Elhuyar Hiztegia

eu > es

lotura

Share:

 • 1  iz. junta, juntura, atadura, ligadura; unión, conexión, vínculo

  ezkontza lotura da: el matrimonio es una unión

  gorputzaren eta arimaren arteko lotura: la atadura del cuerpo y el alma

 • 2  iz. venda, vendaje, apósito

  zauriak berak lotzen zituen, loturak berak garbitzen: él mismo se curaba las heridas, él mismo limpiaba las vendas

 • 3  iz. (batez ere B) fardo, carga

  nekatuta zegoen eta lotura lurrean utzi zuen: estaba cansado y dejó la carga en el suelo

 • 4  iz. relación, correspondencia

  honek ez du inolako loturarik nik esan dudanarekin: esto no tiene ninguna relación con lo que yo he dicho

 • 5  iz. (Hizkl.) conexión

 • 6  iz. (Inform.) enlace, vínculo

 • 7  iz. (Kim.) enlace


lotura *Examples are automatically obtained from dabilena

...gimenduan dauden bolumen borobildu hauek, ehunka hariren loturak diruditenak, kuadrikularen arintasunarekin nahasten dira, e...


...ematen da. Bizi dugun gizarte honek txikitatik loturak egitera bultzatu eta era berean, mugatu ...


... batzuen eta besteen artean zubiak jarriz eta loturak eginez». Izanez ere, aunitz dira,...


...an, gizarte zibilarekiko eta toki-administrazioekiko loturak sendotu egingo dira, Eusko Jaurlaritzaren gaitasunak ...


...zkuntzak, kulturak eta lurraldeak duten harreman eta loturaz jabetuko gara. Irakaskuntza alorreko markoa oinarritzat ...


...tzearen alde AABtik egindako adierazpenak aipatutako loturaren adibidetzat jo ditu.


...apan agertu ez arren aipatu beharreko loturak , mugak eta kateak". Hizkuntz gatazka ...


...nahi baduzu, egizu klik hemen edo goiko loturetako batean...


... ondo arduratu dira adierazle eta adiera arteko loturak instituzionalizatzeaz eta naturalizatzeaz; alegia, adierazl...


Onartu. Horrela egiten dira loturak . Ea asmatzen duzun artikulu honetako loturak ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

atadura (es)

Landa-eremuetako ikuspegi tradizionalaren arabera, soziabilitatea lotua dago ahaidetasunarekin, komunitatearekiko pertenentziarekin eta elkartasunezko joerarekin; orain, ordea, biztanleek dituzten gizarte-loturak askatzen dituzte, komunitate-loturak galtzen dituzte eta giro indibidualista eta gizatasunik gabeko bat sortzen da.>
www.euskonews.com

Desde la visión rural tradicional donde la sociabilidad esta relacionada con el parentesco, su pertenencia a la comunidad y orientación solidaria, se pasa a que el individuo libera sus ataduras sociales, pierde los vínculos comunitarios, creándose un ambiente individualista y deshumanizado.
www.euskonews.com


Pentsalari orijinala, berezia, librea, edozein motatako loturarik gabea eta lotura horren kontrakoa, analista kritiko eta sakona.>
www.euskonews.com

Pensador original, especial, libre, sin ningún tipo de ataduras y contrario a las mismas, analista crítico y profundo.
www.euskonews.com


Sendotzea Gadamerrekin heldu zen, zeinek hermeneutika psikologia-lotura eta lotura idealistetatik askatu baitzuen. Hori zela eta, hermeneutika, elkarrizketa, testu eta historian murgildutako zentzu baten ulerkuntzaren misterioak argitzera bideratutako eginkizun bihurtu zuen.>
www.hiru.com

Su consolidación llega con Gadamer, que libera a la hermenéutica de las ataduras psicologistas e idealistas para convertirla en una tarea encaminada a desvelar los misterios de la comprensión de un sentido compartido inmerso en el diálogo, los textos y la historia.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

ligadura (es)

Erdian, angeluak elkartzen dituzten lau loturek erronbo bat sortzen dute.>
www.errenteria.net

En el centro, cuatro ligaduras crean un rombo que une los ángulos.
www.errenteria.net


Kirurgikoak: basektomia, tronpen lotura.>
www.hiru.com

Quirúrgicos: vasectomía, ligadura de trompas.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

unión (es)

Tutueriaren eta kutxetaren edo erregistro-putzuaren arteko loturaren iragazkortasun-saiakuntza bat, 0,7 km./zm2.ko presiopean, ondoko kasuetan urik galtzen ez dela egiaztatuz:>
www.eskoriatza.net

Un ensayo de impermeabilidad de la unión tubería-arqueta o pozo de registro comprobándose a una presión de 0,7 km./cm2. la no pérdida de agua en los siguientes casos:
www.eskoriatza.net


Saneamendu-tutuetako entxufeen eta lokarrien arteko loturetan jarri beharreko water-stop junturek ondoko ezaugarriak izan beharko dituzte:>
www.eskoriatza.net

Las juntas water-stop a colocar en las uniones enchufe-cordón de las tuberías de saneamiento deberán cumplir las siguientes características:
www.eskoriatza.net


Tutueriaren eta kutxetaren edo erregistro-putzuaren arteko loturaren iragazkortasun-saiakuntza bat, 0,7 km./zm².ko presiopean, ondoko kasuetan urik galtzen ez dela egiaztatuz:>
beasainMerged2col

Un ensayo de impermeabilidad de la unión tubería-arqueta o pozo de registro comprobándose a una presión de 0,7 km./cm². la no pérdida de agua en los siguientes casos:
beasainMerged2col


Kontratistak, egoki baderitzo, hemen deskribatutakoa ez den beste lotura-mota bat proposa diezaioke udaletxeari.>
beasainMerged2col

La unión aquí descrita es una unión de goma que permite la total estanqueidad tubería-pozo de registro.
beasainMerged2col


3.1.Saneamendu-tutuetako entxufeen eta lokarrien arteko loturetan jarri beharreko water-stop junturek ondoko ezaugarriak izan beharko dituzte:>
beasainMerged2col

3.1.Las juntas water-stop a colocar en las uniones enchufe-cordón de las tuberías de saneamiento deberán cumplir las siguientes características:
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

conexión (es)

Zuzeneko zergen egozpena behar bezala zehazteko ezarri diren egokitzapenek oinarri eta funts garbia dute: lanaren gaineko atxikipenek eta ondasun higigarrien gaineko atxikipenek Lurralde Historikoen bilketan sorrarazten dituzten ondorioak konpentsatu beharra. Izan ere, lanaren atxikipenei eta ondasun higigarrien atxikipenei dagozkien lotura-guneetan bi salbuespen ezarri dira, irizpide orokorretik aldenduta, sarrera fiskal horiek jaso behar dituen Administrazioa aldi berean ordainketa horiek zein aurrekontuetatik etorri eta aurrekontu horien titular Administrazio bera izatea ziurtatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los ajustes previstos para perfeccionar la asignación de la imposición directa tienen su fundamento y justificación en la necesidad de compensar los efectos que en la recaudación de los Territorios Históricos provoca la introducción en los puntos de conexión correspondientes a las retenciones de trabajo y a las retenciones de capital mobiliario de sendas excepciones al criterio general, con el fin de asegurar que la administración receptora de los ingresos sea la titular de los presupuestos de los que emanan las respectivas retribuciones.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunaren aplikazioaren gainean, Foru Aldundietako Administrazioen eta Estatuko Administrazioaren arteko gatazkak konpontzea, bai eta Foru Aldundietako Administrazioen eta Autonomia Erkidegoen Administrazioen arteko gatazkak ere. Gatazka horiek izan daitezke itundutako tributuetako lotura-guneen aplikazioari buruzkoak, edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga nahiz Sozietateen gaineko Zerga lurralde batzuetan batera ordaindu behar direnean Administrazio bakoitzari dagokion proportzioa zehaztekoak.>
www.conciertoeconomico1

Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
www.conciertoeconomico1


Horrek guztiak finantza-arazoa eta arazo fiskala ekarri ditu. Etorri ere, ez datoz bat lotura-gunearen arabera benetan lortzen den zerga-bilketa, zergaren mende dagoen zerga-egitatea zein lurraldetan gauzatu eta teorian lurralde horri egotzi beharreko bilketarekin.>
www.conciertoeconomico1

El problema financiero-fiscal se encuentra en la discrepancia entre la recaudación que es efectivamente obtenible en función del punto de conexión y la teóricamente imputable al territorio donde se genera el hecho imponible que soporta la tributación.
www.conciertoeconomico1


Bat ez etortze hori gertatuko da lotura-guneen arabera lor daitekeen benetako zerga-bilketaren eta zerga-egitatea gauzatu den lurraldeari dagokion zerga-bilketa teorikoaren artean. Bat ez etortzea zeharkako zergetan ageri da, gehienbat.>
www.conciertoeconomico1

La discrepancia entre la recaudación efectivamente obtenible en función de los puntos de conexión y la teóricamente imputable al territorio donde se genera el hecho imponible se manifiesta fundamentalmente en los impuestos indirectos.
www.conciertoeconomico1


Espainiako lurraldearen barruan barneko mugarik ez dagoenez gero, Ekonomi Itunak definitutako lotura-guneak aintzat hartuta, ez datoz guztiz bat egitate ekonomikoak gauzatu diren lurraldea, batetik, eta egitate ekonomiko horiek sortutako betebehar fiskalak gauzatu behar diren lurraldearekin, bestetik.>
www.conciertoeconomico1

El establecimiento de los puntos de conexión definidos en el Concierto Económico, en ausencia de fronteras dentro del ámbito territorial español, hace que no se produzca una estricta correspondencia entre los espacios donde se producen los hechos económicos y el ámbito de referencia donde deben materializarse las obligaciones fiscales que generan tales hechos económicos.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

vínculo (es)

Gaitasun pertsonalak eta gizarte-loturak landuz, ikasiz eta indartuz, pixkanakako emantzipazio-prozesu bat izateko, hau da, heldutasunera arrakastaz eta asetasunez igarotzeko aukera ematen duen etapa gisa. Izan ere, heldutasunean lortzen da erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi-proiektu pertsonal batean gauzatzeko autonomia-maila handiena.>
beasainMerged2col

Como etapa que, mediante la maduración, aprendizaje y fortalecimiento de capacidades personales y vínculos sociales, hace posible un proceso progresivo de emancipación, es decir, una transición exitosa y satisfactoria a la condición adulta, en la que se alcanza la mayor autonomía para la toma de decisiones y su puesta en práctica en un proyecto personal de vida.
beasainMerged2col


Alkateak edo zinegotzi edota hura ordezten duen funtzionarioak hileta zibiletarako gordetzen diren espazioen (Lotura-aretoak) erabilera baimen dezake. Horretarako, aldez aurretik, eskaera Beasaingo Udalaren erregistrora bideratzen duen senide edo pertsonak horri dagokion dokumentazioa igorri beharko du.>
beasainMerged2col

El Alcalde o concejal y/o funcionario/a en quien delegue, podrá autorizar el uso de los espacios reservados (Sala del Vínculo) para los funerales civiles, previa recepción de la documentación que debe remitir el familiar o persona que dirija su solicitud al registro municipal del Ayuntamiento de Beasain.
beasainMerged2col


Eskaera ikusirik, Alkateak edo zinegotziak edo hura ordezten duen funtzionarioak hileta zibila ospatzeko udaletxeko lokala zehaztuko du. Lokal hori, eskuarki, Lotura-aretoa izango da.>
beasainMerged2col

A la vista de la solicitud, el Alcalde o concejal o funcionario/a en quien delegue, determinará el local del Ayuntamiento en el que haya de celebrarse el funeral civil, que con carácter general será la Sala del Vínculo.
beasainMerged2col


Hipertestuaren lotura edo esteka politika>
beasainMerged2col

Política de vínculos o enlaces de hipertexto
beasainMerged2col


Ahaldun Nagusiaren esanetan, honelako ekimenak gure filosofiaren adibide garbia dela: batzeko erein egin behar da. Izan ere, AICk balio du berrikuntza indartzeko eta euskarria emateko gurean diren multinazionalei nahiz Bizkaiko eta Euskadiko enpresa txikianei, eta, gainera, oso erabilgarria izaten ari da loturak sortzeko gure mugetatik kanpo dauden beste enpresa batzuekin.>
web.bizkaia.net

El diputado general ha subrayado que este tipo de iniciativas son el ejemplo palpable de la filosofía de “sembrar para recoger”, porque AIC está sirviendo para apuntalar tanto las multinacionales como las pequeñas empresas de Bizkaia y Euskadi y, además, está ayudando a crear vínculos con otras empresas de fuera de las fronteras vascas.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

carga (es)

2.- Era berean, Sestaoko Udalak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari ez dezala onartu GAM-GrĂşas Aldaiturriaga enpresak aurkeztutako Enplegu-Erregulazio Espedientea, enpresaren egoerari eta GAM TALDEArekiko harreman eta loturei buruzko informaziorik eta gardentasunik ez dagoelako, horrek sektorean izen handikoa eta lan-karga handia duen enpresaren bideragarritasuna defendatzeko orduan defentsa-gabezia sortzen baitu langileen artean.>
www.sestao.net

2- Así mismo, el Ayuntamiento de Sestao reclama al Gobierno Vasco el rechazo del expediente de regulación de empleo presentado por GAM-Grúas Aldaiturriaga por falta de información y transparencia respecto a la situación de la empresa y a las relaciones y vínculos con el GRUPO GAM, lo que provoca la indefensión de los trabajadores a la hora de defender la viabilidad de una empresa que cuenta con un gran prestigio en el sector y una importante carga de trabajo.
www.sestao.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

relación (es)

Horrez gain, kaudimengabeziaren eta ekintzailetzaren inguruko araudien arteko loturari buruz ikertzeko aukera izan dut. Horren inguruan ondorioztatu dut, ekintzailetza ekonomiaren garapenerako funtsezkoa dela eta ekintzailetzak kaudimengabeziaren legeekin lotura zuzena duela egiaztatua egonik, interesgarria izango litzatekeela zerga-araudiren bat sartzea gure eskumenen barruan, ekintzaileei beren jardueratik eratorritako zorretatik aske uzteko aukera emango ligukeena, bereziki, kaudimengabeziaren arrazoiak gerora sortutakoak badira.>
www.conciertoeconomico1

También he tenido la oportunidad de investigar sobre la relación entre las normativas sobre insolvencia y el emprendimiento, concluyendo que, estando demostrado que el emprendimiento es fundamental para el desarrollo económico y que éste guarda relación directa con las leyes de insolvencia, sería interesante introducir alguna normativa tributaria, dentro de nuestras competencias, que nos permitiera liberar a los emprendedores de las deudas derivadas de su actividad, en especial si las causas de la insolvencia son sobrevenidas.
www.conciertoeconomico1


Egoitzan zein kanpoan lan egingo du, gizabanakoei denborarekin eta espazioarekin ditugun loturak eta harreman ekologikoak ulertzen laguntzeko.>
bergara12

Trabajará tanto dentro de la sede como en el exterior, ayudando al individuo a entender las relaciones ecológicas y los vínculos que le unen con el tiempo y con el espacio.
bergara12


Jarduera eremu honetan euskal diasporarekin loturak sendotzea funtsezkoa da.>
agirrecenter15

En este ámbito de trabajo, la relación y los lazos con la Diáspora son fundamentales.
agirrecenter15


Soziolinguistek hamarkadak daramatzate hizkuntzaren eta identitatearen artean dauden loturak askatu nahian.>
www.euskara.euskadi.net

Los sociolingüistas llevan décadas intentando desentrañar las relaciones entre lengua e identidad.
www.euskara.euskadi.net


Horretarako, eleberria egilearen ibilbidean kokatu ostean, Rossettiren obsesioak literatura, pintura eta psikoanalisiarekin eragiten dituen testu arteko loturak aztertu ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Para ello, tras situar la obra en la trayectoria literaria del autor, se han analizado las relaciones intertextuales que La obsesión de Rossetti establece con la literatura,la pintura y el psicoanálisis.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lotura (eu)

enlace (es)

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna - Loturak eta dokumentu interesgarriak>
www.ermua.es

Igualdad de mujeres y hombres - Enlaces y documentos
www.ermua.es


Jarduera eta horiek ordutegi zehatza jakiteko, kontsulta daiteke programa ofiziala 'informazio gehiago' beheko loturan.>
www.ermua.es

Para información detallada de los actos programados, y de sus horas y lugares de realización, consultar el programa que está en el enlace de más información.
www.ermua.es


Hal eta guztiz ere, lotura guztiak ikusi eta gero loturaren bat ez badago, proposatu diezazukegu honako formularioaren bidez.>
www.ermua.es

De todas formas, si después de ver todos los enlaces echas de menos alguno y crees que debería estar en la lista puedes hacernoslo llegar a través del siguiente formulario.
www.ermua.es


Establezimendu horietan guztietan tamaina ertain edo handiko argazkiak eta trazaduraren planoak dauden, horien bitartez ibilbidea, soluzio eta loturak ikus daitezkeelarik.>
www.ermua.es

Todos ellos muestran fotos -de mediano o gran formato- y planos del trazado que permiten visualizar parte de los recorridos, enlaces y soluciones previstas.
www.ermua.es


Jarraian, bai jardueraren diptikoa bai kartelaren loturak agertzen dira.>
www.ermua.es

A continuación, se indican los enlaces para descargar el díptico de la jornada y el cartel.
www.ermua.es

More examples