Elhuyar Hiztegia

es > eu

junta

Share:

 • 1  s.f. [reunión] bilera; [especialmente la celebrada por una entidad] batzar, biltzar

  hoy se celebra la junta de vecinos para ver si ponemos ascensor: auzokoen bilera egingo dugu gaur igogailua jartzen dugun ala ez erabakitzeko

  han elegido el mobiliario para la sala de juntas: batzar-gelarako altzariak aukeratu dituzte

  junta general de accionistas de la empresa: enpresako akziodunen batzar nagusia

 • 2  s.f. [conjunto de personas] batzorde

  la junta de acreedores: hartzekodunen batzordea

 • 3  s.f. (Pol.) [en algunas comunidades autónomas de España] junta

  la Junta de Andalucía: Andaluziako Junta

 • 4  s.f. (Tecnol.) juntura; giltzadura

  junta tórica: juntura torikoa

 • 5  s.f. (Mil.) junta

  junta militar: junta militarra

 • 6  s.f. (Constr.) [entre piedras, ladrillos] juntura

*Examples are automatically obtained from dabilena

batzar (eu)

junta (es)

Campuseko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Campus
www.enpresa-donostia.ehu.es


Fakultateko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Facultad
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Arabako Campuseko Batzarrak “Arabako Campuseko aparkalekuen erabilera- eta funtzionamendu-araudia” onartu du -2010eko uztailean-.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Así mismo, la Junta de Campus de Álava ha aprobado - en julio de 2010 - la correspondiente “Normativa de uso y funcionamiento de los espacios de aparcamiento del Campus de Álava”.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Eskola Batzarraren osaketa:>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La Junta de Escuela se compone de:
www.enpresa-donostia.ehu.es


Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren Ataria (UPV/EHU) - Eskola batzarra Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Portal de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebatián (UPV/EHU) - junta de la escuela Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

batzorde (eu)

junta (es)

Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordea - Concierto Económico Vasco | Ad Concordiam>
www.conciertoeconomico1

Junta Arbitral del Concierto Económico - Concierto Económico Vasco | Ad Concordiam
www.conciertoeconomico1


Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta araubidea ezartzea, baita Batzorde horren jarduna, deialdiak, bilerak eta erabakiak hartzeko araubidea ere.>
www.conciertoeconomico1

Acordar el nombramiento y régimen de los componentes de la Junta Arbitral, así como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
www.conciertoeconomico1


EKONOMI ITUNAREN ARBITRAJE BATZORDEARI BURUZKO DOKTRINA>
www.conciertoeconomico1

MONOGRÁFICO DE ZERGAK SOBRE LA JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO
www.conciertoeconomico1


Zergak, Gaceta Tributaria del País Vascoren azken alea osorik da Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordearen bilakaera, doktrina eta betetzeke dituen gaiei buruzkoa.>
www.conciertoeconomico1

El último número de Zergak, Gaceta Tributaria del País Vasco, se dedica íntegramente a tratar cuestiones relativas a la evolución, doctrina y cuestiones pendientes de la Junta Arbitral del Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunaren III. Kapituluak, "Ekonomi Itunaren Batzordeez eta Arbitraje Batzordeaz" izenburupean, Ituna aplikatzean sor daitezkeen arazoak konpontzeko ardura duten organoak arautzen ditu. Itunak ezarri duenez, hiru organo eratuko dira Estatuaren eta Euskadiren arteko harremanetarako: Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa, Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea eta Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordea.>
www.conciertoeconomico1

El Capítulo III del Concierto, bajo el título "De las Comisiones y Junta Arbitral del Concierto Económico", se dedica a la regulación de los órganos encargados de resolver cuantas cuestiones se planteen en orden a la aplicación del propio Concierto, previendo la constitución de tres órganos de relación: la Comisión Mixta del Concierto Económico, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y la Junta Arbitral del Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

biltzar (eu)

junta (es)

Amurrio Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen ediktua. Honen bidez, 2011ko maiatzaren 22ko Biltzar Nagusietarako hautagaien zerrenda aditzera ematen da.>
www.eudel.net

Edicto de la Junta Electoral de Zona de Amurrio de proclamación de candidaturas a las Elecciones a Juntas Generales a celebrar el 22 de mayo de 2011
www.eudel.net


Larunbateko biltzarrean eztabaidatuko diren puntuak honakoak dira: 2007. urteko kontuen errepasoa eta hauen onespena, 2007. urteko Urrezko Abakoa sariaren aukeraketa (hasi proposamenak bidaltzen egun horretan bertan aukeraketa egiteko), 2008-rako Junta berriaren aukeraketa, hurrengo urteko Kuoten baieztapena, 2007an antolatutako ekintzen errepasoa, Euskal Etxeko arauen laburpena, etorkizunerako planteamendu berriak (leku aldaketa, subentzioak...) eta azkenik iradokizun eta galderentzako tartea egongo da.>
www.euskalkultura.com

El sábado, los puntos principales de la asamblea serán los siguientes: el estado de cuentas del curso 2007 y la aprobación de estas, la elección del Ábaco de Oro 2007 (habrá que ir enviando las propuestas para realizar la votación ese mismo día), la elección de la nueva Junta 2008, la aprobación de cuotas para el próximo curso, el resumen de eventos realizados durante el curso 2007, resumen de normas de la Euskal Etxea, los futuros compromisos (cambio de localización, subvenciones,...) y por último habrá tiempo para ruegos y preguntas.
www.euskalkultura.com


Hiriko Jasone Euskal Etxearen Ohiko Biltzar Nagusia eta Zuzendaritza Batzorde berriaren hautespena — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Asamblea General Ordinaria y elección de nueva Junta Directiva de Euskal Etxea Jasone — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Angeles de Dios Martina euskal-argentinar ikerlariak hitzaldia eskainiko du Chacoko Ikerkuntza Historikoko Biltzarrean — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Charla de incorporación de la investigadora vasco argentina Ángeles de Dios Martina a la Junta de Estudios Históricos del Chaco — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Ostegun honetan, 2010eko Maiatzaren 27an, Ohiko Biltzar Nagusia egingo du Asunciongo Jasone Euskal Etxeak, egungo Zuzendaritza Batzordearen emaitzak eta urteko balantzea begiratu eta 2010-2011 eperako Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko.>
www.euskalkultura.com

Este jueves 27 de Mayo de 2010, Asamblea Ordinaria del Centro Vasco Euskal Etxea de Asunción, en la que se presentará el informe de actividades de la actual Junta Directiva y se procederá a la elección de la que estará al frente de la Casa Vasca de Asuncion en el Periodo 2010 / 2011.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

junta (eu)

junta (es)

Zentzu horretan, W3Cren eta proiektuen zuzendaritzaren arloko zereginez gainera, Open Datarekin loturiko hainbat egitasmotan hartu du parte, besteak beste: Katalogo Nazionala, Asturias, Andaluziako Junta eta Gijon.>
www.congresociudadaniadigital1

En este apartado, y compatibilizando las tareas en W3C con las de dirección de proyectos, ha participado en varios proyectos Open Data (Catálogo Nacional, Asturias, Junta de Andalucía, Gijón,...)
www.congresociudadaniadigital1


Arartekoaren Erakundearen antolaketa eta funtzionamendu Erregelamenduak beste bi organo aurreikusten ditu euskal ombusman-aren barnean: Koordinazio eta Barne Eraentza Junta eta Informazio Bulegoa.>
www.euskomedia.org

El Reglamento de organización y funcionamiento de la Institución del Ararteko prevé otros dos órganos en el seno del ombudsman vasco: la Junta de Coordinación y Régimen interior y la Oficina de Información.
www.euskomedia.org


Bizkaiko Junta de Cultura-k "Orígenes de la lengua vasca y proceso evolutivo de sus dialectos" gaiaz lehiaketa baterako deia eginez Mitxelena aurkeztu egin zen eta saria lortu ere.>
www.euskomedia.org

Habiendo convocado la Junta de Cultura de Vizcaya un concurso sobre el tema "Orígenes de la lengua vasca y proceso evolutivo de sus dialectos" Mitxelena se presentó a él y obtuvo el premio.
www.euskomedia.org


(Danza de Varas) Hau da multzo zehatzena, eta herrialde bizkaitarraren mugatik gertu aurkitzen ditugu adibideak: Trasmierako Merindadeko herri ugarietako batzuetan, Ogarrio, Riba, Secadura, Navajeda, Liérganes, Isla, Noja edo Ajo, besteak beste, Junta de Voto delakoan eta Kantabria ondoko haranetan.>
www.euskomedia.org

Este es el grupo más específico y, encontramos ejemplos en zonas cercanas a la villa vizcaína: Ogarrio, Riba, Secadura, Navajeda, Liérganes, Isla, Noja o Ajo, entre otros muchos pueblos de la Merindad de Trasmiera, Junta de Voto y valles contiguos de Cantabria.
www.euskomedia.org


Antolatzailea: Berdintasun eta Gizarte Ongi-Izate Kontseilaritza, Andaluziako Junta.>
www.emakunde.euskadi.net

Organiza: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
www.emakunde.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

juntura (eu)

junta (es)

Saiakuntza ordu erdiz egingo da eta aldi horretan ez da ur-aztarnik agertuko junturaren zonan.>
www.eskoriatza.net

Durante media hora sin poder aparecer en ese periodo huellas de agua en la zona de la junta.
www.eskoriatza.net


Horrez gain, kontratistak Udalari ondoko datuak adierazi behar dizkio honek juntura onar dezan:>
www.eskoriatza.net

Además el Contratista deberá indicar al Ayuntamiento para la aprobación de la junta los siguientes datos:
www.eskoriatza.net


Horrez gain, kontratistak Udalari ondoko datuak adierazi behar dizkio honek juntura onar dezan:>
beasainMerged2col

Además el Contratista deberá indicar al Ayuntamiento para la aprobación de la junta los siguientes datos:
beasainMerged2col


Saiakuntza ordu erdiz egingo da eta aldi horretan ez da ur-aztarnik agertuko junturaren zonan.>
beasainMerged2col

Durante media hora sin poder aparecer en ese periodo huellas de agua en la zona de la junta.
beasainMerged2col


Udaletxeak egoki derizkion egokitasun-saiakuntzak egin ahal izango ditu juntura onartzeko.>
beasainMerged2col

El Ayuntamiento podrá realizar los ensayos de idoneidad que estime oportuno para la aprobación de la junta.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

batzar (eu)

junta (es)

Campuseko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Campus
www.enpresa-donostia.ehu.es


Fakultateko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Facultad
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Arabako Campuseko Batzarrak “Arabako Campuseko aparkalekuen erabilera- eta funtzionamendu-araudia” onartu du -2010eko uztailean-.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Así mismo, la Junta de Campus de Álava ha aprobado - en julio de 2010 - la correspondiente “Normativa de uso y funcionamiento de los espacios de aparcamiento del Campus de Álava”.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Eskola Batzarraren osaketa:>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La Junta de Escuela se compone de:
www.enpresa-donostia.ehu.es


Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren Ataria (UPV/EHU) - Eskola batzarra Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Portal de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebatián (UPV/EHU) - junta de la escuela Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

batzar (eu)

junta (es)

Campuseko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Campus
www.enpresa-donostia.ehu.es


Fakultateko Batzarra>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Junta de Facultad
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Arabako Campuseko Batzarrak “Arabako Campuseko aparkalekuen erabilera- eta funtzionamendu-araudia” onartu du -2010eko uztailean-.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Así mismo, la Junta de Campus de Álava ha aprobado - en julio de 2010 - la correspondiente “Normativa de uso y funcionamiento de los espacios de aparcamiento del Campus de Álava”.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Eskola Batzarraren osaketa:>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La Junta de Escuela se compone de:
www.enpresa-donostia.ehu.es


Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren Ataria (UPV/EHU) - Eskola batzarra Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Portal de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebatián (UPV/EHU) - junta de la escuela Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples