Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

egiaztatu, egiazta, egiaztatzen

Share:

egiaztatu, egiazta, egiaztatzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...egiaztatu ...a laguntzako organo kudeatzaileak nortasun-datuak egiaztatu ahal ditzan...


...ezkaritza-ahalordearen kopia, edota gaitasun hori egiaztatzen duen dokumentazioa. · Hala badagokio, EJZn...


...iko bizilekuaz gain beste higiezinik ez dutela egiaztatuz ). * 2009ko Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren...


..., organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga...


...OR EPAI BATEAN KONDENATUAREN NORTASUNA OKER EGIAZTATU ZELAETA, BESTE HERRITAR BATEN LOKALA BAHITU ...


...artze-plana ikastetxearen urteko planean sartu den egiaztatuko du ikuskariak. Lehen bilera honetan ondorengo ...


...|Sinatzailea erakunde eskatzailearen ordezkari dela egiaztatzen duen agiria. | ...


...â,¬Å"Hainbat dokumentuk kezka guzti hauek egiaztatzen dituzte, Osasunean eta Ingurumenean frackingaren ondorio ...


...8.1.2.â" Parte hartzen duten langileek soilik egiaztatu behar dituzte, eskabideak ...


...eta esperientziak.Zentzu horretan, interesgarria da egiaztatzea nola zenbaitetan jardunaren oinarrian eduki nahi denhyperli...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztatu (eu)

comprobar (es)

Azterketek ere egiaztatu zuten, ehun horiek erantsi ondoren, pinturak aldaketa nagusi bat izan zuela: hustugailua edo konketa Maria Magdalena eta Kristoren oinen artean kokatuta zegoen, eta egun, erantsitako ehunean margotuta dago.>
www.catedralvitoria.com

Los análisis también permitieron comprobar que con el añadido de las telas la composición pictórica sufrió un cambio importante: la vacía o jofaina estaba situada entre los pies de María Magdalena y Cristo y actualmente está pintada sobre la tela añadida.
www.catedralvitoria.com


Egiaztatu izan denez, gaur egungo tiradera-altzariak eraikitzeko teknikak XIX. mendekoak dira eta, beraz, lehen zegoen XVIII. mendeko bat ordezten dutela pentsatzen da.>
www.catedralvitoria.com

Se ha podido comprobar, además, que las técnicas de construcción de las cajoneras actuales corresponden al siglo XIX, lo cual hace suponer que sustituyen a una anterior del siglo XVIII. Los respaldares fueron elaborados con anterioridad, en 1734, y corresponden al amueblamiento original barroco de la sacristía.
www.catedralvitoria.com


Lehen aldiz aukera eman zen obretan zegoen eraikin batean sartzeko, lanen egoera 'in situ' egiaztatu ahal izateko, eta bestela ezagutu ezingo liratekeen monumentuaren zati batzuk ezagutzeko.>
www.catedralvitoria.com

Por primera vez, se permitía entrar en un edificio en obras para comprobar ´in situ´ el avance de los trabajos, y conocer partes del monumento que de otro modo hubiera sido imposible.
www.catedralvitoria.com


Egiazta ezazu noizean behin alarma badabilela.>
www.ermua.es

Instale un sistema de alarma mixta contra personas intrusas e incendios, y compruebe de vez en cuando su funcionamiento.
www.ermua.es


Egiaztatu zuk lan egiten duzun eremuan ez dela inor ere geratu.>
www.ermua.es

Comprobar que no queda nadie en su área.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztatu (eu)

verificar (es)

Egiaztatutako graduen irakaskuntza-plangintzak praktikan jartzeko deialdia diseinatu eta egiaztatzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Diseñar y contrastar una nueva convocatoria para poner en práctica la planificación de las enseñanzas de los grados verificados.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Proposamen batzuk egin dira, eta Doktoregoko Errege Dekretu berriaren arabera egiaztatuko dira (dekretu hori 2010eko azaroan dira BOEn argitaratzekoak).>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se han realizado propuestas que se verificarán de acuerdo con el nuevo RD de doctorado cuya publicación en el BOE se prevé para noviembre 2010.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Leihoen markoen egoera egiazta ezazu.>
www.ermua.es

Verifique el buen estado de los marcos de las ventanas.
www.ermua.es


Zozketa egin ondoren, hautatutako eskabideek etxebizitzaren esleipendunak izateko ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen duten egiaztatzen da, eta, betetzen dituztenen artean, dagokion Lurralde Ordezkaritzak etxebizitza zehatz bat esleituko du.>
www.etxebide.euskadi.net

Una vez realizado el sorteo, se verifica si las solicitudes seleccionadas siguen cumpliendo los requisitos fijados para ser adjudicatarias de vivienda, y entre aquellas que los cumplan, la Delegación Territorial correspondiente procederá a la adjudicación de una vivienda concreta.
www.etxebide.euskadi.net


3. Udaleko Gizarte-zerbitzuek egiaztatu egin dute eskatzaileak azaldutako beharrizan-egoera. Eskatzaileak bestalde, badaki etxebizitzaren lagapenak behin-behineko izaera duela.>
beasainMerged2col

3.º Que los Servicios Sociales del Ayuntamiento han verificado la situación de necesidad que plantea el/la solicitante, quien conoce el carácter provisional de cesión de la vivienda.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztatu (eu)

confirmar (es)

Aldaketa hauek egiaztatzen dute Lamentación sobre Cristo muerto izeneko margoa aldatu dutela eta bide ematen diote erantsitako zatien egileei buruzko misterioari.>
www.catedralvitoria.com

Estos cambios confirman que el cuadro Lamentación sobre Cristo muerto ha sido transformado y abren la puerta al misterio sobre la autoría de los añadidos.
www.catedralvitoria.com


Azkenik, X izpien bidez eginiko azterketak berriro egiaztatu zuen neurriak aldatu zirela, erradiografien kontraste desberdinen bidez.>
www.catedralvitoria.com

Por último, el estudio mediante rayos X volvió a confirmar esta modificación de dimensiones a través de los diversos contrastes radiográficos.
www.catedralvitoria.com


Hala ere, osgarrizko analisi eta azterketek egiaztatu dute Gaspar Crayer ustezko egilea duen pintura hau aldatu zela: bere tamaina handitu zen, ehuneko bi zerrenda josiz, bat goiko aldean, eta bestea beheko aldean.>
www.catedralvitoria.com

No obstante, los análisis y estudios complementarios han confirmado que la pintura atribuida a Gaspar de Crayer sufrió una modificación importante: sus dimensiones se ampliaron cosiéndole dos bandas de tela una en la parte superior y otra en la parte inferior.
www.catedralvitoria.com


Jabetzaren Komunitateko kuota guztiak egunean daudela egiaztatu.>
www.etxebide.euskadi.net

Confirmar que los pagos de la cuota de Comunidad de Propietarios están al día.
www.etxebide.euskadi.net


Lortutako datuek, beraz, egiaztatu egiten dute azken urteetan mantendu eta argi eta garbi hobera egin duen joera egokia, eta ondorio honetara eramaten gaituzte: EAEn arnasten den aireak bete egiten dituela indarrean dagoen legerian finkatutako kalitate-baldintzak, Europako jarraibideetatik eratorriak.>
www.euskadi.net

Los datos obtenidos, por tanto, confirman la tendencia satisfactoria y de clara mejoría que se ha mantenido en los últimos años y permiten concluir que el aire que se respira en la CAPV reúne las condiciones de calidad establecidas en la legislación vigente, derivada de las directrices europeas.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztatu (eu)

certificar (es)

Gaitasun fisiko eta psikologikoa egiaztatzen duen agiria, lizentziaren eskaera baino gehienez 12 hilabete lehenago Gipuzkoako zentro baimendu batek egindakoa.>
www.eskoriatza.net

Certificado de aptitud físico y psicológico expedido por un centro autorizado en Gipuzkoa como máximo 12 meses antes de realizar la solicitud.
www.eskoriatza.net


50/1999 Legeko 3, 1-b artikuluan aurreikusitako aurrekari penalik ez duela egiaztatzen duen agiria, Gobernuaren Azpiordezkaritzak emana (bete behar den inprimakia Eskoriatzako Bake Epaitegian eskatu behar da).>
www.eskoriatza.net

Certificado expedido por la subdelegación del Gobierno en el que se certifique que no posee antecedentes penales previstos en el artículo 3. 1-b de la ley 50/1999 (el impreso deberá de solicitarse en el juzgado de paz de Eskoriatza)
www.eskoriatza.net


Azken zerga-urteko errenta-aitorpenaren fotokopia edo aitorpena aurkeztu beharrik ez dagoela egiaztatzen duen agiria.>
www.eskoriatza.net

Fotocopia de la declaración de la renta del último año fiscal o certificado de que no está obligado a realizarla.
www.eskoriatza.net


Hilabete horretan txakurraren jabea dela egiaztatzen duen norbait agertuko balitz, txakurra berreskuratzeko aukera izango luke.>
www.eskoriatza.net

Si durante ese mes apareciera alguien que certificara que es el dueño del perro, tendría la oportunidad de recuperarlo.
www.eskoriatza.net


Obren exekuzio fasean, proiektuan eta lizentzia emakidan ezarritako neurri zuzentzaile guztiak hartu izan direnaren ziurtagiria, dena zehaztasunez egiaztatuz.>
www.eskoriatza.net

Certificado justificando pormenorizadamente la adopción, en fase de ejecución de las obras, de la totalidad de las medidas correctoras dispuestas en proyecto y en la concesión de la licencia.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztatu (eu)

acreditar (es)

Kasu horietan, aseguru-etxeei aseguru hartzailearekin harreman izan eta hura ordezten dutela egiaztatzeko eskatzen zaie, txostenean agertzen diren datu-pertsonalak babeste aldera.>
www.ermua.es

Para ello, se les exige que acrediten la representación de la persona asegurada con el fin de preservar la confidencialidad de los datos personales contenidos en el atestado.
www.ermua.es


Gutxienez 12.000 eta gehienez ere 45.000 euroren arteko diru-sarrera ponderatuak egiaztatzea.>
www.ermua.es

Deberán acreditarse ingresos anuales ponderados entre las siguientes cuantías mínima y máxima: 12.000 a 45.500 euros.
www.ermua.es


Mahaietan ez egoteko arrazoiak gaixotasun larriak eta familia arrazoiak dira, zeinak arrazoitu eta agiri bidez egiaztatu beharko diren.>
www.ermua.es

Las causas contempladas son enfermedades graves y los motivos familiares, que deben ser acreditados y documentados.
www.ermua.es


Lan zehatz baterako trebakuntza eta jakituria egiaztatzen duten ziurtagiriak>
www.ermua.es

Diplomas que acreditan una cualificación y formación laboral específica
www.ermua.es


Mammuth atseden hartzeko eta jubilatzeko unea dela erabakitzen duenean, konponbide zaileko egoeran aurkituko du bere burua. Pentsioa kobratu ahal izateko bere lan-bizitza kaotikoaren ibilbidea egiaztatu beharko du.>
www.ermua.es

Cuando Mammuth cree llegado el momento de descansar y disfrutar de su jubilación, surge un problema de difícil solución: para poder cobrar la pensión tiene que acreditar documentalmente su caótica vida laboral.
www.ermua.es

More examples