Elhuyar Hiztegia

eu > es

kalte

Share:

 • 1  iz. perjuicio, daño, mal, pérdida; desperfecto, avería, percance

  tabakoaren kalteak: los males del tabaco

  gerrateko kalteak: los daños de la guerra

  etxeak hartu dituen kalteak: los desperfectos que ha sufrido la casa

  euskararen onean, ez kaltean: en beneficio del euskera, no en perjuicio

  osasunaren kalteko janariak: alimentos perjudiciales para la salud

 • 2  iz. (Zuz.) daño

 • -en kalterik gabe
 • -en kaltez/kaltean/kaltetan
 • -en kontu eta kalte
 • kalte egin
 • kalte hartu
 • kalte izan
 • kalteak ordaindu
 • kalterako
 • kaltetik burua zaindu

kalte *Examples are automatically obtained from dabilena

...kalte ...pedientea kudeatu baino lehen. Horrek ez dio kalterik egingo dagozkion beste jarduketa batzuei, eta ...


...baita Nafarroako Larrialdietarako agentziak ere. Kalte horiek «materialak bakarrik» izan dira, ordea, eta horregat...


...rokatzeagatik, zubi horrek ingurumenean eragingo dituen kalteak direla eta. Hegaztien Babeserako Italiako Ligako ...


... edo elementurik jaso, ezta beren duintasunari kalte egiten dieten edo ...


...ta DYAren hirugarren adinekoentzako eguneko zentroan kalteak izan ziren. Ondasun partikularretan izandako galerak ...


...anean, departamentu horren berezko eskumenen kaltetan gabe. 5. Departamentuan informazioa modu masiboan ...


...zkartua, zeina ezaugarri ohikoa izaten baita kalte kognitibo arinak dakartzaten prozesuetan (Alzheimerra agert...


...erak eta aprobetxamenduak Udalaren jabari publikoetan kalteak eragiten badituzte, orduan Udalak, operadoreek ordaintzen...


... atea gasolinaz busti eta su eman zioten, « kalte adierazgarriak» sortuz. Polizia eta bizkartzainak bertan pr...


..., emozioak duela garrantzi gehien, arrazoiaren kaltetan . Orain arte kontrakoa uste bazen ere,...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kalte (eu)

perjuicio (es)

Hautesle Errolda bakarra da hauteskunde guztietarako, Udal Hauteskunde eta Europako Parlamenturako hauteskundeetan gehitzearen kaltetan gabe.>
www.ermua.es

El Censo electoral es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las Elecciones Municipales y del Parlamento Europeo.
www.ermua.es


Atal honen bidez planteatutako gaiak edo eginiko galderak ez diote inolako prozedurari hasierarik emango, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42, 68 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren ondorioetarako; interesa duen pertsonak dagozkion prozedura administratiboei hasiera emateko duen eskubidearen kaltetan gabe.>
www.ermua.es

Las preguntas o cuestiones formuladas a través de la presente sección no tendrán la consideración de iniciación del procedimiento a los efectos de lo dispuesto en los artículos 42, 68 y 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio del derecho de la persona interesada de iniciar los correspondientes procedimientos administrativos.
www.ermua.es


Ordena mantentzea, eta Udal Liburutegiko beste erabiltzaileenganako nahiz ondasun higiezin eta higigarrienganako errespetuzko jarrera izatea, horietan kalterik eragin gabe.>
www.ermua.es

Que mantengan el orden y adopten una actitud respetuosa hacia las personas, bienes muebles e inmuebles de la Biblioteca municipal, sin causar perjuicio o daños a los mismos.
www.ermua.es


Erabiltzaileak egiazko datu zehatz eta osoez bete beharko ditu datu-orriak, datu faltsu, ondo zehaztu, osatu edo eguneratu gabeko datuez gaizki betez gero sortutako kalte-galeren erantzun beharko baitie.>
www.ermua.es

La persona usuaria debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y completos, respondiendo de los daños y perjuicios que pueda ocasionar en caso de cumplimentación defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
www.ermua.es


Tratamenduaren helburua ur araztua lortzea da. Horren kutsadura mailak ingurune hartzailearen faunan eta floran ez du inongo kalterik sortuko.>
www.ermua.es

El fin del tratamiento consiste en obtener un agua depurada cuya contaminación se limite a un grado tal, que su vertido no ocasione ningún perjuicio a la fauna y a la flora del medio receptor.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kalte (eu)

mal (es)

Foru Aldundiek lehenbailehen bete beharko lukete Luxenburgoko epaia, kalte handiagorik ez gertatzeko>
www.aralar.net

Las Diputaciones deberían de cumplir la sentencia del Luxemburgo cuanto antes, y evitar así males mayores
www.aralar.net


Enpresa hori azken 14 urteetan arduratu da izurriteen kontrolaz Donostian, eta aipatzekoa da Donostian hainbat karraskari eta bestelako animalia ere badaudela deuseztatu behar direnak osasun-kalteak saihesteko.>
www.donostia.org

Esta empresa es la que ha venido encargándose de este control de plagas en los últimos 14 años en San Sebastián, ciudad que también registra la presencia de roedores y otros animales cuyo control y eliminación suele ser necesaria para evitar males de carácter sanitario.
www.donostia.org


Nolanahi ere, Patronatuak ez du ardurarik hartuko erabiltzaileak istripurik edo kalterik izaten badu Araudi hau ez betetzeagatik, beste erabiltzaile batek jokabide arduragabea izateagatik edo instalazioak, ekipamenduak eta zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik.>
www.donostia.org

En todo caso, el Patronato no se hará responsable en los casos de accidente o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de las personas usuarias del presente Reglamento, de un comportamiento negligente de otro usuario o de un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.
www.donostia.org


Ez ahaztu zeure burua zoriontzea, lortu duzunagatik. Baina gaizki jan eta edan beharrean edo kalte egiten dizun zerbait hartu beharrean, kirola egiteko ekipamendua edo zapatila berriak erosi eta estreinatu.>
hondartza-buletina18

No dejes de felicitarte por lo que has conseguido, pero en lugar de caer en la tentación de empezar a alimentarte mal o de tomar algo que no te siente bien, recompénsate con un nuevo equipo deportivo o con unas zapatillas.
hondartza-buletina18


Animalia horiek harrapatzeko afrikarrek ez dituzten itsasontzi-motak eta aparailuak behar direlako, eta etorri diren atzerriko enpresek harrapatzen duten guztia oso prezio merkean esportatzen dutelako, zeren Lakuan zeuden 3.000 espezieetatik 2.500 desagertu baitira. Bertakoek, orain, ia ez dute zer jan, baina are okerrago, Viktoria Lakuan kaltea egin ezik, Italiako arrantzaleen herri batean guztia porrot egitear dago haiek arrantzatzen duten karpa ez duelako inork erosten, “garestia” baita.>
www.euskonews.com

Porque para pescar estos bichos hace falta un tipo de barco y de aparejos que los africanos no tienen y han venido empresas extranjeras que todo lo que pescan es para exportar a un precio tirado, porque de las 3000 especies que había en el Lago 2500 han desaparecido y los autóctonos ahora apenas pueden comer, pero es que para colmo de males, no sólo se ha hecho el mal en el Lago Victoria, sino que ahora resulta que en un pueblo pesquero Italiano todo está a punto de ir a pique porque la carpa que ellos pescan no se la compra nadie porque es “cara”.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kalte (eu)

desperfecto (es)

Gainera, zabor-edukiontziek dituzten kalte eta pitzaduren berri jaso dute, eta horiek mantentzeko ardura duen Debabarreneko Mankomunikateari bizkortasunez jakitera eman, ahal bezain laster konponbidea eman diezaioten.>
www.ermua.es

Asimismo han recogido información de las roturas y desperfectos detectados en los contenedores de basuras, transmitiéndola de forma muy ágil a la Mancomunidad de Debabarrena, en su calidad de organismo responsable de su mantenimiento, para que pudieran actuar al respecto y repararlos.
www.ermua.es


Alderantziz, 10 urte baina gehiago badauzka, erosketako datatik hasita 6 hilabete izango dituzu saltzaileari kalte larrien edo erosketa unean informatu ez zizkizun ezkutatuko akatsen konponketa erreklamatzeko.>
www.etxebide.euskadi.net

Si, por el contrario, tiene más de 10 años, dispondrás de 6 meses a partir de la fecha de la compra para reclamar al vendedor la reparación de los desperfectos graves o vicios ocultos de que no te haya informado en el momento de la compra.
www.etxebide.euskadi.net


Maizterrak etxebizitzan gauzatu ditzaken kalte eta narrio posibleen berme gisa ikusita dago.>
www.etxebide.euskadi.net

Está concebida como una garantía por los posibles daños y desperfectos que el inquilino pueda causar en la vivienda.
www.etxebide.euskadi.net


Kalteen Berma gisa ezagutzen duguna da eta estaltzen gaituen epeak hauek dira:>
www.etxebide.euskadi.net

Es lo que se conoce como la Garantía por Desperfectos y los plazos con que nos cubre son los siguientes:
www.etxebide.euskadi.net


Donostia.org - [Berria] Kalte garrantzitsuak olatualdiaren eraginez.>
www.donostia.org

Donostia.org - [Noticia] Importantes desperfectos por el fuerte oleaje.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kalte (eu)

avería (es)

Hozkailuetan gordetako salgaiek izandako kalte eta galera materialak, egoera hauetan gertatzen direnean: matxura hotz-sorgailuetan edo hotz-erreguladoreetan, kalteak elektrizitate-horniduraren eroanbideetan eta halabeharrezko kalte nabariak ganberen egituran.>
www.seguroslagunaro.com

Los daños y pérdidas materiales que sufran las mercancías almacenadas en las cámaras frigoríficas por alguno de estos supuestos: averías de los generadores y/o reguladores de frío, daños de la conducción del suministro eléctrico, daños accidentales y visibles de la estructura de las cámaras.
www.seguroslagunaro.com

More examples