio de igualdad, así como los principios contenidos en el artº 3 del Concierto relativos a la atención a la estructura general impositiva y las reglas de armonización y coordinación.
www.conciertoeconomico1


Inportazioaren gaineko BEZaren likidazio-sistema berrian BEZa ezartzeko kokalekuari buruzko arauen eta bereizkeriaren gaineko epaiak eta doktrina>
www.conciertoeconomico1

Sentencias y doctrina en relación con las reglas de localización del IVA y discriminación en el nuevo sistema de liquidación del IVA a la importación
www.conciertoeconomico1


Uste dut krisiaren eraginen arteko bat ongizate- estatuei eusteko funtsezko elementuetako bat zergen arloko sarrerak direla agerian uztea izan da, eta ez Europan eta ezta beste inon ere benetako kohesioa ezinezkoa dela nolabaiteko harmonizaziorik gabe edo, gutxienez, jokoan guztiok beteko ditugun arau batzuk gabe.>
www.conciertoeconomico1

Precisamente creo que una de las consecuencias de la crisis ha sido poner de manifiesto que los ingresos tributarios son un elemento fundamental del sostenimiento de los estados del bienestar y que no puede haber una verdadera cohesión ni en Europa ni en ninguna parte si no hay una cierta armonización o por lo menos unas ciertas reglas de juego que respetemos todos.
www.conciertoeconomico1


Goizean, xake zaleek bertan bildu eta jokoaren inguruko arauak, hasiera moduak, zalantzak, estrategiak eta mahai-joko honen inguruko askoz gauza gehiago argitu eta landu ahal izango dute.>
www.ermua.es

Por la mañana, las personas que lo deseen podrán jugar al ajedrez y ver resueltas sus dudas en relación a las reglas de juego, aperturas, táctica, estrategia y finales de este juego de mesa.
www.ermua.es


Neurri, arau, prozedura, erregela eta estandar ezberdinak ezartzea, legean agindutako pribatutasuna bermatzera bideratuta, erakundean bildu eta Segurtasun Agirian deskribatutako datu pertsonalen arabera, informazioaren eskuraketa kontrolatu, erabilera murriztu, eta, azken batean, informazio pertsonalaren zaintza zuzena bermatzeko xedearekin, dela euskarri informatikoan dela bestelako euskarrietan.>
www.ermua.es

Establecer diferentes medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de privacidad exigido por la ley, en función de los datos de carácter personal que existen en la organización y que se describen en el Documento de Seguridad, con el objeto de controlar el acceso a la información, restringir la utilización, y, en definitiva, garantizar la correcta custodia de información de carácter personal, tanto en soporte informático como no informático.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

norma (es)

KONSTITUZIO AUZITEGIAK BERMATU EGIN DU FORU ARAUEN “BLINDAJEA>
www.conciertoeconomico1

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EL “BLINDAJE” DE LAS NORMAS FORALES
www.conciertoeconomico1


Iruzurraren kontrako arauak:>
www.conciertoeconomico1

Normas antifraude:
www.conciertoeconomico1


Batzorde-kideen izendapena Ogasun Ministroak eta Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak formalizatuko dute, eta karguan sei urteko epean izango dira. Arbitraje Batzordearen erabakiak administrazio-zuzenbidearen arau orokorren arabera hartuko dira.>
www.conciertoeconomico1

La adopción de acuerdos en el seno de la Junta Arbitral se regirá por las normas generales del derecho administrativo, si bien sus acuerdos tienen la particularidad de que únicamente serán susceptibles de recurso en vía contencioso- administrativa ante el Tribunal Supremo.
www.conciertoeconomico1


Lurralde erkideko arau substantibo eta formazkoak>
www.conciertoeconomico1

Normas sustantivas y formales de territorio común
www.conciertoeconomico1


Urtero bezala, Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegiak —EHUko Historia Garaikidea Sailaren menpeko zentroa bera—, Zuzenbide Publikoa Saileko Finantza eta Zerga Zuzenbideko Arloarekin elkarlanean, jardunaldia antolatu du apirilaren 12rako: "Ekonomia Ituna eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak". Pil-pilean dagoen gaia da, orain dela gutxi iragarri den itun politiko baten bitartez Eusko Legebiltzarrak, Estatutua onartu zenetik ia 36 urte igarotakoan, EAEko erakunde-sarearen arauketa burutzeko falta den arau bakarra onartuko baitu.>
www.conciertoeconomico1

Como cada año, el Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, dependiente del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV con la colaboración del Área de Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público, ha organizado una jornada el 12 de abril, bajo el título "El Concierto Económico y los Ayuntamientos del País Vasco", de plena actualidad ya que se acaba de anunciar el pacto político, en virtud del cual, el parlamento vasco aprobará, tras casi 36 años desde la aprobación del Estatuto, la única norma que se encontraba pendiente para culminar la regulación del entramado institucional vasco.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

pauta (es)

Baina urte ilun horietan itxaropen-distirak sortu ziren: gau eskolak, ikastolak, erakunde kulturalak, alfabetatze kanpainak, euskaraz idazteko arauak, euskara batuaren hasierako urratsak…”, gogoratu du Aburtok Miren Josune Ariztondoren orduko hitzak errepikatuz.>
web.bizkaia.net

Pero, durante esos oscuros años, surgieron destellos de esperanza: las gau eskolas, las ikastolas, las entidades culturales, las campañas de alfabetización, las normas para escribir en euskara, las pautas iniciales del euskara batua…”, ha recordado Aburto las palabras de Miren Josune Ariztondo.
web.bizkaia.net


Zenbait hilabete daramatzagu plana prestatzen, gure elikadura zaintzen, gure atsedenaldiak zehaki banatzen, baina 42 km-ko erronka amaitzen dugunean, ondoren bete beharreko arauak albo batera uzten ditugu.>
usabalbuletina19

Llevamos meses preparando plan, cuidando nuestra alimentación, administrando rigurosamente nuestros periodos de descanso, pero una vez que cumplimos con el reto de los 42 kilómetros nos olvidamos de las pautas que debemos seguir después.
usabalbuletina19


Gakoa jakina irizpideetan dago: zuzenbidearen baliozkotasuna zuzenbideak bakarrik finka dezake arau juridikoa berezi baten arabera; baina nola erabakiko dugu beste zuzenbidezko arau honen baliozkotasuna?>
www.euskomedia.org

Sin duda la clave esta en las pautas: la validez del derecho la puede imponer únicamente el derecho conforme a una norma jurídica particular; ¿Pero como decidiremos la validez de esta otra norma de derecho?
www.euskomedia.org


Sozializazio-prozesu orok bitarteko sorta bat behar du, kideek gizartearen ohiturekin, arauekin eta balioekin bat egin dezaten. Kontrol sozialean daude oinarrituta horiek.>
www.euskomedia.org

Todo proceso de socialización, necesita de un conjunto de medios para procurar la identificación social de los componentes a las pautas, normas y valores de una sociedad, que están basados en el control social.
www.euskomedia.org


Aldiz, iusnaturalismo deritzo(te)n korronte(ar)en arabera derrigorrez jaso behar dira horrelako irizpide ideologikoak zuzenbide izateko: zuzenbide positibo batek ez baditu edukinezko baldintza batzuk betetzen, demagun ez baditu gutxieneko arau moral batzuk betetzen ez da baliozkoa izango; behar bada juristek eta operatzaileek orokorrean obedituko dute, baina horrek ez dio baliozkotasuna ematen: badira hainbat arau juridiko betetzen ez direnak eta baliozko izaten jarraitzen dutenak; hori ezin du positibismoak ukatu baina kuestionatu behar da orduan zergatik diren baliozko.>
www.euskomedia.org

Sin embargo, según la corriente o corrientes del iusnaturalismo, para ser derecho, es indispensable recoger pautas ideológicas de este tipo: si un derecho positivo no cumple ciertas condiciones en cuanto al contenido, como por ejemplo, no cumplir algunas normas morales, no será válido; tal vez, los juristas y los operadores obedecerán por regla general, pero eso no le atribuye validez: se da, a veces, la circunstancia de que sin cumplirse ciertas normas jurídicas se mantiene la validez; eso no puedes ser rechazado por el positivismo pero cabe cuestionarse la causa de dicha validez.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

modelo (es)

Aurrerago azalduko den moduan (Memoria honetako 8. Kapituluan —PLAN OROKORRA ARRASATE-BERGARAKO (DEBAGOIENEKO) LURRALDEAREN ZATIKO PLANERA EGOKITU BEHARRA—, KOKALEKUEN SISTEMA ETA LURRALDE-EREDUA puntuan), indarreko Arau Subsidiarioetan lursail hauek gehienek duten hiri-lurzoruko sailkapena eta industria-kalifikazioa Plan Orokorrean mantentzea erabaki da; horrenbestez, bertan dauden industriak finkatu egiten dira, eta inguru honen garapena zeharo asetzeko S-5 sektore berria sortzen da.>
bergara12

Como se expone más adelante en el Capítulo 8.- ADECUACION DEL PLAN GENERAL AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGON-BERGARA (ALTO DEBA-DEBA GOIENA), SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y MODELO TERRITORIAL, de la presente Memoria, se opta por mantener en el Plan General la clasificación urbana y calificación industrial de la mayor parte de estos terrenos según las Normas Subsidiarias vigentes con la consolidación de los asentamientos industriales existentes en la zona, y la creación del nuevo Sector S-5 para colmatar el desarrollo de la misma.
bergara12


Hausnarketa honen baitan, gogoratu egin behar da indarreko Arau Subsidiarioetan ere, aukeratutako antolamendu-eredua azaltzerakoan, honakoa ohartarazten zela:>
vergara15

Dentro de esta reflexión, se quiere recordar lo que, al describir el modelo de ordenación elegido en las Normas Subsidiarias vigentes, ya se advertía:
vergara15


Plan Orokorrean, gune honetan kokatzen den industria finkatuta mantentzea erabaki da. Aurrerago berriz azalduko bada ere (Memoria honetako 8. Kapituluan —PLAN OROKORRA ARRASATE-BERGARAKO (DEBAGOIENEKO) LURRALDEAREN ZATIKO PLANERA EGOKITU BEHARRA—, LURRALDE-EREDUAREN AZPIEGITURAK puntuan), hona hemen erabaki horren zergatia: alde batetik, lursail hauek indarreko Arau Subsidiarioetan industriarako hiri-lurzoru gisa daude sailkatuta, oso-osorik industria-jarduera bakar batek betetzen ditu (Tavex-Algodonera S.A. merkataritza-sozietateak, alegia), eta enpresa hori gaur egun bete-betean dabil lanean; eta bestetik, LZP planak proposatzen dituen jarduketak ez daude garbi zehaztuta, ez kudeaketari buruz, ezta burutzeko epealdiari buruz ere.>
vergara15

Como se expone más adelante en el Capítulo 8.- ADECUACION DEL PLAN GENERAL AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGON-BERGARA (ALTO DEBA-DEBA GOIENA), INFRAESTRUCTURAS DEL MODELO TERRITORIAL, de la presente Memoria, dado que los referidos terrenos se clasifican como suelo urbano industrial en las Normas Subsidiarias vigentes, que están ocupados en su totalidad por una única actividad industrial, la de la mercantil Tavex-Algodonera, S.A. empresa a pleno rendimiento en la actualidad, y que por otro lado las actuaciones que propone el P.T.P. no se encuentran claramente definidas en su gestión ni en su tiempo de ejecución, se opta por mantener en el Plan General la consolidación del asentamiento industrial existente en la zona.
vergara15


Aurrerago azalduko den moduan (Memoria honetako 8. Kapituluan —PLAN OROKORRA ARRASATE-BERGARAKO (DEBAGOIENEKO) LURRALDEAREN ZATIKO PLANERA EGOKITU BEHARRA—, KOKALEKUEN SISTEMA ETA LURRALDE-EREDUA puntuan), indarreko Arau Subsidiarioetan lursail hauek gehienek duten hiri-lurzoruko sailkapena eta industria-kalifikazioa Plan Orokorrean mantentzea erabaki da; horrenbestez, bertan dauden industriak finkatu egiten dira, eta inguru honen garapena zeharo asetzeko S-5 sektore berria sortzen da.>
vergara15

Como se expone más adelante en el Capítulo 8.- ADECUACION DEL PLAN GENERAL AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGON-BERGARA (ALTO DEBA-DEBA GOIENA), SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y MODELO TERRITORIAL, de la presente Memoria, se opta por mantener en el Plan General la clasificación urbana y calificación industrial de la mayor parte de estos terrenos según las Normas Subsidiarias vigentes con la consolidación de los asentamientos industriales existentes en la zona, y la creación del nuevo Sector S-5 para colmatar el desarrollo de la misma.
vergara15


Hizkuntza modernizatzeko arauak ezarri behar dira eta eredu estandar bat definitu behar da.>
www.euskara.euskadi.net

La modernización de una lengua pasa por el establecimiento de normas y la definición de un modelo estándar.
www.euskara.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

manera (es)

Hori guztia, ahalik eta modu zuzen eta bidezkoenean garatu nahi da, Euskal Autonomia Erkidegoko, Bizkaiko Lurralde Historikoko edo udalerriko bertako arauak aplikatuz eta baliabide publikoak benetan behar diren egoeretan bakarrik erabiliko direla zainduz.>
www.ermua.es

Todo ello se pretende desarrollar de la manera más justa y equitativa posible, en aplicación de las normas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Territorio Histórico de Bizkaia o del propio municipio y cuidando que los recursos públicos se empleen en las situaciones en que realmente son necesarios.
www.ermua.es


1. Hiritarrek une oro aukera dezakete Beasaingo Udalarekin harremanetan jartzeko modua, bitarteko elektroniko bidez izan ala ez, Lege mailako arau batek bitarteko ez elektroniko bat erabiltzea ezartzen duen kasuetan izan ezik.>
beasainMerged2col

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con el Ayuntamiento de Beasain, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico.
beasainMerged2col


Ofizialtasunaren ondorioekin batera, jakina, ofizialtasunik ezarenak adierazi nahi izan ditugu, eta toki bat egin diogu Nafarroan aukeratu den babes formulari ere. Ofizialtasun partziala deitu diogu Nafarroan euskarari eman zaion estatusari eta bere baitan hartzen dituen hiru erregimenei, lurraldearen eta organo arau emaleen aldetik, trataera bakarra eman nahirik.>
www.euskara.euskadi.net

Junto a las consecuencias de la oficialidad -nos referimos, evidentemente, a la ausencia de la oficialidad-, hemos tratado de manera específica la fórmula de protección en Nafarroa; hemos denominado oficialidad parcial al estatus otorgado al euskara en Nafarroa, así como a sus tres regímenes, siendo nuestro objetivo dar un solo tratamiento desde una perspectiva territorial y de los órganos reguladores.
www.euskara.euskadi.net


Errealismoaren arrapostua zera izan da, ikus dezagun errealitatean zer jotzen den zuzenbidetzat zuzenbidearekin operatzen dutenen eskutik, eta horrek emango digu baliozkotasunaren giltza: ez da galdetzen ia arau bat zuzenbide iturrietako batean aurkitzen dugun, alegia indarrean dagoen testu juridiko batean (lege batean, araudi batean); ez da galdetzen ere ia arau juridiko batek moralaren balizko kontrolen bat gainditzen ote duen; galdetzen dena da ia praktikan arau hori jarraitzen den, ia epaileek gatazka juridikoak erabakitzeko arau hura aplikatzen duten eta zer esanahia ematen dioten.>
www.euskomedia.org

El realismo propone observar que entienden por derecho quienes operan con el derecho, para así, alcanzar la clave de su validez: no se propone cuestionarse si una norma se encuentra en alguna fuente del derecho, es decir, dentro de un texto jurídico vigente (en una ley, en un reglamento); tampoco se cuestiona la posibilidad de que una norma jurídica pase o no un supuesto control moral; la verdadera pregunta es saber si en la práctica esa norma se sigue, si los jueces aplican dicha norma para resolver conflictos jurídicos y, preguntarse, de igual, manera sobre el significado que dan a la citada norma.
www.euskomedia.org


Bere nerabezaroko lanak zein helbururekin argitaratu zituen erakustea helburu duen aitzinsolas batekin abiatzen dira: "Euskaldunek poesiarekiko hainbesteko joera izanik, oso gutxi erreparatu diete poesiaren arauei, haiek ezagutzeko ere ahalegin gutxi egin dute, horregatik, lan poetikoari buruz (inprimaki edo eskuizkribu hau) jaso dugun guztiaren barnean oso urriak dira topatuko ditugun bertso erregularrak...>
www.euskomedia.org

Se inician con un prefacio destinado a mostrar con qué objetivo publica las efusiones de su adolescencia: "Teniendo los vascos tanta inclinación para la poesía, qué poco han hecho para observar sus reglas, incluso para conocerlas, de tal manera que en todo lo que poseemos, esté impreso o esté manuscrito, de sus obras poéticas encontramos muy pocos versos que sean regulares...
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

según (es)

Lizentzia honek eraikin, etxebizitza edo instalazioa lehenegoz erabiltzeko baimena ematen du. Baimen hori lortzeko, emandako obra-lizentzia eta egindako obra bat datozela egiaztatu behar da aldez aurretik, eta baita hirigintza arauen araberako segurtasun , osasun eta irisgarritasunerako baldintza teknikoak betetzen direla ere.>
www.eskoriatza.net

Esta licencia autoriza la puesta en uso de los edificios, viviendas o instalaciones, previa comprobación de que la obra realizada se ajusta a la licencia concedida, así como que reúne las condiciones técnicas de seguridad, salubridad y accesibilidad, según las normas urbanísticas.
www.eskoriatza.net


Lehenengo (I) Taldean dauden dastaleku, gozotegi, izozkitegi etagainerako establezimenduei, Dekretu horretan datorren sailkapenarenarabera, aipatu arauak ezartzen duen ordutegia aplikatuko zaie, betiere ordu horietan jarduteko behar bezala hosgabeturik egonez geroestablezimendu horiek.>
www.eskoriatza.net

A las degustaciones, pastelerías, heladerías y demásestablecimientos incluidos en el Grupo I, según clasificación contenidaen el citado Decreto, les será aplicable el horario que para los mismosestablece la citada norma, siempre y cuando dichos establecimientos seencuentren debidamente insonorizados para dicho horario.
www.eskoriatza.net


Azkeneko bi hilabeteei dagozkien ordainketak egiteko, hamargarren f) oinarri-arauan jaso bezala, azterlana hautaketa-batzordeak onartu beharko du lehenbizi.>
www.euskadi.net

El pago de las dos últimas mensualidades se realizara previa aceptación del estudio según lo indicado en la base décima, f).
www.euskadi.net


Fabrikatzaileak igorritako ontziaren ziurtagiria dagokion fabrikazio arauaren arabera.>
www.euskadi.net

Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.
www.euskadi.net


Ur-emariaren berreskuratzea: Ura energia eroale gisa erabiltzen dituzten hozketa ekipoak edo izozketa instalazioak edo/eta beren instalazioetan igeritegiak dituzten pertsona abonatuek, birziklapenerako ekipoak jarri beharko dituzte beren instalazioetan, beti ere, Barneko Instalazioetarako Oinarrizko Arauak agintzen duenaren arabera.>
beasainMerged2col

Recuperación de caudales: Aquellas personas abonadas que en sus instalaciones dispongan de piscinas, equipos de refrigeración o instalaciones frigoríficas que utilicen el agua como medio portador de energía térmica, deberán equipar dichas instalaciones con equipos de reciclaje, según se prescribe en la Norma Básica para Instalaciones Interiores.
beasainMerged2col

More examples